Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Historia
Viimeisin 12 tuntia

Re­por­taa­si Kii­ru­nas­ta: Kun kau­pun­ki muut­taa, on pakko tehdä tili sekä men­nei­syy­teen että tu­le­vaan – kun­nan­neu­vos tosin epäilee joi­den­kin vain ottavan rahat ja läh­te­vän

20:38 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vo­lan museon ve­to­voi­mai­suut­ta pa­ran­net­tu

05:19
Tilaajille
Kuukausi
Kolumni

Oman elin­ajan ke­hi­tys­suun­nat tun­tu­vat hel­pos­ti lo­pul­li­sil­ta – kunnes his­to­ria opet­taa, että kaikki voi kääntyä pää­lael­leen muu­ta­mas­sa su­ku­pol­ves­sa

14.09.2021 09:03 2

Näin 9/11-is­ku­jen jäljet näkyvät maail­mas­sam­me – kak­sois­tor­nien ro­mah­duk­sen jäl­kei­nen aika osoitti muun muassa sen, että su­per­val­to­jen voi­mil­la on rajat

11.09.2021 09:42
Tilaajille

Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat kol­mat­ta kertaa Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­la – Totto juhlii mu­seol­la tors­tai­na

09.09.2021 11:39

Rau­ta­tie murtaa Tornion kah­dek­san­kuu­kau­ti­sen eris­tyk­sen

08.09.2021 10:37

Onko sinulla tal­les­sa Ro­va­nie­men his­to­riaa? – Lapin maa­kun­ta­mu­seon näyt­te­ly ja van­ho­jen esi­nei­den ilta kier­tä­vät kylissä

06.09.2021 14:33

Ra­dan­var­ret ovat täynnä unoh­det­tu­ja helmiä, ja yksi ko­meim­mis­ta on tämä – Pirjo Huvila tutkii ja luet­te­loi ai­nut­laa­tuis­ta suo­ma­lais­ta ra­ken­nus­pe­rin­net­tä

04.09.2021 06:30
Tilaajille

Tornion van­him­mal­la kadulla on 400 vuoden mit­tai­nen tarina – Ran­ta­ka­dun taloja asut­ti­vat ensin kaup­piaat, sitten kä­si­työ­läi­set ja lopulta vir­ka­mie­het

02.09.2021 07:00
Tilaajille

Suomen vanhin lotta Salme Haltia on kuollut 109 vuoden iässä

31.08.2021 21:48
Tilaajille

Sis­si­yl­lä­köis­tä va­ra­rik­koi­hin – uusi tie­to­kir­ja kertoo, mitä Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tui 500 vuotta sitten

31.08.2021 14:46 1

Tornion or­to­dok­si­kirk­ko pesi kas­von­sa – Venäjän ajasta muis­tut­ta­van kirkon muistoa vaalii ja yl­lä­pi­tää ak­tii­vi­nen seu­ra­kun­ta

29.08.2021 17:00
Tilaajille

Tornion kes­kus­ta siirtyy ki­lo­met­rin etelään

26.08.2021 17:46 1

Tornion pe­rus­ta­ja oli oman aikansa uu­dis­ta­ja – Ku­nin­gas Kustaa II Adolf tun­net­tiin so­tu­ri­na, joka rakensi Ruot­sis­ta mo­der­nin valtion

26.08.2021 17:42
Tilaajille

Tor­nioon­kin saadaan kan­sa­kou­lu

24.08.2021 09:03
Kolumni

Olem­me­ko kaikki A.E. Jär­vi­siä?

24.08.2021 07:55 1
Tilaajille
Kolumni

Kuka on ra­ja­yh­teis­työn uni­luk­ka­ri?

22.08.2021 17:36 1
Tilaajille

Erkki Park­ki­nen palasi 30 vuoden jälkeen ko­ti­seu­dul­leen kun­nan­joh­ta­jak­si – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saa­tai­siin maail­man­kar­tal­le, ja lopulta on­nis­tui

23.08.2021 09:38 7
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Naiset sen voin kir­nu­sit

20.08.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde

17.08.2021 12:43
Tilaajille