Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Venäjä
Kuukausi
Euroopan pitäisi "buustata" sotateollisuuttaan – Kallas: "Iso ja aggressiivinen naapurimme Venäjä on yhteinen huolemme"

Eu­roo­pan pitäisi "buus­ta­ta" so­ta­teol­li­suut­taan – Kallas: "Iso ja ag­gres­sii­vi­nen naa­pu­rim­me Venäjä on yh­tei­nen huo­lem­me"

29.09.2023 17:44 6
Tilaajille
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01
Tilaajille
Barents Observer: Venäjä lähti virallisesti Barentsin euroarktisesta neuvostosta – muut jäsenmaat jäädyttivät yhteistyön Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Barents Ob­ser­ver: Venäjä lähti vi­ral­li­ses­ti Ba­rent­sin eu­ro­ark­ti­ses­ta neu­vos­tos­ta – muut jä­sen­maat jää­dyt­ti­vät yh­teis­työn Venäjän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan

20.09.2023 14:25 2
Tilaajille
Putinia ei pidätetä, jos hän tulee Brasiliaan, vakuutti maan presidentti – "Haluamme kohdella ihmisiä hyvin"

Putinia ei pi­dä­te­tä, jos hän tulee Bra­si­liaan, va­kuut­ti maan pre­si­dent­ti – "Ha­luam­me koh­del­la ihmisiä hyvin"

10.09.2023 14:40 2
Dmitri Medvedev solvaa somessa EU-maita, vähemmistöjä ja suomalaista Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden presidentti, joka oli mukavampi kuin Putin?

Dmitri Med­ve­dev solvaa somessa EU-mai­ta, vä­hem­mis­tö­jä ja suo­ma­lais­ta Mattia – Mihin katosi Venäjän yhden kauden pre­si­dent­ti, joka oli mu­ka­vam­pi kuin Putin?

09.09.2023 08:00
Tilaajille
Inarissa suunnitellaan uutta voimajohtoa Norjaan – norjalaisyhtiöiltä odotetaan vastausta asiaan syyskuun loppuun mennessä

Ina­ris­sa suun­ni­tel­laan uutta voi­ma­joh­toa Norjaan – nor­ja­lais­yh­tiöil­tä odo­te­taan vas­taus­ta asiaan syys­kuun loppuun men­nes­sä

08.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Presidentti Niinistö varoittaa ydinaseiden uhista herkässä sotatilanteessa – "Atomiaseiden käytön uhka on valtava, ja se tarkoittaisi sitten loppua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa ydin­asei­den uhista her­käs­sä so­ta­ti­lan­tees­sa – "A­to­mia­sei­den käytön uhka on val­ta­va, ja se tar­koit­tai­si sitten loppua"

07.09.2023 14:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus suun­nit­te­lee syr­ji­mis­tä

04.09.2023 21:59 4
Vanhemmat
Prigozhinin kuolema jätti pohjoismaille uhan perinnöksi – Suomi harkitsee Wagner-pomon luovutusta Ukrainalle, Norjassa ex-komentaja myhäilee haastatteluissa

Pri­go­zhi­nin kuolema jätti poh­jois­mail­le uhan pe­rin­nök­si – Suomi har­kit­see Wag­ner-po­mon luo­vu­tus­ta Uk­rai­nal­le, Nor­jas­sa ex-ko­men­ta­ja my­häi­lee haas­tat­te­luis­sa

28.08.2023 18:30 2
Tilaajille
Norja kunnostaa Venäjän vastaista aitaa estääkseen porojen rajanylitykset

Norja kun­nos­taa Venäjän vas­tais­ta aitaa es­tääk­seen porojen ra­jan­yli­tyk­set

24.08.2023 21:56
Tilaajille
ISW: Putin lähes varmasti määräsi ampumaan alas Prigozhinin lentokoneen

ISW: Putin lähes var­mas­ti määräsi am­pu­maan alas Pri­go­zhi­nin len­to­ko­neen

24.08.2023 10:59 1
Venäläismedia: Wagner-joukkojen johtaja Prigozhinin nimi on maahan syöksyneen koneen matkustajalistalla

Ve­nä­läis­me­dia: Wag­ner-jouk­ko­jen johtaja Pri­go­zhi­nin nimi on maahan syök­sy­neen koneen mat­kus­ta­ja­lis­tal­la

23.08.2023 22:28 1
Analyysi: Niinistö tyrmää Venäjän ihmisilleen leipoman viholliskuvan Suomesta – Näkee pienen myönteisen merkin Etelä-Afrikassa: "Yksi on joukosta fyysisesti poissa"

Ana­lyy­si: Nii­nis­tö tyrmää Venäjän ih­mi­sil­leen lei­po­man vi­hol­lis­ku­van Suo­mes­ta – Näkee pienen myön­tei­sen merkin Ete­lä-Af­ri­kas­sa: "Yksi on jou­kos­ta fyy­si­ses­ti poissa"

22.08.2023 15:45 2
Tilaajille
Suomen Nato-jäsenyys ja Venäjä korostuivat suurlähettiläskokouksessa – Ulkoministeri Valtonen: "Me emme ole tehneet mitään, mikä oikeuttaisi Venäjän raakalaismaiset toimet"

Suomen Na­to-jä­se­nyys ja Venäjä ko­ros­tui­vat suur­lä­het­ti­läs­ko­kouk­ses­sa – Ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­nen: "Me emme ole tehneet mitään, mikä oi­keut­tai­si Venäjän raa­ka­lais­mai­set toimet"

21.08.2023 13:53 1
Tilaajille
Venäjä on alkanut testata digitaalista ruplaa, voisi auttaa välttämään sanktioita

Venäjä on alkanut testata di­gi­taa­lis­ta ruplaa, voisi auttaa vält­tä­mään sank­tioi­ta

15.08.2023 21:17 2

Ve­nä­jäl­lä lähes 30 ihmistä kuollut huol­to­ase­man tu­li­pa­los­sa ja rä­jäh­dyk­ses­sä

15.08.2023 08:05
Gulagissa kärsineiden suomalaisten vaiheet selviävät pala palalta – Historioitsija Ira Jänis-Isokangas: "Venäjän vankileirit olivat eräänlaista modernia orjakauppaa"

Gu­la­gis­sa kär­si­nei­den suo­ma­lais­ten vaiheet sel­viä­vät pala palalta – His­to­rioit­si­ja Ira Jä­nis-Iso­kan­gas: "Ve­nä­jän van­ki­lei­rit olivat erään­lais­ta mo­der­nia or­ja­kaup­paa"

13.08.2023 10:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­nan sotaa ei voi verrata toisen maail­man­so­dan tais­te­lui­hin

08.08.2023 05:00
Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus nähdään tärkeäksi, mutta merialueiden suojelemiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia, ei vain kirjauksia

Hal­li­tus­oh­jel­man Saa­ris­to­me­ri-kir­jaus nähdään tär­keäk­si, mutta me­ri­aluei­den suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan vai­kut­ta­via toimia, ei vain kir­jauk­sia

06.08.2023 18:30
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut myös Itämeren ekologista uhkakuvaa – Yllättäväksi uhaksi nousevat myös toisen maailmansodan jätteet

Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan on muut­ta­nut myös Itä­me­ren eko­lo­gis­ta uh­ka­ku­vaa – Yl­lät­tä­väk­si uhaksi nou­se­vat myös toisen maail­man­so­dan jätteet

05.08.2023 18:30
Tilaajille