Kaupat
Kuukausi
Kesko ostaa Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman rakennukset 500 000 eurolla – suunnitelmissa huonokuntoisten rakennusten purkaminen

Kesko ostaa Kiin­teis­tö Oy Kit­ti­län Sääs­tö­kul­man ra­ken­nuk­set 500 000 eurolla – suun­ni­tel­mis­sa huo­no­kun­tois­ten ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­nen

08.09.2020 15:33 1
Tilaajille
Minimani avasi ovensa Rovaniemellä keskiviikkona – kaupalla ei ole lainkaan keskusvarastoa, kylmälaitteet toteutettiin uudella tekniikalla

Mi­ni­ma­ni avasi ovensa Ro­va­nie­mel­lä kes­ki­viik­ko­na – kau­pal­la ei ole lain­kaan kes­kus­va­ras­toa, kyl­mä­lait­teet to­teu­tet­tiin uudella tek­nii­kal­la

26.08.2020 10:00 1
Tilaajille
Sokos avaa liikkeen Rovaniemen ydinkeskustaan perjantaina – myymälässä työskentelee noin 20 henkilöä, osa vanhoja Pukumiehen työntekijöitä

Sokos avaa liik­keen Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan per­jan­tai­na – myy­mä­läs­sä työs­ken­te­lee noin 20 hen­ki­löä, osa vanhoja Pu­ku­mie­hen työn­te­ki­jöi­tä

25.08.2020 10:47 0
Tilaajille
"Asiakas on se, joka tilanteessa voittaa" – Kaupan alan toimijat eivät hätkähdä Rovaniemen uuden Minimanin aukeamista

"A­sia­kas on se, joka ti­lan­tees­sa voit­taa" – Kaupan alan toi­mi­jat eivät hät­käh­dä Ro­va­nie­men uuden Mi­ni­ma­nin au­kea­mis­ta

17.08.2020 06:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupan liitto ennakoi veronpalautusten yhteyteen alennusmyyntejä – 900 miljoonan euron palautukset maksetaan tiistaina

Kaupan liitto ennakoi ve­ron­pa­lau­tus­ten yh­tey­teen alen­nus­myyn­te­jä – 900 mil­joo­nan euron pa­lau­tuk­set mak­se­taan tiis­tai­na

03.08.2020 06:00 0
Rovaniemelle tulee pian Sokos-tavaratalo – Avajaiset elokuun lopussa

Ro­va­nie­mel­le tulee pian So­kos-ta­va­ra­ta­lo – Ava­jai­set elokuun lopussa

28.07.2020 14:38 6
Poliisi löysi huomattavan määrän Etelä-Lapin ja Oulun kaupoista varastettua tavaraa – Yrityksiltä toivotaan pikaisia yhteydenottoja

Poliisi löysi huo­mat­ta­van määrän Ete­lä-La­pin ja Oulun kau­pois­ta va­ras­tet­tua tavaraa – Yri­tyk­sil­tä toi­vo­taan pi­kai­sia yh­tey­den­ot­to­ja

04.05.2020 17:55 0
Tilaajille
"Aina välillä joku tunkee kauppajonossa iholle" – Hankalimpia tilanteita syntyy isoissa kaupoissa perjantai-iltaisin

"Aina välillä joku tunkee kaup­pa­jo­nos­sa iholle" – Han­ka­lim­pia ti­lan­tei­ta syntyy isoissa kau­pois­sa per­jan­tai-il­tai­sin

19.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Stockmann hakeutuu yrityssaneeraukseen – koronavirusepidemia romahdutti asiakasmäärät

Stock­mann ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia ro­mah­dut­ti asia­kas­mää­rät

06.04.2020 09:45 0
Pleksiboomi räjäytti muovilevyn kysynnän – Pisarasuojia asennetaan vauhdilla suojaamaan henkilökuntaa ja asiakkaita

Plek­si­boo­mi rä­jäyt­ti muo­vi­le­vyn ky­syn­nän – Pi­sa­ra­suo­jia asen­ne­taan vauh­dil­la suo­jaa­maan hen­ki­lö­kun­taa ja asiak­kai­ta

03.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Hengityssuojaimet pakollisiksi kauppareissulle Itävallassa – Saksa uskoo, että maskeista on hyötyä, kun rajoitteita aletaan purkaa

Hen­gi­tys­suo­jai­met pa­kol­li­sik­si kaup­pa­reis­sul­le Itä­val­las­sa – Saksa uskoo, että mas­keis­ta on hyötyä, kun ra­joit­tei­ta aletaan purkaa

30.03.2020 21:55 0
Inarissa avattiin uusi K-Market

Ina­ris­sa avat­tiin uusi K-Mar­ket

26.03.2020 12:12 0
Tilaajille
Kauppojen hyllyjä tyhjennetään nyt Lapissakin säilykkeistä, saippuasta ja vessapaperista – jokaisella pitäisi olla kolmen päivän kotivara, katso mistä se koostuu

Kaup­po­jen hyllyjä tyh­jen­ne­tään nyt La­pis­sa­kin säi­lyk­keis­tä, saip­puas­ta ja ves­sa­pa­pe­ris­ta – jo­kai­sel­la pitäisi olla kolmen päivän ko­ti­va­ra, katso mistä se koostuu

13.03.2020 16:39 0
Tilaajille
Kolme lappilaista kyläkauppaa ei sijaitse tarpeeksi syrjässä saadakseen tukea toimintaansa – valtakunnallisesti katsottuna Lappi sai tukea hyvin

Kolme lap­pi­lais­ta ky­lä­kaup­paa ei si­jait­se tar­peek­si syr­jäs­sä saa­dak­seen tukea toi­min­taan­sa – val­ta­kun­nal­li­ses­ti kat­sot­tu­na Lappi sai tukea hyvin

12.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Sokos aloittaa jo nyt Pukumiehen tiloissa Rovaniemellä – Arinan rakentaminen ja hotelli odottavat kaupungin pikaisia päätöksiä kaavasta

Sokos aloit­taa jo nyt Pu­ku­mie­hen ti­lois­sa Ro­va­nie­mel­lä – Arinan ra­ken­ta­mi­nen ja hotelli odot­ta­vat kau­pun­gin pi­kai­sia pää­tök­siä kaa­vas­ta

10.03.2020 11:45 0
Tilaajille
Sokos avataan Rovaniemelle Lapinmaa-keskukseen Lordinaukiolle – liike palaa kaupunkiin lähes 30 vuoden jälkeen, Pukumies loppuu

Sokos avataan Ro­va­nie­mel­le La­pin­maa-kes­kuk­seen Lor­din­au­kiol­le – liike palaa kau­pun­kiin lähes 30 vuoden jäl­keen, Pu­ku­mies loppuu

10.03.2020 10:15 0
Tilaajille
Aukioloaikojen vapauttaminen vauhdittanut super- ja hypermarketien aikakautta – sadat pikkukaupat sulkeneet ovensa viime vuosina

Au­ki­olo­ai­ko­jen va­paut­ta­mi­nen vauh­dit­ta­nut super- ja hy­per­mar­ke­tien ai­ka­kaut­ta – sadat pik­ku­kau­pat sul­ke­neet ovensa viime vuosina

07.01.2020 07:46 0

Ko­din­elekt­ro­niik­ka­ket­ju Power avaa myy­mä­län Kemiin Ex­per­tin ti­loi­hin, kaup­piaat pysyvät samoina

30.09.2019 11:32 0
Tilaajille