Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Pakotteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä uskoo vain voimaa

16.01.2023 05:01 2
Tilaajille
BO: Venäjä katkaisi sähköt Norjan vartiotornista lähellä Suomen rajaa

BO: Venäjä kat­kai­si sähköt Norjan var­tio­tor­nis­ta lähellä Suomen rajaa

10.11.2022 14:54
Tilaajille
Uusin iPhone käy kaupaksi ennätystahtia pakote-Venäjällä – länsituotteiden saatavuutta selittää Putinin laki, joka siunaa tuonnin ilman valmistajan lupaa

Uusin iPhone käy kau­pak­si en­nä­tys­tah­tia pa­ko­te-Ve­nä­jäl­lä – län­si­tuot­tei­den saa­ta­vuut­ta se­lit­tää Putinin laki, joka siunaa tuonnin ilman val­mis­ta­jan lupaa

18.09.2022 06:30
Tilaajille
Venäjän-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa yrityksiä Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin

Ve­nä­jän-kau­pan ty­reh­dyt­tyä tutkija va­roit­taa yri­tyk­siä Kii­na-ris­keis­tä: Hyök­käys Tai­wa­niin toisi täys­su­lun, mutta pa­ko­te­kier­re voi alkaa il­man­kin

25.07.2022 14:00
EU:n pakotteet Venäjälle rajoittavat tuontia ja vientiä Suomeen – polttoainetta ja väkevää alkoholia ei enää saa tuoda rajan yli

EU:n pa­kot­teet Ve­nä­jäl­le ra­joit­ta­vat tuontia ja vientiä Suomeen – polt­to­ai­net­ta ja väkevää al­ko­ho­lia ei enää saa tuoda rajan yli

30.06.2022 17:12 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa pa­kot­teet?

04.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­kot­teet osuvat omaan nilk­kaan

01.06.2022 10:48
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

17.05.2022 14:43 9
Tilaajille
Bidenin mukaan Yhdysvallat ja sen liittolaiset lopettavat normaalit kauppasuhteet Venäjän kanssa, mukana myös EU

Bidenin mukaan Yh­dys­val­lat ja sen liit­to­lai­set lo­pet­ta­vat nor­maa­lit kaup­pa­suh­teet Venäjän kanssa, mukana myös EU

11.03.2022 20:44 1
EU-pakotteet alkavat iskeä Putinin lähipiiriin: italialaisviranomaiset takavarikoivat venäläisoligarkkien Timtshenkon ja Mordashovin luksusjahdit

EU-pa­kot­teet alkavat iskeä Putinin lä­hi­pii­riin: ita­lia­lais­vi­ran­omai­set ta­ka­va­ri­koi­vat ve­nä­läis­oli­gark­kien Tim­tshen­kon ja Mor­das­ho­vin luk­sus­jah­dit

05.03.2022 08:56 1
EU asetti uusia pakotteita Valko-Venäjälle – koskee lukuisia tuotteita ja 22 puolustushallinnon henkilöä

EU asetti uusia pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – koskee lu­kui­sia tuot­tei­ta ja 22 puo­lus­tus­hal­lin­non hen­ki­löä

04.03.2022 18:49
Chelsean venäläisomistaja ilmoitti myyvänsä seuran

Chel­sean ve­nä­läis­omis­ta­ja il­moit­ti myy­vän­sä seuran

02.03.2022 20:59
Tilaajille
Pakotteet johtavat Venäjän talouden romahdukseen, arvioi Ranskan valtiovarainministeri

Pa­kot­teet joh­ta­vat Venäjän ta­lou­den ro­mah­duk­seen, arvioi Ranskan val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri

01.03.2022 11:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt mi­ta­taan lännen vahvuus

01.03.2022 05:00
Tilaajille
Venäläisurheilijat sivuun Keminmaan MM-hiihtorasteilta - kisoihin osallistuu yli 250 hiihtosuunnistajaa

Ve­nä­läis­ur­hei­li­jat sivuun Ke­min­maan MM-hiih­to­ras­teil­ta - ki­soi­hin osal­lis­tuu yli 250 hiih­to­suun­nis­ta­jaa

28.02.2022 16:49
Tilaajille
Myös Unkari on kääntymässä sulkemaan Venäjän ulos Swiftistä – Talouden ydinpakote laittaisi Venäjän maksuliikenteen poikki

Myös Unkari on kään­ty­mäs­sä sul­ke­maan Venäjän ulos Swif­tis­tä – Ta­lou­den ydin­pa­ko­te lait­tai­si Venäjän mak­su­lii­ken­teen poikki

26.02.2022 17:56
Tilaajille
Pakotteet Venäjän rankaisemiseksi kovenevat vielä – "Venäjällä toimivat suomalaisyritykset eivät ole oikea kohde boikoteille"

Pa­kot­teet Venäjän ran­kai­se­mi­sek­si ko­ve­ne­vat vielä – "Ve­nä­jäl­lä toi­mi­vat suo­ma­lais­yri­tyk­set eivät ole oikea kohde boi­ko­teil­le"

26.02.2022 17:10 3
Tilaajille
Pakotteet eivät pysäytä Putinia, mutta jos venäläiset nousisivat joukolla vastustamaan diktaattoria, tämän peli olisi pelattu
Pääkirjoitus

Pa­kot­teet eivät pysäytä Pu­ti­nia, mutta jos ve­nä­läi­set nou­si­si­vat jou­kol­la vas­tus­ta­maan dik­taat­to­ria, tämän peli olisi pelattu

25.02.2022 20:38 1
Tilaajille
Venäjän poistaminen Swift-maksujärjestelmästä on vielä EU:n takataskussa: "Erittäin iso leka, joka aiheuttaisi paljon vahinkoa"

Venäjän pois­ta­mi­nen Swift-mak­su­jär­jes­tel­mäs­tä on vielä EU:n ta­ka­tas­kus­sa: "E­rit­täin iso leka, joka ai­heut­tai­si paljon va­hin­koa"

25.02.2022 17:45 1
Tilaajille
EU jäädyttää Putinin ja Lavrovin varat – ulkoministerit hyväksyivät uuden pakotepaketin

EU jää­dyt­tää Putinin ja Lav­ro­vin varat – ul­ko­mi­nis­te­rit hy­väk­syi­vät uuden pa­ko­te­pa­ke­tin

25.02.2022 20:02 5