Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ihmiset
40 vuoden näyttelijänura huipentuu monologiin – Rovaniemen teatterin näyttelijä Outi Nevanlinna jää joulukuussa eläkkeelle

40 vuoden näyt­te­li­jän­ura hui­pen­tuu mo­no­lo­giin – Ro­va­nie­men teat­te­rin näyt­te­li­jä Outi Ne­van­lin­na jää jou­lu­kuus­sa eläk­keel­le

19.09.2023 18:45
Tilaajille
Mitähän ihmisetkin minusta ajattelee? No, tuskin yhtään mitään
Kolumni

Mitähän ih­mi­set­kin minusta ajat­te­lee? No, tuskin yhtään mitään

06.09.2023 05:01 3
Muusikko Jukka Poika huusi nuorena isänä lapsilleen pää punaisena – nyt hän kertoo, miten oppi olemaan kilahtamatta

Muu­sik­ko Jukka Poika huusi nuorena isänä lap­sil­leen pää pu­nai­se­na – nyt hän kertoo, miten oppi olemaan ki­lah­ta­mat­ta

22.08.2023 19:30
Tilaajille
Mattiesko Hytönen katuu vain yhtä kolumniaan – toivoo, että hänet muistettaisiin Heidi-puolisosta

Mat­ties­ko Hytönen katuu vain yhtä ko­lum­niaan – toivoo, että hänet muis­tet­tai­siin Hei­di-puo­li­sos­ta

15.08.2023 08:00
Tilaajille
Isä on ylpeä tyttärestään – "Ne miehet, jotka älähtivät, joutuivat nielemään tilanteen"

Isä on ylpeä tyt­tä­res­tään – "Ne miehet, jotka äläh­ti­vät, jou­tui­vat nie­le­mään ti­lan­teen"

08.08.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemen Kiekon entinen kapteeni Antti Järvelä luopui Mestis-jääkiekosta rahan ja ajan takia – hän yritti saada loppuun asti riittävää sopimusta

Ro­va­nie­men Kiekon entinen kap­tee­ni Antti Järvelä luopui Mes­tis-jää­kie­kos­ta rahan ja ajan takia – hän yritti saada loppuun asti riit­tä­vää so­pi­mus­ta

28.07.2023 10:00
Tilaajille
Raportti länsinaapurista – mitä jos kaikki meneekin hyvin?
Kolumni

Ra­port­ti län­si­naa­pu­ris­ta – mitä jos kaikki me­nee­kin hyvin?

27.07.2023 20:00 3
Ei ole oikeaa tai väärää tapaa rakastaa – eikä rakkautta voi koskaan omistaa
Kolumni

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa ra­kas­taa – eikä rak­kaut­ta voi koskaan omistaa

11.07.2023 06:00 4
Huono kateus estää hyvinvoinnin
Kolumni

Huono kateus estää hy­vin­voin­nin

06.07.2023 06:00 6
Rovaniemeläiset kaksosveljet Pekka ja Heikki Holopainen juhlivat yhteisiä ysikymppisiä – "Kyllä meidät nyt jo erottaa, mutta pienenä kyllä jymmyytettiin ihmisiä"

Ro­va­nie­me­läi­set kak­sos­vel­jet Pekka ja Heikki Ho­lo­pai­nen juh­li­vat yh­tei­siä ysi­kymp­pi­siä – "Kyllä meidät nyt jo erot­taa, mutta pienenä kyllä jym­myy­tet­tiin ih­mi­siä"

29.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Miten Reetta Eerolasta tuli Ite Eerola – taitelija, joka tekee albumin kolmessa päivässä? Siihen tarvittiin muutto pois Rovaniemeltä, romahdus ja rutkasti köllöttelyä

Miten Reetta Ee­ro­las­ta tuli Ite Eerola – tai­te­li­ja, joka tekee albumin kol­mes­sa päi­väs­sä? Siihen tar­vit­tiin muutto pois Ro­va­nie­mel­tä, ro­mah­dus ja rut­kas­ti köl­löt­te­lyä

09.06.2023 09:00
Tilaajille
Olen pidätellyt itkua häpeän takia, vaikka ei olisi todellakaan tarvinnut
Kolumni

Olen pi­dä­tel­lyt itkua häpeän takia, vaikka ei olisi to­del­la­kaan tar­vin­nut

09.06.2023 05:45
Tilaajille
Kemijärveläisen Juha Pikkaraisen mukaan politiikka on muuttunut eikä yhteisten asioiden hoitaminen kiinnosta kuten ennen – vasemmiston alamäki masentaa työväen pitkäaikaista luottamushenkilöä

Ke­mi­jär­ve­läi­sen Juha Pik­ka­rai­sen mukaan po­li­tiik­ka on muut­tu­nut eikä yh­teis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen kiin­nos­ta kuten ennen – va­sem­mis­ton alamäki ma­sen­taa työväen pit­kä­ai­kais­ta luot­ta­mus­hen­ki­löä

15.04.2023 13:00 10
Tilaajille
Lääkärinä kuudella vuosikymmenellä – rovaniemeläinen Pekka Raudaskoski täyttää 95 vuotta

Lää­kä­ri­nä kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä – ro­va­nie­me­läi­nen Pekka Rau­das­kos­ki täyttää 95 vuotta

01.04.2023 08:00 1
Tilaajille
Ihmistensä näköinen kauppa
Kolumni

Ih­mis­ten­sä nä­köi­nen kauppa

23.02.2023 09:12
Rovaniemeläinen sarjakuvataiteilija Juha Salla, 64, löysi piirtämisestä apua masennukseensa – Ansulin Arkillaan hän haluaa jakaa iloa muillekin

Ro­va­nie­me­läi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Juha Salla, 64, löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa – An­su­lin Ar­kil­laan hän haluaa jakaa iloa muil­le­kin

04.02.2023 11:28 5
Tilaajille
Savukoskella kasvanut Emma Kilpimaa, 26, valittiin Vuoden elokuvanäyttelijäksi: " Olin 6-vuotias, kun sanoin, että minusta tulee näyttelijä"

Sa­vu­kos­kel­la kas­va­nut Emma Kil­pi­maa, 26, va­lit­tiin Vuoden elo­ku­va­näyt­te­li­jäk­si: " Olin 6-vuo­tias, kun sanoin, että minusta tulee näyt­te­li­jä"

27.11.2022 20:00 1
Tilaajille
Kemiläinen kehonrakentaja näyttelee Punttikomediassa

Ke­mi­läi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja näyt­te­lee Punt­ti­ko­me­dias­sa

03.11.2022 09:16
Torniolaislähtöinen Hannes Ylitalo on yksi Temppareiden sinkkumiehistä - ”Sutinan mahdollisuudet ovat olemassa”

Tor­nio­lais­läh­töi­nen Hannes Ylitalo on yksi Temp­pa­rei­den sink­ku­mie­his­tä - ”Su­ti­nan mah­dol­li­suu­det ovat ole­mas­sa”

19.10.2022 11:16
Petosta, vallan väärinkäyttöä ja kuolemia – Kittilän intiaaneina tunnetun lahkon absurdi tarina kuvaillaan ranskalaissilmin uudessa dokumenttisarjassa

Pe­tos­ta, vallan vää­rin­käyt­töä ja kuo­le­mia – Kit­ti­län in­tiaa­nei­na tun­ne­tun lahkon absurdi tarina ku­vail­laan rans­ka­lais­sil­min uudessa do­ku­ment­ti­sar­jas­sa

16.09.2022 17:30 4
Tilaajille