pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Kesätyöt
"Minulla on omia poroja ja olen tehnyt töitä lapsesta asti" – Savukosken nuoret viihtyvät kesätöissä omassa kunnassa

"Mi­nul­la on omia poroja ja olen tehnyt töitä lap­ses­ta asti" – ­Sa­vu­kos­ken nuoret viih­ty­vät ke­sä­töis­sä omassa kun­nas­sa

28.06.2022 17:42 2
Tilaajille
Kesätyön piilo-opetussuunnitelma –  Kesätyökausi tarjoaa tärkeitä oppimisen paikkoja niin nuorille kuin meille aikuisille
Kolumni

Ke­sä­työn pii­lo-ope­tus­suun­ni­tel­ma –  Ke­sä­työ­kau­si tarjoaa tär­kei­tä op­pi­mi­sen paik­ko­ja niin nuo­ril­le kuin meille ai­kui­sil­le

08.06.2022 10:45
Tilaajille
Kesätyö on usein nuorelle ensimmäinen kurkistus työelämään
Kolumni

Kesätyö on usein nuo­rel­le en­sim­mäi­nen kur­kis­tus työ­elä­mään

20.04.2022 09:03
Epäonnistuminenkin voi olla onnistumista
Kolumni

Epä­on­nis­tu­mi­nen­kin voi olla on­nis­tu­mis­ta

11.03.2022 06:30
Tilaajille
Sata vuotta täyttävä Pohjolan Osuuspankki jakaa 100 kesätyöseteliä nuorille – "Kesätyöpaikalla on merkitystä niin oman talouden kuin työelämään tutustumisen kannalta"

Sata vuotta täyt­tä­vä Poh­jo­lan Osuus­pank­ki jakaa 100 ke­sä­työ­se­te­liä nuo­ril­le – "Ke­sä­työ­pai­kal­la on mer­ki­tys­tä niin oman ta­lou­den kuin työ­elä­mään tu­tus­tu­mi­sen kan­nal­ta"

08.02.2022 16:48
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa 70 työntekijää kesäksi

Kit­ti­län kaivos palkkaa 70 työn­te­ki­jää kesäksi

04.02.2022 14:29
Tilaajille
Yhteen Tiktok-videoon saattaa mennä aikaa tunnista koko päivään - Kemin kaupunki teki uuden aluevaltauksen Tiktokissa kesäsomettajien avulla.

Yhteen Tik­tok-vi­deoon saattaa mennä aikaa tun­nis­ta koko päivään - Kemin kau­pun­ki teki uuden alue­val­tauk­sen Tik­to­kis­sa ke­sä­so­met­ta­jien avulla.

22.07.2021 09:08
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­sä­työ­paik­ka jo­kai­sel­le

19.07.2021 05:00
Tilaajille
Ensimmäinen kesätyö opettaa työelämän perustaitoja – "Ei voi tietää, mitä tulee tehdä, ellei kukaan sitä kerro"

En­sim­mäi­nen kesätyö opettaa työ­elä­män pe­rus­tai­to­ja – "Ei voi tietää, mitä tulee tehdä, ellei kukaan sitä kerro"

16.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Nuoret työllistyivät kesämuusikoiksi – "Onhan tässä käynyt ihan älytön tuuri"

Nuoret työl­lis­tyi­vät ke­sä­muu­si­koik­si – "Onhan tässä käynyt ihan älytön tuuri"

15.06.2021 18:30 3
Tilaajille

Lapin Lii­kun­ta jakaa ke­sä­työ­se­te­lei­tä - ainakin nämä ur­hei­lu­seu­rat työl­lis­tä­vät nuoria kesällä

03.06.2021 14:18
Lappilaiset nuoret ovat maan innokkaimpia kesätöiden hakijoita – "Töitä löytää, jos ei liikaa ala valikoimaan"

Lap­pi­lai­set nuoret ovat maan in­nok­kaim­pia ke­sä­töi­den ha­ki­joi­ta – "Töitä löytää, jos ei liikaa ala va­li­koi­maan"

05.05.2021 16:52
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankki jakoi 600 euron kesätyösetelin sadalle nuorelle asiakkaalleen

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki jakoi 600 euron ke­sä­työ­se­te­lin sadalle nuo­rel­le asiak­kaal­leen

15.04.2021 20:39 1
Tilaajille
Yli 1 100 nuorta haki kesätöitä tai kesätyöseteliä Rovaniemen kaupungilta

Yli 1 100 nuorta haki ke­sä­töi­tä tai ke­sä­työ­se­te­liä Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta

29.03.2021 16:58
Tilaajille
Toteutuvatko kesätyöt tänäkään vuonna? Yritykset eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työnantajat ja SAK opastavat poikkeusajan työnhakuun

To­teu­tu­vat­ko ke­sä­työt tä­nä­kään vuonna? Yri­tyk­set eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työn­an­ta­jat ja SAK opas­ta­vat poik­keus­ajan työn­ha­kuun

28.03.2021 08:55
Tilaajille
Toteutuvatko kesätyöt tänäkään vuonna? Yritykset eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työnantajat ja SAK opastavat poikkeusajan työnhakuun

To­teu­tu­vat­ko ke­sä­työt tä­nä­kään vuonna? Yri­tyk­set eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työn­an­ta­jat ja SAK opas­ta­vat poik­keus­ajan työn­ha­kuun

28.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sel­le nuo­rel­le ke­sä­töi­tä

27.03.2021 05:19
Tilaajille
Yrittäjien Pentikäinen toivoo kunnilta kesätyöseteleitä koronan koettelemille: "Nuorten palkkaaminen kannattaa" – moni työnantaja pitkittää päätöksiään

Yrit­tä­jien Pen­ti­käi­nen toivoo kun­nil­ta ke­sä­työ­se­te­lei­tä koronan koet­te­le­mil­le: "Nuor­ten palk­kaa­mi­nen kan­nat­taa" – moni työn­an­ta­ja pit­kit­tää pää­tök­siään

22.02.2021 18:30
Tilaajille
Haku kuntien kesätöihin käynnissä – Lasse Sankala, 16, pääsi setelin avulla töihin, vaikka aloitti työpaikkajahtinsa turhan myöhään

Haku kuntien ke­sä­töi­hin käyn­nis­sä – Lasse San­ka­la, 16, pääsi setelin avulla töihin, vaikka aloitti työ­paik­ka­jah­tin­sa turhan myöhään

15.02.2021 16:26
Tilaajille
Kittilän kaivos palkkaa kesäksi 70 työntekijää

Kit­ti­län kaivos palkkaa kesäksi 70 työn­te­ki­jää

25.01.2021 13:16 2
Tilaajille