Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Oikeuden tuomiot
Arkaluontoisella materiaalilla uhannut kiristäjä sai pumpattua uhriltaan liki 40 000 euroa, Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Ar­ka­luon­toi­sel­la ma­te­riaa­lil­la uhannut ki­ris­tä­jä sai pum­pat­tua uh­ril­taan liki 40 000 euroa, Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

12.09.2021 09:11 1
Tilaajille
Ammattimainen kannabiskasvatus Posiolla ja Kotkassa toi neljä ja puoli vuotta vankeutta – kasvattamoja oli vanhassa navetassa ja autonkorjaushallissa

Am­mat­ti­mai­nen kan­na­bis­kas­va­tus Po­siol­la ja Kot­kas­sa toi neljä ja puoli vuotta van­keut­ta – kas­vat­ta­mo­ja oli van­has­sa na­ve­tas­sa ja au­ton­kor­jaus­hal­lis­sa

14.05.2021 14:17
Etälamauttimen avulla kiinni otettu mies ajoi oululaispoliiseille tuomiota murhan yrityksestä ja vaati miljoonan euron korvausta – syytteet kaatuivat myös hovioikeudessa

Etä­la­maut­ti­men avulla kiinni otettu mies ajoi ou­lu­lais­po­lii­seil­le tuo­mio­ta murhan yri­tyk­ses­tä ja vaati mil­joo­nan euron kor­vaus­ta – syyt­teet kaa­tui­vat myös ho­vioi­keu­des­sa

16.04.2021 14:39
Tilaajille
Äiti otti kehitysvammaisen tyttärensä nimissä pikavippejä ja käytti tämän eläkevaroja omiin tarkoituksiinsa – Oulun käräjäoikeus tuomitsi lähes 27 000 euron korvauksiin

Äiti otti ke­hi­tys­vam­mai­sen tyt­tä­ren­sä nimissä pi­ka­vip­pe­jä ja käytti tämän elä­ke­va­ro­ja omiin tar­koi­tuk­siin­sa – Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si lähes 27 000 euron kor­vauk­siin

16.04.2021 11:08
Tilaajille
Niko Ranta-aholle 11 vuoden ja Janne Tranbergille melkein 13 vuoden tuomiot Katiska-huumevyyhdissä – tunnustaminen lievensi Ranta-ahon rangaistusta

Niko Ran­ta-ahol­le 11 vuoden ja Janne Tran­ber­gil­le melkein 13 vuoden tuomiot Ka­tis­ka-huu­me­vyyh­dis­sä – tun­nus­ta­mi­nen lie­ven­si Ran­ta-ahon ran­gais­tus­ta

08.04.2021 17:27
Poliisikoira puri eräkodalla nukkunutta murtomiestä kiinniottotilanteessa Iissä – valtio määrättiin maksamaan 14 000 euron korvaukset

Po­lii­si­koi­ra puri erä­ko­dal­la nuk­ku­nut­ta mur­to­mies­tä kiin­niot­to­ti­lan­tees­sa Iissä – valtio mää­rät­tiin mak­sa­maan 14 000 euron kor­vauk­set

07.04.2021 19:01 6
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin tunnetuimpiin kuuluvan henkirikoksen tekijä sai elinkautisensa purettua

Poh­jois-Ruot­sin tun­ne­tuim­piin kuu­lu­van hen­ki­ri­kok­sen tekijä sai elin­kau­ti­sen­sa pu­ret­tua

19.03.2021 15:50
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus piti murhatuomion ennallaan – uhri kuristettiin television antennijohdolla ja piilotettiin lietekaivoon

Ro­va­nie­men ho­vioi­keus piti mur­ha­tuo­mion en­nal­laan – uhri ku­ris­tet­tiin te­le­vi­sion an­ten­ni­joh­dol­la ja pii­lo­tet­tiin lie­te­kai­voon

05.03.2021 11:29
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi äidin lapsensa pahoinpitelystä – 11-vuotiasta tukistettiin ja hänet lukittiin ulos ilman vaatteita lokakuussa

Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si äidin lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä – 11-vuo­tias­ta tu­kis­tet­tiin ja hänet lu­kit­tiin ulos ilman vaat­tei­ta lo­ka­kuus­sa

09.02.2021 17:57 2
Tilaajille
Jari Aarniolle elinkautinen murhasta, jonka aikana hän ei ollut tekopaikalla – Ex-jengipomo Keijo Vilhusen syyte palkkamurhasta hylättiin

Jari Aar­niol­le elin­kau­ti­nen mur­has­ta, jonka aikana hän ei ollut te­ko­pai­kal­la – Ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­sen syyte palk­ka­mur­has­ta hy­lät­tiin

22.12.2020 15:58
"Eno" tuomittiin 13 vuoden vankeuteen kymmenistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – Mielentilatutkimus: Mies oli syyntakeinen

"Eno" tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen kym­me­nis­tä alai­käi­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – Mie­len­ti­la­tut­ki­mus: Mies oli syyn­ta­kei­nen

22.12.2020 13:23
Mies vei asuntomurron yhteydessä Inarissa yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä Ina­ris­sa yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 15:43 1
Tilaajille
Korkein oikeus määräsi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi – "Ihannoi fasismia,  hyväksyy ideologiansa puolesta tehdyn väkivallan"

Korkein oikeus määräsi uus­nat­si­jär­jes­tö Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen lak­kau­tet­ta­vak­si – "I­han­noi fa­sis­mia, hy­väk­syy ideo­lo­gian­sa puo­les­ta tehdyn vä­ki­val­lan"

22.09.2020 09:26
Miestä vakavasti puukottaneen vankeustuomio miltei tuplaantui hovioikeudessa – tuomio koveni törkeästä pahoinpitelystä tapon yritykseen

Miestä va­ka­vas­ti puu­kot­ta­neen van­keus­tuo­mio miltei tup­laan­tui ho­vioi­keu­des­sa – tuomio koveni tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä tapon yri­tyk­seen

23.04.2020 10:49
Tilaajille
Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion taposta – Mies tappoi naisen puukolla Kemijärvellä uuden vuoden yönä

Ho­vioi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jäoi­keu­den tuomion taposta – Mies tappoi naisen puu­kol­la Ke­mi­jär­vel­lä uuden vuoden yönä

06.03.2020 13:08
Tilaajille
Saamelaisten ikivanhat oikeudet kannattaisi testata Suomessakin oikeudessa, sanoo oikeustieteilijä Juha Joona

Saa­me­lais­ten iki­van­hat oi­keu­det kan­nat­tai­si testata Suo­mes­sa­kin oi­keu­des­sa, sanoo oi­keus­tie­tei­li­jä Juha Joona

05.02.2020 19:30
Tilaajille
Bussiyhtiö käräjöi Simoa vastaan jo kolmatta vuotta, koska kunta purki sopimuksen koulukuljetuksista

Bus­siyh­tiö käräjöi Simoa vastaan jo kol­mat­ta vuotta, koska kunta purki so­pi­muk­sen kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta

27.12.2019 14:10
Tilaajille
Mies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Mies tuo­mit­tiin lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

20.12.2019 14:41
Tilaajille
Mummo osti kolmelle lapsenlapselleen mersut ja lahjoitti rahaa – syytteet  törkeistä petoksista kaatuivat käräjäoikeudessa

Mummo osti kol­mel­le lap­sen­lap­sel­leen mersut ja lah­joit­ti rahaa – syyt­teet tör­keis­tä pe­tok­sis­ta kaa­tui­vat kä­rä­jäoi­keu­des­sa

25.10.2019 21:50
Tilaajille