Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Puheenjohtajakisa
Pohjoisen keskustaväki haluaa kunnon puheenjohtajakisan – "Keskusta ei ole yhden miehen tai naisen show"

Poh­joi­sen kes­kus­ta­vä­ki haluaa kunnon pu­heen­joh­ta­ja­ki­san – "Kes­kus­ta ei ole yhden miehen tai naisen show"

20.02.2024 06:00 16
Tilaajille
Kommentti: Vihreiden johtoon voi valikoitua yllätysnimi – Atte Harjanteen kieltäytyminen nostaa paineita, eikä vähiten eduskuntaan takaisin nousseelle Oras Tynkkyselle

Kom­ment­ti: Vih­rei­den johtoon voi va­li­koi­tua yl­lä­tys­ni­mi – Atte Har­jan­teen kiel­täy­ty­mi­nen nostaa pai­nei­ta, eikä vähiten edus­kun­taan ta­kai­sin nous­seel­le Oras Tynk­ky­sel­le

17.04.2023 16:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Antti Lindtmanin ilmoitus puheenjohtajakisaan lähtemisestä edistää sinipunan toteutumista – Marinin siirtyminen sivuun avasi demareille kaksi kaistaa

Nä­kö­kul­ma: Antti Lindt­ma­nin il­moi­tus pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan läh­te­mi­ses­tä edistää si­ni­pu­nan to­teu­tu­mis­ta – Marinin siir­ty­mi­nen sivuun avasi de­ma­reil­le kaksi kaistaa

17.04.2023 14:30 5
Tilaajille
Populistipuolueet usein karismaattisen johdon varassa, Halla-ahon luopuminen voi suistaa perussuomalaisten suosion alamäkeen
Pääkirjoitus

Po­pu­lis­ti­puo­lueet usein ka­ris­maat­ti­sen johdon va­ras­sa, Hal­la-ahon luo­pu­mi­nen voi suistaa pe­rus­suo­ma­lais­ten suosion ala­mä­keen

21.06.2021 15:28 2
Tilaajille
Annika Saarikko: Jos tuen saan, kaikkeni teen

Annika Saa­rik­ko: Jos tuen saan, kaik­ke­ni teen

05.09.2020 16:44
Akavan Sture Fjäder: Ansiosidonnaisen nykyjärjestelmää ei pidä ajaa alas – Maria Teikari: Kassojen ulkopuolelle jäämisen syyt selvitettävä

Akavan Sture Fjäder: An­sio­si­don­nai­sen ny­ky­jär­jes­tel­mää ei pidä ajaa alas – Maria Tei­ka­ri: Kas­so­jen ul­ko­puo­lel­le jää­mi­sen syyt sel­vi­tet­tä­vä

23.08.2020 07:00
Keskustan uudesta puheenjohtajasta äänestetään useissa eri etäpisteissä: "Emme ole vielä tehneet päätöstä kokouksen draamankaaresta"

Kes­kus­tan uudesta pu­heen­joh­ta­jas­ta ää­nes­te­tään useissa eri etä­pis­teis­sä: "Emme ole vielä tehneet pää­tös­tä ko­kouk­sen draa­man­kaa­res­ta"

18.08.2020 06:00
Keskustan puheenjohtajaehdokkaat antaisivat tukensa Jäämerenradalle – polttoaineveron korotus tyrmättiin, vaikka puolue oli sen hyväksymässä

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaat an­tai­si­vat tukensa Jää­me­ren­ra­dal­le – polt­to­ai­ne­ve­ron korotus tyr­mät­tiin, vaikka puolue oli sen hy­väk­sy­mäs­sä

15.08.2020 18:52 7
Tilaajille
Katri Kulmuni kohtaa haastajansa keskustan puheenjohtajapaneelissa Rovaniemellä – katso suora lähetys

Katri Kulmuni kohtaa haas­ta­jan­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­pa­nee­lis­sa Ro­va­nie­mel­lä – katso suora lähetys

