Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ay-liike
Kuukausi
Lukijalta: Sara Seppäsen väitteissä vääriä käsityksiä ja virheitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sara Sep­pä­sen väit­teis­sä vääriä kä­si­tyk­siä ja vir­hei­tä

23.11.2023 12:50 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lak­ko-oi­keus on de­mo­kra­tian runko

20.11.2023 04:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on painava syy lak­koi­hin

14.11.2023 07:46 3
Valmistautuuko Upseeriliitto työtaisteluun? – Everstiluutnantti Viita: "Voimme tehdä koviakin päätöksiä"

Val­mis­tau­tuu­ko Up­see­ri­liit­to työ­tais­te­luun? – Evers­ti­luut­nant­ti Viita: "Voimme tehdä ko­via­kin pää­tök­siä"

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajaako am­mat­ti­lii­tot omaa asiaan­sa?

07.11.2023 05:00 4
Hallitus ja ay-liike ovat ajautumassa työmarkkinasotaan, jolla voi olla vakavia kansantaloudellisia vaikutuksia – vielä ei ole myöhäistä etsiä kompromissia
Pääkirjoitus

Hal­li­tus ja ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa työ­mark­ki­na­so­taan, jolla voi olla vakavia kan­san­ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia – vielä ei ole myö­häis­tä etsiä komp­ro­mis­sia

02.11.2023 05:00 34
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na ay-liik­keen hei­ken­tä­mi­nen

27.10.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-liik­keen aika tulla 2000-lu­vul­le

18.10.2023 05:00 2
Analyysi: Tällä viikolla maailma ajoi kirjaimellisesti ay-liikkeen ohi – Jääkö ponteva yleislakon valmistelu huomiotta, kun esiin puskee vielä vakavampia ongelmia?

Ana­lyy­si: Tällä vii­kol­la maailma ajoi kir­jai­mel­li­ses­ti ay-liik­keen ohi – Jääkö ponteva yleis­la­kon val­mis­te­lu huo­miot­ta, kun esiin puskee vielä va­ka­vam­pia on­gel­mia?

12.10.2023 17:30 2
Tilaajille
Hallitus heittää bensaa liekkeihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus heittää bensaa liek­kei­hin

09.10.2023 05:05 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jotain rajaa ay-po­li­ti­koin­tiin

03.10.2023 06:00 1
Hallitus murentaa sopimusyhteiskuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus mu­ren­taa so­pi­mus­yh­teis­kun­taa

29.09.2023 05:04 9
Kova laitettava kovaa vastaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kova lai­tet­ta­va kovaa vastaan

29.09.2023 05:02 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke tarjoaa vaih­to­eh­to­ja

28.09.2023 05:00 1
Analyysi: Lomautukset ja synkät suhdanteet pelaavat nyt ay-liikettä vastaan – Raahen terästehtaan 2 400 henkilöä koskevat muutosneuvottelut ovat kylmä suihku SAK:lle

Ana­lyy­si: Lo­mau­tuk­set ja synkät suh­dan­teet pe­laa­vat nyt ay-lii­ket­tä vastaan – Raahen te­räs­teh­taan 2 400 hen­ki­löä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut ovat kylmä suihku SAK:lle

26.09.2023 17:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko ay-lii­ke enää yleis­hyö­dyl­li­nen?

26.09.2023 04:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos vas­tus­taa, vaih­to­eh­to suotava

26.09.2023 04:00 1
Oikeistohallitus ja vasemmistovetoinen ay-liike ovat ajautumassa valtataistoon, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia varsinkin palkansaajajärjestöille
Pääkirjoitus

Oi­keis­to­hal­li­tus ja va­sem­mis­to­ve­toi­nen ay-lii­ke ovat ajau­tu­mas­sa val­ta­tais­toon, jolla voi olla kauas­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia var­sin­kin pal­kan­saa­ja­jär­jes­töil­le

23.09.2023 06:00 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö Suomi tu­le­kaan ensin?

19.09.2023 05:00 1
Syksyn lomautussumasta saattaa tulla Orpon hallitukselle ”taivaan lahja” – Yritysten kurimus tekee ay-liikkeen poliittisista lakoista käytännössä tehottomia

Syksyn lo­mau­tus­su­mas­ta saattaa tulla Orpon hal­li­tuk­sel­le ”tai­vaan lahja” – Yri­tys­ten kurimus tekee ay-liik­keen po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta käy­tän­nös­sä te­hot­to­mia

10.09.2023 06:30 9
Tilaajille