Kaamos

Kaamos loppui Enon­te­kiöl­lä – katso vi­deol­ta kaa­mok­sen kulku 2020-2021

12.01.2021 15:33 2
Tilaajille
Enontekiön kaamos 2020 2021

Enon­te­kiön kaamos 2020 2021

12.01.2021 15:30
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Re­po­lais­ten leikki val­vot­ti kaa­mok­ses­sa

28.12.2020 14:35
Tilaajille

54 päivää ilman au­rin­gon valoa – Uts­joel­la alkoi tällä vii­kol­la kaamos, mutta miksi poh­joi­sen asuk­kaat kes­tä­vät pi­meyt­tä pa­rem­min kuin etelän ih­mi­set?

28.11.2020 07:00 1
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: En unta näe

25.11.2020 06:05
Tilaajille

Aurinko nousi vii­mei­sen kerran Nuor­ga­mis­sa – Suomen pää­lael­la kaamos kestää 54 vuo­ro­kaut­ta, ja aurinko nousee seu­raa­van kerran 18. tam­mi­kuu­ta

24.11.2020 12:06
Tilaajille

Katso kuinka kaamos alkaa – Enon­te­kiön kunnan kaa­mos­ka­me­ras­ta voi seurata elämää ilman au­rin­koa

23.11.2020 18:34 1
Tilaajille

Ko­ro­na­ti­lan­ne voi lisätä kaa­mos­oi­rei­lua – Etätyöt ja so­siaa­lis­ten kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen voivat pa­hen­taa oi­reis­ta kär­si­vien vointia

15.11.2020 14:57
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kesän ke­vey­den ka­toa­mis­ta­ri­na

17.08.2020 07:00
Tilaajille

Kaunis kaa­mos­ai­ka tal­tiou­tui Enon­te­kiön kaa­mos­ka­me­raan – kunta jul­kai­si lyhyen videon, jossa näkyy pilvien vä­ri­leik­ki ja kuun liito

23.01.2020 10:33
Tilaajille

Lähes kahden kuu­kau­den kaamos päättyy Uts­joel­la

17.01.2020 09:53

Vuoden pimein päivä lo­puil­laan – poh­joi­ses­sa Lapissa tälle saa­te­taan tosin nau­rah­del­la

22.12.2019 20:03
Tilaajille

Kaa­mos­ka­me­ra on taas päällä, täl­lais­ta on elämä ilman au­rin­gon­pais­tet­ta – upea video näyttää Enon­te­kiön kaa­mok­sen kah­des­sa mi­nuu­tis­sa

21.11.2019 16:41
Tilaajille

Miten se­lät­tää syksyn synk­kyys? Jopa 85 pro­sent­tia suo­ma­lais­ta reagoi valon vä­he­ne­mi­seen

29.09.2019 13:07
Tilaajille