pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kesätyöt
Nuorten kesäyrittäjyys luo positiivista tulevaisuutta Suomelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten ke­sä­yrit­tä­jyys luo po­si­tii­vis­ta tu­le­vai­suut­ta Suo­mel­le

20.02.2024 17:00
"Motonettiin tai maatilalle" – Korkkiksen ysiluokkalaiset haaveilevat kesätöistä, osa jopa kahdesta

"Mo­to­net­tiin tai maa­ti­lal­le" – Kork­kik­sen ysi­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat ke­sä­töis­tä, osa jopa kah­des­ta

30.01.2024 05:00
Tilaajille
Rovaniemi tukee nuorten kesätöitä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

Ro­va­nie­mi tukee nuorten ke­sä­töi­tä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

29.11.2023 14:29 2
Tilaajille
Työsuojeluvalvonta: kesätyöntekijöiltä jää tärkeitä tietoja saamatta

Työ­suo­je­lu­val­von­ta: ke­sä­työn­te­ki­jöil­tä jää tär­kei­tä tietoja saa­mat­ta

06.09.2023 15:25
Epävarmuus omasta osaamisesta kuormittaa mieltä ja voi aiheuttaa ahdistusta – pohja työhyvinvoinnille luodaan kunnollisella perehdytyksellä

Epä­var­muus omasta osaa­mi­ses­ta kuor­mit­taa mieltä ja voi ai­heut­taa ah­dis­tus­ta – pohja työ­hy­vin­voin­nil­le luodaan kun­nol­li­sel­la pe­reh­dy­tyk­sel­lä

26.06.2023 06:30
Tilaajille
Yrittäjä Hussein Zainab, 17, lahjoittaa kesätyörahojaan hyväntekeväisyyteen – seitsemän nuorta kertoo, miten he hankkivat kesätyöpaikkansa

Yrit­tä­jä Hussein Zainab, 17, lah­joit­taa ke­sä­työ­ra­ho­jaan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen – seit­se­män nuorta kertoo, miten he hank­ki­vat ke­sä­työ­paik­kan­sa

26.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Toimittajalta: Kesätyöt tasoittivat tieni työelämään
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­sä­työt ta­soit­ti­vat tieni työ­elä­mään

22.06.2023 08:48 2
Norrbottenin alueen kampanja puri – hoitajia saatiin töihin ilmaisella asunnolla ja matkoilla koko perheelle

Norr­bot­te­nin alueen kam­pan­ja puri – hoi­ta­jia saatiin töihin il­mai­sel­la asun­nol­la ja mat­koil­la koko per­heel­le

08.06.2023 15:50 2
Tilaajille
Työvoimapula on tuonut tarjolle kesätyöpaikkoja, mutta luonut myös varjoilmiön – "Kun työntekijöitä ei ole tarpeeksi, perehdytys kärsii"

Työ­voi­ma­pu­la on tuonut tar­jol­le ke­sä­työ­paik­ko­ja, mutta luonut myös var­jo­il­miön – "Kun työn­te­ki­jöi­tä ei ole tar­peek­si, pe­reh­dy­tys kärsii"

28.05.2023 13:41 2
Ranua tukee nuoria kesätyöpaikan saamisessa

Ranua tukee nuoria ke­sä­työ­pai­kan saa­mi­ses­sa

25.04.2023 17:38
Tilaajille
Kesätyöntekijä on tulevaisuuden ammattilainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työn­te­ki­jä on tu­le­vai­suu­den am­mat­ti­lai­nen

17.02.2023 05:01
Kesätyönhaussa puuttuvaa työkokemusta voi paikata muulla osaamisella – "Osaamisen sanoittaminen on nykyaikaisen työn hakemisen juttu"

Ke­sä­työn­haus­sa puut­tu­vaa työ­ko­ke­mus­ta voi paikata muulla osaa­mi­sel­la – "O­saa­mi­sen sa­noit­ta­mi­nen on ny­ky­ai­kai­sen työn ha­ke­mi­sen juttu"

09.02.2023 08:00
Kesätöiden haku käy kuumimmillaan
Kolumni

Ke­sä­töi­den haku käy kuu­mim­mil­laan

09.02.2023 07:50
Kesätyöntekijöiden saaminen on pienillä paikkakunnilla haastavaa – nuoret muuttavat opiskeluiden perässä muille paikkakunnille,  työnhakijoita ei muutaman kuukauden pätkätyö innosta

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la haas­ta­vaa – nuoret muut­ta­vat opis­ke­lui­den perässä muille paik­ka­kun­nil­le, työn­ha­ki­joi­ta ei muu­ta­man kuu­kau­den pät­kä­työ innosta

28.01.2023 12:00 5
Tilaajille
Kilpailu kesätöistä on kovassa vauhdissa – Listasimme vinkit, joilla nappaat kesätyöpaikan itsellesi

Kil­pai­lu ke­sä­töis­tä on kovassa vauh­dis­sa – Lis­ta­sim­me vinkit, joilla nappaat ke­sä­työ­pai­kan it­sel­le­si

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin kesätyöhaku alkaa helmikuussa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ke­sä­työ­ha­ku alkaa hel­mi­kuus­sa

09.01.2023 17:21
Tilaajille
Nuorten huonot työolot puhututtavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten huonot työolot pu­hu­tut­ta­vat

16.08.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tasapainottelua muutoksessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ta­sa­pai­not­te­lua muu­tok­ses­sa

10.08.2022 07:01
Tilaajille
Terveisiä tiskin takaa lomakylästä – Kesätyöpaikassa jouduin taistelemaan jopa oikeudesta ruokataukoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­siä tiskin takaa lo­ma­ky­läs­tä – ­Ke­sä­työ­pai­kas­sa jouduin tais­te­le­maan jopa oi­keu­des­ta ruo­ka­tau­koon

03.08.2022 10:35
Tilaajille
Meri-Lapissa kesätöitä löytyy enimmäkseen perinteisiltä aloilta – Juulia Laitila vartioi kesätyössään pomppulinnaa ja pitää autokoulua lapsille

Me­ri-La­pis­sa ke­sä­töi­tä löytyy enim­mäk­seen pe­rin­tei­sil­tä aloilta – Juulia Laitila vartioi ke­sä­työs­sään pomp­pu­lin­naa ja pitää au­to­kou­lua lap­sil­le

28.07.2022 06:30
Tilaajille