Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hiilijalanjälki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus hel­pot­taa hii­li­ra­si­tus­tam­me

16.10.2023 03:00
Matkailija voi ostaa luontoa hyvityksenä Sallasta – Luonnonperintösäätiö ja Sallan Matkailu yhteistyössä uudessa luontohyvityskampanjassa

Mat­kai­li­ja voi ostaa luontoa hy­vi­tyk­se­nä Sal­las­ta – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö ja Sallan Mat­kai­lu yh­teis­työs­sä uudessa luon­to­hy­vi­tys­kam­pan­jas­sa

21.02.2023 13:04 4
Tilaajille
Tältä maistuu perunasta tehty maito – Ruotsalaisyritys väittää perunajuomansa olevan “superkestävä”

Tältä maistuu pe­ru­nas­ta tehty maito – Ruot­sa­lais­yri­tys väittää pe­ru­na­juo­man­sa olevan “su­per­kes­tä­vä”

24.07.2022 17:00 6
Tilaajille
Kasvisruoka myy, mutta ei kaikkialla – "Mielelläni tarjoaisin enemmän kasvisvaihtoehtoja, jos sille olisi tilausta"

Kas­vis­ruo­ka myy, mutta ei kaik­kial­la – "Mie­lel­lä­ni tar­joai­sin enemmän kas­vis­vaih­toeh­to­ja, jos sille olisi ti­laus­ta"

05.07.2022 18:43 2
Tilaajille
Maalaisen hiilijalanjälki on edelleen selkeästi kaupunkilaisen jälkeä pienempi
Pääkirjoitus

Maa­lai­sen hii­li­ja­lan­jäl­ki on edel­leen sel­keäs­ti kau­pun­ki­lai­sen jälkeä pie­nem­pi

26.10.2021 05:00 11
Tilaajille
Maitotilat eivät suostu ilmaston pilaajiksi – alhaista hiilijalanjälkeä on tarkoitus alentaa vielä lisää

Mai­to­ti­lat eivät suostu il­mas­ton pi­laa­jik­si – al­hais­ta hii­li­ja­lan­jäl­keä on tar­koi­tus alentaa vielä lisää

19.03.2021 19:30 1
Tilaajille
Otetaan Kuhmosta mallia Lappiin – "Kolme neljästä uudesta päiväkodista rakennetaan puusta ja kouluista joka neljäs"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan Kuh­mos­ta mallia Lappiin – "Kolme nel­jäs­tä uudesta päi­vä­ko­dis­ta ra­ken­ne­taan puusta ja kou­luis­ta joka neljäs"

13.02.2021 16:48
Tilaajille
Yhdeksän iiläistä perhettä yrittää kuukauden ajan pienentää hiili- ja materiaalijalanjälkeään – Rissasten perheessä koetetaan nipistää hiilijalanjäljestä liki neljä tonnia per henkilö

Yh­dek­sän ii­läis­tä per­het­tä yrittää kuu­kau­den ajan pie­nen­tää hiili- ja ma­te­riaa­li­ja­lan­jäl­keään – Ris­sas­ten per­hees­sä koe­te­taan ni­pis­tää hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä liki neljä tonnia per henkilö

31.01.2021 19:39 3
Tilaajille
Hiilijalanjäljen pienentäminen aloitettiin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa – Öljystä siirrytään maalämpöön, ensimmäinen hybridiauto jo käytössä

Hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­nen aloi­tet­tiin Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa – Öljystä siir­ry­tään maa­läm­pöön, en­sim­mäi­nen hyb­ri­di­au­to jo käy­tös­sä

21.01.2021 10:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den­mu­kai­suut­ta pääs­tö­lu­kui­hin

06.11.2020 05:10
Tilaajille
Rovaniemen Sampokeskuksen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään – Rahasto on aloittanut energiatehokkuushankkeen

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä py­ri­tään pie­nen­tä­mään – Rahasto on aloit­ta­nut ener­gia­te­hok­kuus­hank­keen

14.10.2020 18:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­ta­mi­sen vä­hä­hii­li­syys to­teu­tuu betonin avulla

29.06.2020 11:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lisää vih­rei­tä val­hei­ta

26.02.2020 06:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­muu­tos mie­ti­tyt­tää

19.02.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vau­rau­den kas­vus­sa hy­vin­voin­ti jää tois­si­jai­sek­si

04.02.2020 07:29
Tilaajille
Lemmikki kasvattaa omistajansa hiilijalanjälkeä

Lem­mik­ki kas­vat­taa omis­ta­jan­sa hii­li­ja­lan­jäl­keä

02.02.2020 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos­hys­te­rian tor­ju­mi­nen yh­tei­nen etu

27.01.2020 05:20
Tilaajille
Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pikamuotia
Kolumni

Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pi­ka­muo­tia

27.12.2019 10:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka ky­seen­alais­tai­si so­ta­ka­lus­ton oston?

23.12.2019 06:48
Tilaajille
Hiilijalanjäljestä uusi maidon hinnoitteluperuste – ravintoarvoilla mitattuna maidon hiilijalanjälki jää pienemmäksi kuin banaanin ja etenkin riisin

Hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä uusi maidon hin­noit­te­lu­pe­rus­te – ra­vin­to­ar­voil­la mi­tat­tu­na maidon hii­li­ja­lan­jäl­ki jää pie­nem­mäk­si kuin ba­naa­nin ja etenkin riisin

13.11.2019 20:24