Pakotteet
EU:n Borrell: Pakotteet eivät ole ainoa keino vastata Navalnyin pidättämiseen – Kreml vastaa vaatimuksiin oppositiojohtajan vapauttamisesta olankohautuksella

EU:n Bor­rell: Pa­kot­teet eivät ole ainoa keino vastata Na­val­nyin pi­dät­tä­mi­seen – Kreml vastaa vaa­ti­muk­siin op­po­si­tio­joh­ta­jan va­paut­ta­mi­ses­ta olan­ko­hau­tuk­sel­la

19.01.2021 21:41
Valko-Venäjä vastaa heti EU:n pakotteisiin, Puola ja Latvia erityisinä silmätikkuina – Myös Yhdysvallat asettivat omat pakotteensa Valko-Venäjälle

Val­ko-Ve­nä­jä vastaa heti EU:n pa­kot­tei­siin, Puola ja Latvia eri­tyi­si­nä sil­mä­tik­kui­na – Myös Yh­dys­val­lat aset­ti­vat omat pa­kot­teen­sa Val­ko-Ve­nä­jäl­le

02.10.2020 21:01
Pakotteet Valko-Venäjälle yhä vaarassa kaatua lehmänkauppakiristyksen vuoksi – EU-kolmikko esittää Valko-Venäjälle tukipakettia, ehtona demokraattiset vaalit

Pa­kot­teet Val­ko-Ve­nä­jäl­le yhä vaa­ras­sa kaatua leh­män­kaup­pa­ki­ris­tyk­sen vuoksi – EU-kol­mik­ko esittää Val­ko-Ve­nä­jäl­le tu­ki­pa­ket­tia, ehtona de­mo­kraat­ti­set vaalit

21.09.2020 14:36
Baltian maat asettavat pakotteita Lukashenkolle

Baltian maat aset­ta­vat pa­kot­tei­ta Lu­kas­hen­kol­le

31.08.2020 19:58
EU-johtajat keskustelivat Valko-Venäjän tilanteesta – Marin: "EU tulee asettamaan merkittävän määrän henkilöpakotteita"

EU-joh­ta­jat kes­kus­te­li­vat Val­ko-Ve­nä­jän ti­lan­tees­ta – Marin: "EU tulee aset­ta­maan mer­kit­tä­vän määrän hen­ki­lö­pa­kot­tei­ta"

19.08.2020 18:11
Analyysi: Valko-Venäjä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pidätetty, heitä kidutetaan ja pidetään nälässä

Ana­lyy­si: Val­ko-Ve­nä­jä yrittää hallita pelolla – 7000 ihmistä on pi­dä­tet­ty, heitä ki­du­te­taan ja pi­de­tään nälässä

14.08.2020 07:00
EU harkitsee pakotteita Valko-Venäjälle – Haavisto: "Raja reagoinnille menee väkivaltaisuuksissa"

EU har­kit­see pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – Haa­vis­to: "Raja rea­goin­nil­le menee vä­ki­val­tai­suuk­sis­sa"

12.08.2020 22:15
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­to­alue har­kit­see vas­ta­toi­mia

08.08.2020 09:27

Mil­jar­döö­ri Boris Ro­ten­ber­gin kanne pank­ke­ja vastaan hy­lät­tiin Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

13.01.2020 14:43
Tällaista on iranilaisten pakotearki: ihmiset yrittävät keksiä selviytymiskeinoja ja jatkaa modernia elämää – bensiinin hinnan korotusaikeet toivat väkivallan kaduille

Täl­lais­ta on ira­ni­lais­ten pa­ko­tear­ki: ihmiset yrit­tä­vät keksiä sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja jatkaa mo­der­nia elämää – ben­sii­nin hinnan ko­ro­tus­ai­keet toivat vä­ki­val­lan ka­duil­le

30.11.2019 08:00
Tilaajille