Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Historia
Viimeisin 4 tuntia
Mitä löytyy Lapin Kansan joulukalenterista? Avaa 8. päivän luukku tästä

Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

00:03
Tilaajille
Viikko
Ylioppilaskunta järjesti soihtukulkueen, sadat lauloivat Lainaanrannassa – itsenäisyyspäivää vietettiin Rovaniemellä perinteisin menoin, katso kuvat

Yli­op­pi­las­kun­ta jär­jes­ti soih­tu­kul­kueen, sadat lau­loi­vat Lai­naan­ran­nas­sa – it­se­näi­syys­päi­vää vie­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä pe­rin­tei­sin menoin, katso kuvat

06.12.2022 19:28 1
Tilaajille
Päiväkirja: Sota tulee yhä lähemmäksi, mitä enemmän aikaa kuluu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sota tulee yhä lä­hem­mäk­si, mitä enemmän aikaa kuluu

06.12.2022 06:30 2
Tilaajille
104-vuotias kemijärveläinen Sauli Kaisamatti lähti nuorena isänä talvisotaan ja heti perään jatkosotaan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä loukkaantunut"

104-vuo­tias ke­mi­jär­ve­läi­nen Sauli Kai­sa­mat­ti lähti nuorena isänä tal­vi­so­taan ja heti perään jat­ko­so­taan – "On se vaan tuuri ollut, ettei siellä louk­kaan­tu­nut"

06.12.2022 06:00 3
Tilaajille
Velse puolusti kotikaupunkiaan 17-vuotiaana – sotaveteraanien keski-ikä on jo yli 96 vuotta, kaikissa Lapin kunnissa heitä ei enää ole

Velse puo­lus­ti ko­ti­kau­pun­kiaan 17-vuo­tiaa­na – so­ta­ve­te­raa­nien kes­ki-ikä on jo yli 96 vuotta, kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa heitä ei enää ole

06.12.2022 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Irlantilaiseen vankilaan kahdeksalla eurolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ir­lan­ti­lai­seen van­ki­laan kah­dek­sal­la eurolla

05.12.2022 06:00
Tilaajille
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Huippusuosittu Napapiirin retkeilyalue sai alkunsa, kun Erkki Tuovinen löysi 1990-luvulla erämaisen retkikohteen ihan Nelostien tuntumasta

Huip­pu­suo­sit­tu Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun Erkki Tuo­vi­nen löysi 1990-lu­vul­la erä­mai­sen ret­ki­koh­teen ihan Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

04.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Ukin pihapihlajasta tuli tatuointimustetta, kun oululainen Veikko Mikkonen otti tatuoinnin muinaisin menetelmin – Katso videolta, miten tatuointi syntyy orapihlajan piikillä naputtaen

Ukin pi­ha­pih­la­jas­ta tuli ta­tuoin­ti­mus­tet­ta, kun ou­lu­lai­nen Veikko Mik­ko­nen otti ta­tuoin­nin mui­nai­sin me­ne­tel­min – Katso vi­deol­ta, miten ta­tuoin­ti syntyy ora­pih­la­jan pii­kil­lä na­put­taen

03.12.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on pyr­ki­nyt sel­viy­ty­mään

03.12.2022 05:00 1
Tilaajille
"Kun haavoituin, luulin kuolevani", muisteli 17-vuotiaana palvelukseen astunut Otto Virkki, 98 – sotaveteraanit viettivät omaa itsenäisyysjuhlaa Presidentinlinnassa

"Kun haa­voi­tuin, luulin kuo­le­va­ni", muis­te­li 17-vuo­tiaa­na pal­ve­luk­seen astunut Otto Virkki, 98 – so­ta­ve­te­raa­nit viet­ti­vät omaa it­se­näi­syys­juh­laa Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

01.12.2022 20:38
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kaarle XII kuoli vihollisen luotiin – vuosisatoja spekuloitu ruotsalaisten tekemä oman kuninkaan salamurha suljettiin pois uudella tutkimuksella

Kaarle XII kuoli vi­hol­li­sen luotiin – ­vuo­si­sa­to­ja spe­ku­loi­tu ruot­sa­lais­ten tekemä oman ku­nin­kaan sa­la­mur­ha sul­jet­tiin pois uudella tut­ki­muk­sel­la

25.11.2022 08:00
Tilaajille
Veitsiluoto 100 vuotta – testaa Veiska-tietoutesi Lounais-Lapin visassa! Oletko repsikka vai kenties ylimestari?

