Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Irtisanomiset
Hallinto-oikeus kumosi sairaanhoitajan irtisanomisen – Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymä oli tehnyt päätöksen virheellisessä järjestyksessä

Hal­lin­to-oi­keus kumosi sai­raan­hoi­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen – Pel­ko­sen­nie­men-Sa­vu­kos­ken kun­tayh­ty­mä oli tehnyt pää­tök­sen vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä

23.02.2024 14:44 2
Tilaajille
Muutosneuvottelut päättyivät: Metsäkeskus vähentää 50 työntekijää ja muuttaa 30 työsuhdetta määräaikaisiksi

Muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Met­sä­kes­kus vä­hen­tää 50 työn­te­ki­jää ja muuttaa 30 työ­suh­det­ta mää­räai­kai­sik­si

04.12.2023 14:36 1
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 11:00 4
Tilaajille
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: Lapin urheiluopiston henkilöstö vähenee seitsemällä henkilötyövuodella

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Lapin ur­hei­luo­pis­ton hen­ki­lös­tö vähenee seit­se­mäl­lä hen­ki­lö­työ­vuo­del­la

29.11.2023 15:42 1
Tilaajille
Veitsiluodon irtisanomisten hoitamiseen on käytetty loton päävoiton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

Veit­si­luo­don ir­ti­sa­no­mis­ten hoi­ta­mi­seen on käy­tet­ty loton pää­voi­ton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

03.10.2023 09:41 5
Tilaajille
Keminmaalainen LVI-Kilpimaa hakeutui konkurssiin – perheyrityksen muut osat jatkavat terveeltä pohjalta

Ke­min­maa­lai­nen LVI-Kil­pi­maa ha­keu­tui kon­kurs­siin – per­hey­ri­tyk­sen muut osat jat­ka­vat ter­veel­tä poh­jal­ta

11.09.2023 15:48 5
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­mao­pe­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 22:12 1
Tilaajille
"Minä olen Kolarin kunnanjohtaja, ja minun on hoidettava virkaani", sanoo Kristiina Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neuvottelee jatkosta lähipäivinä

"Minä olen Kolarin kun­nan­joh­ta­ja, ja minun on hoi­det­ta­va vir­kaa­ni", sanoo Kris­tii­na Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neu­vot­te­lee jat­kos­ta lä­hi­päi­vi­nä

21.08.2023 14:11 25
Tilaajille
13. kerran sama kuuden viikon piina – vaikka nimi vaihtui, yt-veteraanin pelko ei hävinnyt mihinkään
Kolumni

13. kerran sama kuuden viikon piina – vaikka nimi vaih­tui, yt-ve­te­raa­nin pelko ei hä­vin­nyt mi­hin­kään

21.02.2023 12:04 5
Lehto Group vähentää 90 työntekijää lähinnä konttoripuolelta – työmaahenkilöstöä ei vähennetä

Lehto Group vä­hen­tää 90 työn­te­ki­jää lähinnä kont­to­ri­puo­lel­ta – työ­maa­hen­ki­lös­töä ei vä­hen­ne­tä

08.11.2022 21:17 1
Tilaajille
Ongelmissa olevan Facebookin emoyhtiön kerrotaan aloittavan pian isot irtisanomiset

On­gel­mis­sa olevan Fa­ce­boo­kin emoyh­tiön ker­ro­taan aloit­ta­van pian isot ir­ti­sa­no­mi­set

07.11.2022 10:11
Kärkkäinen irtisanoo 45 työntekijää, Rovaniemelle suunniteltu liike silti vielä mahdollinen – "Aika, jota kaupan alalla elämme, on monella tavalla haastavaa"

Kärk­käi­nen ir­ti­sa­noo 45 työn­te­ki­jää, Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu liike silti vielä mah­dol­li­nen – "Aika, jota kaupan alalla elämme, on monella tavalla haas­ta­vaa"

15.08.2022 20:54 7
Tilaajille
Ilta-Sanomat irtisanoi pitkän linjan rikostoimittajan – toimittaja myöntää käyttäytyneensä epäasiallisesti työtovereita kohtaan

Il­ta-Sa­no­mat ir­ti­sa­noi pitkän linjan ri­kos­toi­mit­ta­jan – toi­mit­ta­ja myöntää käyt­täy­ty­neen­sä epä­asial­li­ses­ti työ­to­ve­rei­ta kohtaan

30.06.2022 19:22
Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kunnanjohtajan valituksen – työsuhde päätettiin epäasiallisen käytöksen ja tehtävien laiminlyönnin vuoksi

Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan va­li­tuk­sen – työ­suh­de pää­tet­tiin epä­asial­li­sen käy­tök­sen ja teh­tä­vien lai­min­lyön­nin vuoksi

29.03.2022 08:51 8
Tilaajille
Terrafame irtisanoo kymmeniä työntekijöitä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 miljoonaa euroa muualta

Ter­ra­fa­me ir­ti­sa­noo kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä – lisäksi yhtiö aikoo säästää 6,5 mil­joo­naa euroa muualta

01.03.2022 15:33 5
Tilaajille
Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin, joka oli suhteessa seksuaalirikoksen uhrin kanssa

Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos ir­ti­sa­noi po­lii­sin, joka oli suh­tees­sa sek­suaa­li­ri­kok­sen uhrin kanssa

24.10.2021 16:55
KHO ei antanut valituslupaa Kemijärven kaupungille – Opettajan irtisanomisen kumoaminen jäi voimaan

KHO ei antanut va­li­tus­lu­paa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­le – Opet­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen ku­moa­mi­nen jäi voimaan

03.09.2021 13:30
Tilaajille
Stora Enson yhteiskuntavastuu punnitaan Veitsiluodossa
Pääkirjoitus

Stora Enson yh­teis­kun­ta­vas­tuu pun­ni­taan Veit­si­luo­dos­sa

06.07.2021 14:30 5
Tilaajille
Kansanedustaja Jari Myllykoski haluaa varmistaa lailla, ettei Stora Enso hävitä Veitsiluodon koneita

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Jari Myl­ly­kos­ki haluaa var­mis­taa lailla, ettei Stora Enso hävitä Veit­si­luo­don koneita

23.06.2021 12:02 10
Tilaajille
Työministeri Tuula Haatainen Veitsiluodon irtisanomisista: Valtion työkalupakista käytetään kaikki työkalut, joilla voidaan tukea irtisanottavia työntekijöitä

Työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen Veit­si­luo­don ir­ti­sa­no­mi­sis­ta: Valtion työ­ka­lu­pa­kis­ta käy­te­tään kaikki työ­ka­lut, joilla voidaan tukea ir­ti­sa­not­ta­via työn­te­ki­jöi­tä

17.06.2021 11:07 4
Tilaajille