Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Venäjä
Viimeisin 12 tuntia
Kreml kiisti Navalnyin lesken Julija Navalnajan syytökset miehensä tappamisesta

Kreml kiisti Na­val­nyin lesken Julija Na­val­na­jan syy­tök­set mie­hen­sä tap­pa­mi­ses­ta

20.02.2024 22:31 1
Viimeisin 24 tuntia
Hävetkää länsijohtajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­vet­kää län­si­joh­ta­jat

20.02.2024 17:00 1
Viikko
Hiljaisuus on traagisinta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hil­jai­suus on traa­gi­sin­ta

19.02.2024 17:00
Pääsisinpä vielä Sovakylän seudulle Kurvisen järven rannalle
Mielipidekirjoitus

Pää­si­sin­pä vielä So­va­ky­län seu­dul­le Kur­vi­sen järven ran­nal­le

18.02.2024 17:20
Samir yritti ensin Puolaan, sitten Suomeen – näin siirtolaisten liikkeitä järjestellään Venäjällä

Samir yritti ensin Puo­laan, sitten Suomeen – näin siir­to­lais­ten liik­kei­tä jär­jes­tel­lään Ve­nä­jäl­lä

18.02.2024 05:00 4
Tilaajille
Kemissä asuva venäläinen turvapaikanhakija Maksim Aliev järkyttyi Aleksei Navalnyin kuolemasta, mutta ei aio lopettaa protestointia

Kemissä asuva ve­nä­läi­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja Maksim Aliev jär­kyt­tyi Aleksei Na­val­nyin kuo­le­mas­ta, mutta ei aio lo­pet­taa pro­tes­toin­tia

16.02.2024 17:13 2
Tilaajille
Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kuollut, kertovat venäläiset uutistoimistot

Op­po­si­tio­po­lii­tik­ko Aleksei Na­val­nyi kuol­lut, ker­to­vat ve­nä­läi­set uu­tis­toi­mis­tot

16.02.2024 14:16 3
Kuukausi
Voivatko Nato ja Venäjä ajautua yhteenottoon? – Länsimaissa esitellään nyt uhkaavia skenaarioita

Voi­vat­ko Nato ja Venäjä ajautua yh­tee­not­toon? – Län­si­mais­sa esi­tel­lään nyt uh­kaa­via ske­naa­rioi­ta

11.02.2024 09:00 4
Tilaajille
Sunnuntaina ratkeaa se, kuka johtaa Suomen ulkopolitiikkaa seuraavat kuusi vuotta – ei kekkosmaisesti yksin, vaan yhteistyössä hallituksen kanssa
Pääkirjoitus

Sun­nun­tai­na ratkeaa se, kuka johtaa Suomen ul­ko­po­li­tiik­kaa seu­raa­vat kuusi vuotta – ei kek­kos­mai­ses­ti yksin, vaan yh­teis­työs­sä hal­li­tuk­sen kanssa

09.02.2024 17:00 5
Venäjä esti Kremlin kriitikon asettumisen ehdolle presidentinvaaleihin

Venäjä esti Kremlin krii­ti­kon aset­tu­mi­sen ehdolle pre­si­den­tin­vaa­lei­hin

08.02.2024 11:47 2
Niinistö: Venäjä epäonnistunut vaikuttamisoperaatioissaan Suomen itärajalla – "Eripuran kylväminen ei ole onnistunut"

Nii­nis­tö: Venäjä epä­on­nis­tu­nut vai­kut­ta­mis­ope­raa­tiois­saan Suomen itä­ra­jal­la – "E­ri­pu­ran kyl­vä­mi­nen ei ole on­nis­tu­nut"

07.02.2024 20:32 4
Venäjä hakee arktisesta alueesta taloudellista ja sotilaallista vaikutusvaltaa – Asiantuntija: Militarisointi saattaa johtaa konfliktiin

Venäjä hakee ark­ti­ses­ta aluees­ta ta­lou­del­lis­ta ja so­ti­laal­lis­ta vai­ku­tus­val­taa – Asian­tun­ti­ja: Mi­li­ta­ri­soin­ti saattaa johtaa konf­lik­tiin

04.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Miljardikiista Pyhäjoen ydinvoimalasta siirtyi välimiesoikeuteen – Fennovoiman häviö oikeudessa olisi kova isku pohjoissuomalaisille pienosakkaille

Mil­jar­di­kiis­ta Py­hä­joen ydin­voi­ma­las­ta siirtyi vä­li­mies­oi­keu­teen – Fen­no­voi­man häviö oi­keu­des­sa olisi kova isku poh­jois­suo­ma­lai­sil­le pien­osak­kail­le

31.01.2024 20:53
Tilaajille
Paras tapa välttää sota on valmistautua siihen kaikin tavoin – niihin kuuluu myös avoin puhe sotilaallisista uhkakuvista
Pääkirjoitus

Paras tapa välttää sota on val­mis­tau­tua siihen kaikin tavoin – niihin kuuluu myös avoin puhe so­ti­laal­li­sis­ta uh­ka­ku­vis­ta

23.01.2024 17:00 11
Vanhemmat
Venäläisen Novatekin maakaasuterminaalissa syttyi tulipalo – palon syytä ei ole ilmoitettu

Ve­nä­läi­sen No­va­te­kin maa­kaa­su­ter­mi­naa­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo – palon syytä ei ole il­moi­tet­tu

21.01.2024 10:54
Jekaterina Duntsovan yritys päästä Putinin vastaehdokkaaksi toi kuuluisuutta ja riskejä elämään – "Olen ottanut selvää, miten hiukset voi värjätä vankilassa"

Je­ka­te­ri­na Dunt­so­van yritys päästä Putinin vas­ta­eh­dok­kaak­si toi kuu­lui­suut­ta ja riskejä elämään – "Olen ottanut selvää, miten hiukset voi värjätä van­ki­las­sa"

21.01.2024 06:00
Tilaajille
Itäraja pysyy yhä henkilöliikenteeltä suljettuna – avaus siirtyi helmikuulle

Itäraja pysyy yhä hen­ki­lö­lii­ken­teel­tä sul­jet­tu­na – avaus siirtyi hel­mi­kuul­le

14.01.2024 11:05 6
Suomen on keksittävä pysyvämpiä ratkaisuja rajaongelmaansa – ongelmana on, ettei Venäjä pelaa samoilla säännöillä
Pääkirjoitus

Suomen on kek­sit­tä­vä py­sy­väm­piä rat­kai­su­ja ra­ja­on­gel­maan­sa – on­gel­ma­na on, ettei Venäjä pelaa sa­moil­la sään­nöil­lä

11.01.2024 17:00 10
Itäraja pysyy kiinni – uudet rajoitukset voimassa kuukauden

Itäraja pysyy kiinni – uudet ra­joi­tuk­set voi­mas­sa kuu­kau­den

11.01.2024 15:04 5
Hallitukselta odotetaan itärajapäätöstä – jatketaanko sulkua kuukaudella?

Hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan itä­ra­ja­pää­tös­tä – jat­ke­taan­ko sulkua kuu­kau­del­la?

11.01.2024 07:46 2