Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Ukrainan sota
Viimeisin 4 tuntia
Asiantuntija: Venäjä näyttää tällä hetkellä olevan häviämässä sotansa Ukrainassa

Asian­tun­ti­ja: Venäjä näyttää tällä het­kel­lä olevan hä­viä­mäs­sä sotansa Uk­rai­nas­sa

18:14
Viimeisin 12 tuntia
Analyysi: Putin ottaa selkäänsä monella sotarintamalla – Venäjän armeija perääntyy Ukrainan kylistä, joiden väestön Putin julisti Venäjän kansalaisiksi "ikuisesti"

Ana­lyy­si: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la – Venäjän armeija pe­rään­tyy Uk­rai­nan ky­lis­tä, joiden väestön Putin julisti Venäjän kan­sa­lai­sik­si "i­kui­ses­ti"

16:27
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Strategisesti tärkeä Lymanin kaupunki ukrainalaissotilaiden haltuun – Venäjä väitti joukkojensa vetäytyneen parempiin asemiin

Stra­te­gi­ses­ti tärkeä Lymanin kau­pun­ki uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den haltuun – Venäjä väitti jouk­ko­jen­sa ve­täy­ty­neen pa­rem­piin asemiin

01.10.2022 23:05
Ukraina sanoo Venäjän iskeneen jälleen siviilisaattueeseen, 20 ihmistä kuoli – Ukraina saartanut venäläisjoukot strategisesti tärkeässä Lymanin kaupungissa

Ukraina sanoo Venäjän is­ke­neen jälleen si­vii­li­saat­tuee­seen, 20 ihmistä kuoli – Ukraina saar­ta­nut ve­nä­läis­jou­kot stra­te­gi­ses­ti tär­keäs­sä Lymanin kau­pun­gis­sa

01.10.2022 16:57
Media: Venäläinen nyrkkeilyn ex-maailmanmestari ja duuman jäsen Nikolai Valujev sai palvelukseenastumismääräyksen

Media: Ve­nä­läi­nen nyrk­kei­lyn ex-maail­man­mes­ta­ri ja duuman jäsen Nikolai Valujev sai pal­ve­luk­see­nas­tu­mis­mää­räyk­sen

01.10.2022 12:05 1
Monen suomalaisen pää naksahti Nato-asentoon, kun Putin käynnisti laajan sodan Ukrainaa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puolustusliittoon

Monen suo­ma­lai­sen pää nak­sah­ti Na­to-asen­toon, kun Putin käyn­nis­ti laajan sodan Uk­rai­naa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puo­lus­tus­liit­toon

01.10.2022 08:00
Tilaajille
Lapissa itärajan rajanylityspaikoilla liikenteessä laskua – yön aikana Suomen raja-asemille tulleiden Venäjän kansalaisten maahan pääsystä evättiin noin 40–50 prosenttia

Lapissa itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la lii­ken­tees­sä laskua – yön aikana Suomen ra­ja-ase­mil­le tul­lei­den Venäjän kan­sa­lais­ten maahan pää­sys­tä evät­tiin noin 40–50 pro­sent­tia

30.09.2022 22:07 1
Tilaajille
Zelenskyi: Ukraina aikoo hakea Natolta nopeutettua liittymistä sotilasliittoon

Ze­lens­kyi: Ukraina aikoo hakea Natolta no­peu­tet­tua liit­ty­mis­tä so­ti­las­liit­toon

30.09.2022 21:41
Niinistö: Edessä on vaikeita kuukausia jolloin kestävyyttä koetellaan – "On vaikea nähdä, miten sota päättyy, mutta kaikki sodat loppuvat joskus"

Nii­nis­tö: Edessä on vai­kei­ta kuu­kau­sia jolloin kes­tä­vyyt­tä koe­tel­laan – "On vaikea nähdä, miten sota päät­tyy, mutta kaikki sodat lop­pu­vat joskus"

30.09.2022 18:46 2
Näkökulma: Venäjän energiajohtajien outojen kuolemien sarja uuteen valoon kaasuputkien räjähdettyä – Gazpromin miesten osuus "itsemurhista" on huomattavan korkea

