Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kivijalkakaupat
Pentik ryhtyi koviin korjausliikkeisiin: sulkee yhdeksän myymälää ja toivoo verkkokaupan kiihtyvän – "Eletään vaikeita aikoja, mutta pitää vaan uskoa tulevaan"

Pentik ryhtyi koviin kor­jaus­liik­kei­siin: sulkee yh­dek­sän myy­mä­lää ja toivoo verk­ko­kau­pan kiih­ty­vän – "E­le­tään vai­kei­ta aikoja, mutta pitää vaan uskoa tu­le­vaan"

02.11.2023 10:54 2
Tilaajille
Näin kivijalkakaupat säilyvät katukuvassa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liikkeelle keskustoihin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ki­vi­jal­ka­kau­pat säi­ly­vät ka­tu­ku­vas­sa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liik­keel­le kes­kus­toi­hin”

28.09.2023 06:00
1980-luvun Kemijärvellä tansseihin jonotettiin ja vaatekaupoissa sai kulumaan tuntikausia – nyt liikehuoneistot seisovat tyhjillään, mutta toivoa ei ole menetetty

1980-lu­vun Ke­mi­jär­vel­lä tans­sei­hin jo­no­tet­tiin ja vaa­te­kau­pois­sa sai ku­lu­maan tun­ti­kau­sia – nyt lii­ke­huo­neis­tot sei­so­vat tyh­jil­lään, mutta toivoa ei ole me­ne­tet­ty

01.07.2023 14:00 7
Tilaajille
Kirjakaupat eivät aio kuolla – Tornion ainut kauppa lopetti viime vuonna, Sodankylässä matkailijat poikkeavat ostoksille

Kir­ja­kau­pat eivät aio kuolla – Tornion ainut kauppa lopetti viime vuonna, So­dan­ky­läs­sä mat­kai­li­jat poik­kea­vat os­tok­sil­le

05.12.2021 12:00
Tilaajille
Keskellä Rovaniemeä sinnittelee pieni erikoisliike, jossa kauppias Olli Muhonen, 78, myy puusuksia 1980-luvulta: "Teerevänä olen koettanut olla"

Kes­kel­lä Ro­va­nie­meä sin­nit­te­lee pieni eri­kois­lii­ke, jossa kaup­pias Olli Mu­ho­nen, 78, myy puu­suk­sia 1980-lu­vul­ta: "Tee­re­vä­nä olen koet­ta­nut olla"

14.11.2021 06:00 19
Tilaajille
Tarkastin villakoirat ja yllätyin iloisesti – asiakaspalveluun kannattaa panostaa
Kolumni

Tar­kas­tin vil­la­koi­rat ja yl­lä­tyin iloi­ses­ti – asia­kas­pal­ve­luun kan­nat­taa pa­nos­taa

05.10.2020 07:00
Tilaajille
Väkeä riitti, kun Sokos teki paluun Rovaniemelle lähes kolmen vuosikymmenen jälkeen – "Kyllä nämä kivijalkamyymälät elävöittävät keskustaa"

Väkeä riitti, kun Sokos teki paluun Ro­va­nie­mel­le lähes kolmen vuo­si­kym­me­nen jälkeen – "Kyllä nämä ki­vi­jal­ka­myy­mä­lät elä­vöit­tä­vät kes­kus­taa"

28.08.2020 11:43
Tilaajille
Sodankyläläiset tykkäävät kivijalkakaupoistaan, mutta haluavat muutoksia aukioloaikoihin: "Ilta olisi hyvää ostosaikaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki"

So­dan­ky­lä­läi­set tyk­kää­vät ki­vi­jal­ka­kau­pois­taan, mutta ha­lua­vat muu­tok­sia au­kio­loai­koi­hin: "Ilta olisi hyvää os­to­sai­kaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki"

21.05.2020 07:54 2
Tilaajille
Lahjakulttuurin muutos kurittaa kultaseppiä – Kannattavalle yritykselle ei löydy jatkajaa, ja moni lappilainen kultasepänliike laittaa lapun luukulle

Lah­ja­kult­tuu­rin muutos ku­rit­taa kul­ta­sep­piä – Kan­nat­ta­val­le yri­tyk­sel­le ei löydy jat­ka­jaa, ja moni lap­pi­lai­nen kul­ta­se­pän­lii­ke laittaa lapun luu­kul­le

22.02.2020 06:30
Tilaajille
Kemin keskustan ilme muuttuu – nyt etsitään investoijia ja yhteistyökumppaneita

Kemin kes­kus­tan ilme muuttuu – nyt et­si­tään in­ves­toi­jia ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta

22.10.2019 15:37
Tilaajille