Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kä­rä­jäoi­keus määräsi Pa­pe­ri­lii­ton lo­pet­ta­maan läm­mön­tuo­tan­toa ja ve­den­kä­sit­te­lyä kos­ke­vat lakot UPM:n teh­tail­la

Paperiliitto noudattaa päätöstä, mutta odottaa tietoa vuorolistoista ja sovellettavista ehdoista.

Helsingin käräjäoikeus on kahden miljoonan euron uhkasakon uhalla määrännyt Paperiliiton lopettamaan lämmöntuotantoa ja vedenkäsittelyä koskevat työtaistelutoimet UPM:n tehtailla.

Turvaamistoimi koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan ratkaisu koskee kaikkiaan 160:tä voimalaitosten ja vedenpuhdistuksen työntekijää eli noin 8,5 prosenttia lakon piirissä olevista 2 200 työntekijästä.

Paperiliitto oli vaatinut UPM:n turvaamistoimihakemuksen hylkäämistä perusteettomana ja perusteli, että työtaistelusta ei ole aiheutunut välitöntä vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Käräjäoikeus päätyi UPM:n kannalle ja totesi, että muun muassa lakkopaikkakuntien kaukolämpötuotanto on vaarantunut.

– Tämä oli tärkeä päätös. Lakko-oikeus on Suomessa laaja, mutta lakossakin on toimittava vastuullisesti ja yhteiskunnan etua ajatellen. Tavoitteemme on, että Paperiliiton lakosta ei aiheutuisi haittaa sivullisille, sanoi UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela tiedotteessa.

Käräjäoikeus katsoi, ettei kriittisten töiden ja toimintojen rajaaminen lakon ulkopuolelle loukannut Paperiliiton työtaisteluoikeutta.

– Työtaistelutoimenpiteet olivat siten seuraamuksiltaan huomattavan liiallisia niillä tavoiteltaviin päämääriin nähden ja siten hyvän tavan vastaisia ja kohtuuttomia eli oikeudenvastaisia, käräjäoikeus katsoi.

Töihin palaaminen vie aikansa

Paperiliitto keskeyttää lakkonsa UPM:n tehtaiden lämmöntuotannon ja vedenkäsittelyn osalta käräjäoikeuden päätöksen perusteella. Se, kuinka pian lakossa olleet työntekijät palaavat töihin, ei ole vielä tiedossa, kertoi liiton lakimies Juha Koivisto.

Liitto odottaa, että UPM hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa.

– Tämä edellyttää keskusteluja siitä, keitä työntekijöitä se koskisi milläkin paikkakunnalla ja mitkä ovat käräjäoikeuden katsomia kriittisiä töitä ja toimenpiteitä. Näistä varmasti paikallisesti keskustellaan, Koivisto sanoi.

Työantajalta odotetaan myös työvuorolistoja ja tietoa siitä, millä työehdoilla UPM aikoo töitä teettää, Koivisto sanoi.

Paperiliitto pitää käräjäoikeuden päätöstä valitettavana erityisesti siitä syystä, että UPM on ilmoittanut määrittävänsä työtaistelun ulkopuolelle jäävien työntekijöiden työehdot yksipuolisesti. Näistä työehdoista Paperiliitolla ei ole tarkempaa tietoa.

– Tältä osin tilanne muuttuu vain siten, että työntekijät joutuvat työskentelemään UPM:n yksipuolisesti määrittämillä ehdoilla Paperiliiton edellyttämien yhdessä sovittujen työehtojen sijaan. Valitettava tapaus lienee ainutkertainen suomalaisessa työmarkkinahistoriassa, paheksui Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala tiedotteessa.

Lakkoon kahden viikon jatko

Paperiliitto päätti torstaina jatkaa lakkoa UPM:n työpaikoilla kahdella viikolla. Lakko on nyt päätetty jatkuvaksi 19. helmikuuta asti, ellei sopua synny sitä ennen.

Työriita UPM:n ja Paperiliiton välillä on venynyt pitkäksi, koska UPM haluaa solmia liiton kanssa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ja Paperiliitto haluaa koko yhtiötä koskevan sopimuksen. Neljän liiketoiminnan osalta neuvotteluja ei ole päästy edes aloittamaan. Lappeenrannan biojalostamon neuvottelut aloitettiin, mutta keskeytettiin.

Saha- ja vaneriliiketoimintojen osalta UPM on solminut työehtosopimukset Teollisuusliiton kanssa.

Tilanne metsäteollisuuden työehtoneuvotteluissa on uusi, koska Metsäteollisuus-yhdistys irtautui työehtosopimustoiminnasta vuoden 2020 lopulla ja työehdoista sopiminen siirtyi sopimuskauden jälkeen yritystasolle.

Vaikein vääntö on ollut Paperiliiton ja UPM:n kesken. Stora Enso ja Metsä Group ovat tehneet Paperiliiton kanssa yrityskohtaiset työehtosopimukset.

Paperiliitto antoi lakkovaroituksen joulukuussa ja aloitti työtaistelun vuodenvaihteessa. Lakko on koskenut kaikkea paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaista työtä, eli myös kriittisiksi määriteltyjä töitä ja toimenpiteitä, joiden tekemättä jättäminen lakon takia voisi aiheuttaa hengen, terveyden ja ympäristön tilan vaarantumisen.

Pro asetti ylityökiellon

Ammattiliitto Pro ilmoitti perjantaina asettavansa ylityökiellon UPM:n paperiteollisuuden toimihenkilöille. Ylityökielto koskee kaikkia toimihenkilöitä ja alkaa aamukuudelta lauantaina. Kielto on voimassa toistaiseksi.

– UPM ei ole tullut vastaan toimihenkilöiden kohtuullisissa vaatimuksissa, joilla turvataan toimihenkilöstön palkkaus ja työehdot, siksi meidän on ryhdyttävä ylityökieltoon, sanoi Pron puheenjohtaja Jorma Malinen tiedotteessa.

Pron mukaan sen ja UPM:n keskusteluissa ei ole saatu minkäänlaista vakuutta toimihenkilöiden vuosittaisesta työajasta eikä ansioiden säilymisestä tai kehittymisestä. UPM ei Pron mukaan ole myöskään ollut halukas sopimaan toimihenkilöiden sopimukseen perustuvasta luottamusmiesjärjestelmästä.

Pro päätti kuukauden alussa, että toisin kuin Paperiliitto ja Sähköliitto, se ei jatka lakkoaan UPM:n tehtailla. Lakko on siten päättymässä lauantaina aamulla. UPM:n mukaan lakko ei toimihenkilöiden osalta ole pitänyt, vaan sen alkaessa jopa kaksi kolmannesta toimihenkilöistä tuli töihin.

UPM ei ole ollut halukas neuvottelemaan toimihenkilöille työehtosopimusta Pron kanssa. Yhtiön suunnitelma on, että myös toimihenkilöiden kanssa työehdoista sovittaisiin yksilöllisesti. Sama käytäntö on ollut voimassa UPM:n ylempien toimihenkilöiden osalta jo vuodesta 2013.