Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Palkankorotukset
Palkankorotukset sementoivan lain valmistelu alkaa tammikuussa – työministeri Arto Satonen korostaa silti toivovansa, että SAK palaisi neuvottelupöytään

Pal­kan­ko­ro­tuk­set se­men­toi­van lain val­mis­te­lu alkaa tam­mi­kuus­sa – työ­mi­nis­te­ri Arto Satonen ko­ros­taa silti toi­vo­van­sa, että SAK palaisi neu­vot­te­lu­pöy­tään

23.12.2023 16:30 2
Tilaajille
Kunta- ja hyvinvointialan palkkaratkaisu kaventaa nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaeroja, mikä on hyvä asia – toivon mukaan se helpottaa myös hoitajapulaa
Pääkirjoitus

Kunta- ja hy­vin­voin­ti­alan palk­ka­rat­kai­su ka­ven­taa nais- ja mies­val­tais­ten alojen palk­kae­ro­ja, mikä on hyvä asia – toivon mukaan se hel­pot­taa myös hoi­ta­ja­pu­laa

08.03.2023 17:36 2
"Sote-alan palkat nousevat lähes tuplasti enemmän kuin vientialoilla" – hoitajajärjestöt iloitsevat lisäkorotuksista

"So­te-alan palkat nou­se­vat lähes tup­las­ti enemmän kuin vien­tia­loil­la" – hoi­ta­ja­jär­jes­töt iloit­se­vat li­sä­ko­ro­tuk­sis­ta

07.03.2023 18:26 14
Niin sanottu Suomen malli näyttää toimivan työmarkkinoilla, vaikkakin nitisten
Pääkirjoitus

Niin sanottu Suomen malli näyttää toi­mi­van työ­mark­ki­noil­la, vaik­ka­kin ni­tis­ten

03.03.2023 19:08 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­ro­ko­ro­tus oikea suunta

16.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kysymys am­mat­ti­jär­jes­töil­le

06.02.2023 07:00 5
Tilaajille
Keminmaa nostaa hyvinvointipalveluiden palkkoja – lähes kaikkia työntekijöitä koskevat korotukset ovat pääsääntöisesti viiden prosentin suuruisia

Ke­min­maa nostaa hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den palk­ko­ja – lähes kaikkia työn­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat ko­ro­tuk­set ovat pää­sään­töi­ses­ti viiden pro­sen­tin suu­rui­sia

13.10.2022 19:30 2
Tilaajille
Keminmaa nostaa siivoojien ja lähes kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkoja viidellä prosentilla lokakuusta lähtien

Ke­min­maa nostaa sii­voo­jien ja lähes kaik­kien var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja vii­del­lä pro­sen­til­la lo­ka­kuus­ta lähtien

29.09.2022 11:16
Tilaajille
Nyt köyhtyvät erityisesti syrjäseuduilla asuvat
Kolumni

Nyt köyh­ty­vät eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la asuvat

18.06.2022 06:00 10
Tilaajille
Kansalaisten ostovoima turvattaisiin parhaiten veronkevennyksillä
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­ten os­to­voi­ma tur­vat­tai­siin par­hai­ten ve­ron­ke­ven­nyk­sil­lä

03.06.2022 12:59 2
Tilaajille
Hoitajien taistelu saa muut kunta-alan liitot näyttämään haaskalinnuilta
Kolumni

Hoi­ta­jien tais­te­lu saa muut kun­ta-alan liitot näyt­tä­mään haas­ka­lin­nuil­ta

28.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jil­le lisää palkkaa

17.05.2022 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen Jytyn ja JHL:n luottamushenkilöt sekä neuvottelujärjestö JUKO:n lakkopäällikkö kertovat, miksi vaativat kunta-alalle tuntuvia palkankorotuksia

Ro­va­nie­men Jytyn ja JHL:n luot­ta­mus­hen­ki­löt sekä neu­vot­te­lu­jär­jes­tö JUKO:n lak­ko­pääl­lik­kö ker­to­vat, miksi vaa­ti­vat kun­ta-alal­le tun­tu­via pal­kan­ko­ro­tuk­sia

04.05.2022 09:11 3
Tilaajille
Palkankorotuksia kannatetaan, korkeita veroja ei – Lapin Kansan lukijat puoltavat enemmän hoitajien palkankorotuksia kuin muiden kunta-alan työntekijöiden

Pal­kan­ko­ro­tuk­sia kan­na­te­taan, kor­kei­ta veroja ei – Lapin Kansan lukijat puol­ta­vat enemmän hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tuk­sia kuin muiden kun­ta-alan työn­te­ki­jöi­den

13.04.2022 06:00 10
Tilaajille
Kommentti: Hoitajille lisää palkkaa, mutta kenen pussista?
Kolumni

Kom­ment­ti: Hoi­ta­jil­le lisää palk­kaa, mutta kenen pus­sis­ta?

13.04.2022 06:00 11
Tilaajille
Vastaa kyselyyn:  Lisää palkkaa hoitajille? Entä opettajille? Oletko valmis maksamaan lisää veroja ja kuinka paljon?

Vastaa ky­se­lyyn: Lisää palkkaa hoi­ta­jil­le? Entä opet­ta­jil­le? Oletko valmis mak­sa­maan lisää veroja ja kuinka paljon?

07.04.2022 06:30 64
Kunta-alalla ilmassa leijuu lakkokevään uhka - näkemykset palkankorotuksista kaukana toisistaan
Pääkirjoitus

Kun­ta-alal­la ilmassa leijuu lak­ko­ke­vään uhka - nä­ke­myk­set pal­kan­ko­ro­tuk­sis­ta kaukana toi­sis­taan

08.03.2022 19:55 2
Tilaajille
Kuka jatkossa laskee palkankorotusvaran? SAK:n Eloranta ehdottaa taloustietoa keräävän yksikön perustamista

Kuka jat­kos­sa laskee pal­kan­ko­ro­tus­va­ran? SAK:n Elo­ran­ta eh­dot­taa ta­lous­tie­toa ke­rää­vän yksikön pe­rus­ta­mis­ta

17.03.2021 06:30 1
Tilaajille
"Rahaa pitäisi jakaa sitten kaikille" – arkkiatri Risto Pelkonen ei välttämättä pitäisi hoitajien palkankorotusta perusteltuna, toisin kuin kertakorvausta koronakriisin etulinjaan

"Rahaa pitäisi jakaa sitten kai­kil­le" – ark­kiat­ri Risto Pel­ko­nen ei vält­tä­mät­tä pitäisi hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus­ta pe­rus­tel­tu­na, toisin kuin ker­ta­kor­vaus­ta ko­ro­na­krii­sin etu­lin­jaan

20.07.2020 07:00
Pääkirjoitus: Hoitajat ottivat ison riskin torjuessaan yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen

Pää­kir­joi­tus: Hoi­ta­jat ottivat ison riskin tor­jues­saan yleisen linjan mu­kai­sen pal­kan­ko­ro­tuk­sen

04.05.2020 19:17
Tilaajille