Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Stora Enso
Stora Enso aloitti muutosneuvottelut, koko Oulun tehtaan henkilöstö voidaan lomauttaa

Stora Enso aloitti muu­tos­neu­vot­te­lut, koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö voidaan lo­maut­taa

03.01.2024 18:56 3
Mies ajeli pyöräkuormaajalla päin seiniä Storan Enson Oulun tehdasalueella – lopulta matka tyssäsi tankkausasemaan

Mies ajeli pyö­rä­kuor­maa­jal­la päin seiniä Storan Enson Oulun teh­das­alueel­la – lopulta matka tyssäsi tank­kaus­ase­maan

08.09.2023 17:42
Tilaajille
Stora Enson tulos sukelsi – toimitusjohtaja ei näe merkkejä kysynnän paranemisesta

Stora Enson tulos sukelsi – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei näe merk­ke­jä ky­syn­nän pa­ra­ne­mi­ses­ta

21.07.2023 12:15
Stora Enson tulos romahti alkuvuonna, yhtiö syyttää muun muassa lakkoja – "Suuri pettymys"

Stora Enson tulos romahti al­ku­vuon­na, yhtiö syyttää muun muassa lakkoja – "Suuri pet­ty­mys"

25.04.2023 12:13
Kuusakoski rakentaa Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 09:42
Tilaajille
Sahauspölystä alkaneen kytöpalon sammutus pakotti palokunnan purkamaan tiiliseinää Kemin Stora Enson sahalla Veitsiluodossa

Sa­haus­pö­lys­tä al­ka­neen ky­tö­pa­lon sam­mu­tus pakotti pa­lo­kun­nan pur­ka­maan tii­li­sei­nää Kemin Stora Enson sahalla Veit­si­luo­dos­sa

04.03.2023 08:11
Stora Enso Metsä ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyön – "Yhdessä voimme uudistaa alan osaamista ja kehittää vastuullisia ratkaisuja"

Stora Enso Metsä ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­teis­työn – "Yh­des­sä voimme uu­dis­taa alan osaa­mis­ta ja ke­hit­tää vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja"

03.02.2023 11:04
Tilaajille
Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä koko Oulun tehtaan henkilöstö – pääluottamusmiehen mielestä lähettää erikoisen viestin

Stora Enso aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, joiden pii­ris­sä koko Oulun tehtaan hen­ki­lös­tö – pää­luot­ta­mus­mie­hen mie­les­tä lä­het­tää eri­koi­sen viestin

13.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Stora Enso myi Kemin Veitsiluodon kiinteistönhoitoon liittyvät tukitoimintonsa – työntekijät siirtyvät jatkossa palvelut tuottaviin yrityksiin töihin

Stora Enso myi Kemin Veit­si­luo­don kiin­teis­tön­hoi­toon liit­ty­vät tu­ki­toi­min­ton­sa – työn­te­ki­jät siir­ty­vät jat­kos­sa pal­ve­lut tuot­ta­viin yri­tyk­siin töihin

08.12.2022 10:14
Tilaajille

Kuka hylkäsi vanhat työ­kamp­peen­sa luon­toon? - lenk­kei­li­jä löysi muun muassa Stora Enson työasun Ajok­ses­ta.

01.12.2022 09:07 5
Stora Enso investoi kolme miljoonaa euroa sata vuotta tänään täyttävään Kemin Veitsiluodon sahan sivutuotteiden käsittelyyn

Stora Enso in­ves­toi kolme mil­joo­naa euroa sata vuotta tänään täyt­tä­vään Kemin Veit­si­luo­don sahan si­vu­tuot­tei­den kä­sit­te­lyyn

22.11.2022 10:00 2
Tilaajille
Kemiläinen Taisto Saari kuittasi viimeisen tilin Veitsiluodon tehtaalta kuukausi sitten – yhtiön historiaa kirjoittava kolmannen polven veitsiluotolainen kannustaa tehtaan väkeä kertomaan tarinansa tutkijoille

