Palkat
Kunta-alan työntekijät haluavat paikalliset neuvottelut koronan aiheuttaman kuormituksen korvaamisesta – "Ei ole työtä, mihin korona ei olisi vaikuttanut"

Kun­ta-alan työn­te­ki­jät ha­lua­vat pai­kal­li­set neu­vot­te­lut koronan ai­heut­ta­man kuor­mi­tuk­sen kor­vaa­mi­ses­ta – "Ei ole työtä, mihin korona ei olisi vai­kut­ta­nut"

26.03.2021 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tehy ajaa jo­kai­sen so­te-am­mat­ti­lai­sen asiaa

30.06.2020 04:00
Tilaajille
Akavan Erityisalat: Rovaniemen kaupunki keskeyttää palkanmaksun osalle henkilöstöään ilman perustetta

Akavan Eri­tyi­sa­lat: Ro­va­nie­men kau­pun­ki kes­keyt­tää pal­kan­mak­sun osalle hen­ki­lös­töään ilman pe­rus­tet­ta

03.04.2020 14:28
Tilaajille
Postin johtajille maksetaan pian 2X-bonus, jossa maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta: "Liittyy eräisiin aikaisempien vuosien projekteihin"

Postin joh­ta­jil­le mak­se­taan pian 2X-bo­nus, jossa mak­si­mi­palk­kio on 60 pro­sent­tia vuo­si­pal­kas­ta: "Liit­tyy eräi­siin ai­kai­sem­pien vuosien pro­jek­tei­hin"

27.03.2020 06:00
Tilaajille
Lomautuksesta seuraa tauko tuloihin – eikä lomautettu yllä ansiopäivärahalla läheskään palkkaansa vastaaviin tuloihin.

Lo­mau­tuk­ses­ta seuraa tauko tu­loi­hin – eikä lo­mau­tet­tu yllä an­sio­päi­vä­ra­hal­la lä­hes­kään palk­kaan­sa vas­taa­viin tu­loi­hin.

17.03.2020 16:08
Kuka maksaa palkan koronakaranteenin ajalta? – Yksiselitteistä vastausta ei ole edes asiantuntijoilla

Kuka maksaa palkan ko­ro­na­ka­ran­tee­nin ajalta? – Yk­si­se­lit­teis­tä vas­taus­ta ei ole edes asian­tun­ti­joil­la

13.03.2020 14:00
Suomalaiselta palkansaajalta vie 47 työpäivää kerryttää suuren pörssiyhtiön toimitusjohtajan yksi päiväpalkka – Pomojen palkat kirivät yhä kauemmas

Suo­ma­lai­sel­ta pal­kan­saa­jal­ta vie 47 työ­päi­vää ker­ryt­tää suuren pörs­si­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jan yksi päi­vä­palk­ka – Pomojen palkat kirivät yhä kauem­mas

09.03.2020 06:02
LM-selvitys: Näin kaupparyhmien pomojen palkat nousivat halpuutuksen aikana – S-ryhmässä pääjohtajan kuukausiansio 89 000 euroa, Keskon pääjohtajan 119 221 euroa

LM-sel­vi­tys: Näin kaup­pa­ryh­mien pomojen palkat nou­si­vat hal­puu­tuk­sen aikana – S-ryh­mäs­sä pää­joh­ta­jan kuu­kau­si­an­sio 89 000 euroa, Keskon pää­joh­ta­jan 119 221 euroa

08.03.2020 07:01
Tilaajille
Näin Lapin naapurustoissa tienattiin vuonna 2018 – rikkain alue Torniossa, kunnista paras oli Keminmaa

Näin Lapin naa­pu­rus­tois­sa tie­nat­tiin vuonna 2018 – rikkain alue Tor­nios­sa, kun­nis­ta paras oli Ke­min­maa

06.03.2020 15:57
Tilaajille
Keskustelu Euroopan Unionin laajuisesta minimipalkasta käynnistyi – Suomi suhtautuu ehdotukseen varauksella
Kolumni Visa Noronen

Kes­kus­te­lu Eu­roo­pan Unionin laa­jui­ses­ta mi­ni­mi­pal­kas­ta käyn­nis­tyi – Suomi suh­tau­tuu eh­do­tuk­seen va­rauk­sel­la

14.01.2020 21:31
Teollisuusliitto hyväksyi teknologia-alan sopimuksen – palkkoihin kaikkiaan 3,3 prosentin korotus, kiky jäämässä historiaan

Teol­li­suus­liit­to hy­väk­syi tek­no­lo­gia-alan so­pi­muk­sen – palk­koi­hin kaik­kiaan 3,3 pro­sen­tin ko­ro­tus, kiky jää­mäs­sä his­to­riaan

04.01.2020 16:49
Tilaajille
Yritykset ovat yllättäen hyötyneet palkkatuesta – yli kaksi kolmesta jatkoi palkkatuetun työsuhdetta tuen loputtua, kertoo tuore kysely

Yri­tyk­set ovat yl­lät­täen hyö­ty­neet palk­ka­tues­ta – yli kaksi kol­mes­ta jatkoi palk­ka­tue­tun työ­suh­det­ta tuen lo­put­tua, kertoo tuore kysely

23.12.2019 06:01
Tilaajille
Ehdotus minimipalkoista jää vaille kannatusta – työelämäprofessori: "Tutkimustulokset minimipalkan toimivuudesta ristiriitaisia"

Ehdotus mi­ni­mi­pal­kois­ta jää vaille kan­na­tus­ta – työe­lä­mäp­ro­fes­so­ri: "Tut­ki­mus­tu­lok­set mi­ni­mi­pal­kan toi­mi­vuu­des­ta ris­ti­rii­tai­sia"

22.09.2019 13:00
Suomen Yrittäjät: Minimipalkat lakiin Suomessakin – STTK tyrmää esityksen, jota se epäilee yritykseksi purkaa yleissitovuutta

Suomen Yrit­tä­jät: Mi­ni­mi­pal­kat lakiin Suo­mes­sa­kin – STTK tyrmää esi­tyk­sen, jota se epäilee yri­tyk­sek­si purkaa yleis­si­to­vuut­ta

22.09.2019 06:00
Näin budjetti vaikuttaa arkeesi: Keskituloisen palkasta tippuu 160 euroa, autoilu kallistuu

Näin bud­jet­ti vai­kut­taa ar­kee­si: Kes­ki­tu­loi­sen pal­kas­ta tippuu 160 euroa, autoilu kal­lis­tuu

18.09.2019 10:00