Tulli
Viimeisin tunti
Raja-Joosepin rakennustyöt pääsevät täyteen vauhtiin – sisäilmaongelmista kärsinyt raja-asema uusitaan täysin EU-varoin

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ken­nus­työt pää­se­vät täyteen vauh­tiin – si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­nyt ra­ja-ase­ma uu­si­taan täysin EU-va­roin

15:38 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rikolliset ostivat doping- ja lääkeaineita Itä-Euroopasta ja myivät niitä Suomessa Tor-verkossa – rikollisten epäillään välittäneen yli 100 000 dopingtablettia

Ri­kol­li­set ostivat doping- ja lää­ke­ai­nei­ta Itä-Eu­roo­pas­ta ja myivät niitä Suo­mes­sa Tor-ver­kos­sa – ri­kol­lis­ten epäil­lään vä­lit­tä­neen yli 100 000 do­ping­tab­let­tia

30.07.2020 13:12 0
Ammattimaiset nuuskanvälittäjät näkivät tilaisuutensa koittaneen, kun Ruotsin raja suljettiin – Tämä on tarina miehestä, josta tuli yksi Pohjois-Suomen tunnetuimmista nuuskadiilereistä

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

28.06.2020 19:06 2
Tilaajille
Maailman koronarajoitusten voi kuvitella suitsivan huumekauppaa rajusti – totuus on kuitenkin toinen

Maail­man ko­ro­na­ra­joi­tus­ten voi ku­vi­tel­la suit­si­van huu­me­kaup­paa rajusti – totuus on kui­ten­kin toinen

02.05.2020 10:57 0
Tilaajille
Tornion tulli ja Lapin rajavartiolaitos muistuttavat: Tavaraliikenne rajan yli kauppiaalta suoraan yksityiselle on kiellettyä

Tornion tulli ja Lapin ra­ja­var­tio­lai­tos muis­tut­ta­vat: Ta­va­ra­lii­ken­ne rajan yli kaup­piaal­ta suoraan yk­si­tyi­sel­le on kiel­let­tyä

24.04.2020 20:18 0
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42 0
Tilaajille
Rajoitettu liikenne Norjan ja Ruotsin rajoilla voimaan torstaiyönä: Tavaraliikenne jatkuu normaalisti

Ra­joi­tet­tu lii­ken­ne Norjan ja Ruotsin ra­joil­la voimaan tors­taiyö­nä: Ta­va­ra­lii­ken­ne jatkuu nor­maa­lis­ti

18.03.2020 20:23 0
Tilaajille
Hiljaista on nyt Joosepissa

Hil­jais­ta on nyt Joo­se­pis­sa

11.03.2020 20:29 0
Rikollisiksi lääkekauppiaiksi epäiltyjä pidätetty Suomessakin – koko Euroopassa on pidätetty 165 henkilöä ja 12 rikollisryhmää on hajotettu

Ri­kol­li­sik­si lää­ke­kaup­piaik­si epäil­ty­jä pi­dä­tet­ty Suo­mes­sa­kin – koko Eu­roo­pas­sa on pi­dä­tet­ty 165 hen­ki­löä ja 12 ri­kol­lis­ryh­mää on ha­jo­tet­tu

06.03.2020 14:55 0
Nuuskaa takavarikoitiin tuplasti enemmän kuin pari vuotta sitten – Törkeiden huumausainerikosten ja paljastettujen veropetosten määrä on nousussa

Nuuskaa ta­ka­va­ri­koi­tiin tup­las­ti enemmän kuin pari vuotta sitten – Tör­kei­den huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten ja pal­jas­tet­tu­jen ve­ro­pe­tos­ten määrä on nou­sus­sa

06.03.2020 07:57 0
Tilaajille
Poliisi: Amfetamiinia ja hasista levittäneen jengin hallusta löytyi myös useita ampuma-aseita, joista osa on luokiteltu erittäin vaarallisiksi

Po­lii­si: Am­fe­ta­mii­nia ja hasista le­vit­tä­neen jengin hal­lus­ta löytyi myös useita am­pu­ma-asei­ta, joista osa on luo­ki­tel­tu erit­täin vaa­ral­li­sik­si

06.11.2019 12:03 0
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi Tullin entisen pääjohtajan sakkoihin – Virkavelvollisuuden rikkominen lieveni tahallisesta tuottamukselliseen

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si Tullin entisen pää­joh­ta­jan sak­koi­hin – Vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­nen lieveni ta­hal­li­ses­ta tuot­ta­muk­sel­li­seen

06.11.2019 11:34 0
Aseita, huumeita ja muuta luvatonta – Ruotsin ja Suomen tullin ja poliisin operaatio paljasti, mitä rajan yli kulkee

Aseita, huu­mei­ta ja muuta lu­va­ton­ta – Ruotsin ja Suomen tullin ja po­lii­sin ope­raa­tio pal­jas­ti, mitä rajan yli kulkee

25.10.2019 13:48 0
Tilaajille