Ke­mi­läi­nen Taisto Saari kuit­ta­si vii­mei­sen tilin Veit­si­luo­don teh­taal­ta kuu­kau­si sitten – yhtiön his­to­riaa kir­joit­ta­va kol­man­nen polven veit­si­luo­to­lai­nen kan­nus­taa tehtaan väkeä ker­to­maan ta­ri­nan­sa tut­ki­joil­le

15.11.2022 17:30 3
Tilaajille
Storan miljardi-investointiin tarvitaan puuta Lapistakin – lisäys Oulussa on "puoli Veitsiluotoa"

Storan mil­jar­di-in­ves­toin­tiin tar­vi­taan puuta La­pis­ta­kin – lisäys Oulussa on "puoli Veit­si­luo­toa"

21.10.2022 17:00 11
Tilaajille
Stora Enso investoi miljardin Oulun tehtaaseen – muuttaa tehtaan paperikoneen kuluttajapakkauskartonkilinjaksi

Stora Enso in­ves­toi mil­jar­din Oulun teh­taa­seen – muuttaa tehtaan pa­pe­ri­ko­neen ku­lut­ta­ja­pak­kaus­kar­ton­ki­lin­jak­si

21.10.2022 12:44 6
Elokapina on jatkanut metsäprotesteja metsäyhtiöiden pääkonttoreilla – poliisi on ottanut viisi mielenosoittaja kiinni

Elo­ka­pi­na on jat­ka­nut met­sä­pro­tes­te­ja met­sä­yh­tiöi­den pää­kont­to­reil­la – ­po­lii­si on ottanut viisi mie­len­osoit­ta­ja kiinni

11.10.2022 12:26 6
Tilaajille
Metsä Board aloittaa uuden kartonkitehtaan suunnittelun Kaskisiin, Stora Enso myi kaksi paperitehdasta

Metsä Board aloit­taa uuden kar­ton­ki­teh­taan suun­nit­te­lun Kas­ki­siin, Stora Enso myi kaksi pa­pe­ri­teh­das­ta

15.09.2022 12:35
Tilaajille
Stora Enso: Paras neljänneksen tulos sitten 2000-luvun alun

Stora Enso: Paras nel­jän­nek­sen tulos sitten 2000-lu­vun alun

22.07.2022 10:22 1
Oulussa riehuneen ukkosen aiheuttama häiriötilanne OYSissa sisälsi katastrofin ainekset – tietojärjestelmät ja kuvantamislaitteet lamaannuttaneesta häiriöstä aloitettiin sisäinen tutkinta

Oulussa rie­hu­neen ukkosen ai­heut­ta­ma häi­riö­ti­lan­ne OYSissa sisälsi ka­tast­ro­fin ai­nek­set – tie­to­jär­jes­tel­mät ja ku­van­ta­mis­lait­teet la­maan­nut­ta­nees­ta häi­riös­tä aloi­tet­tiin si­säi­nen tut­kin­ta

20.07.2022 09:23
Tilaajille
Savaterra sai luvan tehdä Kemijärven lietteillä kuivatuskokeita Kemin Holstinharjulla

Sa­va­ter­ra sai luvan tehdä Ke­mi­jär­ven liet­teil­lä kui­va­tus­ko­kei­ta Kemin Hols­tin­har­jul­la

26.06.2022 17:40 3
Tilaajille
Tällainen yhtiö on puolen miljardin tehdasta Veitsiluotoon suunnitteleva IFC – "Materiaali vastaa uutta puuvillaa"

Täl­lai­nen yhtiö on puolen mil­jar­din teh­das­ta Veit­si­luo­toon suun­nit­te­le­va IFC – "Ma­te­riaa­li vastaa uutta puu­vil­laa"

20.06.2022 16:16 16
Tilaajille