Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Historia
Viimeisin 12 tuntia
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun ylio­pis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

10:00
Tilaajille
Viikko
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 6
Tilaajille
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Särkynyt haave lapsesta romaaniksi – perimätiedon saaminen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työstäessä surua lapsettomuudesta

Sär­ky­nyt haave lap­ses­ta ro­maa­nik­si – pe­ri­mä­tie­don saa­mi­nen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työs­täes­sä surua lap­set­to­muu­des­ta

28.11.2023 17:30
Tilaajille
Epäluuloa oli rajalla ennenkin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­luu­loa oli rajalla en­nen­kin

27.11.2023 05:01
Kuukausi ja vanhemmat
Talvisodan aikana itärajan kylistä jäi evakuoimatta 2 500–2 700 suomalaista – valtaosa palasi myöhemmin Suomeen, mutta eivät aivan kaikki

Tal­vi­so­dan aikana itä­ra­jan kylistä jäi eva­kuoi­mat­ta 2 500–2 700 suo­ma­lais­ta – val­tao­sa palasi myö­hem­min Suo­meen, mutta eivät aivan kaikki

25.11.2023 16:18 1
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Pekka Aikio haki saamelaisvaikuttajan uralleen vauhtia Paavo Väyrysen "pompannapista" – 50 vuotta sitten aloittaneessa saamelaisten parlamentissa riekko nostettiin pöydälle tämän tästä

Pekka Aikio haki saa­me­lais­vai­kut­ta­jan ural­leen vauhtia Paavo Väy­ry­sen "pom­pan­na­pis­ta" – 50 vuotta sitten aloit­ta­nees­sa saa­me­lais­ten par­la­men­tis­sa riekko nos­tet­tiin pöy­däl­le tämän tästä

25.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Toivola-Luotolan Setlementti 100 vuotta

Toi­vo­la-Luo­to­lan Set­le­ment­ti 100 vuotta

23.11.2023 09:15
Aalto esiin joulupukin varjosta – Rovaniemi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kaupungiksi matkailunkin saralla

Aalto esiin jou­lu­pu­kin var­jos­ta – ­Ro­va­nie­mi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kau­pun­gik­si mat­kai­lun­kin saralla

22.11.2023 16:27 7
Tilaajille
Kirja-arvio: Saksanjuutalainen filosofi kulkee pohjoisessa ja tapaa matkalla kohti Oulua Samuli ja Jenny Paulaharjun

Kir­ja-ar­vio: Sak­san­juu­ta­lai­nen fi­lo­so­fi kulkee poh­joi­ses­sa ja tapaa mat­kal­la kohti Oulua Samuli ja Jenny Pau­la­har­jun

21.11.2023 17:30 1
Ruotsin tuntemattomin vähemmistö haluaa pois varjoista – tornionlaaksolaisten aseman parantaminen ei ole pois muilta vähemmistöiltä

Ruotsin tun­te­mat­to­min vä­hem­mis­tö haluaa pois var­jois­ta – tor­nion­laak­so­lais­ten aseman pa­ran­ta­mi­nen ei ole pois muilta vä­hem­mis­töil­tä

21.11.2023 16:30 4
Tilaajille
Vera Lundvall piti Rovaniemen ensimmäistä kirjakauppaa ja kohautti avioliitolla, jossa kumppanina oli lähes 45 vuotta vanhempi sukulaismies

Vera Lund­vall piti Ro­va­nie­men en­sim­mäis­tä kir­ja­kaup­paa ja ko­haut­ti avio­lii­tol­la, jossa kump­pa­ni­na oli lähes 45 vuotta van­hem­pi su­ku­lais­mies

18.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ojan­pe­rä on nimensä an­sain­nut

17.11.2023 21:23 2
Karkkeja ja keppostelua
Kolumni

Kark­ke­ja ja kep­pos­te­lua

16.11.2023 05:29
Osuuskassoilla tuettiin maaseutua

Osuus­kas­soil­la tuet­tiin maa­seu­tua

15.11.2023 15:20
Arvio: Mikä kuuluu, kun joki hiljenee? – Hannele Pokka palaa jokien valjastamisen teemaan viidennessä romaanissaan

Arvio: Mikä kuuluu, kun joki hil­je­nee? – Hannele Pokka palaa jokien val­jas­ta­mi­sen teemaan vii­den­nes­sä ro­maa­nis­saan

13.11.2023 07:00
Tilaajille
Ruotsalainen power metal -yhtye Sabatonin elokuva Tornionlaakson museoon

Ruot­sa­lai­nen power metal -yhtye Sa­ba­to­nin elokuva Tor­nion­laak­son museoon

06.11.2023 15:49
Entäpä jos ja muuta jälkiviisastelua
Kolumni

Entäpä jos ja muuta jäl­ki­vii­sas­te­lua

06.11.2023 05:00 9