Irtisanomiset
Viimeisin 4 tuntia
Postin yt-neuvottelut saatiin päätökseen – enintään 90 vakinaista työntekijää irtisanotaan

Postin yt-neu­vot­te­lut saatiin pää­tök­seen – enin­tään 90 va­ki­nais­ta työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan

11:46 0
Kuukausi
Finnair vähentää noin 600 työpaikkaa Suomessa ja jatkaa lähes koko henkilöstön lomautuksia – lentoliikenteen toipuminen kestää useampia vuosia

Finnair vä­hen­tää noin 600 työ­paik­kaa Suo­mes­sa ja jatkaa lähes koko hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sia – len­to­lii­ken­teen toi­pu­mi­nen kestää useam­pia vuosia

20.10.2020 10:29 0
Lapsipornokuvien hallussapidosta tuomittu poliisi irtisanottiin virastaan – tuomittiin 70 päiväksi ehdolliseen vankeuteen

Lap­si­por­no­ku­vien hal­lus­sa­pi­dos­ta tuo­mit­tu poliisi ir­ti­sa­not­tiin vi­ras­taan – tuo­mit­tiin 70 päi­väk­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

02.10.2020 12:27 0
Tilaajille
"Sellaista ei ole ollut, että olisin pelotellut tai pelottanut jotakuta" – Irtisanottu Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkala aikoo viedä irtisanomisensa oikeuteen

"Sel­lais­ta ei ole ollut, että olisin pe­lo­tel­lut tai pe­lot­ta­nut jo­ta­ku­ta" – Ir­ti­sa­not­tu Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tikkala aikoo viedä ir­ti­sa­no­mi­sen­sa oi­keu­teen

01.10.2020 15:09 0
Tilaajille
"Jos töissä vallitsee pelon ilmapiiri, niin meidän on työantajan edustajina pakko siihen puuttua" – Näin Kolarin kunnahallituksen puheenjohtaja perustelee  Kristiina Tikkalan irtisanomista

"Jos töissä val­lit­see pelon il­ma­pii­ri, niin meidän on työ­an­ta­jan edus­ta­ji­na pakko siihen puut­tua" – Näin Kolarin kun­na­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja pe­rus­te­lee Kris­tii­na Tik­ka­lan ir­ti­sa­no­mis­ta

01.10.2020 14:03 0
Tilaajille
Vanhemmat
Stora Enso aikoo sulkea sanomalehtipaperikoneen Ruotsissa – ei henkilöstövaikutuksia Suomeen

Stora Enso aikoo sulkea sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ri­ko­neen Ruot­sis­sa – ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia Suomeen

16.09.2020 12:35 0
Akava on huolissaan lomautusten muuttumisesta irtisanomisiksi – "Suomen hallituksen pitäisi keskittyä nyt siihen, että ihmisillä on töitä vuonna 2021"

Akava on huo­lis­saan lo­mau­tus­ten muut­tu­mi­ses­ta ir­ti­sa­no­mi­sik­si – "Suomen hal­li­tuk­sen pitäisi kes­kit­tyä nyt siihen, että ih­mi­sil­lä on töitä vuonna 2021"

27.08.2020 15:05 0
"Määrä yllätti kaikki", ylempien toimihenkilöiden edustaja kommentoi Finnairin rajua vähennystarvetta – Kurjuutta on luvassa lentoemännillekin

"Määrä yllätti kaik­ki", ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den edus­ta­ja kom­men­toi Finn­ai­rin rajua vä­hen­nys­tar­vet­ta – Kur­juut­ta on luvassa len­to­emän­nil­le­kin

25.08.2020 21:23 1
PAM: Vaateliike H&M osa-aikaistaa kaikki kokoaikaiset myyjänsä ja irtisanoo 50 ihmistä

PAM: Vaa­te­lii­ke H&M osa-ai­kais­taa kaikki ko­ko­ai­kai­set myy­jän­sä ja ir­ti­sa­noo 50 ihmistä

23.07.2020 22:10 0
Asiantuntija Nokian jätti-irtisanomisista Ranskassa: "Erikoinen tilanne olisi, jos ei voisi henkilöstömäärää vähentää, vaan sen tulisi aina olla sama"

Asian­tun­ti­ja Nokian jät­ti-ir­ti­sa­no­mi­sis­ta Rans­kas­sa: "E­ri­koi­nen tilanne olisi, jos ei voisi hen­ki­lös­tö­mää­rää vä­hen­tää, vaan sen tulisi aina olla sama"

23.06.2020 13:45 0
Kolarin kunnanjohtajan potkuihin voikin riittää 11 valtuutettua – peruste vaihtui luottamuspulasta laiminlyönneiksi

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pot­kui­hin voikin riittää 11 val­tuu­tet­tua – peruste vaihtui luot­ta­mus­pu­las­ta lai­min­lyön­neik­si

20.04.2020 19:45 0
Tilaajille
Monissa lappilaisyrityksissä lomautukset uhkaavat muuttua irtisanomisiksi – suuri osa lappilaisista yrityksistä ei palaudu kriisiä edeltävälle tasolle

Monissa lap­pi­lais­yri­tyk­sis­sä lo­mau­tuk­set uh­kaa­vat muuttua ir­ti­sa­no­mi­sik­si – suuri osa lap­pi­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä ei palaudu kriisiä edel­tä­väl­le tasolle

17.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Marttiinilaisten harkinta-aika päättyi – lähes kaikki työntekijät irtisanotaan

Mart­tii­ni­lais­ten har­kin­ta-ai­ka päättyi – lähes kaikki työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

09.04.2020 15:44 0
Tilaajille
Lapin yliopiston yt-neuvottelut päättyivät: 16 irtisanotaan, muita vähennyksiä 23 henkilöä

Lapin yli­opis­ton yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: 16 ir­ti­sa­no­taan, muita vä­hen­nyk­siä 23 hen­ki­löä

08.04.2020 15:25 0
Tilaajille
EK:n kysely: 40 prosenttia työnantajista varautui jo viime viikolla koronan seurauksena lomautuksiin ja irtisanomisiin

EK:n kysely: 40 pro­sent­tia työn­an­ta­jis­ta va­rau­tui jo viime vii­kol­la koronan seu­rauk­se­na lo­mau­tuk­siin ja ir­ti­sa­no­mi­siin

17.03.2020 10:59 0
Revontulen Posti sulki ovensa – Lapin kaikki postipalvelut jatkossa alihankkijoilla, Napapiirin postikonttoria lukuun ottamatta

Re­von­tu­len Posti sulki ovensa – Lapin kaikki pos­ti­pal­ve­lut jat­kos­sa ali­hank­ki­joil­la, Na­pa­pii­rin pos­ti­kont­to­ria lukuun ot­ta­mat­ta

27.09.2019 17:07 0
Tilaajille