Kauppakeskus Revontuli
Rovaniemen kauppakeskusten yhdyskäytävää ei kuulu – ”Asiakkaat eivät löydä liikettä kauppakeskuksen perältä”

Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kus­ten yh­dys­käy­tä­vää ei kuulu – ”A­siak­kaat eivät löydä lii­ket­tä kaup­pa­kes­kuk­sen pe­räl­tä”

01.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustassa lymyilee tuntematon betonihalli – Ensi viikolla sen täyttää mediataideteos, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa ly­myi­lee tun­te­ma­ton be­to­ni­hal­li – Ensi vii­kol­la sen täyttää me­dia­tai­de­teos, mutta vain het­kek­si

29.07.2020 09:04 2
Rovaniemen kauppakeskukset toipuvat koronakeväästä – asiakkaiden määrä on noussut kesän aikana nopeasti lähes entiselleen

Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­set toi­pu­vat ko­ro­na­ke­vääs­tä – asiak­kai­den määrä on noussut kesän aikana no­peas­ti lähes en­ti­sel­leen

14.07.2020 14:59 0
Viihtyisyys vaatii pitkäjänteistä työtä – Kaupunki, Lapin amk ja yritykset alkavat nyt yhdessä kehittää Rovaniemen keskustaa

Viih­tyi­syys vaatii pit­kä­jän­teis­tä työtä – Kau­pun­ki, Lapin amk ja yri­tyk­set alkavat nyt yhdessä ke­hit­tää Ro­va­nie­men kes­kus­taa

22.04.2020 09:35 0
Kauppakeskus Revontuli ja Hanne Martimo saavat SPR:n Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen

Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­li ja Hanne Martimo saavat SPR:n En­nak­ko­luu­lo­ton edel­lä­kä­vi­jä -tun­nus­tuk­sen

18.03.2020 10:17 0
Toimittajalta: Rovaniemen vanhin kauppakeskus 30-vuotias –  kauppakeskukset etsivät nyt uutta roolia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vanhin kaup­pa­kes­kus 30-vuo­tias – kaup­pa­kes­kuk­set etsivät nyt uutta roolia

15.01.2020 13:28 0
Kauppakeskuspäällikkö Hanne Martimo jätti Revontulen: "Kannattaa lähteä silloin, kun on hauskinta"

Kaup­pa­kes­kus­pääl­lik­kö Hanne Martimo jätti Re­von­tu­len: "Kan­nat­taa lähteä sil­loin, kun on haus­kin­ta"

13.01.2020 15:21 0
Opiskelijat ripustivat myyntinäyttelyn Revontuleen: Elävältä seinältä teoksen saa vaikka heti mukaansa

Opis­ke­li­jat ri­pus­ti­vat myyn­ti­näyt­te­lyn Re­von­tu­leen: Elä­väl­tä sei­näl­tä teoksen saa vaikka heti mu­kaan­sa

26.11.2019 14:52 0
Päiväkirja: Kauppakeskus Revontulesta tuli ruma, vaikka aikeet olivat hyvät – olisiko humala pelastanut rumiluksen?
Kolumni Vesa-Pekka Hiltunen

Päi­vä­kir­ja: Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­les­ta tuli ruma, vaikka aikeet olivat hyvät – olisiko humala pe­las­ta­nut ru­mi­luk­sen?

24.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Uusi yhteys yhä ummessa: Rinteenkulman osuus odottaa valmiina, Revontuli vaitonainen aikataulusta

Uusi yhteys yhä um­mes­sa: Rin­teen­kul­man osuus odottaa val­mii­na, Re­von­tu­li vai­to­nai­nen ai­ka­tau­lus­ta

15.10.2019 13:53 0
Revontulen Posti sulki ovensa – Lapin kaikki postipalvelut jatkossa alihankkijoilla, Napapiirin postikonttoria lukuun ottamatta

Re­von­tu­len Posti sulki ovensa – Lapin kaikki pos­ti­pal­ve­lut jat­kos­sa ali­hank­ki­joil­la, Na­pa­pii­rin pos­ti­kont­to­ria lukuun ot­ta­mat­ta

27.09.2019 17:07 0
Tilaajille
Revontulen posti sulkee ovensa tänään Rovaniemellä – keskustan postipalvelut hoidetaan jatkossa Pohjolankadun R-kioskilla

Re­von­tu­len posti sulkee ovensa tänään Ro­va­nie­mel­lä – kes­kus­tan pos­ti­pal­ve­lut hoi­de­taan jat­kos­sa Poh­jo­lan­ka­dun R-kios­kil­la

27.09.2019 12:19 0
Tilaajille
Ruokaa mahan täydeltä – Revontulessa sukelletaan street foodin maailmaan ja kuullaan jymy-yllätys
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Ruokaa mahan täy­del­tä – Re­von­tu­les­sa su­kel­le­taan street foodin maail­maan ja kuul­laan jy­my-yl­lä­tys

29.06.2018 15:23 0
Ruokaa ruoan perään! Revontulessa valmistaudutaan mamma-aamuun ja vuoden suurimpaan ruokatapahtumaan
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Ruokaa ruoan perään! Re­von­tu­les­sa val­mis­tau­du­taan mam­ma-aa­muun ja vuoden suu­rim­paan ruo­ka­ta­pah­tu­maan

20.06.2018 14:52 0
Revontulen supernaiset Sonkkelin ja Maijun apuna – Vähän personal shopperia, paljon perusturvapinoa
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Re­von­tu­len su­per­nai­set Sonk­ke­lin ja Maijun apuna – Vähän per­so­nal shop­pe­ria, paljon pe­rus­tur­va­pi­noa

08.06.2018 09:08 0
Käytäväelämää Revontulessa: Picnic, Poppari ja vauhdikkaat panssaripojat
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Käy­tä­vä­elä­mää Re­von­tu­les­sa: Picnic, Poppari ja vauh­dik­kaat pans­sa­ri­po­jat

29.05.2018 08:00 0
Revontulen arkiaamun kulisseissa: Sami, suomalainen pyhä leipä ja puhelinbisnespoikien pinkki lumo
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Re­von­tu­len ar­ki­aa­mun ku­lis­seis­sa: Sami, suo­ma­lai­nen pyhä leipä ja pu­he­lin­bis­nes­poi­kien pinkki lumo

15.05.2018 11:30 0
Lasten Lauantain kulisseissa: Kestääkö kauppakeskuspäällikön kantti?
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Lasten Lauan­tain ku­lis­seis­sa: Kes­tää­kö kaup­pa­kes­kus­pääl­li­kön kantti?

19.04.2018 09:00 0
Kauppakeskus Revontuli lanseeraa tosi-webbi -sarjan – ”Tämä on kurkistus kauppakeskuksen kulisseihin”
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­li lan­see­raa to­si-web­bi -sarjan – ”Tämä on kur­kis­tus kaup­pa­kes­kuk­sen ku­lis­sei­hin”

25.03.2018 06:00 0
Tunkeilevasta järkäleestä kaupungin keskukseksi – Kauppakeskus Revontuli on viihdyttänyt paikallisia jo 10 vuotta
Mainos Kauppakeskus Revontuli

Tun­kei­le­vas­ta jär­kä­lees­tä kau­pun­gin kes­kuk­sek­si – Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­li on viih­dyt­tä­nyt pai­kal­li­sia jo 10 vuotta

05.12.2017 06:00 0