Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Hoitajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hoi­ta­jal­la oi­keut­ta hen­ki­lö­koh­tai­seen elä­mään?

30.11.2021 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika nostaa hoi­ta­jien palk­ko­ja?

26.10.2021 05:00 5
Tilaajille
Barona tuo pian yli sata hoitajaa Filippiineiltä – heitä on tilattu myös Rovaniemelle

Barona tuo pian yli sata hoi­ta­jaa Fi­lip­pii­neil­tä – heitä on tilattu myös Ro­va­nie­mel­le

07.10.2021 09:51
Tilaajille
Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ihmeidentekijät, joita sairaala on täynnä
Kolumni

Kiitän teitä Emma, Mari, Raisa ja muut ih­mei­den­te­ki­jät, joita sai­raa­la on täynnä

27.09.2021 10:18 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jil­la yli­suu­ri palkka?

18.09.2021 13:54 1
Tilaajille
Kiireettömiä leikkauksia siirretään Lapin keskussairaalassa hoitajapulan vuoksi – "Ainut keino on leikkausten siirtäminen, koska kun potilaita tulee päivystykseen, pakko heidät on sisälle ottaa"

Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia siir­re­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "Ainut keino on leik­kaus­ten siir­tä­mi­nen, koska kun po­ti­lai­ta tulee päi­vys­tyk­seen, pakko heidät on sisälle ottaa"

03.08.2021 19:30 2
Tilaajille
Hoitajapula levisi Lappiin: kesäsijaisia on aiempaa vaikeampaa löytää sairaaloihin ja terveysasemille

Hoi­ta­ja­pu­la levisi Lap­piin: ke­sä­si­jai­sia on aiempaa vai­keam­paa löytää sai­raa­loi­hin ja ter­veys­ase­mil­le

16.05.2021 19:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kovasti kii­tel­lään ve­ny­mi­ses­tä, mutta missä on kunnon kor­vaus? – Monen hoi­ta­jan jak­sa­mi­nen on jo ää­ri­ra­joil­la

07.03.2021 14:55 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­li­sä so­pi­ja­osa­puol­ten rat­kais­ta­vak­si

30.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­kor­vaus Ro­va­nie­men hoi­ta­jil­le

23.01.2021 18:21
Tilaajille

Iva­lo­lais­hoi­ta­jat va­lit­tiin vuoden syö­pä­hoi­ta­jik­si

03.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Tehy: Hoitajia riittää koronarokotuksiin, yksityinen puoli kannattaa ottaa mukaan – "Kaikki haluavat, että saadaan mahdollisimman hyvä rokotekattavuus"

Tehy: Hoi­ta­jia riittää ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin, yk­si­tyi­nen puoli kan­nat­taa ottaa mukaan – "Kaikki ha­lua­vat, että saadaan mah­dol­li­sim­man hyvä ro­ko­te­kat­ta­vuus"

02.12.2020 10:08
"Kunnat pyrkivät yhä säästämään ikääntyneiden palveluista" – Yksityinen hoivayhtiö toivoo, että valtio korvamerkitsisi henkilöstömitoitusrahaa palveluseteleihin

"Kunnat pyr­ki­vät yhä sääs­tä­mään ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta" – Yk­si­tyi­nen hoi­va­yh­tiö toivoo, että valtio kor­va­mer­kit­si­si hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ra­haa pal­ve­lu­se­te­lei­hin

23.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Saamentaitoisia ihmisiä tarvitaan yhä enemmän – Saamelaisalueen koulutuskeskus kouluttaa muun muassa saamea osaavia hoitajia, tulkkeja ja virkamiehiä

Saa­men­tai­toi­sia ihmisiä tar­vi­taan yhä enemmän – Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus kou­lut­taa muun muassa saamea osaavia hoi­ta­jia, tulk­ke­ja ja vir­ka­mie­hiä

26.10.2020 17:03
Tilaajille
"Rahaa pitäisi jakaa sitten kaikille" – arkkiatri Risto Pelkonen ei välttämättä pitäisi hoitajien palkankorotusta perusteltuna, toisin kuin kertakorvausta koronakriisin etulinjaan

"Rahaa pitäisi jakaa sitten kai­kil­le" – ark­kiat­ri Risto Pel­ko­nen ei vält­tä­mät­tä pitäisi hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tus­ta pe­rus­tel­tu­na, toisin kuin ker­ta­kor­vaus­ta ko­ro­na­krii­sin etu­lin­jaan

20.07.2020 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suh­teel­li­suut­ta asioi­hin

19.07.2020 16:59
Tilaajille
Näkökulma: Suomi unohtamassa maksaa hoitajille koronakorvauksen – moni raatoi valmiuslain pykälien pakottamana terveytensä uhalla

Nä­kö­kul­ma: Suomi unoh­ta­mas­sa maksaa hoi­ta­jil­le ko­ro­na­kor­vauk­sen – moni raatoi val­mius­lain py­kä­lien pa­kot­ta­ma­na ter­vey­ten­sä uhalla

18.07.2020 18:30
Tilaajille
Terveysalan työntekijöille iso palkankorotus Ranskassa – koronakaudella kansa osoitti suosiotaan, nyt syntyi sopimus

Ter­veys­alan työn­te­ki­jöil­le iso pal­kan­ko­ro­tus Rans­kas­sa – ko­ro­na­kau­del­la kansa osoitti suo­sio­taan, nyt syntyi sopimus

14.07.2020 10:39
Lähihoitajia korona ei pelota, mutta suojaus vaatii aikaa – "Reppuun pakataan kierroksen alussa useita hengityssuojia, suojatakkeja, kenkäsuojia ja suojahanskoja"

Lä­hi­hoi­ta­jia korona ei pelota, mutta suojaus vaatii aikaa – "Rep­puun pa­ka­taan kier­rok­sen alussa useita hen­gi­tys­suo­jia, suo­ja­tak­ke­ja, ken­kä­suo­jia ja suo­ja­hans­ko­ja"

04.04.2020 06:00
Tilaajille
Hus seuloo parantuneita uusilla vasta-ainetesteillä – ne löytävät myös oireettomasti koronaviruksen sairastaneet

Hus seuloo pa­ran­tu­nei­ta uusilla vas­ta-ai­ne­tes­teil­lä – ne löy­tä­vät myös oi­reet­to­mas­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen sai­ras­ta­neet

02.04.2020 07:01