pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Venäjä
Kuukausi
NYT: Ukraina kehottaa kansalaisiaan pakenemaan Venäjän valtaamilta alueilta Ukrainan vastahyökkäyksen alta – Venäjä edennyt Itä-Ukrainassa kohti Sjeverodonetskin länsipuolella sijaitsevaa Lysytshanskia

NYT: Ukraina ke­hot­taa kan­sa­lai­siaan pa­ke­ne­maan Venäjän val­taa­mil­ta alueil­ta Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen alta – Venäjä edennyt Itä-Uk­rai­nas­sa kohti Sje­ve­ro­do­nets­kin län­si­puo­lel­la si­jait­se­vaa Ly­sy­tshans­kia

22.06.2022 08:51
Analyysi: Onko Putin hullu, vakavasti sairas vai yksinkertaisesti paha – ja muuttuiko "kaikki" sittenkään 24. helmikuuta

Ana­lyy­si: Onko Putin hullu, va­ka­vas­ti sairas vai yk­sin­ker­tai­ses­ti paha – ja muut­tui­ko "kaik­ki" sit­ten­kään 24. hel­mi­kuu­ta

19.06.2022 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­jäl­lä va­ras­ta­mi­nen on perintö

18.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Analyysi: Nato-jäsenyydelle tai Venäjän sodan loppumiselle ei osata antaa aikajanaa – Yksi merkittävä muutos kuului Kultarantaan kootun eliitin puheissa

Ana­lyy­si: Na­to-jä­se­nyy­del­le tai Venäjän sodan lop­pu­mi­sel­le ei osata antaa ai­ka­ja­naa – Yksi mer­kit­tä­vä muutos kuului Kul­ta­ran­taan kootun eliitin pu­heis­sa

13.06.2022 16:20
Tilaajille
Nauru voi lyhentää Putinin ikää
Kolumni

Nauru voi ly­hen­tää Putinin ikää

09.06.2022 06:00 5
Tilaajille
Perussuomalaiset voi halutessaan hidastaa valmiuslain voimaan tuloa yli vuodella, mikä tarjoaisi Venäjälle hybridi-iskun paikan
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set voi ha­lu­tes­saan hi­das­taa val­mius­lain voimaan tuloa yli vuo­del­la, mikä tar­joai­si Ve­nä­jäl­le hyb­ri­di-is­kun paikan

07.06.2022 20:17 3
Tilaajille
Näkökulma: Vaikka miten päin olisimme, raja railona aukeaa – Mauno Koivisto saatteli vuonna 1992 hautaan sopimuksen, joka olisi estänyt Suomelta lännentien

Nä­kö­kul­ma: Vaikka miten päin oli­sim­me, raja railona aukeaa – Mauno Koi­vis­to saat­te­li vuonna 1992 hautaan so­pi­muk­sen, joka olisi estänyt Suo­mel­ta län­nen­tien

05.06.2022 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa pa­kot­teet?

04.06.2022 05:00
Tilaajille
Hyvästit suomettumiselle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­väs­tit suo­met­tu­mi­sel­le

01.06.2022 07:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman Natoa emme selviä

31.05.2022 07:02 2
Tilaajille
Vanhemmat
Venäläisjoukot lähestyvät Sjevjerodonetskin keskustaa – Luhanskin kuvernöörin mukaan tilanne on "erittäin vaikea"

Ve­nä­läis­jou­kot lä­hes­ty­vät Sjev­je­ro­do­nets­kin kes­kus­taa – Lu­hans­kin ku­ver­nöö­rin mukaan tilanne on "e­rit­täin vaikea"

30.05.2022 12:14
Uusien tehtaiden puunsaanti saadaan turvattua, vaikka tuonti Venäjältä loppui – kotimaisen puun käyttäminen lisääntyy

Uusien teh­tai­den puun­saan­ti saadaan tur­vat­tua, vaikka tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui – ko­ti­mai­sen puun käyt­tä­mi­nen li­sään­tyy

30.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Analyysi: Tavoitteena tulee olla vallan vaihtuminen Venäjällä – Putinin sota Ukrainassa ei lopu sotimalla eikä rauhasta sopimalla, vaan juurisyy poistamalla

Ana­lyy­si: Ta­voit­tee­na tulee olla vallan vaih­tu­mi­nen Ve­nä­jäl­lä – Putinin sota Uk­rai­nas­sa ei lopu so­ti­mal­la eikä rau­has­ta so­pi­mal­la, vaan juu­ri­syy pois­ta­mal­la

29.05.2022 18:30 4
Tilaajille
Venäjä pyrkii vimmaisesti saamaan haltuunsa alueita Itä-Ukrainassa – Luhanskissa uskotaan, että ensi viikosta tulee vaikea

Venäjä pyrkii vim­mai­ses­ti saamaan hal­tuun­sa alueita Itä-Uk­rai­nas­sa – Lu­hans­kis­sa us­ko­taan, että ensi vii­kos­ta tulee vaikea

29.05.2022 14:00 2
Raportti: Venäjän valtio yllyttää kansanmurhaan Ukrainassa, tarkoituksena tuhota Ukrainan kansa

Ra­port­ti: Venäjän valtio yl­lyt­tää kan­san­mur­haan Uk­rai­nas­sa, tar­koi­tuk­se­na tuhota Uk­rai­nan kansa

28.05.2022 11:47 1
Tilaajille
NYT: Bidenin hallinto hyväksynyt pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmien lähettämisen Ukrainaan – pidetään keskeisinä sodankulun kannalta

NYT: Bidenin hal­lin­to hy­väk­sy­nyt pitkän kan­ta­man ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­mien lä­het­tä­mi­sen Uk­rai­naan – pi­de­tään kes­kei­si­nä so­dan­ku­lun kan­nal­ta

28.05.2022 09:58 2
CNN:n mukaan Yhdysvallat suunnittelee lähettävänsä Ukrainaan pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä – Brittitiedustelu arvioi Venäjän tuoneen rintamalle 50 vuotta vanhoja tankkeja

CNN:n mukaan Yh­dys­val­lat suun­nit­te­lee lä­het­tä­vän­sä Uk­rai­naan pitkän kan­ta­man ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­miä – Brit­ti­tie­dus­te­lu arvioi Venäjän tuoneen rin­ta­mal­le 50 vuotta vanhoja tank­ke­ja

27.05.2022 20:09 3
Näkökulma: Ole vapauden ja demokratian puolustaja – Venäjän perusvalheita vastaan voi taistella jokainen omalla kielenkäytöllään

Nä­kö­kul­ma: Ole va­pau­den ja de­mo­kra­tian puo­lus­ta­ja – Venäjän pe­rus­val­hei­ta vastaan voi tais­tel­la jo­kai­nen omalla kie­len­käy­töl­lään

26.05.2022 14:21 9
Tilaajille
Taistelut Ukrainassa etenivät Sjeverodonetskin kaupungin laitamille – tuleva viikko on ratkaiseva, sanoo alueen kuvernööri

Tais­te­lut Uk­rai­nas­sa ete­ni­vät Sje­ve­ro­do­nets­kin kau­pun­gin lai­ta­mil­le – tuleva viikko on rat­kai­se­va, sanoo alueen ku­ver­nöö­ri

26.05.2022 13:02
Venäläisen poronlihan ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itärajalle"

Ve­nä­läi­sen po­ron­li­han ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itä­ra­jal­le"

24.05.2022 20:38 6
Tilaajille