Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Jääkiekko: Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Lapin Kansa näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

Kaupat
Pellolaismarketissa ei myydä alaikäisille edes alkoholitonta olutta – kauppa vetoaa vanhempiin somessa

Pel­lo­lais­mar­ke­tis­sa ei myydä ala­ikäi­sil­le edes al­ko­ho­li­ton­ta olutta – kauppa vetoaa van­hem­piin somessa

24.06.2022 18:24 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­kaup­pa ta­kai­sin Kos­ken­ky­lään

15.06.2022 05:45
Tilaajille
Saarenkylän Alko Rovaniemellä remontoidaan toukokuussa – myymälä kiinni kaksi viikkoa

Saa­ren­ky­län Alko Ro­va­nie­mel­lä re­mon­toi­daan tou­ko­kuus­sa – myymälä kiinni kaksi viikkoa

04.05.2022 12:40
Tilaajille
Uudistetussa Rovaniemen K-Citymarketissa on panostettu erityisesti elintarvikkeiden ja pukeutumisen valikoimiin – K-ryhmän myynti kehittyi parhaiten Lapissa alkuvuonna

Uu­dis­te­tus­sa Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tis­sa on pa­nos­tet­tu eri­tyi­ses­ti elin­tar­vik­kei­den ja pu­keu­tu­mi­sen va­li­koi­miin – K-ryh­män myynti ke­hit­tyi par­hai­ten Lapissa al­ku­vuon­na

29.04.2022 16:30 2
Tilaajille
Ivalo saa uudet K-Supermarketkauppiaat vappuna

Ivalo saa uudet K-Su­per­mar­ket­kaup­piaat vappuna

09.03.2022 10:13 4
Tilaajille
Ruoan hinta nousi tammikuussa ennätyksellisen paljon, inflaatio kipusi 4,4 prosenttiin – Ukrainan sodan uskotaan vaikuttavan hintoihin

Ruoan hinta nousi tam­mi­kuus­sa en­nä­tyk­sel­li­sen paljon, inf­laa­tio kipusi 4,4 pro­sent­tiin – Uk­rai­nan sodan us­ko­taan vai­kut­ta­van hin­toi­hin

01.03.2022 10:41 3
Tilaajille
K-ryhmä ja Wolt yhteistyöhön Rovaniemellä ruuan verkkokaupan pikatoimituksissa

K-ryhmä ja Wolt yh­teis­työ­hön Ro­va­nie­mel­lä ruuan verk­ko­kau­pan pi­ka­toi­mi­tuk­sis­sa

19.01.2022 17:32 1
Tilaajille
Pellon K-marketit saavat uuden kauppiaan – Tiina-Mari Enbuska siirtyy kauppiaaksi äitinsä jalanjäljissä

Pellon K-mar­ke­tit saavat uuden kaup­piaan – Tii­na-Ma­ri Enbuska siirtyy kaup­piaak­si äitinsä ja­lan­jäl­jis­sä

14.01.2022 11:03 3
Tilaajille
Lapin Kansan joulumuistio – katso täältä kauppojen ja palveluiden aukioloajat joulun aikaan

Lapin Kansan jou­lu­muis­tio – katso täältä kaup­po­jen ja pal­ve­lui­den au­ki­olo­ajat joulun aikaan

23.12.2021 08:02 2
Tilaajille
Ruokaviraston tukea sai 18 kyläkauppaa Lapissa – tuen tarkoitus on edistää maaseudun palveluiden saatavuutta

Ruo­ka­vi­ras­ton tukea sai 18 ky­lä­kaup­paa Lapissa – tuen tar­koi­tus on edistää maa­seu­dun pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta

18.12.2021 15:09 3
Tilaajille

Kin­kun­ras­vo­ja kier­rä­te­tään kuu­det­ta kertaa – ke­räys­paik­ko­ja myös Me­ri-La­pis­sa

09.12.2021 13:15
Puuilo rakentaa tavaratalon Tornion Torppiin ensi vuonna

Puuilo ra­ken­taa ta­va­ra­ta­lon Tornion Torp­piin ensi vuonna

09.12.2021 10:36 2
Tilaajille
Uusi myymälä työllistää nelisenkymmentä - Tornion Tokmannin uusittu myymälä ilmaisine ämpäreineen houkutti

Uusi myymälä työl­lis­tää ne­li­sen­kym­men­tä - Tornion Tok­man­nin uusittu myymälä il­mai­si­ne äm­pä­rei­neen hou­kut­ti

08.12.2021 15:31 1
Antti-Jussi ja Jenni Toivonen aloittivat Rovaniemen K-Raudan kauppiaina

Ant­ti-Jus­si ja Jenni Toi­vo­nen aloit­ti­vat Ro­va­nie­men K-Rau­dan kaup­piai­na

18.11.2021 14:42
K-ryhmän myynti kasvoi hieman Lapissa – Rovaniemen K-Citymarketin laajennustyöt valmistuvat ensi keväänä

K-ryh­män myynti kasvoi hieman Lapissa – Ro­va­nie­men K-Ci­ty­mar­ke­tin laa­jen­nus­työt val­mis­tu­vat ensi keväänä

29.10.2021 16:41
Tilaajille
"Älä koskaan petä asiakasta" – Lapin Vuoden yrittäjä -palkinto Rinteen kauppiassuvulle

"Älä koskaan petä asia­kas­ta" – Lapin Vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­to Rinteen kaup­pias­su­vul­le

16.10.2021 20:00 7
Tilaajille
Kiitosta sekä työntekijöiltä että asiakkailta: rovaniemeläisen K-Supermarket Kauppatorin Mari ja Mika Mustonen Vuoden työnantajakauppias -kilpailun finaaliin

Kii­tos­ta sekä työn­te­ki­jöil­tä että asiak­kail­ta: ro­va­nie­me­läi­sen K-Su­per­mar­ket Kaup­pa­to­rin Mari ja Mika Mus­to­nen Vuoden työn­an­ta­ja­kaup­pias -kil­pai­lun fi­naa­liin

06.10.2021 14:47 3
"Kauppakeskukseen ei tulla viettämään aikaa" – Koronan vahinkoja korjataan Rovaniemen kauppakeskuksissa

"Kaup­pa­kes­kuk­seen ei tulla viet­tä­mään aikaa" – Koronan va­hin­ko­ja kor­ja­taan Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­sis­sa

06.10.2021 13:11
Kioski muuttui pieneksi ruokakaupaksi Karihaarassa - kioskitoimialan on ollut pakko muuttua

Kioski muuttui pie­nek­si ruo­ka­kau­pak­si Ka­ri­haa­ras­sa - kios­ki­toi­mi­alan on ollut pakko muuttua

18.08.2021 13:36
Pitsingin kukkakaupan rakennus puretaan, Keminmaan Salelle tilat liikekeskukseen - Arina remontoi isolla kädellä Meri-Lapissa

Pit­sin­gin kuk­ka­kau­pan ra­ken­nus pu­re­taan, Ke­min­maan Salelle tilat lii­ke­kes­kuk­seen - Arina re­mon­toi isolla kädellä Me­ri-La­pis­sa

03.06.2021 10:52