Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaupat
Näin kivijalkakaupat säilyvät katukuvassa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liikkeelle keskustoihin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ki­vi­jal­ka­kau­pat säi­ly­vät ka­tu­ku­vas­sa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liik­keel­le kes­kus­toi­hin”

28.09.2023 06:00
Sodankyläläiselle herkkupuodille Lapin toinen kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -myymäläkilpi

So­dan­ky­lä­läi­sel­le herk­ku­puo­dil­le Lapin toinen kan­sain­vä­li­sen ruo­ka­jär­jes­tön Chaîne des Rô­tis­seurs -myy­mä­lä­kil­pi

21.08.2023 16:28 1
Tilaajille
Yle: Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät, kauppakeskus avataan ensi kesänä

Yle: Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät, kaup­pa­kes­kus avataan ensi kesänä

20.07.2023 16:21 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylä Suomen mä­dät­tä­mi­seen

27.06.2023 05:00
Sale-myymälän rakennustyöt keskeytyivät Pyhätunturilla – luvasta tehtiin oikaisuvaatimus

Sa­le-myy­mä­län ra­ken­nus­työt kes­key­tyi­vät Py­hä­tun­tu­ril­la – luvasta tehtiin oi­kai­su­vaa­ti­mus

19.06.2023 13:34 4
Tilaajille
Muonion S-markettiin palautettu bensapullo aiheutti räjähdysvaaran

Muonion S-mar­ket­tiin pa­lau­tet­tu ben­sa­pul­lo ai­heut­ti rä­jäh­dys­vaa­ran

23.05.2023 22:15 1
Tilaajille
Tornion uusi Sale avaa ovensa, K-Market Olavinlinna laajentaa

Tornion uusi Sale avaa ovensa, K-Mar­ket Ola­vin­lin­na laa­jen­taa

22.05.2023 09:31
Jope Ruonansuun "Jormula"-formula on myynnissä

Jope Ruo­nan­suun "Jor­mu­la"-for­mu­la on myyn­nis­sä

09.05.2023 10:45
Arina harkitsee Louen Salen sulkemista – Toimialajohtaja: "Lähikaupan sulkeminen ei ole koskaan helppo päätös"

Arina har­kit­see Louen Salen sul­ke­mis­ta – Toi­mia­la­joh­ta­ja: "Lä­hi­kau­pan sul­ke­mi­nen ei ole koskaan helppo päätös"

17.04.2023 14:19 17
Tilaajille
K-Market Sodankylä valittiin Suomen parhaaksi K-Marketiksi

K-Mar­ket So­dan­ky­lä va­lit­tiin Suomen par­haak­si K-Mar­ke­tik­si

14.04.2023 13:01 1
Tilaajille
Sampo Kaulanen luopuu Jounin Kaupasta – "Ei tämä päätös yhdessä yössä syntynyt"

Sampo Kau­la­nen luopuu Jounin Kau­pas­ta – "Ei tämä päätös yhdessä yössä syn­ty­nyt"

03.04.2023 16:58 10
Tilaajille
Kaukolämpöputki rikkoutui rakenteilla olevassa kaupassa Kittilässä – avaus viivästyy kahdella kuukaudella

Kau­ko­läm­pö­put­ki rik­kou­tui ra­ken­teil­la ole­vas­sa kau­pas­sa Kit­ti­läs­sä – avaus vii­väs­tyy kah­del­la kuu­kau­del­la

29.03.2023 11:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei lääk­kei­tä li­ha­tis­kil­le

29.03.2023 05:30
Sodankylän pitkään uudistettu K-market valittiin ketjunsa Lapin parhaaksi – kauppias ei voinut uskoa todeksi

So­dan­ky­län pitkään uu­dis­tet­tu K-mar­ket va­lit­tiin ket­jun­sa Lapin par­haak­si – kaup­pias ei voinut uskoa todeksi

24.03.2023 14:45 4
Tilaajille
Kauppakeskus Kuukkelin jälleenrakennus Saariselällä lähenee – uudisrakennus on määrä avata ensi syksynä

Kaup­pa­kes­kus Kuuk­ke­lin jäl­leen­ra­ken­nus Saa­ri­se­läl­lä lähenee – uu­dis­ra­ken­nus on määrä avata ensi syksynä

21.02.2023 20:30
Tilaajille
Uusi ruokakauppa avautuu Rovaniemen Talvitielle torstaina – hyllyt täyttyvät lakosta huolimatta

Uusi ruo­ka­kaup­pa avautuu Ro­va­nie­men Tal­vi­tiel­le tors­tai­na – hyllyt täyt­ty­vät lakosta huo­li­mat­ta

21.02.2023 10:49 3
Tilaajille
Koillismaan Osuuskauppa rakentaa marketin Pyhätunturille – kauppa avataan loppuvuodesta

Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa ra­ken­taa mar­ke­tin Py­hä­tun­tu­ril­le – kauppa avataan lop­pu­vuo­des­ta

16.02.2023 20:33
Tilaajille
Inflaatio vei kauppakasseista hedelmiä ja vihanneksia, mutta makeisten myynti on kasvanut

Inf­laa­tio vei kaup­pa­kas­seis­ta he­del­miä ja vi­han­nek­sia, mutta ma­keis­ten myynti on kas­va­nut

12.02.2023 13:00 2
K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kittilään tulossa uudet kaupat

K-ryh­män vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kit­ti­lään tulossa uudet kaupat

02.02.2023 13:26
Tilaajille
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille