Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ilmaston lämpeneminen
Ilmastonmuutos vie lumet Lapista – täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Il­mas­ton­muu­tos vie lumet Lapista – täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 20:41 11
Tilaajille
Ympäristöhuolien kantaminen tarvitsee rinnalleen toivoa ja iloa
Kolumni

Ym­pä­ris­tö­huo­lien kan­ta­mi­nen tar­vit­see rin­nal­leen toivoa ja iloa

16.08.2023 05:00 3
Suomesta löytyi uusi hyttyslaji – tunnetaan Etelä-Euroopassa Länsi-Niilin viruksen levittäjänä

Suo­mes­ta löytyi uusi hyt­tys­la­ji – tun­ne­taan Ete­lä-Eu­roo­pas­sa Län­si-Nii­lin vi­ruk­sen le­vit­tä­jä­nä

29.06.2023 10:15
Vähemmän hiilidioksidia ilmakehään, metsähakkuita vähemmäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hem­män hii­li­di­ok­si­dia il­ma­ke­hään, met­sä­hak­kui­ta vä­hem­mäk­si

17.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Faktaa ja fik­tio­ta puista ja soista

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
NRK: Huippuvuorilla lämpimämpää kuin Oslossa keskiviikkoaamuna – Huippuvuoret on yksi nopeimmin sulavista alueista

NRK: Huip­pu­vuo­ril­la läm­pi­mäm­pää kuin Oslossa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na – Huip­pu­vuo­ret on yksi no­peim­min su­la­vis­ta alueis­ta

16.11.2022 21:22
Tilaajille
Sähköauto ei takaa ikuista ilmastotaivaspaikkaa – olemme työntäneet päämme vihreään kuplaan, josta ei näe vallitsevaa todellisuutta
Kolumni

Säh­kö­au­to ei takaa ikuista il­mas­to­tai­vas­paik­kaa – olemme työn­tä­neet päämme vih­reään kup­laan, josta ei näe val­lit­se­vaa to­del­li­suut­ta

25.08.2022 06:00 25
Tilaajille
Pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat jättäneet ilmastonmuutoksen varjoonsa – planeettamme elinkelpoisuus on yhä uhattuna
Pääkirjoitus

Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

13.08.2022 05:00 9
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 11
Tilaajille
Kaamoskuukaudet lämpenevät jopa viisi astetta Lapissa

Kaa­mos­kuu­kau­det läm­pe­ne­vät jopa viisi astetta Lapissa

06.11.2021 06:00
Tilaajille
Kaamos käy yhä synkemmäksi – ja se voi tehdä meistä masentuneempia

Kaamos käy yhä syn­kem­mäk­si – ja se voi tehdä meistä ma­sen­tu­neem­pia

06.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Kurki menestyy, kun ilmasto lämpenee - Meri-Lapissa nähtiin jopa 160 yksilön lentue

Kurki me­nes­tyy, kun ilmasto läm­pe­nee - Me­ri-La­pis­sa nähtiin jopa 160 yksilön lentue

13.10.2021 09:34
Ilmastopaketti EU:n "käenpoikana"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­ket­ti EU:n "käen­poi­ka­na"

30.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton oikut eli vaih­te­le­vat säät

28.07.2021 06:15
Tilaajille
Ovatko Kanadan helteet mahdollisia Lapissa? – Ilmastonmuutoksesta seuraavat ääri-ilmiöt yleistyvät myös pohjoisessa

Ovatko Kanadan helteet mah­dol­li­sia La­pis­sa? – Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta seu­raa­vat ää­ri-il­miöt yleis­ty­vät myös poh­joi­ses­sa

10.07.2021 11:10 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näinkö il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­taan?

26.02.2021 08:30 3
Tilaajille
Kolumni: Pesukarhuja odotellessa – tulokkaita ei voi valikoida, kun ilmasto lämpenee
Kolumni

Ko­lum­ni: Pe­su­kar­hu­ja odo­tel­les­sa – tu­lok­kai­ta ei voi va­li­koi­da, kun ilmasto läm­pe­nee

12.01.2021 14:43
Turve vaihtuu ympäristöystävällisempään puuhun energiantuotannossa, mutta sekin voi olla ongelma – veronmaksajan etu ei saa unohtua.
Pääkirjoitus

Turve vaihtuu ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­sem­pään puuhun ener­gian­tuo­tan­nos­sa, mutta sekin voi olla ongelma – ve­ron­mak­sa­jan etu ei saa unoh­tua.

10.01.2021 07:00 10
Tilaajille
Puuston kasvu kiihtyy miljoona kuutiota vuodessa – Kun kesien viileys muuttuu, kasvu varmuudella nopeutuu, sanoo metsäntutkija

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille
Talven viivästyminen vaivaa luontoa monin tavoin

Talven vii­väs­ty­mi­nen vaivaa luontoa monin tavoin

18.11.2020 14:16