Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Sampokeskus
Rovaniemen Sampokeskuksen parkkihallissa syttyi auto palamaan – sivullisen alkusammutustoimet rajoittivat paloa merkittävästi

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa syttyi auto pa­la­maan – si­vul­li­sen al­ku­sam­mu­tus­toi­met ra­joit­ti­vat paloa mer­kit­tä­väs­ti

22.06.2022 16:13 3
Tilaajille
Asiakasvirta kääntyy takaisin keskustaan – uusi kulutustrendi tietää hyvää Sampokeskukselle

Asia­kas­vir­ta kääntyy ta­kai­sin kes­kus­taan – uusi ku­lu­tus­tren­di tietää hyvää Sam­po­kes­kuk­sel­le

04.02.2022 19:35 1
Tilaajille
Asiakastiloja ei suljeta ainakaan vielä Lapissa, mutta ensi viikolla voi tulla liikuntapaikkoja ja kauppakeskuksia koskevia päätöksiä

Asia­kas­ti­lo­ja ei suljeta ai­na­kaan vielä La­pis­sa, mutta ensi vii­kol­la voi tulla lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaup­pa­kes­kuk­sia kos­ke­via pää­tök­siä

26.02.2021 19:30 1
Tilaajille
Kahvilaketju Espresso House laajentaa Lappiin – uusi kahvila Rovaniemelle

Kah­vi­la­ket­ju Es­pres­so House laa­jen­taa Lappiin – uusi kahvila Ro­va­nie­mel­le

08.12.2020 16:12
Tilaajille
Rovaniemen Sampokeskuksen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään – Rahasto on aloittanut energiatehokkuushankkeen

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä py­ri­tään pie­nen­tä­mään – Rahasto on aloit­ta­nut ener­gia­te­hok­kuus­hank­keen

14.10.2020 18:09
Tilaajille
Lauantaina vietetään Aleksis Kiven päivää ja sen kunniaksi Rotaryt toivovat lisää lukemista Sampokeskuksen avoimeen kirjahyllyyn

Lauan­tai­na vie­te­tään Aleksis Kiven päivää ja sen kun­niak­si Rotaryt toi­vo­vat lisää lu­ke­mis­ta Sam­po­kes­kuk­sen avoi­meen kir­ja­hyl­lyyn

08.10.2020 14:54
Kanava heijastetaan Sampokeskuksen julkisivuun jälleen torstaista lähtien – Avajaisten ohjelma näytetään seinällä

Kanava hei­jas­te­taan Sam­po­kes­kuk­sen jul­ki­si­vuun jälleen tors­tais­ta lähtien – Ava­jais­ten ohjelma näy­te­tään sei­näl­lä

05.10.2020 19:22
Tilaajille
Sampokeskukseen koulutettiin kolme nojaa eli nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – toimivat tukena ja juttukavereina kauppakeskuksessa oleskeleville nuorille

Sam­po­kes­kuk­seen kou­lu­tet­tiin kolme nojaa eli nuorten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa – toi­mi­vat tukena ja jut­tu­ka­ve­rei­na kaup­pa­kes­kuk­ses­sa oles­ke­le­vil­le nuo­ril­le

15.09.2020 15:14
Rovaniemen ydinkeskustassa lymyilee tuntematon betonihalli – Ensi viikolla sen täyttää mediataideteos, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa ly­myi­lee tun­te­ma­ton be­to­ni­hal­li – Ensi vii­kol­la sen täyttää me­dia­tai­de­teos, mutta vain het­kek­si

29.07.2020 09:04 2
Rovaniemen kauppakeskukset toipuvat koronakeväästä – asiakkaiden määrä on noussut kesän aikana nopeasti lähes entiselleen

Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­set toi­pu­vat ko­ro­na­ke­vääs­tä – asiak­kai­den määrä on noussut kesän aikana no­peas­ti lähes en­ti­sel­leen

14.07.2020 14:59
Viihtyisyys vaatii pitkäjänteistä työtä – Kaupunki, Lapin amk ja yritykset alkavat nyt yhdessä kehittää Rovaniemen keskustaa

Viih­tyi­syys vaatii pit­kä­jän­teis­tä työtä – Kau­pun­ki, Lapin amk ja yri­tyk­set alkavat nyt yhdessä ke­hit­tää Ro­va­nie­men kes­kus­taa

22.04.2020 09:35
Raijan albumista: Mitä meillä oli ennen Sampokeskusta? Katso vanhoista kuvista, miten katukuva muuttui!

Raijan al­bu­mis­ta: Mitä meillä oli ennen Sam­po­kes­kus­ta? Katso van­hois­ta ku­vis­ta, miten ka­tu­ku­va muut­tui!

11.03.2020 10:26 1
Antti Tuisku äänestettiin Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi selvin numeroin –  "Voiko olla valovoimaisempaa, myönteisempää ja täyspäisempää johtotähteä"

Antti Tuisku ää­nes­tet­tiin Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­sek­si selvin nu­me­roin – "Voiko olla va­lo­voi­mai­sem­paa, myön­tei­sem­pää ja täys­päi­sem­pää joh­to­täh­teä"

22.02.2020 16:59
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

18.02.2020 15:56
Espresso House avaa kahvilan Sampokeskukseen Rovaniemelle

Es­pres­so House avaa kah­vi­lan Sam­po­kes­kuk­seen Ro­va­nie­mel­le

14.02.2020 15:06
Kuka heistä on Vuosikymmenen rovaniemeläinen? Osallistu äänestykseen!

Kuka heistä on Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­nen? Osal­lis­tu ää­nes­tyk­seen!

04.02.2020 15:31
Toimittajalta: Rovaniemen vanhin kauppakeskus 30-vuotias –  kauppakeskukset etsivät nyt uutta roolia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vanhin kaup­pa­kes­kus 30-vuo­tias – kaup­pa­kes­kuk­set etsivät nyt uutta roolia

15.01.2020 13:28