Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ke­mi­läi­nen Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen korona ai­heut­ti yrit­tä­jäl­le

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Ilmaston lämpeneminen
NRK: Huippuvuorilla lämpimämpää kuin Oslossa keskiviikkoaamuna – Huippuvuoret on yksi nopeimmin sulavista alueista

NRK: Huip­pu­vuo­ril­la läm­pi­mäm­pää kuin Oslossa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na – Huip­pu­vuo­ret on yksi no­peim­min su­la­vis­ta alueis­ta

16.11.2022 21:22
Tilaajille
Sähköauto ei takaa ikuista ilmastotaivaspaikkaa – olemme työntäneet päämme vihreään kuplaan, josta ei näe vallitsevaa todellisuutta
Kolumni

Säh­kö­au­to ei takaa ikuista il­mas­to­tai­vas­paik­kaa – olemme työn­tä­neet päämme vih­reään kup­laan, josta ei näe val­lit­se­vaa to­del­li­suut­ta

25.08.2022 06:00 25
Tilaajille
Pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat jättäneet ilmastonmuutoksen varjoonsa – planeettamme elinkelpoisuus on yhä uhattuna
Pääkirjoitus

Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

13.08.2022 05:00 9
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 11
Tilaajille
Kaamoskuukaudet lämpenevät jopa viisi astetta Lapissa

Kaa­mos­kuu­kau­det läm­pe­ne­vät jopa viisi astetta Lapissa

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Kaamos käy yhä synkemmäksi – ja se voi tehdä meistä masentuneempia

Kaamos käy yhä syn­kem­mäk­si – ja se voi tehdä meistä ma­sen­tu­neem­pia

06.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Kurki menestyy, kun ilmasto lämpenee - Meri-Lapissa nähtiin jopa 160 yksilön lentue

Kurki me­nes­tyy, kun ilmasto läm­pe­nee - Me­ri-La­pis­sa nähtiin jopa 160 yksilön lentue

13.10.2021 09:34
Ilmastopaketti EU:n "käenpoikana"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­ket­ti EU:n "käen­poi­ka­na"

30.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton oikut eli vaih­te­le­vat säät

28.07.2021 06:15
Tilaajille
Ovatko Kanadan helteet mahdollisia Lapissa? – Ilmastonmuutoksesta seuraavat ääri-ilmiöt yleistyvät myös pohjoisessa

Ovatko Kanadan helteet mah­dol­li­sia La­pis­sa? – Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta seu­raa­vat ää­ri-il­miöt yleis­ty­vät myös poh­joi­ses­sa

10.07.2021 11:10 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näinkö il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­taan?

26.02.2021 08:30 3
Tilaajille
Kolumni: Pesukarhuja odotellessa – tulokkaita ei voi valikoida, kun ilmasto lämpenee
Kolumni

Ko­lum­ni: Pe­su­kar­hu­ja odo­tel­les­sa – tu­lok­kai­ta ei voi va­li­koi­da, kun ilmasto läm­pe­nee

12.01.2021 14:43
Turve vaihtuu ympäristöystävällisempään puuhun energiantuotannossa, mutta sekin voi olla ongelma – veronmaksajan etu ei saa unohtua.
Pääkirjoitus

Turve vaihtuu ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pään puuhun ener­gian­tuo­tan­nos­sa, mutta sekin voi olla ongelma – ve­ron­mak­sa­jan etu ei saa unoh­tua.

10.01.2021 07:00 10
Tilaajille
Puuston kasvu kiihtyy miljoona kuutiota vuodessa – Kun kesien viileys muuttuu, kasvu varmuudella nopeutuu, sanoo metsäntutkija

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille
Talven viivästyminen vaivaa luontoa monin tavoin

Talven vii­väs­ty­mi­nen vaivaa luontoa monin tavoin

18.11.2020 14:16
Kympillä lisää hyvinvointia
Kolumni

Kym­pil­lä lisää hy­vin­voin­tia

14.10.2020 06:15
Tilaajille
"En yhtään ihmettele, jos nuoret valitsevat muun lajin", harmittelee Krista Pärmäkoski vähälumisia etelän talvia

"En yhtään ih­met­te­le, jos nuoret va­lit­se­vat muun lajin", har­mit­te­lee Krista Pär­mä­kos­ki vä­hä­lu­mi­sia etelän talvia

06.10.2020 19:30
Tilaajille
Arktinen merijää suli kesällä mittaushistorian toiseksi pienimpään kokoonsa

Ark­ti­nen merijää suli kesällä mit­taus­his­to­rian toi­sek­si pie­nim­pään ko­koon­sa

22.09.2020 09:32
Miksi Kaliforniassa riehuu niin usein maastopaloja? Monien palojen taustalta löytyy ainakin osa näistä viidestä syystä

Miksi Ka­li­for­nias­sa riehuu niin usein maas­to­pa­lo­ja? Monien palojen taus­tal­ta löytyy ainakin osa näistä vii­des­tä syystä

25.08.2020 15:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koko hal­li­tus on si­tou­tu­nut il­mas­to­ta­voit­tei­siin

13.08.2020 06:00 1
Tilaajille