kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Merkkipäivät
Lempeä diktaattori Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin halunnut tehdä samalla kertaa kymmenen levyä, mutta levy-yhtiö sanoi, että seitsemän saa riittää"

Lempeä dik­taat­to­ri Mr. Lordi ei lorvi – "Olisin ha­lun­nut tehdä samalla kertaa kym­me­nen levyä, mutta le­vy-yh­tiö sanoi, että seit­se­män saa riit­tää"

14.02.2024 15:00 3
Tilaajille
Vaikka kitarasta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyttävä Juha Tapio löysi nuorena musiikista tavan ilmaista asioita, joista ei muuten uskaltanut puhua

Vaikka ki­ta­ras­ta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyt­tä­vä Juha Tapio löysi nuorena mu­sii­kis­ta tavan il­mais­ta asioi­ta, joista ei muuten us­kal­ta­nut puhua

03.02.2024 14:16
Tilaajille
Huippu-urheilu on kovaa, valmennus aiempaa pehmeämpää – kestävyysurheilulajit eivät ole Suomessa kovin korkeassa kurssissa, sanoo uinnin maailmanmestari Antti Kasvio

Huip­pu-ur­hei­lu on kovaa, val­men­nus aiempaa peh­meäm­pää – kes­tä­vyys­ur­hei­lu­la­jit eivät ole Suo­mes­sa kovin kor­keas­sa kurs­sis­sa, sanoo uinnin maail­man­mes­ta­ri Antti Kasvio

19.12.2023 05:00
Tilaajille
Kari Kyröstä tuli inarilaisen hiihdon taustavoima yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Kevojärvellä päättyi ankariin kipuihin

Kari Kyröstä tuli ina­ri­lai­sen hiihdon taus­ta­voi­ma yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Ke­vo­jär­vel­lä päättyi an­ka­riin ki­pui­hin

08.12.2023 10:25 4
Tilaajille
Näytteleminen on leikkiä ja seikkailua – 70 vuotta täyttävä Kari Väänänen luonnehtii itseään emotionaaliseksi ja tunne-voimaiseksi näyttelijäksi

Näyt­te­le­mi­nen on leikkiä ja seik­kai­lua – 70 vuotta täyt­tä­vä Kari Vää­nä­nen luon­neh­tii itseään emo­tio­naa­li­sek­si ja tun­ne-voi­mai­sek­si näyt­te­li­jäk­si

14.09.2023 17:33 7
Tilaajille
70-vuotias: Mäkihyppy oli Kari Ylianttilalle luontainen valinta – Rovaniemellä lähellä olivat sekä mäet että esikuvat

70-vuo­tias: Mä­ki­hyp­py oli Kari Yliant­ti­lal­le luon­tai­nen valinta – Ro­va­nie­mel­lä lähellä olivat sekä mäet että esi­ku­vat

26.08.2023 17:18 1
Tilaajille
70 vuotta täyttävä raviohjastaja Jorma Kontio on voittanut urallaan lähes 12 000 lähtöä – "Jos terveyttä riittää, jatkan kyllä"

70 vuotta täyt­tä­vä ra­vi­oh­jas­ta­ja Jorma Kontio on voit­ta­nut ural­laan lähes 12 000 lähtöä – "Jos ter­veyt­tä riit­tää, jatkan kyllä"

06.08.2023 15:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläiset kaksosveljet Pekka ja Heikki Holopainen juhlivat yhteisiä ysikymppisiä – "Kyllä meidät nyt jo erottaa, mutta pienenä kyllä jymmyytettiin ihmisiä"

Ro­va­nie­me­läi­set kak­sos­vel­jet Pekka ja Heikki Ho­lo­pai­nen juh­li­vat yh­tei­siä ysi­kymp­pi­siä – "Kyllä meidät nyt jo erot­taa, mutta pienenä kyllä jym­myy­tet­tiin ih­mi­siä"

29.06.2023 07:00 5
Tilaajille
50-vuotias Tommi Kinnunen varmistaa kirjoittajana viikkotolkulla typerän tuntuisiakin yksityiskohtia, mutta remontoinnissa hänen vahvuutensa on suurpiirteisyys

