kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Paperiliitto
Käräjäoikeus määräsi Paperiliiton lopettamaan lämmöntuotantoa ja vedenkäsittelyä koskevat lakot UPM:n tehtailla

Kä­rä­jäoi­keus määräsi Pa­pe­ri­lii­ton lo­pet­ta­maan läm­mön­tuo­tan­toa ja ve­den­kä­sit­te­lyä kos­ke­vat lakot UPM:n teh­tail­la

21.01.2022 20:53 1
Ammattiliitto Pro ei jatka UPM-lakkoaan Paperiliiton ja Sähköliiton tavoin

Am­mat­ti­liit­to Pro ei jatka UPM-lak­koaan Pa­pe­ri­lii­ton ja Säh­kö­lii­ton tavoin

09.01.2022 16:44 1
Kolme kaupunkia vetoaa UPM:ää uhkaavan lakon osapuoliin: Rajatkaa työtaistelu voimalaitosten ulkopuolelle

Kolme kau­pun­kia vetoaa UPM:ää uh­kaa­van lakon osa­puo­liin: Ra­jat­kaa työ­tais­te­lu voi­ma­lai­tos­ten ul­ko­puo­lel­le

30.12.2021 10:23 4

Metsä Group ja Pa­pe­ri­liit­to saivat aikaan neu­vot­te­lu­tu­lok­sen työeh­to­so­pi­muk­ses­ta

11.12.2021 09:59
Stora Enso ja Paperiliitto solmivat yrityskohtaisen työehtosopimuksen

Stora Enso ja Pa­pe­ri­liit­to sol­mi­vat yri­tys­koh­tai­sen työeh­to­so­pi­muk­sen

06.10.2021 16:22
Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro: Työntekijöistä on kannettava vastuu

Pa­pe­ri­liit­to ja Am­mat­ti­liit­to Pro: Työn­te­ki­jöis­tä on kan­net­ta­va vastuu

20.04.2021 13:06 1
Tilaajille
Paperiliiton Vanhala: Työnantaja ei ole koskaan tehnyt päätöksiä parantaakseen työntekijöiden tilannetta – "Veti tällaisen pommin"

Pa­pe­ri­lii­ton Van­ha­la: Työ­nan­ta­ja ei ole koskaan tehnyt pää­tök­siä pa­ran­taak­seen työn­te­ki­jöi­den ti­lan­net­ta – "Veti täl­lai­sen pommin"

01.10.2020 16:45 5
Työnantajat ovat puhuneet pitkään suomalaisen paperiduunarin liian hyvästä asemasta – Paperiliitto kritisoi edelleen Suomen vertaamista muihin maihin

Työ­nan­ta­jat ovat pu­hu­neet pitkään suo­ma­lai­sen pa­pe­ri­duu­na­rin liian hyvästä ase­mas­ta – Pa­pe­ri­liit­to kri­ti­soi edel­leen Suomen ver­taa­mis­ta muihin maihin

27.08.2020 21:38 3
UPM suunnittelee Kaipolan paperitehtaan sulkemista, pelissä 450 työpaikkaa – Paperiliiton Vanhala: "Syitä nähdään enemmän muissa kuin yhtiön omissa ratkaisuissa"

UPM suun­nit­te­lee Kai­po­lan pa­pe­ri­teh­taan sul­ke­mis­ta, pelissä 450 työ­paik­kaa – Pa­pe­ri­lii­ton Van­ha­la: "Syitä nähdään enemmän muissa kuin yhtiön omissa rat­kai­suis­sa"

26.08.2020 17:35
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät – Juhannusseisokki lyhenee 24 tuntia, kun kiky-tunnit poistuvat

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät – Ju­han­nus­sei­sok­ki lyhenee 24 tuntia, kun ki­ky-tun­nit pois­tu­vat

10.02.2020 15:50
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät –"Hiekkaa ja kermaa tuli kakussa molemmille osapuolille"

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät –"­Hiek­kaa ja kermaa tuli kakussa mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le"

10.02.2020 15:11
Mekaanisen metsäteollisuuden työriitaa sovitellaan seuraavan kerran perjantaina – lakko jatkuu

Me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den työ­rii­taa so­vi­tel­laan seu­raa­van kerran per­jan­tai­na – lakko jatkuu

28.01.2020 20:33
Pääkirjoitus: Kilpailukykysopimuksesta riitely ei lopu ennen kuin lisätunneista luovutaan
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­muk­ses­ta riitely ei lopu ennen kuin li­sä­tun­neis­ta luo­vu­taan

28.01.2020 19:39
Tilaajille
Näkökulma: Onko Björn Wahlroos oikeassa väittäessään, että paperikoneita suljetaan? – Paperiteollisuuden alamäki jatkuu Euroopassa eikä loppua näy

Nä­kö­kul­ma: Onko Björn Wahl­roos oi­keas­sa väit­täes­sään, että pa­pe­ri­ko­nei­ta sul­je­taan? – Pa­pe­ri­teol­li­suu­den alamäki jatkuu Eu­roo­pas­sa eikä loppua näy

27.01.2020 18:07
Tilaajille
Paperiduunari tienaa ennen veroja keskimäärin 3 900–5 100 euroa kuussa – Suomalaisten keskipalkka oli vuonna 2016 reilut 3 300 euroa

Pa­pe­ri­duu­na­ri tienaa ennen veroja kes­ki­mää­rin 3 900–5 100 euroa kuussa – Suo­ma­lais­ten kes­ki­palk­ka oli vuonna 2016 reilut 3 300 euroa

27.01.2020 18:05
Paperiliiton lakko sulki tehtaat – Veitsiluodon porteilla toivottiin, että sopu löytyisi pian

Pa­pe­ri­lii­ton lakko sulki tehtaat – Veit­si­luo­don por­teil­la toi­vot­tiin, että sopu löy­tyi­si pian

27.01.2020 18:10
Tilaajille
Metsäteollisuus laaja kolmeviikkoinen lakko alkoi – alan tuotanto pysähtyy lähes kokonaan Suomessa

Met­sä­teol­li­suus laaja kol­me­viik­koi­nen lakko alkoi – alan tuo­tan­to py­säh­tyy lähes ko­ko­naan Suo­mes­sa

27.01.2020 07:34
Pysähtyvätkö paperitehtaat ja seisahtuvatko sellutehtaat? Metsäteollisuuden sovittelusta ei ole tihkunut tietoja, ja lakko uhkaa alkaa keskiyöllä

Py­säh­ty­vät­kö pa­pe­ri­teh­taat ja sei­sah­tu­vat­ko sel­lu­teh­taat? Met­sä­teol­li­suu­den so­vit­te­lus­ta ei ole tih­ku­nut tie­to­ja, ja lakko uhkaa alkaa kes­ki­yöl­lä

26.01.2020 22:33
Teollisuusliitto laajentaa sahojen ja vaneritehtaiden lakkoa kolmiviikkoiseksi

Teol­li­suus­liit­to laa­jen­taa sahojen ja va­ne­ri­teh­tai­den lakkoa kol­mi­viik­koi­sek­si

26.01.2020 18:49
Tilaajille
Kemin sellu- ja paperitehtaat uhkaavat pysähtyä maanantaina – "Kaikki kulminoituu nyt kikyyn"

Kemin sellu- ja pa­pe­ri­teh­taat uh­kaa­vat py­säh­tyä maa­nan­tai­na – "Kaikki kul­mi­noi­tuu nyt kikyyn"

22.01.2020 20:29
Tilaajille