Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Pakotteet
Tulli epäilee suomalaisyhtiöiden järjestelleen Venäjälle pakotetuotteita – joukossa lähes 3 500 dronea

Tulli epäilee suo­ma­lais­yh­tiöi­den jär­jes­tel­leen Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tuot­tei­ta – jou­kos­sa lähes 3 500 dronea

05.12.2023 10:33 5
Suomi kielsi Venäjän kilvissä olevien autojen maahantulon

Suomi kielsi Venäjän kil­vis­sä olevien autojen maa­han­tu­lon

15.09.2023 20:07 3
EU asettaa Valko-Venäjälle uusia pakotteita maan sisäisen tilanteen ja Venäjän hyökkäyssotaan osallistumisen takia

EU asettaa Val­ko-Ve­nä­jäl­le uusia pa­kot­tei­ta maan si­säi­sen ti­lan­teen ja Venäjän hyök­käys­so­taan osal­lis­tu­mi­sen takia

04.08.2023 14:29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­kot­teet purevat Ve­nä­jään

10.07.2023 05:00
BO: Venäjä karsii EU:n pakotteiden kohteeksi joutuneiden ydinmurtajien rakentamista

BO: Venäjä karsii EU:n pa­kot­tei­den koh­teek­si jou­tu­nei­den ydin­mur­ta­jien ra­ken­ta­mis­ta

02.03.2023 10:48
Tilaajille
Lapista myytiin viime vuonna neljä kiinteistöä venäläisille ostajille

Lapista myytiin viime vuonna neljä kiin­teis­töä ve­nä­läi­sil­le os­ta­jil­le

10.02.2023 09:18 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä uskoo vain voimaa

16.01.2023 05:01 2
Tilaajille
BO: Venäjä katkaisi sähköt Norjan vartiotornista lähellä Suomen rajaa

BO: Venäjä kat­kai­si sähköt Norjan var­tio­tor­nis­ta lähellä Suomen rajaa

10.11.2022 14:54
Tilaajille
Uusin iPhone käy kaupaksi ennätystahtia pakote-Venäjällä – länsituotteiden saatavuutta selittää Putinin laki, joka siunaa tuonnin ilman valmistajan lupaa

Uusin iPhone käy kau­pak­si en­nä­tys­tah­tia pa­ko­te-Ve­nä­jäl­lä – län­si­tuot­tei­den saa­ta­vuut­ta se­lit­tää Putinin laki, joka siunaa tuonnin ilman val­mis­ta­jan lupaa

18.09.2022 06:30
Tilaajille
Venäjän-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa yrityksiä Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin

Ve­nä­jän-kau­pan ty­reh­dyt­tyä tutkija va­roit­taa yri­tyk­siä Kii­na-ris­keis­tä: Hyök­käys Tai­wa­niin toisi täys­su­lun, mutta pa­ko­te­kier­re voi alkaa il­man­kin

25.07.2022 14:00
EU:n pakotteet Venäjälle rajoittavat tuontia ja vientiä Suomeen – polttoainetta ja väkevää alkoholia ei enää saa tuoda rajan yli

EU:n pa­kot­teet Ve­nä­jäl­le ra­joit­ta­vat tuontia ja vientiä Suomeen – polt­to­ai­net­ta ja väkevää al­ko­ho­lia ei enää saa tuoda rajan yli

30.06.2022 17:12 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa pa­kot­teet?

04.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­kot­teet osuvat omaan nilk­kaan

01.06.2022 10:48
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

17.05.2022 14:43 9
Tilaajille
Bidenin mukaan Yhdysvallat ja sen liittolaiset lopettavat normaalit kauppasuhteet Venäjän kanssa, mukana myös EU

Bidenin mukaan Yh­dys­val­lat ja sen liit­to­lai­set lo­pet­ta­vat nor­maa­lit kaup­pa­suh­teet Venäjän kanssa, mukana myös EU

11.03.2022 20:44 1
EU-pakotteet alkavat iskeä Putinin lähipiiriin: italialaisviranomaiset takavarikoivat venäläisoligarkkien Timtshenkon ja Mordashovin luksusjahdit

EU-pa­kot­teet alkavat iskeä Putinin lä­hi­pii­riin: ita­lia­lais­vi­ran­omai­set ta­ka­va­ri­koi­vat ve­nä­läis­oli­gark­kien Tim­tshen­kon ja Mor­das­ho­vin luk­sus­jah­dit

05.03.2022 08:56 1
EU asetti uusia pakotteita Valko-Venäjälle – koskee lukuisia tuotteita ja 22 puolustushallinnon henkilöä

EU asetti uusia pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – koskee lu­kui­sia tuot­tei­ta ja 22 puo­lus­tus­hal­lin­non hen­ki­löä

04.03.2022 18:49
Chelsean venäläisomistaja ilmoitti myyvänsä seuran

Chel­sean ve­nä­läis­omis­ta­ja il­moit­ti myy­vän­sä seuran

02.03.2022 20:59
Tilaajille
Pakotteet johtavat Venäjän talouden romahdukseen, arvioi Ranskan valtiovarainministeri

Pa­kot­teet joh­ta­vat Venäjän ta­lou­den ro­mah­duk­seen, arvioi Ranskan val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri

01.03.2022 11:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt mi­ta­taan lännen vahvuus

01.03.2022 05:00
Tilaajille