Veit­si­luo­to 100 vuotta – testaa Veis­ka-tie­tou­te­si Lou­nais-La­pin vi­sas­sa! Oletko rep­sik­ka vai kenties yli­mes­ta­ri?

23.11.2022 14:18
Kirakkajoen varrella tehdyissä inventoinneissa löytyi tänä vuonna kuusi vanhaa savottakämppää – Metsähallitus on inventoinut 30-luvun metsätyömaita Inarissa nyt 25 kilometrin matkalta

Ki­rak­ka­joen var­rel­la teh­dyis­sä in­ven­toin­neis­sa löytyi tänä vuonna kuusi vanhaa sa­vot­ta­kämp­pää – Met­sä­hal­li­tus on in­ven­toi­nut 30-lu­vun met­sä­työ­mai­ta Ina­ris­sa nyt 25 ki­lo­met­rin mat­kal­ta

23.11.2022 10:59 1
Tilaajille
Päiväkirja: Matkustaminen saa aivot kohisemaan – 200 vuotta sitten Tornionlaaksossa matkustaneen herra Clarken aivoissa kohisi "Lapin nektari, iljettävä töhnä"
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mat­kus­ta­mi­nen saa aivot ko­hi­se­maan – 200 vuotta sitten Tor­nion­laak­sos­sa mat­kus­ta­neen herra Clarken ai­vois­sa kohisi "Lapin nek­ta­ri, il­jet­tä­vä töhnä"

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Kemiläinen Taisto Saari kuittasi viimeisen tilin Veitsiluodon tehtaalta kuukausi sitten – yhtiön historiaa kirjoittava kolmannen polven veitsiluotolainen kannustaa tehtaan väkeä kertomaan tarinansa tutkijoille

Ke­mi­läi­nen Taisto Saari kuit­ta­si vii­mei­sen tilin Veit­si­luo­don teh­taal­ta kuu­kau­si sitten – yhtiön his­to­riaa kir­joit­ta­va kol­man­nen polven veit­si­luo­to­lai­nen kan­nus­taa tehtaan väkeä ker­to­maan ta­ri­nan­sa tut­ki­joil­le

15.11.2022 17:30 3
Tilaajille
Pitkä isien ketju kantaa meitä kaikkia tavallaan
Kolumni

Pitkä isien ketju kantaa meitä kaikkia ta­val­laan

12.11.2022 05:00
Tilaajille
Lapin alueradion pitkäaikainen toimittaja Aino Lehtola on kuollut

Lapin alue­ra­dion pit­kä­ai­kai­nen toi­mit­ta­ja Aino Lehtola on kuollut

11.11.2022 15:46 2
Tilaajille
Tuore tutkimus: Iin Illinsaaren kalmistosta löydetty vainaja kuului mahdollisesti Itämeren viimeisiin metsästäjä-keräilijöihin, joiden ruokavalio perustui hylkeisiin

Tuore tut­ki­mus: Iin Il­lin­saa­ren kal­mis­tos­ta löy­det­ty vainaja kuului mah­dol­li­ses­ti Itä­me­ren vii­mei­siin met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jöi­hin, joiden ruo­ka­va­lio pe­rus­tui hyl­kei­siin

11.11.2022 13:57
Tilaajille
Päiväkirja: Takaisin kasarille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ta­kai­sin ka­sa­ril­le

10.11.2022 08:35 3
Tilaajille