Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tulli
Tulli epäilee suomalaisyhtiöiden järjestelleen Venäjälle pakotetuotteita – joukossa lähes 3 500 dronea

Tulli epäilee suo­ma­lais­yh­tiöi­den jär­jes­tel­leen Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tuot­tei­ta – jou­kos­sa lähes 3 500 dronea

05.12.2023 10:33 5
SVT: Tullin isku Haaparannalla paljasti verkoston, joka toi säännöllisesti amfetamiinia Suomeen

SVT: Tullin isku Haa­pa­ran­nal­la pal­jas­ti ver­kos­ton, joka toi sään­nöl­li­ses­ti am­fe­ta­mii­nia Suomeen

02.11.2023 17:06 1
Tilaajille
Huumekoira Reko tekee työtä leikkien – "Koira tekee sellaista työtä kirsunsa kanssa, johon ihminen ei pysty"

Huu­me­koi­ra Reko tekee työtä leik­kien – "Koira tekee sel­lais­ta työtä kir­sun­sa kanssa, johon ihminen ei pysty"

04.10.2023 20:00
Tilaajille
Nuuskaralli romahti länsirajalla – nikotiinipussien myynnin vapautuminen muutti tilanteen ainakin tilapäisesti

Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la – ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen ainakin ti­la­päi­ses­ti

03.10.2023 19:37 6
Tilaajille
Tulli: Nuuskan laiton maahantuonti romahtanut

Tulli: Nuuskan laiton maa­han­tuon­ti ro­mah­ta­nut

03.10.2023 11:27 1
Tilaajille
Mies tuomittiin sakkoihin niskoittelusta tullivirkailijaa vastaan – ajoi Torniossa rajan yli välittämättä tullipartion pysäytysyrityksistä

Mies tuo­mit­tiin sak­koi­hin nis­koit­te­lus­ta tul­li­vir­kai­li­jaa vastaan – ajoi Tor­nios­sa rajan yli vä­lit­tä­mät­tä tul­li­par­tion py­säy­tys­yri­tyk­sis­tä

18.08.2023 08:50 2
Tilaajille
Lähes 2000 kiloa nuuskaa salakuljetettiin matkalaukuissa junalla pohjoisesta etelään – tekotavaltaan poikkeuksellisesta rikoksesta epäillään 17 nuorta miestä

Lähes 2000 kiloa nuuskaa sa­la­kul­je­tet­tiin mat­ka­lau­kuis­sa junalla poh­joi­ses­ta etelään – te­ko­ta­val­taan poik­keuk­sel­li­ses­ta ri­kok­ses­ta epäil­lään 17 nuorta miestä

20.07.2023 11:31 9
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Monen kesämatka suuntautuu Norjaan, mutta rajalla pitää olla tarkkana: esimerkiksi omenaa tai marjoja ei saa kuljettaa Suomeen

Monen ke­sä­mat­ka suun­tau­tuu Nor­jaan, mutta rajalla pitää olla tark­ka­na: esi­mer­kik­si omenaa tai marjoja ei saa kul­jet­taa Suomeen

07.07.2023 13:54 1
Mies hortoili Haaparannalla repussaan 70 000 euroa käteistä – tulli iski isoon nuuskamyymälään

Mies hor­toi­li Haa­pa­ran­nal­la re­pus­saan 70 000 euroa kä­teis­tä – tulli iski isoon nuus­ka­myy­mä­lään

25.05.2023 16:31
Tilaajille
Lemmikki tarvitsee matkustaessa myös passin tai edessä on paluu lähtömaahan – Suomessa ei ole karanteenimahdollisuutta

Lem­mik­ki tar­vit­see mat­kus­taes­sa myös passin tai edessä on paluu läh­tö­maa­han – Suo­mes­sa ei ole ka­ran­tee­ni­mah­dol­li­suut­ta

