Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kaupat
Kuukausi
Vahvaa olutta saa ruokakaupasta ehkä jo vappuna, jos hallituksen suunnitelma pitää

Vahvaa olutta saa ruo­ka­kau­pas­ta ehkä jo vap­pu­na, jos hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­ma pitää

14.02.2024 10:47 8
Kemin palveluala hyötyi selvästi tehtaanrakentajista – biotuotetehtaan valmistumisen vuoksi romahdusta ei ole kuitenkaan näköpiirissä

Kemin pal­ve­lu­ala hyötyi sel­väs­ti teh­taan­ra­ken­ta­jis­ta – bio­tuo­te­teh­taan val­mis­tu­mi­sen vuoksi ro­mah­dus­ta ei ole kui­ten­kaan nä­kö­pii­ris­sä

12.02.2024 05:00 2
Tilaajille
Pyhätunturin Salen rakentaminen yritetään varmistaa kaavamuutoksella – kilpailijan valitus on viivästyttänyt hanketta

Py­hä­tun­tu­rin Salen ra­ken­ta­mi­nen yri­te­tään var­mis­taa kaa­va­muu­tok­sel­la – kil­pai­li­jan valitus on vii­väs­tyt­tä­nyt han­ket­ta

25.01.2024 09:50 9
Tilaajille
Kemin K-Raudan kauppiaat alkavat pyörittää myös Tornion K-Rautaa

Kemin K-Rau­dan kaup­piaat alkavat pyö­rit­tää myös Tornion K-Rau­taa

23.01.2024 10:04 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kesko rakentaa Kemijärven Särkikankaalle uuden K-marketin – tavoite avata uusi kauppa loppuvuonna

Kesko ra­ken­taa Ke­mi­jär­ven Sär­ki­kan­kaal­le uuden K-mar­ke­tin – tavoite avata uusi kauppa lop­pu­vuon­na

19.01.2024 10:43 5
Tilaajille
Kemijärven K-Raudan kauppiaaksi Sodankylän ja Ivalon K-Rautojen kauppias Jouko Strand – uusia työntekijöitä palkataan kaikkiin kolmeen myymälään

Ke­mi­jär­ven K-Rau­dan kaup­piaak­si So­dan­ky­län ja Ivalon K-Rau­to­jen kaup­pias Jouko Strand – uusia työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan kaik­kiin kolmeen myy­mä­lään

18.12.2023 09:03 7
Tilaajille
Shopping Thursday Evening tuo eloa Rovaniemen keskustan talvi-iltoihin
Mainos Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Shop­ping Thurs­day Evening tuo eloa Ro­va­nie­men kes­kus­tan tal­vi-il­toi­hin

14.12.2023 09:46
Kemin asemarakennus ja tavara-asema huudettiin nettihuutokaupassa 59 000 eurolla

Kemin ase­ma­ra­ken­nus ja ta­va­ra-ase­ma huu­det­tiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa 59 000 eurolla

07.12.2023 11:00
Tilaajille
Nikotiinipussien myynti nousi nopeasti purkan ja tablettien rinnalle ruokakaupoissa – nyt pelkona on veroeurojen valuminen ulkomaille

Ni­ko­tii­ni­pus­sien myynti nousi no­peas­ti purkan ja tab­let­tien rin­nal­le ruo­ka­kau­pois­sa – nyt pelkona on ve­ro­eu­ro­jen va­lu­mi­nen ul­ko­mail­le

12.11.2023 06:30 4
Tilaajille
Vividon yrittäjä muutti Rovaniemelle lopettaakseen työuransa, mutta aika ei kulunut kotona –  Maire Isoviita valittiin vuoden rovaniemeläiseksi yrittäjänaiseksi

Vividon yrit­tä­jä muutti Ro­va­nie­mel­le lo­pet­taak­seen työu­ran­sa, mutta aika ei kulunut kotona – Maire Iso­vii­ta va­lit­tiin vuoden ro­va­nie­me­läi­sek­si yrit­tä­jä­nai­sek­si

08.11.2023 15:55 1
Tilaajille
Tuloksenteko näkyi Lapin johtajien tileissä – hyvin rahaa tehneen Outokummun keminmaalainen johtaja Martti Sassi kaksinkertaisti ansiotulonsa viime vuonna

Tu­lok­sen­te­ko näkyi Lapin joh­ta­jien ti­leis­sä – hyvin rahaa tehneen Ou­to­kum­mun ke­min­maa­lai­nen johtaja Martti Sassi kak­sin­ker­tais­ti an­sio­tu­lon­sa viime vuonna

08.11.2023 14:45
Tilaajille
Keskon myynti kasvoi Lapissa alkuvuonna

Keskon myynti kasvoi Lapissa al­ku­vuon­na

26.10.2023 12:09 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Inf­laa­tion syy on ahneus

24.10.2023 04:29 1
Kyläläiset pelastivat Louen kyläkaupan perustamalla uuden yhtiön – Salen kiinteistöön tulee ensi vuonna uusi kauppias

Ky­lä­läi­set pe­las­ti­vat Louen ky­lä­kau­pan pe­rus­ta­mal­la uuden yhtiön – Salen kiin­teis­töön tulee ensi vuonna uusi kaup­pias

09.10.2023 09:43 11
Tilaajille
Näin kivijalkakaupat säilyvät katukuvassa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liikkeelle keskustoihin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ki­vi­jal­ka­kau­pat säi­ly­vät ka­tu­ku­vas­sa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liik­keel­le kes­kus­toi­hin”

28.09.2023 06:00
Sodankyläläiselle herkkupuodille Lapin toinen kansainvälisen ruokajärjestön Chaîne des Rôtisseurs -myymäläkilpi

So­dan­ky­lä­läi­sel­le herk­ku­puo­dil­le Lapin toinen kan­sain­vä­li­sen ruo­ka­jär­jes­tön Chaîne des Rô­tis­seurs -myy­mä­lä­kil­pi

21.08.2023 16:28 1
Tilaajille
Yle: Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät, kauppakeskus avataan ensi kesänä

Yle: Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät, kaup­pa­kes­kus avataan ensi kesänä

20.07.2023 16:21 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väylä Suomen mä­dät­tä­mi­seen

27.06.2023 05:00
Sale-myymälän rakennustyöt keskeytyivät Pyhätunturilla – luvasta tehtiin oikaisuvaatimus

Sa­le-myy­mä­län ra­ken­nus­työt kes­key­tyi­vät Py­hä­tun­tu­ril­la – luvasta tehtiin oi­kai­su­vaa­ti­mus

19.06.2023 13:34 4
Tilaajille
Muonion S-markettiin palautettu bensapullo aiheutti räjähdysvaaran

Muonion S-mar­ket­tiin pa­lau­tet­tu ben­sa­pul­lo ai­heut­ti rä­jäh­dys­vaa­ran

23.05.2023 22:15 1
Tilaajille