Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­löyö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen hovioikeus
Kuukausi
Nainen ampui koiraansa ilmakiväärillä kolmesti Ylitorniolla – hovioikeus lievensi tuomiota: koiraa ei menetetä valtiolle

Nainen ampui koi­raan­sa il­ma­ki­vää­ril­lä kol­mes­ti Yli­tor­niol­la – ho­vi­oi­keus lie­ven­si tuo­mio­ta: koiraa ei me­ne­te­tä val­tiol­le

07.12.2023 14:52 4
Tilaajille
Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään  – Rovaniemen hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

04.12.2023 12:40
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehelle yli vuoden vankeutta huumausainerikoksista – hovioikeus hylkäsi syytteet

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si mie­hel­le yli vuoden van­keut­ta huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta – ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

23.11.2023 13:51 1
Tilaajille
"Rovaniemi sai miljoona euroa voittoa" – Heli Välikangas ja Jussi Päkkilä vetoavat hovioikeudessa siihen, että tappiolliset sijoitukset ovat vain yksi osa voitollista salkkua

"Ro­va­nie­mi sai mil­joo­na euroa voit­toa" – Heli Vä­li­kan­gas ja Jussi Päkkilä ve­toa­vat ho­vi­oi­keu­des­sa siihen, että tap­piol­li­set si­joi­tuk­set ovat vain yksi osa voi­tol­lis­ta salkkua

20.11.2023 20:00 14
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten käsittely alkoi hovioikeudessa – kuultavaksi tulee sekä uusia todistajia että asiantuntijoita

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten kä­sit­te­ly alkoi ho­vi­oi­keu­des­sa – kuul­ta­vak­si tulee sekä uusia to­dis­ta­jia että asian­tun­ti­joi­ta

20.11.2023 11:01 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus antoi äänin 7-4 asianajotoimistolle lisää rahaa sijoituksia koskevaan oikeudenkäyntiin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus antoi äänin 7-4 asian­ajo­toi­mis­tol­le lisää rahaa si­joi­tuk­sia kos­ke­vaan oi­keu­den­käyn­tiin

17.11.2023 17:45 8
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Rovaniemen riskisijoituksia aletaan puida maanantaina hovioikeudessa – kaupunki ajaa nyt itse myös rikossyytteitä, koska syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sia aletaan puida maa­nan­tai­na ho­vi­oi­keu­des­sa – kau­pun­ki ajaa nyt itse myös ri­kos­syyt­tei­tä, koska syyt­tä­jä ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta

15.11.2023 14:24 26
Tilaajille
Vanhemmat
Hovioikeus käänsi tuomion – mies tuomittiin vammantuottamuksesta kolhittuaan naista moottorikelkalla

Ho­vi­oi­keus käänsi tuomion – mies tuo­mit­tiin vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta kol­hit­tuaan naista moot­to­ri­kel­kal­la

20.10.2023 14:26 1
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteet – näyttöä kostosta Esa Mäkistä kohtaan ei löytynyt

Ho­vi­oi­keus hylkäsi Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien vir­ka­ri­kos­syyt­teet – näyttöä kos­tos­ta Esa Mäkistä kohtaan ei löy­ty­nyt

13.10.2023 11:14 15
Tilaajille
Tyttäriä haettiin jo isän luo, kun vouti päättikin toisin ­­– Miksi lasten mielipide painoi enemmän kuin oikeuden tuomio?

Tyt­tä­riä haet­tiin jo isän luo, kun vouti päät­ti­kin toisin – Miksi lasten mie­li­pi­de painoi enemmän kuin oi­keu­den tuomio?

16.09.2023 19:30 8
Tilaajille
Hovioikeus kumosi kahden koronatestistä kieltäytyneen sakkotuomiot – käräjäoikeus teki virheet ja tuomitsi väärän lain pohjalta

Ho­vi­oi­keus kumosi kahden ko­ro­na­tes­tis­tä kiel­täy­ty­neen sak­ko­tuo­miot – kä­rä­jä­oi­keus teki virheet ja tuo­mit­si väärän lain poh­jal­ta

15.09.2023 15:41
Tilaajille
Rovaniemi ei olisi saanut salata asianajotoimiston laskujen liitteitä, vaikka niissä on tietoa kaupungin valmistautumisesta sijoituskiistan hovioikeuskäsittelyyn

Ro­va­nie­mi ei olisi saanut salata asian­ajo­toi­mis­ton las­ku­jen liit­tei­tä, vaikka niissä on tietoa kau­pun­gin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta si­joi­tus­kiis­tan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyyn

15.09.2023 15:38 5
Tilaajille
Mies syyllistyi vuoden sisällä yli 70 rikokseen

Mies syyl­lis­tyi vuoden sisällä yli 70 ri­kok­seen

01.09.2023 09:09 2
Tilaajille
Ilman ajo-oikeutta ajanut mies syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen Torniossa – tuomiona vankeutta

Ilman ajo-oi­keut­ta ajanut mies syyl­lis­tyi tör­keään lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­seen Tor­nios­sa – ­tuo­mio­na van­keut­ta

31.08.2023 14:32
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 15:56 2
Tilaajille
Kieltäytyminen koronatestistä johti lähes 2000 euron sakkoihin ja tuhannen euron oikeuskuluihin

Kiel­täy­ty­mi­nen ko­ro­na­tes­tis­tä johti lähes 2000 euron sak­koi­hin ja tu­han­nen euron oi­keus­ku­lui­hin

25.08.2023 12:59 5
Tilaajille
Väkivaltaisesta velanperinnästä neljä vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä neljä vuotta van­keut­ta

22.08.2023 13:54
Tilaajille
Lapin käräjäoikeuden tuomari langetti näpistyksistä ehdotonta vankeutta – tuomittiin sakkoon tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den tuomari lan­get­ti nä­pis­tyk­sis­tä eh­do­ton­ta van­keut­ta – tuo­mit­tiin sakkoon tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

16.08.2023 10:08 5
Tilaajille
Mies tehtaili yli kolmekymmentä nettikauppahuijausta puolentoista vuoden aikana – hovioikeus alensi miehen tuomiota

Mies teh­tai­li yli kol­me­kym­men­tä net­ti­kaup­pa­hui­jaus­ta puo­len­tois­ta vuoden aikana – ho­vi­oi­keus alensi miehen tuo­mio­ta

27.07.2023 14:50
Tilaajille