Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Hoitajapula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei ole sote-sek­to­rin kriisin syy

20.12.2022 04:05
Tilaajille
Hoiva-avustajista apu sote-alan henkilöstöpulaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va-avus­ta­jis­ta apu sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­laan

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tarvitsee?

Kysely: Saako Lapissa hoitoa, kun sitä eniten tar­vit­see?

16.12.2022 12:25 2
Etäkirurgiaa ja terveyttä mittaavia pukuja – 5G- ja 6G-teknologia voi auttaa diagnostiikan ja hoidon lisäksi myös hoitajapulassa, uskovat asiantuntijat

Etä­ki­rur­giaa ja ter­veyt­tä mit­taa­via pukuja – 5G- ja 6G-tek­no­lo­gia voi auttaa diag­nos­tii­kan ja hoidon lisäksi myös hoi­ta­ja­pu­las­sa, uskovat asian­tun­ti­jat

28.11.2022 05:00
Tilaajille
Hoitajien kansainvälisten rekrytointien määrät kaukana ministeriön tavoitteista – Suomi tavoittelee kahdenvälisiä sopimuksia lähtömaiden kanssa

Hoi­ta­jien kan­sain­vä­lis­ten rek­ry­toin­tien määrät kaukana mi­nis­te­riön ta­voit­teis­ta – Suomi ta­voit­te­lee kah­den­vä­li­siä so­pi­muk­sia läh­tö­mai­den kanssa

26.11.2022 13:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö­pu­laan ole­mas­sa rat­kai­su­ja

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy hy­vin­voin­tia­lueen?

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Hoitoalan palkkaratkaisun jälkeen hoitajapulan syitä ei voi etsiä enää palkasta – nyt alkaa olla korkein aika hankkiutua eroon turhasta sääntelystä
Pääkirjoitus

Hoi­to­alan palk­ka­rat­kai­sun jälkeen hoi­ta­ja­pu­lan syitä ei voi etsiä enää pal­kas­ta – nyt alkaa olla korkein aika hank­kiu­tua eroon tur­has­ta sään­te­lys­tä

16.10.2022 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raan­hoi­to sakkaa

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Kotihoito on vaikeuksissa Torniossa – asiakkaiden turvallisuutta ei voida taata

Ko­ti­hoi­to on vai­keuk­sis­sa Tor­nios­sa – asiak­kai­den tur­val­li­suut­ta ei voida taata

23.09.2022 10:19 1
Tilaajille
LKS sulkee ison osan leikkaussaleista loppuvuodeksi – hoitajapulan ja muuton keskellä hoidetaan vain kaikista kiireellisimmät tapaukset

LKS sulkee ison osan leik­kaus­sa­leis­ta lop­pu­vuo­dek­si – hoi­ta­ja­pu­lan ja muuton kes­kel­lä hoi­de­taan vain kai­kis­ta kii­reel­li­sim­mät ta­pauk­set

21.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Kuumaniemen ryhmäkotiin Kemijärvellä ei saada hoitajia – Avi puuttunut toimintaan useaan otteeseen

Kuu­ma­nie­men ryh­mä­ko­tiin Ke­mi­jär­vel­lä ei saada hoi­ta­jia – Avi puut­tu­nut toi­min­taan useaan ot­tee­seen

19.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­lail­le turvaa

19.09.2022 05:00
Tilaajille
Hallituspuolueet ovat löytäneet sovun potilasturvallisuuslaista muutosten myötä – HS: Uhkasakot hoitajille poistettu

Hal­li­tus­puo­lueet ovat löy­tä­neet sovun po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta muu­tos­ten myötä – HS: Uh­ka­sa­kot hoi­ta­jil­le pois­tet­tu

16.09.2022 14:07 5
Tehy ja Super julistivat tilapäisen siirron kiellon kunta-alalle – joukkoirtisanoutumisia valmistellaan

Tehy ja Super ju­lis­ti­vat ti­la­päi­sen siirron kiellon kun­ta-alal­le – jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­sia val­mis­tel­laan

15.09.2022 09:27 8
Eduskunnasta: Tuen hoitajaliittojen esitystä viiden vuoden palkkaohjelmasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tuen hoi­ta­ja­liit­to­jen esi­tys­tä viiden vuoden palk­ka­oh­jel­mas­ta

14.09.2022 10:50 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ministeri väläyttää hoiva-avustajien lisäämistä ratkaisuksi hoitajapulaan, mutta onko siitä oikeasti apua?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Mi­nis­te­ri vä­läyt­tää hoi­va-avus­ta­jien li­sää­mis­tä rat­kai­suk­si hoi­ta­ja­pu­laan, mutta onko siitä oi­keas­ti apua?

13.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Kiista Pelkosenniemen vuodeosastosta kärjistyi väliaikaiseen sulkuun, potilaat siirrettiin Sodankylään: "Meille on nyt mahdoton rekrytoida hoitajia"

Kiista Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta kär­jis­tyi vä­li­ai­kai­seen sul­kuun, po­ti­laat siir­ret­tiin So­dan­ky­lään: "Meille on nyt mah­do­ton rek­ry­toi­da hoi­ta­jia"

05.09.2022 18:15 2
Tilaajille
THL:n mukaan hoitajamitoituksen nostamiseen tarvitaan vähintään vuoden lisäaika, koska lisäväkeä ei löydy – tilanne tuskin muuttuu vuodessa miksikään
Pääkirjoitus

THL:n mukaan hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen nos­ta­mi­seen tar­vi­taan vä­hin­tään vuoden li­säai­ka, koska li­sä­vä­keä ei löydy – tilanne tuskin muuttuu vuo­des­sa mik­si­kään

30.08.2022 20:08 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­pu­la ei häviä vä­ri­va­loil­la

27.08.2022 05:00
Tilaajille