pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Työmarkkinaneuvottelut
Palkankorotukset sementoivan lain valmistelu alkaa tammikuussa – työministeri Arto Satonen korostaa silti toivovansa, että SAK palaisi neuvottelupöytään

Pal­kan­ko­ro­tuk­set se­men­toi­van lain val­mis­te­lu alkaa tam­mi­kuus­sa – työ­mi­nis­te­ri Arto Satonen ko­ros­taa silti toi­vo­van­sa, että SAK palaisi neu­vot­te­lu­pöy­tään

23.12.2023 16:30 2
Tilaajille
Hoitajien taistelu saa muut kunta-alan liitot näyttämään haaskalinnuilta
Kolumni

Hoi­ta­jien tais­te­lu saa muut kun­ta-alan liitot näyt­tä­mään haas­ka­lin­nuil­ta

28.05.2022 05:00 1
Tilaajille
AKT sulkee Suomen satamat Keiteleen työtaistelun johdosta – mistä pahenevassa kiistassa on kyse?

AKT sulkee Suomen satamat Kei­te­leen työ­tais­te­lun joh­dos­ta – mistä pa­he­ne­vas­sa kiis­tas­sa on kyse?

27.12.2021 15:41 22
Tilaajille
Akavan Fjäder ei kaipaa ulkopuolista sovitteluelintä avaamaan kunta-alan sopimussolmua – "Meillä on valtakunnansovittelija, jonka asemaa ei pidä heikentää"

Akavan Fjäder ei kaipaa ul­ko­puo­lis­ta so­vit­te­lue­lin­tä avaa­maan kun­ta-alan so­pi­mus­sol­mua – "Meillä on val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja, jonka asemaa ei pidä hei­ken­tää"

11.05.2020 06:00
Kunta-alan sopimus kariutui – hoitoalan liitot Tehy ja Super eivät hyväksyneet neuvottelutulosta

Kun­ta-alan sopimus ka­riu­tui – hoi­toa­lan liitot Tehy ja Super eivät hy­väk­sy­neet neu­vot­te­lu­tu­los­ta

30.04.2020 13:04
Kunta-alalla tähdätään tosimielellä sopuun vielä vapuksi – sovittelu jatkuu parhaillaan, ja ratkaisuehdotus voi tulla vielä tänään

Kun­ta-alal­la täh­dä­tään to­si­mie­lel­lä sopuun vielä vapuksi – so­vit­te­lu jatkuu par­hail­laan, ja rat­kai­sueh­do­tus voi tulla vielä tänään

27.04.2020 19:32
LM-kysely: Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan hoitajien työtaisteluun – Lakko uhkaisi potilasturvallisuutta

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä val­mis­tau­du­taan hoi­ta­jien työ­tais­te­luun – Lakko uhkaisi po­ti­las­tur­val­li­suut­ta

19.02.2020 06:00
Tilaajille
Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriidassa on annettu sovintoesitys – Osapuolet vastaavat esitykseen keskiviikkona 17:ään mennessä

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löi­den työ­rii­das­sa on annettu so­vin­toe­si­tys – Osa­puo­let vas­taa­vat esi­tyk­seen kes­ki­viik­ko­na 17:ään men­nes­sä

18.02.2020 19:21
Kaupan alalle tulossa sopu? – Prismojen ja Citymarkettien lakot peruuntuvat, jos neuvottelutulos hyväksytään iltapäivällä

Kaupan alalle tulossa sopu? – Pris­mo­jen ja Ci­ty­mar­ket­tien lakot pe­ruun­tu­vat, jos neu­vot­te­lu­tu­los hy­väk­sy­tään il­ta­päi­väl­lä

14.02.2020 17:08
Tilaajille
Kaupan alalle tulossa sopu? – Prismojen ja Citymarkettien lakot peruuntuvat, jos neuvottelutulos hyväksytään iltapäivällä

Kaupan alalle tulossa sopu? – Pris­mo­jen ja Ci­ty­mar­ket­tien lakot pe­ruun­tu­vat, jos neu­vot­te­lu­tu­los hy­väk­sy­tään il­ta­päi­väl­lä

14.02.2020 13:12
Lakot jatkuvat mekaanisessa metsäteollisuudessa – Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen kiky-tuntien korvaamisjärjestelyn takia

Lakot jat­ku­vat me­kaa­ni­ses­sa met­sä­teol­li­suu­des­sa – Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen ki­ky-tun­tien kor­vaa­mis­jär­jes­te­lyn takia

13.02.2020 15:40
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät – Juhannusseisokki lyhenee 24 tuntia, kun kiky-tunnit poistuvat

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät – Ju­han­nus­sei­sok­ki lyhenee 24 tuntia, kun ki­ky-tun­nit pois­tu­vat

10.02.2020 15:50
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät –"Hiekkaa ja kermaa tuli kakussa molemmille osapuolille"

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät –"­Hiek­kaa ja kermaa tuli kakussa mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le"

10.02.2020 15:11
Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus antoivat sinetin toimihenkilöiden neuvotteluratkaisulle – Kiky-tunnit eivät enää jatku

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus an­toi­vat sinetin toi­mi­hen­ki­löi­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sul­le – Ki­ky-tun­nit eivät enää jatku

10.02.2020 14:23
Toimihenkilöt aloittivat yöllä lakon esimerkiksi Nokialla, Meyerillä, Terrafamella ja Valmetilla – Lakko voi päättyä jo puolenpäivän jälkeen

Toi­mi­hen­ki­löt aloit­ti­vat yöllä lakon esi­mer­kik­si No­kial­la, Meye­ril­lä, Ter­ra­fa­mel­la ja Val­me­til­la – Lakko voi päättyä jo puo­len­päi­vän jälkeen

10.02.2020 09:57
Tilaajille
Metsäteollisuudessa ratkaisun päivä maanantaina

Met­sä­teol­li­suu­des­sa rat­kai­sun päivä maa­nan­tai­na

09.02.2020 20:01
Tilaajille
Ammattiliitto Pron hallitus hylkäsi sovintoesityksen, lakko alkaa maanantaina

Am­mat­ti­liit­to Pron hal­li­tus hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, lakko alkaa maa­nan­tai­na

08.02.2020 17:39
Tilaajille
Paperiliitto ja Metsäteollisuus sekä Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus vastaavat tänään hyväksyvätkö sovintoehdotukset työriitoihinsa

Pa­pe­ri­liit­to ja Met­sä­teol­li­suus sekä Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus vas­taa­vat tänään hy­väk­sy­vät­kö so­vin­toeh­do­tuk­set työ­rii­toi­hin­sa

08.02.2020 08:56
Tilaajille
Tehyn Rytkönen pitää kiinni hoitajien palkkavaatimuksesta, vaikka valtio ei ole luvannut rahaa kunnille: "Päättäjien tehtävänä miettiä, mistä rahat otetaan"

Tehyn Ryt­kö­nen pitää kiinni hoi­ta­jien palk­ka­vaa­ti­muk­ses­ta, vaikka valtio ei ole lu­van­nut rahaa kun­nil­le: "Päät­tä­jien teh­tä­vä­nä miet­tiä, mistä rahat ote­taan"

04.02.2020 15:50
Työmarkkinaviisaiden työryhmä valmis uusiin toimiin, jos sopiva kutsu käy

Työ­mark­ki­na­vii­sai­den työ­ryh­mä valmis uusiin toi­miin, jos sopiva kutsu käy

22.01.2020 10:49
Tilaajille