Yleisradio
Päätoimittajilta ilmestyi harvinaisen voimakas kannanotto, jossa on kyse tavallisen lukijan tiedonsaannista – "Ylen suosiminen heikentää sananvapautta"

Pää­toi­mit­ta­jil­ta il­mes­tyi har­vi­nai­sen voi­ma­kas kan­na­not­to, jossa on kyse ta­val­li­sen lukijan tie­don­saan­nis­ta – "Ylen suo­si­mi­nen hei­ken­tää sa­nan­va­paut­ta"

01.08.2020 16:36 0
Päätoimittajat: ”Valtion ja Ylen noudatettava tukisääntöjä”

Pää­toi­mit­ta­jat: ”Val­tion ja Ylen nou­da­tet­ta­va tu­ki­sään­tö­jä”

01.08.2020 06:00 4
Arvio: Audioesseessä aallot keikuttavat yhteistä venettä

Arvio: Au­dio­es­sees­sä aallot kei­kut­ta­vat yh­teis­tä venettä

12.07.2020 07:00 0
Ylen kysely: Paluu lähiopetukseen jakaa mielipiteet

Ylen kysely: Paluu lä­hi­ope­tuk­seen jakaa mie­li­pi­teet

13.05.2020 07:53 0
Tilaajille

Ylen pit­kä­ai­kai­nen uu­tis­ten­lu­ki­ja Kari Toi­vo­nen on kuollut

28.09.2019 11:31 0