Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Syntymäpäivät
Yli 40 vuotta valtuustoa ja luottamustehtäviä

Yli 40 vuotta val­tuus­toa ja luot­ta­mus­teh­tä­viä

16.11.2023 09:31
Suosikkitubettaja Roni Bäckistä tuli vuoden alussa isä, mikä pisti elämän uuteen järjestykseen: Työpäivät päättyvät nyt neljältä

Suo­sik­ki­tu­bet­ta­ja Roni Bäc­kis­tä tuli vuoden alussa isä, mikä pisti elämän uuteen jär­jes­tyk­seen: Työ­päi­vät päät­ty­vät nyt nel­jäl­tä

23.10.2023 04:59
Tilaajille
Paisunut lääkelaukku ja muut varmat vanhenemisen merkit
Kolumni

Pai­su­nut lää­ke­lauk­ku ja muut varmat van­he­ne­mi­sen merkit

07.10.2023 05:00 6
Kun kemiläislähtöinen DJ Jori Hulkkonen aloitti uransa, hän lensi keikalle Eurooppaan ja toivoi parasta – Nyt ala on ammattimainen, mutta samalla salaperäisyyttä on hävinnyt

Kun ke­mi­läis­läh­töi­nen DJ Jori Hulk­ko­nen aloitti uransa, hän lensi kei­kal­le Eu­roop­paan ja toivoi parasta – Nyt ala on am­mat­ti­mai­nen, mutta samalla sa­la­pe­räi­syyt­tä on hä­vin­nyt

27.09.2023 13:45
Tilaajille
Muonion viimeinen veteraani täyttää 100 vuotta – nyt kaksi sotaa nähnyt mies totuttelee elämään ilman omaa autoa

Muonion vii­mei­nen ve­te­raa­ni täyttää 100 vuotta – nyt kaksi sotaa nähnyt mies to­tut­te­lee elämään ilman omaa autoa

26.09.2023 15:57 14
Tilaajille
Vaikean menneisyyden ei tarvitse määrittää koko loppuelämää, uskoo psykoterapeutti Ben Furman

Vaikean men­nei­syy­den ei tar­vit­se mää­rit­tää koko lop­pue­lä­mää, uskoo psy­ko­te­ra­peut­ti Ben Furman

20.09.2023 20:30 1
Tilaajille
Mattiesko Hytönen katuu vain yhtä kolumniaan – toivoo, että hänet muistettaisiin Heidi-puolisosta

Mat­ties­ko Hytönen katuu vain yhtä ko­lum­niaan – toivoo, että hänet muis­tet­tai­siin Hei­di-puo­li­sos­ta

15.08.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemeläiset kaksosveljet Pekka ja Heikki Holopainen juhlivat yhteisiä ysikymppisiä – "Kyllä meidät nyt jo erottaa, mutta pienenä kyllä jymmyytettiin ihmisiä"

Ro­va­nie­me­läi­set kak­sos­vel­jet Pekka ja Heikki Ho­lo­pai­nen juh­li­vat yh­tei­siä ysi­kymp­pi­siä – "Kyllä meidät nyt jo erot­taa, mutta pienenä kyllä jym­myy­tet­tiin ih­mi­siä"

29.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Lääkärinä kuudella vuosikymmenellä – rovaniemeläinen Pekka Raudaskoski täyttää 95 vuotta

Lää­kä­ri­nä kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä – ro­va­nie­me­läi­nen Pekka Rau­das­kos­ki täyttää 95 vuotta

01.04.2023 08:00 1
Tilaajille
"Toimintaamme haastetaan koko ajan enemmän" – Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta ja siitä, että kansallispuistoesityksillä halutaan hankaloittaa hakkuita

"Toi­min­taam­me haas­te­taan koko ajan enem­män" – Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha S. Niemelä on huo­lis­saan työn­te­ki­jöi­den­sä jak­sa­mi­ses­ta ja siitä, että kan­sal­lis­puis­to­esi­tyk­sil­lä ha­lu­taan han­ka­loit­taa hak­kui­ta

19.01.2023 17:30 11
Tilaajille
Päiväkirja: Tyypillinen rovaniemeläinen on akateeminen keski-ikäinen maastopyöräilijä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tyy­pil­li­nen ro­va­nie­me­läi­nen on aka­tee­mi­nen kes­ki-ikäi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä

02.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Työaika vuorokauden ympäri, työsarka synnytyksistä vanhainkotiin – Paavo Tuomaalan lääkäriura alkoi 16 000 asukkaan Pudasjärven ainoana lääkärinä

Työaika vuo­ro­kau­den ympäri, työ­sar­ka syn­ny­tyk­sis­tä van­hain­ko­tiin – Paavo Tuo­maa­lan lää­kä­ri­ura alkoi 16 000 asuk­kaan Pu­das­jär­ven ainoana lää­kä­ri­nä

14.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Hälytystyöt houkuttelivat jo lääketieteen opiskelijana – THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta on edelleen varautunut koronapandemian takapotkuihin

Hä­ly­tys­työt hou­kut­te­li­vat jo lää­ke­tie­teen opis­ke­li­ja­na – THL:n pää­joh­ta­ja Markku Ter­va­hau­ta on edel­leen va­rau­tu­nut ko­ro­na­pan­de­mian ta­ka­pot­kui­hin

02.03.2022 17:00
Tilaajille
"Yritän olla paras versio itsestäni" – Raimo Summanen vaikuttaa yhä vahvasti rakastamansa lajin parissa

"Yritän olla paras versio it­ses­tä­ni" – Raimo Sum­ma­nen vai­kut­taa yhä vah­vas­ti ra­kas­ta­man­sa lajin parissa

28.02.2022 17:00
Tilaajille
Maatalous vaihtui sisustamiseen – Sallan rautakauppayrittäjä Tauno Luukinen on tunnettu myös urheilu- ja musiikkimiehenä

Maa­ta­lous vaihtui si­sus­ta­mi­seen – Sallan rau­ta­kaup­pa­yrit­tä­jä Tauno Luu­ki­nen on tun­net­tu myös ur­hei­lu- ja mu­siik­ki­mie­he­nä

20.10.2021 17:00 1
Tilaajille