Verkkokauppa

Tram­po­lii­nil­la pomp­pi­mi­nen kar­kot­taa ko­ro­na-ah­dis­tuk­sen – ou­lu­lai­nen alan mark­ki­na­joh­ta­ja Acon kan­sain­vä­lis­tyy no­peas­ti kas­va­van verk­ko­kau­pan imussa

24.04.2021 08:00
Tilaajille

Verk­ko­kau­pas­sa halpa hinta ei riitä – hidas ta­lous­kas­vu ja ku­lu­tus­kriit­ti­syys en­na­koi­vat hyvää me­nes­tys­tä suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le

07.03.2021 18:30
Tilaajille

Some korvaa näy­te­ik­ku­nan – Eko-Lyy­lin pieni puoti si­jait­see mel­kein­pä pii­los­sa au­to­tal­lin takana, mutta kauppa käy­dään­kin ver­kos­sa

11.02.2021 10:01
Kolumni

Ko­lum­ni: Verk­ko-os­tok­sil­le lä­hi­kaup­paan

09.02.2021 15:05
Kolumni

Tar­kas­tin vil­la­koi­rat ja yl­lä­tyin iloi­ses­ti – asia­kas­pal­ve­luun kan­nat­taa pa­nos­taa

05.10.2020 07:00
Tilaajille

Prisma avaa ruuan verk­ko­kau­pan Ro­va­nie­mel­lä lo­ka­kuun aikana

22.09.2020 14:48
Tilaajille

Ket­ju­joh­ta­ja löytää Suo­mes­ta ta­va­ra­ta­lon men­tä­vän aukon – "Aika mikä 2000-lu­vul­la näh­tiin, että iso on kau­nis­ta, on kyllä ohi"

08.09.2020 07:00
Tilaajille

Stock­man­nin Hullut päivät -kam­pan­ja myös syk­syl­lä ver­kos­sa – osa tuot­teis­ta saa­ta­vil­la ta­va­ra­ta­lois­ta

28.08.2020 17:47

Mas­ki­suo­si­tuk­set tyh­jen­si­vät ke­mi­läi­sen pi­po­teh­taan va­ras­ton vii­kon­lop­pu­na – "Pu­he­lin on soinut"

14.08.2020 15:13
Tilaajille

K-ryh­män myynti kasvoi Poh­jois-Suo­men alueel­la – eri­tyi­ses­ti ruoan verk­ko­kaup­pa nou­sus­sa

28.04.2020 17:44

Suo­si­tuk­set eivät pure os­ta­jiin – lä­hi­mak­su ei ole yleis­ty­nyt eikä verk­ko­kau­pan osuus kas­va­nut ko­ro­na­krii­sin aikana

25.04.2020 22:00

Ra­vin­to­loil­le myyvien po­ron­li­ha jäi kynsiin – po­ron­li­ha kaipaa verk­koon yhä mark­ki­noin­tia ja yh­teis­tä tarinaa

15.04.2020 06:30
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken Kui­va­li­ha­mark­ki­nat vie­tet­tiin vir­tuaa­li­ses­ti ilman hajuja ja makuja: "Postin kautta olen lait­ta­nut kui­va­li­haa me­ne­mään"

14.04.2020 20:13
Tilaajille

Emilia Vi­her­kos­ki keksi koronan pu­ris­tuk­ses­sa siirtää joo­ga­yri­tyk­sen nettiin – kaup­pias perusti verk­ko­kau­pan: "Jos jotain ho­pea­reu­nus­ta hakee, yrit­tä­jil­le pukkaa ideoi­ta"

29.03.2020 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Onko pakko mennä kaup­paan, jos ei us­kal­la?

29.03.2020 06:00
Tilaajille

Ruo­ka­ti­lauk­sien määrä räjähti La­pis­sa, ja eri kau­poil­le se tar­koit­taa eri­lai­sia haas­tei­ta: Ci­ty­mar­ket tar­vit­see lisää ke­räys­päät­tei­tä, Nää­tä­mön kaup­piai­den toi­mi­tus­reis­su venyy hel­pos­ti yli 200 ki­lo­met­riin päi­väs­sä

25.03.2020 07:00
Tilaajille

Tukea ko­ro­na-ah­din­koon: uusi verk­ko­kaup­pa myy lap­pi­lais­ten yri­tys­ten lah­ja­kort­te­ja

20.03.2020 15:15

"Verk­ko­kau­pan kysyntä on mo­ni­kym­men­ker­tais­tu­nut" – Osa ruo­ka­kau­pois­ta ottaa epi­de­mian vuoksi käyt­töön ko­tiin­kul­je­tuk­sen Lapissa

19.03.2020 21:08
Tilaajille

Tornion kau­pun­ki no­peut­taa pal­ve­luaan ensi vii­kol­la käyt­töö­no­tet­ta­van verk­ko­kau­pan avulla

04.03.2020 12:00

Ruoan verk­ko­kau­pas­sa vahva käänne tänä vuonna – kaup­pa­jä­tit tup­laa­vat verk­ko­kaup­pa­pal­ve­lu­jaan

02.03.2020 09:44