Kesätyöt
Päiväkirja: Aika vain valuu, ja opiskelijana edessä odottaa ajanhallinnan suurin koetus
Kolumni Vappu Jaakkola

Päi­vä­kir­ja: Aika vain valuu, ja opis­ke­li­ja­na edessä odottaa ajan­hal­lin­nan suurin koetus

28.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ilo irti kesätyöstä
Kolumni Jussi Pohjavirta

Päi­vä­kir­ja: Ilo irti ke­sä­työs­tä

07.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "13-vuotiaana on ollut viimeksi tällaista, ja olen nyt 25" – Kesä 2020 on nuorille työkesä, terassikesä tai jopa lapsuuden kesä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "13-vuo­tiaa­na on ollut vii­mek­si täl­lais­ta, ja olen nyt 25" – Kesä 2020 on nuo­ril­le työ­ke­sä, te­ras­si­ke­sä tai jopa lap­suu­den kesä

31.07.2020 18:52 0
Työttömän kesä on rentoa, mutta turhauttavaa: “Odotan todella paljon syksyä”

Työt­tö­män kesä on rentoa, mutta tur­haut­ta­vaa: “Odotan todella paljon syksyä”

31.07.2020 07:00 0
Päiväkirja: Yksi kesä oikeissa töissä
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Yksi kesä oi­keis­sa töissä

24.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Viheralueet pysyvät kunnossa kesätyöntekijöiden avulla

Vi­her­alueet pysyvät kun­nos­sa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den avulla

17.06.2020 13:15 0
Kesätöiden puute kannusti yrittäjäksi – Rovaniemeläinen Aatu, 17, korjaa pienkoneita autotallissa: "On mukavampi tehdä jotain kuin olla tekemättä mitään"

Ke­sä­töi­den puute kan­nus­ti yrit­tä­jäk­si – Ro­va­nie­me­läi­nen Aatu, 17, korjaa pien­ko­nei­ta au­to­tal­lis­sa: "On mu­ka­vam­pi tehdä jotain kuin olla te­ke­mät­tä mitään"

11.06.2020 17:47 0
Tilaajille
Kesätyöpaikkoja voi avautua vielä pitkin kesää – nuoria kannustetaan ottamaan ohjat omiin käsiinsä

Ke­sä­työ­paik­ko­ja voi avautua vielä pitkin kesää – nuoria kan­nus­te­taan ot­ta­maan ohjat omiin kä­siin­sä

05.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Nuoret joutuvat jännittämään kesäreissujen toteutumista ja tivoliin pääsyä, mutta koko kesää korona ei kaada – näin nuoret kertovat kesäsuunnitelmistaan

Nuoret jou­tu­vat jän­nit­tä­mään ke­sä­reis­su­jen to­teu­tu­mis­ta ja ti­vo­liin pääsyä, mutta koko kesää korona ei kaada – näin nuoret ker­to­vat ke­sä­suun­ni­tel­mis­taan

29.05.2020 21:12 0
Tilaajille
Emmi haki kesätöitä, mutta alkoikin 16-vuotiaana yrittäjäksi – Koronakeväänä yrityskursseille ollut enemmän kysyntää

Emmi haki ke­sä­töi­tä, mutta al­koi­kin 16-vuo­tiaa­na yrit­tä­jäk­si – Ko­ro­na­ke­vää­nä yri­tys­kurs­seil­le ollut enemmän ky­syn­tää

20.05.2020 12:37 0
Nuorten kesätyöpaikoista pulaa: Tehtaissa kesätöitä tarjolla koronasta huolimatta, kunnissa niukempaa

Nuorten ke­sä­työ­pai­kois­ta pulaa: Teh­tais­sa ke­sä­töi­tä tar­jol­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, kun­nis­sa niu­kem­paa

24.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Kesätyö antaa uskoa tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipide Tomi Alakoski

Lu­ki­jal­ta: Kesätyö antaa uskoa tu­le­vai­suu­teen

24.04.2020 13:37 0
Tilaajille
Koronapandemia vähensi nuorten kesätyöpaikkoja Rovaniemellä, kesätyöseteleille jatkohaku

Ko­ro­na­pan­de­mia vähensi nuorten ke­sä­työ­paik­ko­ja Ro­va­nie­mel­lä, ke­sä­työ­se­te­leil­le jat­ko­ha­ku

06.04.2020 18:23 0
Lauantaivieras: Nuoren kannattaa kokeilla myös vähemmän mielenkiintoisia töitä – kaikki kokemus on myöhemmin arvokasta
Kolumni Jaana Vento

Lauan­tai­vie­ras: Nuoren kan­nat­taa ko­keil­la myös vä­hem­män mie­len­kiin­toi­sia töitä – kaikki kokemus on myö­hem­min ar­vo­kas­ta

21.02.2020 09:22 0
Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt Lapissa – "Nuorten kiinnostus hakea töitä on hiipumaan päin"

Ke­sä­työ­paik­ko­jen haku on käyn­nis­ty­nyt Lapissa – "Nuor­ten kiin­nos­tus hakea töitä on hii­pu­maan päin"

09.02.2020 13:20 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen 16–17-vuotias: Pian on aika hakea kaupungin tarjoamia kesätöitä

Ro­va­nie­me­läi­nen 16–17-vuo­tias: Pian on aika hakea kau­pun­gin tar­joa­mia ke­sä­töi­tä

30.01.2020 10:18 0