Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nuoret aikuiset
Kuukausi
Sodat näkyvät nuorille sosiaalisen median kanavissa päivittäin, ja se voi uuvuttaa

Sodat näkyvät nuo­ril­le so­siaa­li­sen median ka­na­vis­sa päi­vit­täin, ja se voi uu­vut­taa

08.12.2023 06:00
Tilaajille
Tuleeko joulu, jos se riisutaan materiasta?
Kolumni

Tuleeko joulu, jos se rii­su­taan ma­te­rias­ta?

08.12.2023 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Britney Spearsin koskettava elämäkerta

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Britney Spear­sin kos­ket­ta­va elä­mä­ker­ta

08.12.2023 05:30
Tilaajille
Kotiseutu voi tulla lappilaisen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mukavassa valossa – "Ensimmäinen kysymys oli, että onko sulla poroja"

Ko­ti­seu­tu voi tulla lap­pi­lai­sen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mu­ka­vas­sa valossa – "En­sim­mäi­nen kysymys oli, että onko sulla poroja"

24.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Koti on Rovaniemen kokoinen
Kolumni

Koti on Ro­va­nie­men ko­koi­nen

24.11.2023 05:45 3
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Draamaa muotitalon historiasta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Draamaa muo­ti­ta­lon his­to­rias­ta

24.11.2023 05:30
Tilaajille
26-vuotias Sini on elänyt syömishäiriön kanssa lapsesta asti – nyt hän voi hyvin, mutta hoidon puutteet yllättivät

26-vuo­tias Sini on elänyt syö­mis­häi­riön kanssa lap­ses­ta asti – nyt hän voi hyvin, mutta hoidon puut­teet yl­lät­ti­vät

14.11.2023 05:00
Tilaajille
16-vuotias Milla välitti kannabista poikaystävänsä kanssa – "Minulla oli pienet riskit jäädä toiminnasta kiinni"

16-vuo­tias Milla välitti kan­na­bis­ta poi­ka­ys­tä­vän­sä kanssa – "Mi­nul­la oli pienet riskit jäädä toi­min­nas­ta kiinni"

10.11.2023 06:00
Tilaajille
Toivoa ei kannata vastustaa
Kolumni

Toivoa ei kannata vas­tus­taa

10.11.2023 05:44
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Meg 2 tarjoilee enemmän haita ja hampaita

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Meg 2 tar­joi­lee enemmän haita ja ham­pai­ta

10.11.2023 05:30
Tilaajille
Vanhemmat
Oululainen Emilia Laatikainen, 27, näytti elävän normaalia opiskelijan elämää, mutta saattoi juoda 20 kaljaa yksin kotonaan

Ou­lu­lai­nen Emilia Laa­ti­kai­nen, 27, näytti elävän nor­maa­lia opis­ke­li­jan elämää, mutta saattoi juoda 20 kaljaa yksin ko­to­naan

04.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Kuvioita, piirejä ja diagonaaleja – kansantanssi on monipuolinen harrastus, joka haastaa sekä kuntoa että itseilmaisua

Ku­vioi­ta, piirejä ja dia­go­naa­le­ja – kan­san­tans­si on mo­ni­puo­li­nen har­ras­tus, joka haastaa sekä kuntoa että it­se­il­mai­sua

27.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Mielenkiinnon kohteet saavat vaihdella ja elää omaa elämäänsä
Kolumni

Mie­len­kiin­non kohteet saavat vaih­del­la ja elää omaa elä­mään­sä

27.10.2023 05:45
Tilaajille
Tv-sarja-arvio: Suhdekiemuroita ja terapiaa

Tv-sar­ja-ar­vio: Suh­de­kie­mu­roi­ta ja te­ra­piaa

27.10.2023 05:30
Tilaajille
19-vuotias poronhoitaja nauttii työssään luonnosta ja eläimistä – "Näen itseni jatkavan poronhoitajana koko loppuelämäni"

19-vuo­tias po­ron­hoi­ta­ja nauttii työs­sään luon­nos­ta ja eläi­mis­tä – "Näen itseni jat­ka­van po­ron­hoi­ta­ja­na koko lop­pue­lä­mä­ni"

13.10.2023 13:31 8
Tilaajille
Raha on ratkaisu, ikä vihollinen
Kolumni

Raha on rat­kai­su, ikä vi­hol­li­nen

13.10.2023 05:45
Tilaajille
Gallup: Lappilaiset nuoret saavat harrastamisesta iloa arkeen

Gallup: Lap­pi­lai­set nuoret saavat har­ras­ta­mi­ses­ta iloa arkeen

13.10.2023 05:30
Tilaajille
Yksinäisyys kaihertaa monen nuoren mieltä – “Välillä olo on kädetön”

Yk­si­näi­syys kai­her­taa monen nuoren mieltä – “Vä­lil­lä olo on kä­de­tön”

29.09.2023 06:00
Tilaajille
Pimeys, hiljainen elämänkumppani
Kolumni

Pimeys, hil­jai­nen elä­män­kump­pa­ni

29.09.2023 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Huominen, hukattua harhaa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Huo­mi­nen, hu­kat­tua harhaa

29.09.2023 05:30
Tilaajille