50-vuo­tias Tommi Kin­nu­nen var­mis­taa kir­joit­ta­ja­na viik­ko­tol­kul­la typerän tun­tui­sia­kin yk­si­tyis­koh­tia, mutta re­mon­toin­nis­sa hänen vah­vuu­ten­sa on suur­piir­tei­syys

15.06.2023 07:00
Kapellimestarin johdettavana voi olla satakin soittajaa, eikä päätöksiä silloin tehdä huutoäänestyksellä

Ka­pel­li­mes­ta­rin joh­det­ta­va­na voi olla satakin soit­ta­jaa, eikä pää­tök­siä silloin tehdä huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä

12.06.2023 19:29 2
Kun Kojon Nuku pommiin sai Euroviisuissa nolla pistettä, kotimaan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyytävän nöyrästi anteeksi Suomen kansalta"

Kun Kojon Nuku pommiin sai Eu­ro­vii­suis­sa nolla pis­tet­tä, ko­ti­maan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyy­tä­vän nöy­räs­ti an­teek­si Suomen kan­sal­ta"

07.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Lääkärinä kuudella vuosikymmenellä – rovaniemeläinen Pekka Raudaskoski täyttää 95 vuotta

Lää­kä­ri­nä kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä – ro­va­nie­me­läi­nen Pekka Rau­das­kos­ki täyttää 95 vuotta

01.04.2023 08:00 1
Tilaajille
Jonna Tervomaalla, 50, on alkanut moninkertainen juhlavuosi – "Sytyn, kun tekemistä on paljon"

Jonna Ter­vo­maal­la, 50, on alkanut mo­nin­ker­tai­nen juh­la­vuo­si – "Sytyn, kun te­ke­mis­tä on paljon"

06.01.2023 16:38
Tilaajille
”Rakastan tätä elämänvaihetta” – 60 vuotta täyttävä näyttelijä Mari Rantasila puhuu nyt ikääntyvien naisten puolesta

”Ra­kas­tan tätä elä­män­vai­het­ta” – 60 vuotta täyt­tä­vä näyt­te­li­jä Mari Ran­ta­si­la puhuu nyt ikään­ty­vien naisten puo­les­ta

05.01.2023 08:00
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

17.12.2022 15:59
Tilaajille
60-vuotias Kylli Köngäs on esittänyt vuosikymmenten aikana teatterin lavalla noin sataa eri henkilöä – näin roolihahmon nahkoihin sujahtaminen tapahtuu

60-vuo­tias Kylli Köngäs on esit­tä­nyt vuo­si­kym­men­ten aikana teat­te­rin lavalla noin sataa eri hen­ki­löä – näin roo­li­hah­mon nah­koi­hin su­jah­ta­mi­nen ta­pah­tuu

15.11.2022 15:23 1
Tilaajille
"Näytellessä sai elää monta elämää" – Maritta "Ruttu" Viitamäki nousi parikymppisenä kuuluisuuteen Maa on syntinen laulu -elokuvan myötä

"Näy­tel­les­sä sai elää monta elämää" – ­Ma­rit­ta "Ruttu" Vii­ta­mä­ki nousi pa­ri­kymp­pi­se­nä kuu­lui­suu­teen Maa on syn­ti­nen laulu -e­lo­ku­van myötä

03.11.2022 17:30
Tilaajille
Antti Rinne kirjasi tarkoin lyhyen pääministerikautensa viimeiset vaiheet, mutta paljastusten aika on vasta muistelmissa

Antti Rinne kirjasi tarkoin lyhyen pää­mi­nis­te­ri­kau­ten­sa vii­mei­set vai­heet, mutta pal­jas­tus­ten aika on vasta muis­tel­mis­sa

02.11.2022 08:00 7
Tilaajille
Kuusikymppinen Andy McCoy paljastaa: ”En halunnut staraksi, vaan soittaa.”

Kuu­si­kymp­pi­nen Andy McCoy pal­jas­taa: ”En ha­lun­nut sta­rak­si, vaan soit­taa.”

09.10.2022 16:30 2
Tilaajille
Danny kiersi Viimeisen illan merkeissä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että musiikkineuvos on taas tien päällä

Danny kiersi Vii­mei­sen illan mer­keis­sä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että mu­siik­ki­neu­vos on taas tien päällä

22.09.2022 17:00 1
Tilaajille