pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arvot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aitoa vä­lit­tä­mis­tä tar­vi­taan van­hus­ten­huol­los­sa

15.11.2023 05:30
Veijon elämäntyö palkitaan isänpäivänä eikä veropäivänä
Kolumni

Veijon elä­män­työ pal­ki­taan isän­päi­vä­nä eikä ve­ro­päi­vä­nä

11.11.2023 05:00 4
Nykyään ei ole enää häpeä elää toisten maksamaa elämää
Kolumni

Nykyään ei ole enää häpeä elää toisten mak­sa­maa elämää

16.09.2023 05:00 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vo­krii­sin laa­jen­tu­mi­nen kuntiin ja hy­vin­voin­ti­aluei­siin voi tietää jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­sia

31.07.2023 21:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvät hukassa

26.07.2023 05:00 2
Orpon hallituksen alku on ollut yhtä tuskaa, eikä ennuste lupaa parempaa – arvojen korvaaminen järjellä ei vaikuta onnistuneelta ratkaisulta
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen alku on ollut yhtä tuskaa, eikä ennuste lupaa pa­rem­paa – arvojen kor­vaa­mi­nen jär­jel­lä ei vaikuta on­nis­tu­neel­ta rat­kai­sul­ta

04.07.2023 21:21 21
Rkp:n on valittava arvojen ja edunvalvonnan välillä, ja jälkimmäinen on vahvoilla
Kolumni

Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan vä­lil­lä, ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

01.06.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi siirtyi oi­keal­le

22.04.2023 05:00
Ylpeys omasta kotimaasta on arvokasta, se muuttuu hedelmättömäksi kahtiajaossa ”meihin” ja ”muihin”
Kolumni

Ylpeys omasta ko­ti­maas­ta on ar­vo­kas­ta, se muuttuu he­del­mät­tö­mäk­si kah­tia­jaos­sa ”mei­hin” ja ”mui­hin”

13.04.2023 06:00 2
Henna Kojosta, 29, tuntuu välillä, että kaikki millenniaalit marjastavat ja neulovat sukkia – Tutkija: "Muutokset uhkaavat vain, jos pitää omaa ajattelutapaa ainoana oikeana"

Henna Ko­jos­ta, 29, tuntuu vä­lil­lä, että kaikki mil­len­niaa­lit mar­jas­ta­vat ja neu­lo­vat sukkia – Tut­ki­ja: "Muu­tok­set uh­kaa­vat vain, jos pitää omaa ajat­te­lu­ta­paa ainoana oi­kea­na"

25.02.2023 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako köyhän asiasta puhua?

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puun­ha­laa­mi­ses­ta toi­meen­tu­loa?

27.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Kauhun ta­sa­pai­no” vs. si­vis­tys

05.08.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luo­tam­me­ko elä­mäs­sä vain euroon?

02.08.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmisen luonto on eläimen – ho­lo­kaus­tia odo­tel­les­sa

26.07.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abort­ti­ai­he käy taas kuumana – miksi juuri naiset ovat niin usein rie­pot­te­lun koh­tee­na?

23.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­hai­sia väit­tei­tä

13.04.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pol­kee­ko kyy­ni­syys arvot?

04.03.2022 05:00
Tilaajille
Lännen on puolustettava arvojaan, vaikka se vaatisi isojakin taloudellisia uhrauksia
Kolumni

Lännen on puo­lus­tet­ta­va ar­vo­jaan, vaikka se vaatisi iso­ja­kin ta­lou­del­li­sia uh­rauk­sia

25.02.2022 20:39 13
Tilaajille
Suvaitsetko ja katsotko samalla alaspäin?
Kolumni

Su­vait­set­ko ja kat­sot­ko samalla alas­päin?

12.07.2021 06:30 2
Tilaajille