kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Radio
Taajuudet saa siirtää sunnuntain vastaisena yönä kohti Radio Säteilyä – Rovaniemellä voi kuunnella 25 eri kanavaa

Taa­juu­det saa siirtää sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä kohti Radio Sä­tei­lyä – Ro­va­nie­mel­lä voi kuun­nel­la 25 eri kanavaa

03.11.2023 08:00
Tilaajille
Digita tekee huoltotöitä Inarin Tuulispään lähetysasemalla – huoltotöistä koituu katkoksia radiolähetyksiin Inarin alueella elokuussa

Digita tekee huol­to­töi­tä Inarin Tuu­lis­pään lä­he­tys­ase­mal­la – ­huol­to­töis­tä koituu kat­kok­sia ra­dio­lä­he­tyk­siin Inarin alueel­la elo­kuus­sa

26.07.2023 16:53
Tilaajille
Huoltotyöt katkaisevat radiolähetykset hetkeksi Inarissa ja Sodankylässä

Huol­to­työt kat­kai­se­vat ra­dio­lä­he­tyk­set het­kek­si Ina­ris­sa ja So­dan­ky­läs­sä

20.06.2023 10:56
Tilaajille
Yle Puhe -radiokanava lakkaa keväällä 2024

Yle Puhe -ra­dio­ka­na­va lakkaa ke­vääl­lä 2024

07.02.2023 18:12 3
Radiolähetyksiin tulee katkoksia viidellä lähetysasemalla Lapissa Digitan huoltotöiden vuoksi

Ra­dio­lä­he­tyk­siin tulee kat­kok­sia vii­del­lä lä­he­tys­ase­mal­la Lapissa Digitan huol­to­töi­den vuoksi

01.02.2023 14:37
Tilaajille
Musiikkibisneksen raadollinen meno sapettaa radiolegenda Jake Nymania – "Lahjakkuudet poimitaan ja tuotteistetaan varhain tulille heitettäviksi"

Mu­siik­ki­bis­nek­sen raa­dol­li­nen meno sa­pet­taa ra­dio­le­gen­da Jake Nymania – "Lah­jak­kuu­det poi­mi­taan ja tuot­teis­te­taan varhain tulille hei­tet­tä­vik­si"

12.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Tv- ja radiolähetyksiin katkos tiistaina Utsjoella – Digita oy tekee huoltotöitä Nuvvuksen asemalla

Tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin katkos tiis­tai­na Uts­joel­la – Digita oy tekee huol­to­töi­tä Nuv­vuk­sen ase­mal­la

09.08.2022 07:00
Tilaajille
Ylen radiolähetysten tekninen vika on korjattu – radiolähetyksissä esiintyi häiriöitä koko aamupäivän

Ylen ra­dio­lä­he­tys­ten tek­ni­nen vika on kor­jat­tu – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä esiin­tyi häi­riöi­tä koko aa­mu­päi­vän

04.08.2022 13:09 4
Tilaajille
Digita tekee huoltotöitä Inarin radio- ja tv-asemalla – huoltotöistä aiheutuu katkos radiolähetyksiin

Digita tekee huol­to­töi­tä Inarin radio- ja tv-ase­mal­la – huol­to­töis­tä ai­heu­tuu katkos ra­dio­lä­he­tyk­siin

25.07.2022 13:40
Tilaajille

Ina­ris­sa kat­kok­sia ra­dio­lä­he­tyk­siin tiis­tai­na huol­to­töi­den takia

18.07.2022 11:00
Kemiläislähtöinen YleX-juontaja Ville "Viki" Eerikkilä vaihtoi aikaiset aamut radiossa aikaan tyttärensä kanssa – rakas juontajapari säilyy kuitenkin tatuointina persposkessa

Ke­mi­läis­läh­töi­nen YleX-juon­ta­ja Ville "Viki" Ee­rik­ki­lä vaihtoi ai­kai­set aamut ra­dios­sa aikaan tyt­tä­ren­sä kanssa – rakas juon­ta­ja­pa­ri säilyy kui­ten­kin ta­tuoin­ti­na pers­pos­kes­sa

01.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Ihmeellinen putkiradio
Kolumni

Ih­meel­li­nen put­ki­ra­dio

24.02.2022 06:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä se niinku on?

03.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Yle  yhdistää Lapin ja Meri-Lapin radiouutiset

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set

06.09.2021 12:36 26
Tilaajille
Kolumni: Miksei Lapissa tehty musiikki soi radiossa? Sen torppaa Pasilan päällikkö
Kolumni

Ko­lum­ni: Miksei Lapissa tehty mu­siik­ki soi ra­dios­sa? Sen torppaa Pasilan pääl­lik­kö

06.04.2021 14:43 5
Ylellä laaja verkkohäiriö, joka on voinut vaikuttaa esimerkiksi tv- ja radiolähetyksiin

Ylellä laaja verk­ko­häi­riö, joka on voinut vai­kut­taa esi­mer­kik­si tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin

28.11.2020 09:04
Kolumni: Löysin radion vuonna 2020 – Kiekkoilijoiden tarinat ja naurunremakka tempaisivat mukaansa
Kolumni

Ko­lum­ni: Löysin radion vuonna 2020 – Kiek­koi­li­joi­den tarinat ja nau­run­re­mak­ka tem­pai­si­vat mu­kaan­sa

04.11.2020 10:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje Ylen mu­sii­kis­ta vas­taa­vil­le

24.09.2020 04:55 2
Tilaajille
Kun kaikki huusivat Dingo, pingoin karkuun, vanhempana olen ymmärtänyt yhtyeen arvon
Kolumni

Kun kaikki huu­si­vat Dingo, pingoin kar­kuun, van­hem­pa­na olen ym­mär­tä­nyt yhtyeen arvon

02.09.2020 06:30
Tilaajille
Miksi en saisi valita lapselleni parasta koulua? Uusi podcast käsittelee koulumaailman kuumottavia kysymyksiä

Miksi en saisi valita lap­sel­le­ni parasta koulua? Uusi podcast kä­sit­te­lee kou­lu­maail­man kuu­mot­ta­via ky­sy­myk­siä

10.08.2020 07:00