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ener­gia­joh­ta­jien outojen kuo­le­mien sarja uuteen valoon kaa­su­put­kien rä­jäh­det­tyä – Gazp­ro­min miesten osuus "it­se­mur­his­ta" on huo­mat­ta­van korkea

30.09.2022 17:15
Tilaajille
Putin väitti odotetusti ukrainalaisalueiden liittyvän osaksi Venäjää – sopimuksilla ei ole kansainvälisoikeudellista pätevyyttä

Putin väitti odo­te­tus­ti uk­rai­na­lai­sa­luei­den liit­ty­vän osaksi Venäjää – so­pi­muk­sil­la ei ole kan­sain­vä­li­soi­keu­del­lis­ta pä­te­vyyt­tä

30.09.2022 17:01 1
Kommentti: Putin juhlii valheiden voittoa – Venäjä väittää liittäneensä Ukrainan alueita, joita se ei ole edes kyennyt varastamaan kokonaan

Kom­ment­ti: Putin juhlii val­hei­den voittoa – Venäjä väittää liit­tä­neen­sä Uk­rai­nan aluei­ta, joita se ei ole edes kyennyt va­ras­ta­maan ko­ko­naan

01.10.2022 00:00 2
Tilaajille
Venäjä iski saattueeseen Etelä-Ukrainassa, ainakin 23 siviiliä kuoli, kertovat Ukrainan viranomaiset

Venäjä iski saat­tuee­seen Ete­lä-Uk­rai­nas­sa, ainakin 23 si­vii­liä kuoli, ker­to­vat Uk­rai­nan vi­ra­no­mai­set

30.09.2022 11:38
Väyrynen vaarallisilla vesillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väy­ry­nen vaa­ral­li­sil­la vesillä

30.09.2022 05:30 6
Tilaajille
Näiden Venäjän kansalaisten maahantuloon ei lähtökohtaisesti kohdistu rajoituksia

Näiden Venäjän kan­sa­lais­ten maa­han­tu­loon ei läh­tö­koh­tai­ses­ti koh­dis­tu ra­joi­tuk­sia

29.09.2022 19:10 1
Venäjä aikoo liittää valekansanäänestysten alueet itseensä perjantaina – Niinistö ja Marin tuomitsivat

Venäjä aikoo liittää va­le­kan­sa­nää­nes­tys­ten alueet it­seen­sä per­jan­tai­na – Nii­nis­tö ja Marin tuo­mit­si­vat

29.09.2022 19:37
Päiväkirja: Tunsin kerran nuoren venäläismiehen – nyt mietin, onko hän yksi kutsuntoja pakenevien joukossa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tunsin kerran nuoren ve­nä­läis­mie­hen – nyt mietin, onko hän yksi kut­sun­to­ja pa­ke­ne­vien jou­kos­sa

29.09.2022 07:00
Tilaajille
Pohjoisen merkitys noussut geopoliittisen tilanteen seurauksena, kertoo selvitys – Lapin kauppakamari: Lapilla on nyt vahva argumentti pohjoisen väyläinvestointien edistämiseen

Poh­joi­sen mer­ki­tys noussut geo­po­liit­ti­sen ti­lan­teen seu­rauk­se­na, kertoo sel­vi­tys – Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Lapilla on nyt vahva ar­gu­ment­ti poh­joi­sen väy­läin­ves­toin­tien edis­tä­mi­seen

28.09.2022 20:29 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjä on terroristivaltio
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Venäjä on ter­ro­ris­ti­val­tio

27.09.2022 15:52 6
Tilaajille
Näkökulma: Putinin hyytävä uhkapeli ydinaseella paljastuu, kun sadattuhannet miehet pakenevat Venäjän liikekannallepanoa – epätoivoiset viimeiset keinot voivat yllättää

Nä­kö­kul­ma: Putinin hyytävä uh­ka­pe­li ydi­na­seel­la pal­jas­tuu, kun sa­dat­tu­han­net miehet pa­ke­ne­vat Venäjän lii­ke­kan­nal­le­pa­noa – epä­toi­voi­set vii­mei­set keinot voivat yl­lät­tää

28.09.2022 15:04
Tilaajille