Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Viih­tyi­syys vaatii pit­kä­jän­teis­tä työtä – Kau­pun­ki, Lapin amk ja yri­tyk­set alkavat nyt yhdessä ke­hit­tää Ro­va­nie­men kes­kus­taa

Kaupunkikeskustaa kehitetään vetovoimaisemmaksi kaksivuotisen hankkeen avulla. Tavoitteena on luoda yhteiset pelisäännöt ja pysyvä malli kaupungin ja yrittäjien yhteistyölle.

Poikkeusaikana käynnistyneen hankkeen toimijat ovat tähän mennessä kohdanneet vain virtuaalisesti. Kuvassa yrittäjä Pasi Hiukka (vas.), projektipäällikkö Jenni Kemi ja kauppakeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen. Kehitysjohtaja Jukka Kujala ei päässyt paikalle. Jenni Kemi toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi virtuaalisille aamukahveille joka toinen keskiviikko.
Poikkeusaikana käynnistyneen hankkeen toimijat ovat tähän mennessä kohdanneet vain virtuaalisesti. Kuvassa yrittäjä Pasi Hiukka (vas.), projektipäällikkö Jenni Kemi ja kauppakeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen. Kehitysjohtaja Jukka Kujala ei päässyt paikalle. Jenni Kemi toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi virtuaalisille aamukahveille joka toinen keskiviikko.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen kaupunkikeskustan viihtyisyyttä on ryhdytty kehittämään kaksivuotisen hankkeen turvin. Lapin ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen kaupungin kehityshanke käynnistyi maaliskuussa yhteistyössä keskustan kauppakeskusten ja kivijalkayritysten kanssa. Kaikki keskustan toimijat ovat tervetulleita mukaan muotoilemaan yhteisiä tavoitteita viihtyisyyden ja vetovoiman kohentamiseksi.

– Tarve kehittämiselle on noussut esiin juuri kentältä: yrittäjiltä ja kauppakeskuksilta, taustoittaa hankkeen projektipäällikkö Jenni Kemi Lapin AMK:sta.

Valmisteluun osallistuivat myös Visit Rovaniemi ja organisaatiouudistuksessa kaupungin toimintoihin sulautettu Rovaniemen Kehitys.

– Keskustan kehittäminen tarvitsee ennen kaikkea yhteiset pelisäännöt, joiden puitteissa kehittäminen voi tapahtua, linjaa Rovaniemen kaupungin elinvoimajohtaja Jukka Kujala.

– Hankkeen aikana voimme keskustella toimijoiden kesken, mitä ne voisivat olla.

Kaupunki päättää monesta asiasta keskustassa

Kaupungin roolin kehitystyössä Kujala näkee merkittävänä: maankäytön, rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan lisäksi sen hyppysissä ovat niin terassien, myyntipaikkojen, markkinoiden kuin tapahtumien luvat keskusta-alueella.

– Tavoite on, että hankkeen tuloksena kaupunginhallitus voi linjata tavoitteet, millaista kaupunkikeskustaa Rovaniemelle halutaan kehittää ja millaisia toimintoja sinne halutaan, Kujala sanoo.

Kun strategiaa ei ole muotoiltu, kehitystä ohjaavat paljolti viranomaisten yksittäiset luvat ja päätökset, hän arvioi.

Kujalan mukaan  pitkäjänteinen kehitystyö edellyttää kaupungilta sitoutumista sen rahoittamiseen. Pysyvän rahoitusmallin luominen eri toimijoiden kesken kuuluu myös kehityshankkeen tavoitteisiin.

– Selvitämme myös muiden kaupunkien onnistuneita käytäntöjä ja pyrimme löytämään juuri Rovaniemelle sopivimman, Jenni Kemi sanoo.

Yrittäjä kaipaa suunnitelmia monen kuukauden päähän

Kävelykadulla toimivan optikkoliike Brilletin yrittäjä Pasi Hiukka uskoo ja toivoo, että keskustan kehittämisessä päästään viimein sanoista tekoihin.

– Toivon, että meitä kivijalkayrittäjiä kuullaan ja että mahdollisimman moni lähtee mukaan kertomaan mielipiteensä. Me yrittäjäthän touhuamme paikan päällä keskustassa suuren osan ajastamme ja näemme lähietäisyydeltä, mikä toimii ja mikä ei.

Henkilökohtaisesti Hiukka kaipaa keskustan kehittämiseen paitsi pitkäjänteisyyttä, myös ympärivuotista otetta.

– Nythän on aika nopealla sykkeellä saatettu toteuttaa erilaisia asioita, esimerkiksi jouluilmettä on alettu miettiä loppusyksystä.

Hiukan mukaan joulunajan ja kesän viihtyisyys on nykyäänkin kohtuullisella tasolla, mutta niiden väliin jäävien kuukausien tilanne on heikko.

– Tähän aikaan vuodesta keskusta on kovin tyhjä ja hiljainen – myös ilman poikkeustilaa, hän toteaa.

Hiukan mukaan keskustan kehittäminen on jäänyt keskustan suurten rakennushankkeiden jalkoihin. Ydinkeskustaan on suunnitteilla peräti kolme hotellihanketta, Arinan, City-hotellin ja Trevianin.

– Moni asia kaupungin taholta on jätetty odottamaan Arinan kaavan valmistumista, mutta ei kai kaikkea kehittämistä voi laittaa jäihin vuosikausia kestävien prosessien ajaksi, Hiukka hämmästelee.

Sampokeskus: Kaupunkilaisiakin pitää kuunnella

Sampokeskuksen kauppakeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen pitää ensisijaisen tärkeänä, että kehitystyössä ei unohdeta kaupunkilaisia, asukkaita ja heidän tarpeitaan.

– Ei päätetä niin sanotusti kabineteissa, vaan tuodaan asiaa esiin eri kanavissa niin, ettei se mene keneltäkään ohi.

Ylimäisen kokemus on, että kaupunkilaiset kaipaavat keskustaan nykyistä enemmän aktiviteetteja, tekemistä ja tapahtumia: hiljainen ja autio kävelykeskusta ei vedä puoleensa.

Tämän eteen onkin viime vuosina tehty entistä enemmän yhteistyötä, esimerkiksi viime kesänä kauppakeskukset, kaupunki, Rovaniemen kehitys ja yrittäjien Likiliike-yhteisö järjestivät yhdessä Yötön yö -kaupunkifestivaalin.

Tapahtumatarjonaan lisäksi panostusta tarvitaan kuitenkin myös keskustan ulkoisiin puitteisiin, Ylimäinen jatkaa.

– Kohennusta ja hyvää suunnittelua tarvitaan, kenties sulana pidettyä kävelykatua tai vähintäänkin ilmeen uudistamista. Tämän suhteen olen toiveikas myös ydinkeskustan hotelli- ja rakennushankkeiden suhteen.

Hanke

Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittäminen

Kaksivuotinen hanke toteutuu Lapin liiton myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Rovaniemen kaupunki.

Kauppakeskukset Sampokeskus, Rinteenkulma ja Revontuli osallistuvat myös rahoitukseen.

Tavoitteena luoda yritysten ja kaupungin yhteinen toiminta- ja rahoitusmalli pitkäjänteisen ja strategisen yhteistyön kehittämiseen.

Kehittää keskustasta entistä vetovoimaisempi asukkaiden ja matkailijoiden kohtaamispaikka.

Edistää näin myös uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien syntymistä.