Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­roai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Akavan Sture Fjäder: An­sio­si­don­nai­sen ny­ky­jär­jes­tel­mää ei pidä ajaa alas – Maria Tei­ka­ri: Kas­so­jen ul­ko­puo­lel­le jää­mi­sen syyt sel­vi­tet­tä­vä

Korkeakoulutettujen keskusjärjestön pitkäaikaisen puheenjohtajan Sture Fjäderin haastanut Maria Teikari esittää Suomeen kansallista johtamisohjelmaa.

Tiistaina Akavan liittokokouksessa ratkeaa, jatkaako Sture Fjäder korkeakoulutettujen keskusjärjestön johdossa seuraavat neljä vuotta vai nouseeko paikalle Yhteiskunta-alojen korkeakoulutettujen palvelujohtaja Maria Teikari.

Kysyimme molemmilta puheenjohtajaehdokkailta kantaa sekä Akavan johtamiseen että ajankohtaisiin työmarkkina- ja koulutusaiheisiin.

Jos sinut valitaan Akavan puheenjohtajaksi, mitkä ovat kolme tärkeintä teemaa, joita ajaisit Akavan puheenjohtajana eteenpäin?
Ennakkosuosikkina puheenjohtajavaaliin lähtevä Sture Fjäder kertoi jo alkuvuodesta halustaan jatkaa Akavan johdossa.
Ennakkosuosikkina puheenjohtajavaaliin lähtevä Sture Fjäder kertoi jo alkuvuodesta halustaan jatkaa Akavan johdossa.
Kuva: Mauri Ratilainen

Sture Fjäder: Ensimmäinen on koulutuksen ja osaamisen merkitys. Jos uskomme, että Suomi elää osaamisesta, niin meidän pitää investoida paljon enemmän koulutukseen ja tutkimukseen.

Toinen on keskiluokan ja koulutettujen palkansaajien ostovoima. Lisääntyvä velka ja pienenevä työvoima uhkaa siirtää maksutaakan yhä pienemmälle ryhmälle.

Kolmanneksi valitsen Suomen nousun takaisin kasvun tielle. Sitä pitää nyt toteuttaa niin, että työn hedelmistä hyötyvät myös työntekijät eikä vain osakkeenomistajat.

Maria Teikari: Meidän on nostettava yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kärkitavoitteiksemme. Itseään kunnioittavan ay-liikkeen asialistoilla työsyrjintä ja palkkatasa-arvo eivät voi olla vain sivulauseita.

Suomalainen työelämä tarvitsee panostusta johtamisosaamiseen. Meidän tulee käynnistää kansallinen johtamisohjelma, jossa määrittelemme, miten suomalaiset pomot voivat nostaa henkilöstötuottavuutta ja sitä kautta Suomen kilpailukykyä.

Linjat laaditaan yhdessä. Puheenjohtajana minun tehtäväni on viedä liikettä eteenpäin, herätellä, uudistaa toimintatapoja sekä huolehtia, että jokainen kohdataan kunnioittavasti. Avoimuus ja vuoropuhelu rakentavat luottamusta ja yhteistyötä, jotka ovat aina puheenjohtajan vastuulla.

Olisiko ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksettava riippumatta siitä, kuuluuko työntekijä ammattiliittoon?

Fjäder: Lähes kaksi miljoonaa palkansaajaa kuuluu kassoihin. Akava-yhteisössä toimivat kassat ovat hyvin hoidettuja ja tehokkaita palveluyksiköitä. Hyvää järjestelmää ei pidä ajaa alas, vaan tarjotaan kassajäsenyys kaikille työntekijäryhmille.

Teikari: Toivon, että koko ay-liike on mukana sosiaaliturvan uudistamistyössä rakentamassa tähän aikaan sopivaa mallia. Ennen kuin ratkaisuja suuntaan tai toiseen tehdään, on syytä selvittää tarkemmin, miksi työttömyyskassojen ulkopuolelle jäädään tai jättäydytään.

Pitäisikö korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätä, kuten eriarvoisuutta Suomessa tarkastelleet tutkijat ovat esittäneet?
Maria Teikari ilmoittautui keväällä Sture Fjäderin haastajaksi.
Maria Teikari ilmoittautui keväällä Sture Fjäderin haastajaksi.

Fjäder: Meillä on Suomessa ilmainen koulutusjärjestelmä ja valtavasti koulutuspaikkoja, joita hallitus on nyt lisäämässä. Valitettavasti kaikki perheet eivät kannusta nuoriaan pitkille opintopoluille.

Toivon, että perheissä ja laajemmin yhteiskunnassa huomataan koulutusjärjestelmämme mahdollisuudet ja arvostetaan niitä.

Teikari: Korkeakoulutuksen aloituspaikkoja on juuri lisätty, mikä edistää myös toista tavoitetta eli osaamistason nousua.

On tehtävä tietoon pohjautuvaa työtä sen eteen, että erilaisista taustoista tulevilla ja esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä korkeakouluopintoihin.

Fakta

Meren ääreltä molemmat

Sture Fjäder

Hankolaislähtöinen "kokoomuslainen porvari" Sture Fjäder (s. 1958) on johtanut Akavaa vuodesta 2011.

Hän on koulutukseltaan sosionomi ja kauppatieteiden maisteri.

Aiemmin Fjäder toimi Suomen Ekonomiliiton edunvalvontajohtajana ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n puheenjohtajana.

Vuonna 2015 Fjäder voitti puheenjohtajavaalissa Tekniikan akateemisten TEK:n tuolloisen toiminnanjohtajan Heikki Kaupin.

Maria Teikari

Porilaislähtöinen Maria Teikari (s. 1987) on perustanut naisten työelämäverkosto Ompeluseuran.

Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.

Teikari on toiminut aiemmin palkansaajajärjestö Pardiassa hallintopäällikkönä, Suomen ylioppilaskuntien liitossa hallintosihteerinä ja OSS-järjestöpalveluiden toimitusjohtajana.

Jäsenmäärä

Akavalla on hieman yli 600 000 jäsentä 36 jäsenliitossa.