Stora Enso
Viikko
Kemin eteläosissa huolettaa, miten käy Veitsiluodon kaukolämmölle ja sairauskassan hyville korvauksille

Kemin ete­lä­osis­sa huo­let­taa, miten käy Veit­si­luo­don kau­ko­läm­möl­le ja sai­raus­kas­san hyville kor­vauk­sil­le

21.04.2021 19:30 3
Tilaajille
Itsesääliin vaipumisen sijasta Meri-Lapissa on ryhdyttävä miettimään selviytymiskeinoja, kaikki tuki valtiolta tarpeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

It­se­sää­liin vai­pu­mi­sen sijasta Me­ri-La­pis­sa on ryh­dyt­tä­vä miet­ti­mään sel­viy­ty­mis­kei­no­ja, kaikki tuki val­tiol­ta tarpeen

21.04.2021 15:09 2
Tilaajille
Jokainen meistä tuntee jonkun veiskalaisen
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Jo­kai­nen meistä tuntee jonkun veis­ka­lai­sen

21.04.2021 09:24
Lapin kansanedustajat: "Lakkautusuutinen oli kova isku"

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: "Lak­kau­tu­suu­ti­nen oli kova isku"

21.04.2021 09:15 4
Veitsiluodon paperi- ja sellutuotanto lakkautetaan heinä-syyskuussa

Veit­si­luo­don paperi- ja sel­lu­tuo­tan­to lak­kau­te­taan hei­nä-syys­kuus­sa

21.04.2021 09:12
Stora Enson puunhankintaan ei ole tulossa isoja muutoksia – pohjoisessa puuta ohjataan Veitsiluodon-tehtaan sijaan Ouluun

Stora Enson puun­han­kin­taan ei ole tulossa isoja muu­tok­sia – poh­joi­ses­sa puuta oh­ja­taan Veit­si­luo­don-teh­taan sijaan Ouluun

21.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Stora Enson suunnitelma ei innostanut Helsingin pörssissä – molemmat osakesarjat laskivat useita prosentteja

Stora Enson suun­ni­tel­ma ei in­nos­ta­nut Hel­sin­gin pörs­sis­sä – mo­lem­mat osa­ke­sar­jat las­ki­vat useita pro­sent­te­ja

20.04.2021 19:50
"Tämmöisen pommin pudottivat aamulla" – pääluottamusmies Mikko Alamommon mukaan Kemin tehtaan koneet olisivat taipuneet moneen tuotteeseen

"Täm­möi­sen pommin pu­dot­ti­vat aa­mul­la" – pää­luot­ta­mus­mies Mikko Ala­mom­mon mukaan Kemin tehtaan koneet oli­si­vat tai­pu­neet moneen tuot­tee­seen

20.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Keskustan piirijohtajat: Stora Ensolta musertava isku koko Suomelle – "Tämä on inhimillisesti yksilötasolla musertavaa"

Kes­kus­tan pii­ri­joh­ta­jat: Stora Ensolta mu­ser­ta­va isku koko Suo­mel­le – "Tämä on in­hi­mil­li­ses­ti yk­si­lö­ta­sol­la mu­ser­ta­vaa"

20.04.2021 15:52 2
Tilaajille
Kemillä on edessään kenties kovin koettelemus sitten Lapin sodan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kemillä on edes­sään kenties kovin koet­te­le­mus sitten Lapin sodan

20.04.2021 15:23 4
Tilaajille
Stora Enso pohti Veitsiluodossa myös paperikoneiden vähentämistä, muuntamista ja pelkkää selluntuotantoa

Stora Enso pohti Veit­si­luo­dos­sa myös pa­pe­ri­ko­nei­den vä­hen­tä­mis­tä, muun­ta­mis­ta ja pelkkää sel­lun­tuo­tan­toa

20.04.2021 15:04 2
Tilaajille
Työntekijät ajavat Veitsiluodon tehtaan alas vastalauseena sulkemisaikeille

Työn­te­ki­jät ajavat Veit­si­luo­don tehtaan alas vas­ta­lau­see­na sul­ke­mis­ai­keil­le

20.04.2021 15:00 7
Tilaajille
Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"

Mi­nis­te­rit lu­paa­vat Kemille tu­ki­mil­joo­nia – Kul­mu­ni: "Val­ta­va isku tu­han­sil­le per­heil­le"

20.04.2021 10:49 16
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja: "Musertava isku, hiljaiseksi vetää"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Mu­ser­ta­va isku, hil­jai­sek­si vetää"

20.04.2021 10:12 4
Tilaajille
Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veitsiluodon tehtaansa: 600 työpaikkaa häviää, tehtaille jää väkeä vain kourallinen

Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veit­si­luo­don teh­taan­sa: 600 työ­paik­kaa häviää, teh­tail­le jää väkeä vain kou­ral­li­nen

20.04.2021 10:55 31
Veitsiluodon tehtaan pääluottamusmies Mikko Alamommo kommentoi Kemin tehtaan lopettamispäätöksestä.

Veit­si­luo­don tehtaan pää­luot­ta­mus­mies Mikko Ala­mom­mo kom­men­toi Kemin tehtaan lo­pet­ta­mis­pää­tök­ses­tä.

18.04.2021 18:30
Tilaajille
Vanhemmat
Hongkongilaislehti: Stora Enso kuskaa sellua ihmisoikeuksia polkevaan Kiinan Xinjiangiin – "Olemme erittäin huolissamme raporteista"

Hong­kon­gi­lais­leh­ti: Stora Enso kuskaa sellua ih­mis­oi­keuk­sia pol­ke­vaan Kiinan Xin­jian­giin – "Olemme erit­täin huo­lis­sam­me ra­por­teis­ta"

29.03.2021 10:46 1
Tilaajille
Vaarallisen aineen onnettomuus Kemin Stora Enson tehtaalla: lipeää valui tehdashallin lattialle

Vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muus Kemin Stora Enson teh­taal­la: lipeää valui teh­das­hal­lin lat­tial­le

25.03.2021 11:35
Johtaja vaihtoi teräksen paperiin – Stora Enson Kemin Veitsiluodon tehtaan uusi johtaja Tero Siivola aikoo nostaa tehdasintegraatin tuottavuutta

Johtaja vaihtoi te­räk­sen pa­pe­riin – Stora Enson Kemin Veit­si­luo­don tehtaan uusi johtaja Tero Siivola aikoo nostaa teh­da­sin­teg­raa­tin tuot­ta­vuut­ta

26.02.2021 06:45
Tilaajille
Uutisanalyysi: Paperitehtaita suljetaan, mutta miten käy Veitsiluodon? – Koronan kurittaman tehtaan  tulevaisuus on jäänyt Kemin biotuotetehtaan varjoon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pa­pe­ri­teh­tai­ta sul­je­taan, mutta miten käy Veit­si­luo­don? – Koronan ku­rit­ta­man tehtaan tu­le­vai­suus on jäänyt Kemin bio­tuo­te­teh­taan varjoon

10.02.2021 18:00 1
Tilaajille