Ukrainan sota
Venäjän tukemat kapinalliset rikkoivat tulitaukoa vain muutaman jälkeen, Ukraina väittää – Kapinallisryhmät kiistävät tulituksen

Venäjän tukemat ka­pi­nal­li­set rik­koi­vat tu­li­tau­koa vain muu­ta­man jäl­keen, Ukraina väittää – Ka­pi­nal­lis­ryh­mät kiis­tä­vät tu­li­tuk­sen

27.07.2020 22:15 0
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34 0