kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Ammattiliitot
Uutisanalyysi: Ensihoitajat menettivät luottamusmiehensä Lapissa, kun hoitajat näyttivät pelastajille ovea

Uu­ti­sa­na­lyy­si: En­si­hoi­ta­jat me­net­ti­vät luot­ta­mus­mie­hen­sä La­pis­sa, kun hoi­ta­jat näyt­ti­vät pe­las­ta­jil­le ovea

14.02.2024 05:30 6
Tilaajille
Loppuviikon lakoilla vaikutusta Rovaniemen koulukyyteihin, kouluruokaan ja päiväkoteihin

Lop­pu­vii­kon la­koil­la vai­ku­tus­ta Ro­va­nie­men kou­lu­kyy­tei­hin, kou­lu­ruo­kaan ja päi­vä­ko­tei­hin

29.01.2024 14:38
Tilaajille
Teollisuusliitto ilmoitti uusista lakoista – mukana 60 000 työntekijää

Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti uusista la­kois­ta – mukana 60 000 työn­te­ki­jää

18.01.2024 12:54 3
Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Am­mat­ti­liit­to Pro jär­jes­tää po­liit­ti­sen työn­sei­sauk­sen 14. jou­lu­kuu­ta

07.12.2023 13:12
Tilaajille
Ammattiliitot ilmoittavat tänään uusista työtaistelutoimista vastalauseena hallitukselle

Am­mat­ti­lii­tot il­moit­ta­vat tänään uusista työ­tais­te­lu­toi­mis­ta vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sel­le

07.12.2023 09:20 3
Ammattiliittojen valtakunnallinen lakkoaalto alkoi Lapista tiistaina – lakkokohteita yhdeksällä paikkakunnalla

Am­mat­ti­liit­to­jen val­ta­kun­nal­li­nen lak­ko­aal­to alkoi Lapista tiis­tai­na – lak­ko­koh­tei­ta yh­dek­säl­lä paik­ka­kun­nal­la

07.11.2023 12:19 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ke hyö­dyl­li­sem­pi kuin ar­vaat­kaan

02.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei mikään duu­na­ri­puo­lue

30.09.2023 05:00 13
Rovaniemen kelkkatehtaan työntekijät marssivat ulos tehtaalta tunniksi – näin ammattiliittojen työtaistelu hallitusta vastaan näkyi

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan työn­te­ki­jät mars­si­vat ulos teh­taal­ta tun­nik­si – näin am­mat­ti­liit­to­jen työ­tais­te­lu hal­li­tus­ta vastaan näkyi

26.09.2023 13:37 8
Tilaajille
Ammattiliittojen protestiviikot alkavat tänään – Lapissakin tunnin mittaisia ulosmarsseja ja työnseisauksia

Am­mat­ti­liit­to­jen pro­tes­ti­vii­kot alkavat tänään – La­pis­sa­kin tunnin mit­tai­sia ulos­mars­se­ja ja työn­sei­sauk­sia

26.09.2023 08:01 23
Teollisuusliitto ja ammattiliitto Pro aloittavat tiistaina työtaistelutoimet, ulosmarsseja Lapissa ja Oulussa

Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

22.09.2023 16:30 59
Tilaajille
Työntekijöiden epäasiallinen kohtelu voi jatkua vuosia – vaikka asiasta saisi tuomion, se johtaa harvoin liiketoimintakieltoon

Työn­te­ki­jöi­den epä­asial­li­nen kohtelu voi jatkua vuosia – vaikka asiasta saisi tuo­mion, se johtaa harvoin lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon

22.09.2023 08:21 1
Tilaajille
Analyysi: Potkut asiallisesta syystä – hallitusohjelman kirjaus irtisanomisperusteiden helpottamisesta sai ammattiliitot takajaloilleen ja asiantuntijat hämilleen

Ana­lyy­si: Potkut asial­li­ses­ta syystä – hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tei­den hel­pot­ta­mi­ses­ta sai am­mat­ti­lii­tot ta­ka­ja­loil­leen ja asian­tun­ti­jat hä­mil­leen

30.07.2023 18:30 4
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu lopetettiin – mahdollinen lakko koskee yksityisiä päiväkoteja Lapissa

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan so­vit­te­lu lo­pe­tet­tiin – ­mah­dol­li­nen lakko koskee yk­si­tyi­siä päi­vä­ko­te­ja Lapissa

15.05.2023 15:13
Tilaajille
Ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakko koskisi 16 päiväkotia Lapissa

Am­mat­ti­lii­tot an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – lakko koskisi 16 päi­vä­ko­tia Lapissa

04.05.2023 15:16 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kysymys am­mat­ti­jär­jes­töil­le

06.02.2023 07:00 5
Tilaajille
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ki­jän edun­val­von­taa tar­vi­taan nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

06.01.2023 05:00
Tilaajille
Ylitorniolainen Päivi Granat on valittu STTK:n Tulevaisuuden tekijäksi

Yli­tor­nio­lai­nen Päivi Granat on valittu STTK:n Tu­le­vai­suu­den te­ki­jäk­si

15.12.2022 15:31 2
Tilaajille
Hoitajien taistelu saa muut kunta-alan liitot näyttämään haaskalinnuilta
Kolumni

Hoi­ta­jien tais­te­lu saa muut kun­ta-alan liitot näyt­tä­mään haas­ka­lin­nuil­ta

28.05.2022 05:00 1
Tilaajille