Aluevaalit: Näin seuraat alue­vaa­le­ja Lapin Kansan ver­kos­sa – tu­los­pal­ve­lu alkaa päi­vit­tyä kello 20.00 alkaen

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Ukrainan sota
Kuukausi
Niinistö keskusteli Bidenin kanssa Ukrainan kriisistä – pitkä puhelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta

Nii­nis­tö kes­kus­te­li Bidenin kanssa Uk­rai­nan krii­sis­tä – pitkä puhelu käytiin Yh­dys­val­to­jen aloit­tees­ta

18.01.2022 20:14
Ukrainaa ei miehitetä tuosta vaan – Yhdysvaltojen ja Venäjän neuvotteluista on riisuttava iso kuorrutus Putinin draamaa ja hybridivaikuttamista

Uk­rai­naa ei mie­hi­te­tä tuosta vaan – Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän neu­vot­te­luis­ta on rii­sut­ta­va iso kuor­ru­tus Putinin draamaa ja hyb­ri­di­vai­kut­ta­mis­ta

10.01.2022 18:30 2
Tilaajille
Venäläisjoukkojen lisäksi korona haittaa sovun hieromista Ukrainassa – Rauhanvälittäjä Mikko Kinnunen kertoo työstään kriisidiplomatian etulinjassa

Ve­nä­läis­jouk­ko­jen lisäksi korona haittaa sovun hie­ro­mis­ta Uk­rai­nas­sa – Rau­han­vä­lit­tä­jä Mikko Kin­nu­nen kertoo työs­tään krii­si­dip­lo­ma­tian etu­lin­jas­sa

07.01.2022 20:00
Tilaajille
Putin esittää perättömiä väitteitä Venäjän turvallisuudesta ja Ukrainasta – Professori arvioi, mistä on kyse "naurettavien" syytöspuheiden takana

Putin esittää pe­rät­tö­miä väit­tei­tä Venäjän tur­val­li­suu­des­ta ja Uk­rai­nas­ta – Pro­fes­so­ri arvioi, mistä on kyse "nau­ret­ta­vien" syy­tös­pu­hei­den takana

28.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Interfax: Venäjä vetänyt Ukrainan rajalta takaisin yli 10 000 sotilasta

In­ter­fax: Venäjä vetänyt Uk­rai­nan rajalta ta­kai­sin yli 10 000 so­ti­las­ta

25.12.2021 23:01 3
Venäjän mukaan sen konsulaattiin Ukrainassa on tehty polttopulloisku, suurlähetystö lähetti protestikirjeen Ukrainalle

Venäjän mukaan sen kon­su­laat­tiin Uk­rai­nas­sa on tehty polt­to­pul­lois­ku, suur­lä­he­tys­tö lähetti pro­tes­ti­kir­jeen Uk­rai­nal­le

24.12.2021 22:54 5
Vanhemmat
Näkökulma: Presidentti Niinistöllä painavien puhelujen viikko – Ukraina-jännitteiden laukaiseminen myös Suomen etu, mutta välittäjäksi ei kannata suostua

Nä­kö­kul­ma: Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä pai­na­vien pu­he­lu­jen viikko – Uk­rai­na-jän­nit­tei­den lau­kai­se­mi­nen myös Suomen etu, mutta vä­lit­tä­jäk­si ei kannata suostua

17.12.2021 20:00
Tilaajille
Presidentti Niinistö pitää tilannetta Ukrainan rajalla huolestuttavana: ""Kyllä tässä on aika paljon samoja piirteitä, joita oli viime keväänäkin"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö pitää ti­lan­net­ta Uk­rai­nan rajalla huo­les­tut­ta­va­na: ""Kyllä tässä on aika paljon samoja piir­tei­tä, joita oli viime ke­vää­nä­kin"

23.11.2021 20:27
Presidentti Niinistön mukaan valmisteilla on Putinin ja Bidenin keskustelu

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön mukaan val­mis­teil­la on Putinin ja Bidenin kes­kus­te­lu

22.11.2021 22:11
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:38 1
Venäjä uhittelee Ukrainaa kasaamalla hyökkäysjoukkoja rajan pintaan – Näin asiantuntijat arvioivat Putinin tavoitteita

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:34
Tilaajille
Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:35 2
Tilaajille

USA huo­les­tui ve­nä­läis­jouk­ko­jen liik­keis­tä Uk­rai­nan lähellä ja Kri­mil­lä

01.04.2021 12:02 1
Venäjän tukemat kapinalliset rikkoivat tulitaukoa vain muutaman jälkeen, Ukraina väittää – Kapinallisryhmät kiistävät tulituksen

Venäjän tukemat ka­pi­nal­li­set rik­koi­vat tu­li­tau­koa vain muu­ta­man jäl­keen, Ukraina väittää – Ka­pi­nal­lis­ryh­mät kiis­tä­vät tu­li­tuk­sen

27.07.2020 22:15
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34