Ansiosidonnainen työttömyysturva
Kuukausi
Mitä tapahtuu työttömyyskassoille, jos ansiosidonnaista saavat kaikki? – Ammattiliittojen pahin pelko toteutuu vain yhdessä vaihtoehdossa

Mitä ta­pah­tuu työt­tö­myys­kas­soil­le, jos an­sio­si­don­nais­ta saavat kaikki? – Am­mat­ti­liit­to­jen pahin pelko to­teu­tuu vain yhdessä vaih­to­eh­dos­sa

10.08.2020 06:00 3
Moni haluaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan yltämään kaikille työntekijöille, mutta muutosta tuskin tulee
Kolumni Pekka Rytkönen

Moni ha­luai­si an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van yl­tä­mään kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mutta muu­tos­ta tuskin tulee

30.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Pelko vallan menetyksestä ajaa ay-liikettä kiusalliseen tilanteeseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelko vallan me­ne­tyk­ses­tä ajaa ay-lii­ket­tä kiu­sal­li­seen ti­lan­tee­seen

26.07.2020 06:00 6
Tilaajille
SAK: muutokset vaikuttaisivat työmarkkinoilla heikommassa asemassa oleviin – EK haluaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille

SAK: muu­tok­set vai­kut­tai­si­vat työ­mark­ki­noil­la hei­kom­mas­sa ase­mas­sa oleviin – EK haluaa an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van kai­kil­le

20.07.2020 10:46 3
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus­lais­ta po­pu­lis­mia

18.07.2020 05:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kyse on oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta

18.07.2020 04:25 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ansiosidonnainen työttömyysturva on taattava kaikille sen maksajille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

An­sio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­tur­va on taat­ta­va kai­kil­le sen mak­sa­jil­le

12.07.2020 11:46 7
Tilaajille