Stora Enso
Kuukausi ja vanhemmat
Paperitehtaan muuttaminen yrityspuistoksi liki tuplasi työpaikat – voiko Kajaanin ihme tapahtua Kemissä?

Pa­pe­ri­teh­taan muut­ta­mi­nen yri­tys­puis­tok­si liki tuplasi työ­pai­kat – voiko Ka­jaa­nin ihme ta­pah­tua Ke­mis­sä?

29.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Työministeri Haatainen: "Stora Enson on nyt tuettava omiaan" – Ministeri peräsi Kemin vierailulla yhtiön johdolta vastuuta tehtaan väen hyvinvoinnin turvaamisesta

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Stora Enson on nyt tuet­ta­va omiaan" – Mi­nis­te­ri peräsi Kemin vie­rai­lul­la yhtiön joh­dol­ta vas­tuu­ta tehtaan väen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­ta

27.04.2021 18:40 10
Tilaajille
Tehtaan piipun varjo piteni iltaa kohti
Kolumni Henripekka Kallio

Tehtaan piipun varjo piteni iltaa kohti

24.04.2021 05:00
Tilaajille
Kemissä kootaan tukiverkostoa Veitsiluodon työntekijöiden auttamiseksi – paikallisia yhdistyksiä kutsutaan mukaan

Kemissä kootaan tu­ki­ver­kos­toa Veit­si­luo­don työn­te­ki­jöi­den aut­ta­mi­sek­si – pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä kut­su­taan mukaan

23.04.2021 19:10 4
Tilaajille
Veitsiluodosta uhkaa tulla työllisyyskatastrofi myös Simolle ja Keminmaalle

Veit­si­luo­dos­ta uhkaa tulla työl­li­syys­ka­tast­ro­fi myös Simolle ja Ke­min­maal­le

23.04.2021 18:30 10
Tilaajille
Stora Enson paperibisnes juuttui alkuvuonna koronakuoppaan – "Kannattamattomat tehtaat on suljettava"

Stora Enson pa­pe­ri­bis­nes juuttui al­ku­vuon­na ko­ro­na­kuop­paan – "Kan­nat­ta­mat­to­mat tehtaat on sul­jet­ta­va"

23.04.2021 10:14
Tilaajille
Kasvollinen vai kasvoton yhtiö?
Lukijalta Mielipide Arvi Ojanperä

Kas­vol­li­nen vai kas­vo­ton yhtiö?

23.04.2021 07:30 2
Tilaajille
Kemin eteläosissa huolettaa, miten käy Veitsiluodon kaukolämmölle ja sairauskassan hyville korvauksille

Kemin ete­lä­osis­sa huo­let­taa, miten käy Veit­si­luo­don kau­ko­läm­möl­le ja sai­raus­kas­san hyville kor­vauk­sil­le

21.04.2021 21:58 4
Tilaajille
Itsesääliin vaipumisen sijasta Meri-Lapissa on ryhdyttävä miettimään selviytymiskeinoja, kaikki tuki valtiolta tarpeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

It­se­sää­liin vai­pu­mi­sen sijasta Me­ri-La­pis­sa on ryh­dyt­tä­vä miet­ti­mään sel­viy­ty­mis­kei­no­ja, kaikki tuki val­tiol­ta tarpeen

21.04.2021 15:09 2
Tilaajille
Jokainen meistä tuntee jonkun veiskalaisen
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Jo­kai­nen meistä tuntee jonkun veis­ka­lai­sen

21.04.2021 09:24
Lapin kansanedustajat: "Lakkautusuutinen oli kova isku"

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: "Lak­kau­tu­suu­ti­nen oli kova isku"

21.04.2021 09:15 4
Veitsiluodon paperi- ja sellutuotanto lakkautetaan heinä-syyskuussa

Veit­si­luo­don paperi- ja sel­lu­tuo­tan­to lak­kau­te­taan hei­nä-syys­kuus­sa

21.04.2021 09:12
Stora Enson puunhankintaan ei ole tulossa isoja muutoksia – pohjoisessa puuta ohjataan Veitsiluodon-tehtaan sijaan Ouluun

Stora Enson puun­han­kin­taan ei ole tulossa isoja muu­tok­sia – poh­joi­ses­sa puuta oh­ja­taan Veit­si­luo­don-teh­taan sijaan Ouluun

21.04.2021 07:47 6
Tilaajille
Stora Enson suunnitelma ei innostanut Helsingin pörssissä – molemmat osakesarjat laskivat useita prosentteja

Stora Enson suun­ni­tel­ma ei in­nos­ta­nut Hel­sin­gin pörs­sis­sä – mo­lem­mat osa­ke­sar­jat las­ki­vat useita pro­sent­te­ja

20.04.2021 19:50
"Tämmöisen pommin pudottivat aamulla" – pääluottamusmies Mikko Alamommon mukaan Kemin tehtaan koneet olisivat taipuneet moneen tuotteeseen

"Täm­möi­sen pommin pu­dot­ti­vat aa­mul­la" – pää­luot­ta­mus­mies Mikko Ala­mom­mon mukaan Kemin tehtaan koneet oli­si­vat tai­pu­neet moneen tuot­tee­seen

20.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Keskustan piirijohtajat: Stora Ensolta musertava isku koko Suomelle – "Tämä on inhimillisesti yksilötasolla musertavaa"

Kes­kus­tan pii­ri­joh­ta­jat: Stora Ensolta mu­ser­ta­va isku koko Suo­mel­le – "Tämä on in­hi­mil­li­ses­ti yk­si­lö­ta­sol­la mu­ser­ta­vaa"

20.04.2021 15:52 2
Tilaajille
Kemillä on edessään kenties kovin koettelemus sitten Lapin sodan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kemillä on edes­sään kenties kovin koet­te­le­mus sitten Lapin sodan

20.04.2021 15:23 4
Tilaajille
Stora Enso pohti Veitsiluodossa myös paperikoneiden vähentämistä, muuntamista ja pelkkää selluntuotantoa

Stora Enso pohti Veit­si­luo­dos­sa myös pa­pe­ri­ko­nei­den vä­hen­tä­mis­tä, muun­ta­mis­ta ja pelkkää sel­lun­tuo­tan­toa

20.04.2021 15:04 2
Tilaajille
Työntekijät ajavat Veitsiluodon tehtaan alas vastalauseena sulkemisaikeille

Työn­te­ki­jät ajavat Veit­si­luo­don tehtaan alas vas­ta­lau­see­na sul­ke­mis­ai­keil­le

20.04.2021 15:00 8
Tilaajille
Ministerit lupaavat Kemille tukimiljoonia – Kulmuni: "Valtava isku tuhansille perheille"

Mi­nis­te­rit lu­paa­vat Kemille tu­ki­mil­joo­nia – Kul­mu­ni: "Val­ta­va isku tu­han­sil­le per­heil­le"

20.04.2021 10:49 16
Tilaajille