Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lakko
Lakkosuma uhkaa kesäkuussa myös Lapissa – yksityiseltä sosiaalipalvelualalta useita uusia lakkovaroituksia

Lak­ko­su­ma uhkaa ke­sä­kuus­sa myös Lapissa – yk­si­tyi­sel­tä so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­ta useita uusia lak­ko­va­roi­tuk­sia

01.06.2023 05:30
Tilaajille
Yksityisen ja julkisen puolen huomattavat palkkaerot sosiaalipalvelualoilla kertovat, ettei markkinatalous toimi siellä, missä on monopoleja
Pääkirjoitus

Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen puolen huo­mat­ta­vat palk­ka­erot so­siaa­li­pal­ve­lu­aloil­la ker­to­vat, ettei mark­ki­na­ta­lous toimi siellä, missä on mo­no­po­le­ja

25.05.2023 20:50 5
Junalakko on lisännyt linja-autojen lipunmyyntiä merkittävästi – suosituimmille reiteille myydään jo ei-oota

Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Matkailijat ovat kyselleet neuvoa junakyytien peruuntumiseen – Suomulla päätettiin tilata isolle asiakasryhmälle bussikuljetus Helsingistä

Mat­kai­li­jat ovat ky­sel­leet neuvoa ju­na­kyy­tien pe­ruun­tu­mi­seen – Suo­mul­la pää­tet­tiin tilata isolle asia­kas­ryh­mäl­le bus­si­kul­je­tus Hel­sin­gis­tä

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemen paikallisliikenne palaa normaaliksi sunnuntaina – lauantaina ei ajeta yhtään vuoroa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si sun­nun­tai­na – lauan­tai­na ei ajeta yhtään vuoroa

04.03.2023 10:38
Tilaajille
JHL:n lakko rautatiealalla peruuntuu – junaliikennettä uhkaa yhä toinen lakko

JHL:n lakko rau­ta­tie­alal­la pe­ruun­tuu – ju­na­lii­ken­net­tä uhkaa yhä toinen lakko

02.03.2023 10:22
Ahtaajien kohtuuton vedätys jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­taa­jien koh­tuu­ton vedätys jatkuu

24.02.2023 06:00 6
Ensin loppuvat banaanit ja salaatti – jos tuontihedelmät jäävät lakon takia satamiin, laarit tyhjenevät lopulta myös hyvin säilyvistä appelsiineista

Ensin lop­pu­vat ba­naa­nit ja sa­laat­ti – jos tuon­ti­he­del­mät jäävät lakon takia sa­ta­miin, laarit tyh­je­ne­vät lopulta myös hyvin säi­ly­vis­tä ap­pel­sii­neis­ta

20.02.2023 16:33 4
Tilaajille
AKT:n satamalakko ei pysäytä hetkessä Meri-Lapin tehtaita – Kemin Ajoksen varastoihin mahtuu useiden viikkojen sellu- ja kartonkituotanto, Outokumpukin pärjää toistaiseksi

AKT:n sa­ta­ma­lak­ko ei pysäytä het­kes­sä Me­ri-La­pin teh­tai­ta – Kemin Ajoksen va­ras­toi­hin mahtuu useiden viik­ko­jen sellu- ja kar­ton­ki­tuo­tan­to, Ou­to­kum­pu­kin pärjää tois­tai­sek­si

15.02.2023 17:06 2
Tilaajille
Yksi sopu työmarkkinoilla puuttuu ja sen myötä lähes kaikki
Pääkirjoitus

Yksi sopu työ­mark­ki­noil­la puuttuu ja sen myötä lähes kaikki

15.02.2023 13:23 7
Kaupan alan työriidassa saavutettiin sopu – tälle viikolle suunnitellut lakot peruttiin

Kaupan alan työ­rii­das­sa saa­vu­tet­tiin sopu – tälle vii­kol­le suun­ni­tel­lut lakot pe­rut­tiin

13.02.2023 00:04 7
PAM:laiset aloittivat lakkonsa Lapin isojen kauppojen ovilla tuulisessa säässä

PAM:lai­set aloit­ti­vat lak­kon­sa Lapin isojen kaup­po­jen ovilla tuu­li­ses­sa säässä

09.02.2023 09:51 2
Tilaajille
Katso lista: Nämä isot marketit ovat torstaina alkavan lakon piirissä Lapissa

Katso lista: Nämä isot mar­ke­tit ovat tors­tai­na alkavan lakon pii­ris­sä Lapissa

07.02.2023 20:39 3
Tilaajille
Ei sopua kaupan alan työriitaan, lakot alkavat torstaina – vielä suurempi markettilakko uhkaa ensi viikolla

Ei sopua kaupan alan työ­rii­taan, lakot alkavat tors­tai­na – vielä suu­rem­pi mar­ket­ti­lak­ko uhkaa ensi vii­kol­la

07.02.2023 20:22 1
Kaupan alan lakonuhka on seurausta hintojen noususta ja vientiteollisuuden neuvotteluista – PAM: "Me olisimme olleet valmiit neuvottelemaan asiat jo viime vuonna kuntoon"

Kaupan alan la­kon­uh­ka on seu­raus­ta hin­to­jen nou­sus­ta ja vien­ti­teol­li­suu­den neu­vot­te­luis­ta – PAM: "Me oli­sim­me olleet valmiit neu­vot­te­le­maan asiat jo viime vuonna kun­toon"

07.02.2023 16:20
Tilaajille
Orion: Teollisuusliiton lakko voi aiheuttaa useiden lääkkeiden tuotepuutteita

Orion: Teol­li­suus­lii­ton lakko voi ai­heut­taa useiden lääk­kei­den tuo­te­puut­tei­ta

01.02.2023 17:48
Outokummun Tornion terästehtaan tuotanto katkesi kolmeksi päiväksi – lakkoon menneet työntekijät haluavat lisää palkkaa

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan tuo­tan­to katkesi kol­mek­si päi­väk­si – lakkoon menneet työn­te­ki­jät ha­lua­vat lisää palkkaa

01.02.2023 11:13 18
Tilaajille
Lakkokevään enteitä on ilmassa
Pääkirjoitus

Lak­ko­ke­vään enteitä on ilmassa

18.01.2023 12:59 1
Tilaajille
Työmarkkinoilla on edessään levoton alkutalvi
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noil­la on edes­sään levoton al­ku­tal­vi

01.12.2022 18:08 6
Tilaajille
PAM: Hiihtokeskusalan työriidassa ei tulosta – lakot alkavat myös Levillä, Ylläksellä ja Pyhällä tulevana torstaina

PAM: Hiih­to­kes­kus­alan työ­rii­das­sa ei tulosta – lakot alkavat myös Le­vil­lä, Yl­läk­sel­lä ja Pyhällä tu­le­va­na tors­tai­na

29.11.2022 07:59 1
Tilaajille