Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Venäjä
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jä, kuun­te­le kan­saa­si

26.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

Miksi hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän Putin saa val­ta­vas­ti nä­ky­vyyt­tä il­ta­päi­vä­leh­tien kan­sis­sa? Pää­toi­mit­ta­jien mukaan Putin on uu­ti­sar­voi­nen, vaikka onkin epä­luo­tet­ta­va

21.01.2023 12:00 1
Ulkoministeriö sulkee toimipisteen Murmanskissa

Ul­ko­mi­nis­te­riö sulkee toi­mi­pis­teen Mur­mans­kis­sa

18.01.2023 18:12 4

Ve­nä­jäl­tä rajan yli Norjaan tullut mies kertoo ole­van­sa entinen Wag­ner-so­ti­las – ker­ro­taan pyy­tä­neen apua kos­to­toi­mien vält­tä­mi­seen

16.01.2023 13:23 1
CNN: Ukrainan joukot ovat vetäytymässä Soledarista, suolakaivoskaupunki päätymässä venäläisille

CNN: Uk­rai­nan joukot ovat ve­täy­ty­mäs­sä So­le­da­ris­ta, suo­la­kai­vos­kau­pun­ki pää­ty­mäs­sä ve­nä­läi­sil­le

13.01.2023 23:15 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvää elä­män­laa­tua ei luvassa

12.01.2023 16:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirja jo­kai­sen luet­ta­vak­si

10.01.2023 05:30
Tilaajille
Venäjän romahdus veisi syvempään kaaokseen kuin Neuvostoliiton hajoaminen – Toisin kuin vuonna 1991, Putinin järjestelmälle ei ole valmista vaihtoehtoa

Venäjän ro­mah­dus veisi sy­vem­pään kaaok­seen kuin Neu­vos­to­lii­ton ha­joa­mi­nen – Toisin kuin vuonna 1991, Putinin jär­jes­tel­mäl­le ei ole val­mis­ta vaih­to­eh­toa

07.01.2023 18:30 2
Tilaajille
Putin määräsi kahden päivän tulitauon jouluksi – Erdogan kehotti aiemmin julistamaan yksipuolisen tulitauon Ukrainaan

Putin määräsi kahden päivän tu­li­tauon jou­luk­si – Erdogan kehotti aiemmin ju­lis­ta­maan yk­si­puo­li­sen tu­li­tauon Uk­rai­naan

05.01.2023 18:34 4
Venäjä syytti Makijivkan iskusta joukkojensa kännyköiden käyttöä

Venäjä syytti Ma­ki­jiv­kan iskusta jouk­ko­jen­sa kän­ny­köi­den käyttöä

04.01.2023 19:42 1
Sota sysäsi Venäjän Kiinan syliin – Professori Kari Liuhto: "Kiinalaiset pakottavat venäläiset myymään itselleen kruununjalokiviä eli energia-alan yhtiöitä"

Sota sysäsi Venäjän Kiinan syliin – Pro­fes­so­ri Kari Liuhto: "Kii­na­lai­set pa­kot­ta­vat ve­nä­läi­set myymään it­sel­leen kruu­nun­ja­lo­ki­viä eli ener­gia-alan yh­tiöi­tä"

04.01.2023 16:50 3
Tilaajille
Venäjä ei onnistu etenemään Bahmutin alueella, uskoo Britannian sotilastiedustelu

Venäjä ei onnistu ete­ne­mään Bah­mu­tin alueel­la, uskoo Bri­tan­nian so­ti­las­tie­dus­te­lu

03.01.2023 20:22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lueet­to­muu­den perään hai­kai­lua

03.01.2023 01:25 1
Tilaajille
Ukraina sanoo torjuneensa yöllä kaikki Venäjän maahan suuntaamat lennokit – Venäjä on tänäänkin jatkanut kaupunkien pommittamista

Ukraina sanoo tor­ju­neen­sa yöllä kaikki Venäjän maahan suun­taa­mat len­no­kit – Venäjä on tä­nään­kin jat­ka­nut kau­pun­kien pom­mit­ta­mis­ta

30.12.2022 15:28
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä val­mis­tau­tuu uuteen ai­ka­kau­teen

27.12.2022 05:00 1
Tilaajille
AP: Ukraina pyrkii järjestämään rauhankokouksen helmikuun loppuun mennessä, sanoo ulkoministeri Kuleba

AP: Ukraina pyrkii jär­jes­tä­mään rau­han­ko­kouk­sen hel­mi­kuun loppuun men­nes­sä, sanoo ul­ko­mi­nis­te­ri Kuleba

26.12.2022 23:42 1
Ukrainassa vietettiin aikaistettua joulua sodan keskellä – Hersonissa kuoli jouluaattona 16 ihmistä miinanraivaustehtävissä ja Venäjän ilmaiskuissa

Uk­rai­nas­sa vie­tet­tiin ai­kais­tet­tua joulua sodan kes­kel­lä – Her­so­nis­sa kuoli jou­lu­aat­to­na 16 ihmistä mii­nan­rai­vaus­teh­tä­vis­sä ja Venäjän il­mais­kuis­sa

25.12.2022 19:41
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kirjailija Paula Nivukoski tajusi romaaninsa ajankohtaisuuden – "Mietin, tuleeko kirjasta liiankin humaani venäläisille"

Kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan, kir­jai­li­ja Paula Ni­vu­kos­ki tajusi ro­maa­nin­sa ajan­koh­tai­suu­den – "Mie­tin, tuleeko kir­jas­ta liian­kin humaani ve­nä­läi­sil­le"

24.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Hersonin keskustan aattoaamuisessa ilmaiskussa kuoli ainakin kahdeksan – Venäjän eiliset iskut Hersonin alueelle vaativat viisi ihmishenkeä

Her­so­nin kes­kus­tan aat­to­aa­mui­ses­sa il­ma­is­kus­sa kuoli ainakin kah­dek­san – Venäjän eiliset iskut Her­so­nin alueel­le vaa­ti­vat viisi ih­mis­hen­keä

24.12.2022 17:26 1

Ainakin 22 ihmistä kuollut van­hain­ko­din palossa Ve­nä­jäl­lä

24.12.2022 12:04