kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Huumausainerikokset
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehelle yli vuoden vankeutta huumausainerikoksista – hovioikeus hylkäsi syytteet

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hel­le yli vuoden van­keut­ta huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

23.11.2023 13:51 1
Tilaajille
Kahdelle nuorelle rovaniemeläismiehelle tuomiot törkeästä ryöstön yrityksestä

Kah­del­le nuo­rel­le ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le tuomiot tör­keäs­tä ryöstön yri­tyk­ses­tä

06.10.2023 15:14
Tilaajille
Poliisi Dödspatrullen-tutkinnasta: Suomeen epäillään tuodun yli 350 kiloa huumeita

Poliisi Döds­pat­rul­len-tut­kin­nas­ta: Suomeen epäil­lään tuodun yli 350 kiloa huu­mei­ta

04.10.2023 08:44 2
Mies syyllistyi vuoden sisällä yli 70 rikokseen

Mies syyl­lis­tyi vuoden sisällä yli 70 ri­kok­seen

01.09.2023 09:09 2
Tilaajille
Mies yritti salakuljettaa Tornion kautta satoja grammoja kovia huumausaineita Suomeen – käräjäoikeus tuomitsi lähes kolme vuotta vankeutta

Mies yritti sa­la­kul­jet­taa Tornion kautta satoja gram­mo­ja kovia huu­maus­ai­nei­ta Suomeen – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lähes kolme vuotta van­keut­ta

21.07.2023 18:23
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

09.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kovensi päätekijän tuomiota pohjoisen suuressa huumevyyhdissä – vankeutta yli yksitoista vuotta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi pää­te­ki­jän tuo­mio­ta poh­joi­sen suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä – van­keut­ta yli yk­si­tois­ta vuotta

06.07.2023 13:09
Tilaajille
OYSin sairaanhoitajalle tuomio törkeästä huumausainerikoksesta – käytti aineita työvuorojensa aikana

OYSin sai­raan­hoi­ta­jal­le tuomio tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – käytti aineita työ­vuo­ro­jen­sa aikana

19.06.2023 12:24
Tilaajille
Asiantuntija kertoo Rovaniemen huumekuolemiin liitetystä harvinaisesta etylonista: "Usein ei yksinään aiheuta kuolemaa"

Asian­tun­ti­ja kertoo Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin lii­te­tys­tä har­vi­nai­ses­ta ety­lo­nis­ta: "Usein ei yk­si­nään aiheuta kuo­le­maa"

29.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:00
Tilaajille
Huumeista kärähtävä nuori on harvoin ensi kertaa tekemisissä aineiden kanssa – poliisin valvonnassa paljastui useita ensikertalaisia nuoria

Huu­meis­ta kä­räh­tä­vä nuori on harvoin ensi kertaa te­ke­mi­sis­sä ai­nei­den kanssa – po­lii­sin val­von­nas­sa pal­jas­tui useita en­si­ker­ta­lai­sia nuoria

17.05.2023 15:19 1
Tilaajille
Meri-Lapissa paljastui viikonloppuna 20 huumausainerikosta – nuorten ensikertalaisten määrä huolettaa poliisia

Me­ri-La­pis­sa pal­jas­tui vii­kon­lop­pu­na 20 huu­maus­ai­ne­ri­kos­ta – nuorten en­si­ker­ta­lais­ten määrä huo­let­taa po­lii­sia

15.05.2023 16:55 1
Tilaajille
Kemissä lauantaina kaahaillut ja autoja kolhinut mies oli ehdonalaisessa ja huumeiden vaikutuksessa – käräjäoikeus vangitsi

Kemissä lauan­tai­na kaa­hail­lut ja autoja kol­hi­nut mies oli eh­don­alai­ses­sa ja huu­mei­den vai­ku­tuk­ses­sa – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si

09.05.2023 16:43 3
Tilaajille
Huumeratsia poiki 21 rikosta Haaparannalla

Huu­me­rat­sia poiki 21 rikosta Haa­pa­ran­nal­la

08.05.2023 15:40
Tilaajille
Mies tuomittiin 45 päivän vankeuteen törkeästä rattijuopumuksesta – ajoi Kemissä huumeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena

Mies tuo­mit­tiin 45 päivän van­keu­teen tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta – ajoi Kemissä huu­mei­den ja al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

28.04.2023 12:34 1
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus langetti ehdollista vankeutta miehelle, joka myi kokaiinia ja marihuanaa Levillä

Lapin kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta mie­hel­le, joka myi ko­kaii­nia ja ma­ri­hua­naa Levillä

06.04.2023 20:42
Tilaajille
Lapin poliisi epäilee henkilön myyneen Rovaniemellä 1 500 subutex-tablettia – rikoksista epäiltynä yhteensä 13 henkilöä

Lapin poliisi epäilee hen­ki­lön myyneen Ro­va­nie­mel­lä 1 500 su­bu­tex-tab­let­tia – ­ri­kok­sis­ta epäil­ty­nä yh­teen­sä 13 hen­ki­löä

04.04.2023 09:40 1
Tilaajille
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:30 4
Tilaajille
"Tässä kyllästetään Pohjois-Suomea huumausaineilla" – pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittely päättyi

"Tässä kyl­läs­te­tään Poh­jois-Suo­mea huu­mau­sai­neil­la" – poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly päättyi

30.03.2023 11:01
Tilaajille
Lapissa poliisin suorittamissa huumausaineiden katuvalvonnoissa jäi kiinni nuoria ja ensikertalaisia – huumeita päätyi takavarikkoon etenkin Torniosta

Lapissa po­lii­sin suo­rit­ta­mis­sa huu­maus­ai­nei­den ka­tu­val­von­nois­sa jäi kiinni nuoria ja en­si­ker­ta­lai­sia – huu­mei­ta päätyi ta­ka­va­rik­koon etenkin Tor­nios­ta

16.02.2023 16:38 1
Tilaajille