15.08.2020 15:29 1
Tilaajille
Suomen Yrittäjiin puheenjohtajakisa – kiinnostus järjestön johtoon virisi vihdoin kesällä

Suomen Yrit­tä­jiin pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa – kiin­nos­tus jär­jes­tön johtoon virisi vihdoin kesällä

09.08.2020 07:00
Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen järjestää tiedotustilaisuuden maanantaina – puheenjohtajakilpailu täydessä vauhdissa ennen syyskuun puoluekokousta

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Petri Hon­ko­nen jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den maa­nan­tai­na – pu­heen­joh­ta­ja­kil­pai­lu täy­des­sä vauh­dis­sa ennen syys­kuun puo­lue­ko­kous­ta

02.08.2020 17:52
Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Tanja Joona uskoo puheenjohtajakisan kiinnostavan yli puoluerajojen – aluepolitiikka voi aiheuttaa eroavaisuuksia ehdokkaiden välille

Kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin pu­heen­joh­ta­ja Tanja Joona uskoo pu­heen­joh­ta­ja­ki­san kiin­nos­ta­van yli puo­lue­ra­jo­jen – alue­po­li­tiik­ka voi ai­heut­taa eroa­vai­suuk­sia eh­dok­kai­den välille

30.07.2020 15:48
Tilaajille
Mika Lintilä ei lähde puheenjohtajakisaan – Kurvinen ja Honkonen eivät kommentoi

Mika Lintilä ei lähde pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan – Kur­vi­nen ja Hon­ko­nen eivät kom­men­toi

30.07.2020 14:25
Saarikon ratkaisu antaa vauhtia politiikkaan – päätös luvassa viimeistään elokuun alussa
Kolumni

Saa­ri­kon rat­kai­su antaa vauhtia po­li­tiik­kaan – päätös luvassa vii­meis­tään elokuun alussa

24.07.2020 06:30 1
Katri Kulmunille kerätään tukijalistaa – Listalla reilut 500 nimeä, muun muassa Sirkka-Liisa Anttila ja Juha Mieto

Katri Kul­mu­nil­le ke­rä­tään tu­ki­ja­lis­taa – Lis­tal­la reilut 500 nimeä, muun muassa Sirk­ka-Lii­sa Anttila ja Juha Mieto

18.07.2020 09:40 7
Tilaajille
Syksyllä jännätään varapuheenjohtajien kilvoittelua – sdp:llä kiihkeä palikoiden asettelu maakunnissa

Syk­syl­lä jän­nä­tään va­ra­pu­heen­joh­ta­jien kil­voit­te­lua – sdp:llä kiihkeä pa­li­koi­den aset­te­lu maa­kun­nis­sa

22.06.2020 22:15
Yle: Keskustavaikuttajat hylkäämässä Kulmunin – "tulos tai ulos"

Yle: Kes­kus­ta­vai­kut­ta­jat hyl­kää­mäs­sä Kul­mu­nin – "tulos tai ulos"

11.06.2020 17:17 3
Näkökulma: Valmiiksi taputellut päätökset ovat tylsiä – kesän kolmesta puoluekokouksesta uhkaa tulla laimeita ilman puheenjohtajakisaa

Nä­kö­kul­ma: Val­miik­si ta­pu­tel­lut pää­tök­set ovat tylsiä – kesän kol­mes­ta puo­lue­ko­kouk­ses­ta uhkaa tulla lai­mei­ta ilman pu­heen­joh­ta­ja­ki­saa

25.02.2020 19:06
Tilaajille
Lukijalta: Nuorelle johtajalle tilausta saamelaiskäräjillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuo­rel­le joh­ta­jal­le ti­laus­ta saa­me­lais­kä­rä­jil­lä

25.02.2020 17:06
Tilaajille
Suomen Yrittäjien puheenjohtajakisa käyntiin – Petri Salminen Jyväskylästä ilmoittautui ehdokkaaksi

Suomen Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa käyn­tiin – Petri Sal­mi­nen Jy­väs­ky­läs­tä il­moit­tau­tui eh­dok­kaak­si

19.02.2020 09:42