16.05.2023 08:25 1
Tilaajille
Huumeratsia poiki 21 rikosta Haaparannalla

Huu­me­rat­sia poiki 21 rikosta Haa­pa­ran­nal­la

08.05.2023 15:40
Tilaajille
Tuhansia euroja käteistä rahaa, lennokkeja ja kaikuluotaimia – Venäjälle on yritetty viedä Suomesta monenlaista kiellettyä Ukraina-pakotteiden tultua voimaan

Tu­han­sia euroja kä­teis­tä rahaa, len­nok­ke­ja ja kai­ku­luo­tai­mia – Ve­nä­jäl­le on yri­tet­ty viedä Suo­mes­ta mo­nen­lais­ta kiel­let­tyä Uk­rai­na-pa­kot­tei­den tultua voimaan

30.04.2023 12:57
Suomen ja Ruotsin yhteinen Prüm-operaatio paljasti piilorikollisuutta länsirajalla – lähes 50 henkilöä tarkastettiin, 15 rikosilmoitusta tehtiin

Suomen ja Ruotsin yh­tei­nen Prüm-ope­raa­tio pal­jas­ti pii­lo­ri­kol­li­suut­ta län­si­ra­jal­la – lähes 50 hen­ki­löä tar­kas­tet­tiin, 15 ri­kos­il­moi­tus­ta tehtiin

08.02.2023 09:25 7
Tilaajille
Nuuskaa tuodaan länsirajan yli yhä ennätystahtiin – työryhmä esittää tuonnin kieltämistä kokonaan

Nuuskaa tuodaan län­si­ra­jan yli yhä en­nä­tys­tah­tiin – työ­ryh­mä esittää tuonnin kiel­tä­mis­tä ko­ko­naan

08.02.2023 05:00 19
Tilaajille
Pölynimurista ja monitoimikoneesta löytyi 300 000 euron edestä käteistä Helsinki-Vantaalla

Pö­lyn­imu­ris­ta ja mo­ni­toi­mi­ko­nees­ta löytyi 300 000 euron edestä kä­teis­tä Hel­sin­ki-Van­taal­la

29.12.2022 14:24
Poliisi pysäytti henkilöauton, joka oli lastattu täyteen nuuskaa – esitutkinnassa paljastui 1 500 kilon ja 700 000 euron nuuskaralli Tornion kautta: "Toiminta on ollut ammattimaista"

Poliisi py­säyt­ti hen­ki­löau­ton, joka oli las­tat­tu täyteen nuuskaa – esi­tut­kin­nas­sa pal­jas­tui 1 500 kilon ja 700 000 euron nuus­ka­ral­li Tornion kautta: "Toi­min­ta on ollut am­mat­ti­mais­ta"

16.11.2022 10:17 5
Tilaajille
Parivaljakko salakuljetti kumiveneellä huumeita Torniojoen yli kesällä – Tulli takavarikoi useita kiloja hasista ja amfetamiinia

Pa­ri­val­jak­ko sa­la­kul­jet­ti ku­mi­ve­neel­lä huu­mei­ta Tor­nio­joen yli kesällä – Tulli ta­ka­va­ri­koi useita kiloja hasista ja am­fe­ta­mii­nia

03.11.2022 10:01 1
Tilaajille
Tulli sai huumerikoksista lähtöisin olevista bitcoineista yli 46 miljoonaa euroa – takavarikkoon jäänyt valuutta menee Ukrainan hyväksi

Tulli sai huu­me­ri­kok­sis­ta läh­töi­sin ole­vis­ta bit­coi­neis­ta yli 46 mil­joo­naa euroa – ta­ka­va­rik­koon jäänyt va­luut­ta menee Uk­rai­nan hyväksi

21.07.2022 13:23 3
Tuonti Venäjältä Suomeen kasvoi toukokuussa viime vuoteen verrattuna – puutavaraa liikkuu edelleen

Tuonti Ve­nä­jäl­tä Suomeen kasvoi tou­ko­kuus­sa viime vuoteen ver­rat­tu­na – puu­ta­va­raa liikkuu edel­leen

07.07.2022 14:35 1
Tilaajille