Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Syksy

Syys­jäät pa­tou­tu­vat Tor­nion­joel­la – vesi nousee, pe­las­tus­lai­tok­set valp­pai­na

26.11.2020 17:43
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mar­ras­kuun loputon pimeys

18.11.2020 07:00
Tilaajille

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

18.11.2020 08:54 2
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Päivät niin­kuin va­ris­par­vi

09.11.2020 07:00
Tilaajille

Tat­te­ja, ruusuja ja pääs­ky­jä: Näin en­nä­tys­läm­min mar­ras­kuu näkyy puu­tar­hois­sa ja muualla luon­nos­sa

08.11.2020 15:00

Met­säs­tä­jä katosi maas­toon, et­sit­tiin useiden koi­ra­par­tioi­den avulla – nyt poliisi antaa tär­kei­tä neuvoja

03.11.2020 15:40

Syys­tul­va on me­neil­lään Lapissa – huippu saa­vu­te­taan viikon puo­li­vä­lis­sä

02.11.2020 19:35
Tilaajille

Ja­lan­kul­ki­ja on nyt vain varjo muiden jou­kos­sa – Älä lähde liik­keel­le ilman hei­jas­tin­ta

28.10.2020 10:32 1

Lappi saanee en­si­lu­men vii­kon­lop­pu­na, paikoin lunta voi py­ryt­tää jopa 10–15 senttiä

16.10.2020 17:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Talveen val­mis­tau­tu­mis­ta

16.10.2020 05:55
Tilaajille

Lapin jän­nit­tä­vä sie­ni­syk­sy jatkuu edel­leen vah­ve­roi­den bon­gaa­mi­sel­la – Suvi Kopola on löy­tä­nyt jo saa­vi­kau­pal­la saa­lis­ta

13.10.2020 18:30
Tilaajille

Luvassa on lämmin, mutta pil­vi­nen viikko – "Kyllä lämmin il­ma­vir­taus Lap­piin­kin leviää"

27.09.2020 19:30
Tilaajille

"Y­lä-La­pin rus­ka­huip­pu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Kes­ki-Lap­pia" – Ruskan värit ovat dra­maat­ti­set, kun syksy on au­rin­koi­nen ja kylmä

19.09.2020 15:32
Tilaajille

Miltä ruska näyttää eri puo­lill­la Lappia? – Lähetä meille kuvia Lapin luonnon vä­ri­lois­tos­ta

18.09.2020 10:00
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Syys­kuun illat

11.09.2020 09:29
Tilaajille

Syksyn vä­ri­lois­to on jo aluil­laan Lapissa – ruska saapui tänä vuonna hyvin no­peas­ti, ko­meim­mil­laan vä­ri­kir­jo on kuun puo­li­vä­lis­sä

07.09.2020 16:38
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Luonto lepää, kaikki ei käsitä

04.09.2020 07:00
Tilaajille

Syksy on parasta aikaa re­von­tu­lien nä­ke­mi­seen –  "Niitä kan­nat­taa kat­sel­la kun ne nä­ky­vät, ei siinä kannata lähteä ka­ve­rei­ta ha­ke­maan"

03.09.2020 21:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Aika vain valuu, ja opis­ke­li­ja­na edessä odottaa ajan­hal­lin­nan suurin koetus

28.08.2020 07:30
Tilaajille

Ma­ta­la­pai­ne tuo vii­kon­lo­puk­si ja ensi vii­kok­si syk­syis­tä säätä – Lappiin leviää Ruotsin puo­lel­ta sade- ja uk­kos­kuu­ro­ja

21.08.2020 21:41
Tilaajille