Pakotteet
Viimeisin tunti
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­to­alue har­kit­see vas­ta­toi­mia

09:27 0
Vanhemmat

Mil­jar­döö­ri Boris Ro­ten­ber­gin kanne pank­ke­ja vastaan hy­lät­tiin Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

13.01.2020 14:43 0
Tällaista on iranilaisten pakotearki: ihmiset yrittävät keksiä selviytymiskeinoja ja jatkaa modernia elämää – bensiinin hinnan korotusaikeet toivat väkivallan kaduille

Täl­lais­ta on ira­ni­lais­ten pa­ko­tear­ki: ihmiset yrit­tä­vät keksiä sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja jatkaa mo­der­nia elämää – ben­sii­nin hinnan ko­ro­tus­ai­keet toivat vä­ki­val­lan ka­duil­le

30.11.2019 08:00 0
Tilaajille