Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Kaa­mos­kuu­kau­det läm­pe­ne­vät jopa viisi astetta Lapissa

Ilmatieteen laitoksen tuoreimpien ennusteiden mukaan Suomi lämpenee 3–4 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Luku perustuu skenaarioon, jota tutkijat pitävät kaikkein todennäköisimpänä. Koko maapallo lämpenisi 2,5–3 astetta verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan.