Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Huumeet
Viimeisin 12 tuntia
Väkivaltainen velanperintä Rovaniemellä toi 37-vuotiaalle naiselle reilut kaksi vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
16-vuotias Milla välitti kannabista poikaystävänsä kanssa – "Minulla oli pienet riskit jäädä toiminnasta kiinni"

16-vuo­tias Milla välitti kan­na­bis­ta poi­ka­ys­tä­vän­sä kanssa – "Mi­nul­la oli pienet riskit jäädä toi­min­nas­ta kiinni"

10.11.2023 06:00
Tilaajille
SVT: Tullin isku Haaparannalla paljasti verkoston, joka toi säännöllisesti amfetamiinia Suomeen

SVT: Tullin isku Haa­pa­ran­nal­la pal­jas­ti ver­kos­ton, joka toi sään­nöl­li­ses­ti am­fe­ta­mii­nia Suomeen

02.11.2023 17:06 1
Tilaajille
Mies jäi kiinni Haaparannan rautatieasemalla ison huumelastin kanssa

Mies jäi kiinni Haa­pa­ran­nan rau­ta­tie­ase­mal­la ison huu­me­las­tin kanssa

13.09.2023 14:09
Tilaajille
"Käytin neljä vuotta yksin kotona huumeita, tämä paikka pelasti minut" – Rovaniemen Oodin vapaaehtoiset tekevät vertaistyötä yliannostusten ehkäisemiseksi

"Käytin neljä vuotta yksin kotona huu­mei­ta, tämä paikka pelasti minut" – Ro­va­nie­men Oodin va­paa­eh­toi­set tekevät ver­tais­työ­tä yli­an­nos­tus­ten eh­käi­se­mi­sek­si

06.09.2023 19:00 3
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30
Tilaajille
Anu Ojalan dekkarisarja huumesodasta jatkuu

Anu Ojalan dek­ka­ri­sar­ja huu­me­so­das­ta jatkuu

20.08.2023 09:19
"En uskalla miettiä, mitä olisi tapahtunut, jollen olisi tänne tullut" – päihderiippuvuudesta toipuvat rovaniemeläiset kertovat, kuinka iso merkitys vertaistuella on

"En uskalla miet­tiä, mitä olisi ta­pah­tu­nut, jollen olisi tänne tullut" – päih­de­riip­pu­vuu­des­ta toi­pu­vat ro­va­nie­me­läi­set ker­to­vat, kuinka iso mer­ki­tys ver­tais­tuel­la on

03.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kovensi päätekijän tuomiota pohjoisen suuressa huumevyyhdissä – vankeutta yli yksitoista vuotta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi pää­te­ki­jän tuo­mio­ta poh­joi­sen suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä – van­keut­ta yli yk­si­tois­ta vuotta

06.07.2023 13:09
Tilaajille
Ivalon uimarannalta on löydetty ruiskuja – rannan käyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen

Ivalon ui­ma­ran­nal­ta on löy­det­ty ruis­ku­ja – rannan käyt­tä­jiä ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen

22.06.2023 17:07
Tilaajille
OYSin sairaanhoitajalle tuomio törkeästä huumausainerikoksesta – käytti aineita työvuorojensa aikana

OYSin sai­raan­hoi­ta­jal­le tuomio tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – käytti aineita työ­vuo­ro­jen­sa aikana

19.06.2023 12:24
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jenna on käyttänyt huumeita yli 15 vuotta, nyt hän pinnistelee kuivilla ja kurottaa kohti haaveammattiaan – "Aivoissani on kolahtanut jokin"

Ro­va­nie­me­läi­nen Jenna on käyt­tä­nyt huu­mei­ta yli 15 vuotta, nyt hän pin­nis­te­lee kui­vil­la ja ku­rot­taa kohti haa­ve­am­mat­tiaan – "Ai­vois­sa­ni on ko­lah­ta­nut jokin"

17.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Kokaiinin käyttö on lisääntynyt Lapissa – Kemin jätevedestä mitattiin ensimmäistä kertaa huomattavia kokaiinipitoisuuksia, kasvua myös Rovaniemellä

Ko­kaii­nin käyttö on li­sään­ty­nyt Lapissa – Kemin jä­te­ve­des­tä mi­tat­tiin en­sim­mäis­tä kertaa huo­mat­ta­via ko­kaii­ni­pi­toi­suuk­sia, kasvua myös Ro­va­nie­mel­lä

09.06.2023 16:30 2
Tilaajille
Kannattaako päihteistä kertoa lääkärille?
Kolumni

Kan­nat­taa­ko päih­teis­tä kertoa lää­kä­ril­le?

07.06.2023 06:00 7
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:00
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:44
Tilaajille
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:53 1
Tilaajille
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 12:24 2
Huumeista kärähtävä nuori on harvoin ensi kertaa tekemisissä aineiden kanssa – poliisin valvonnassa paljastui useita ensikertalaisia nuoria

Huu­meis­ta kä­räh­tä­vä nuori on harvoin ensi kertaa te­ke­mi­sis­sä ai­nei­den kanssa – po­lii­sin val­von­nas­sa pal­jas­tui useita en­si­ker­ta­lai­sia nuoria

17.05.2023 15:19 1
Tilaajille