kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

Lapin Kansa Live: Vuoden suurin voi­mis­te­lu­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy toden teolla per­jan­tai­aa­mu­na – seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä suorana täältä

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hallitusneuvottelut
Viimeisin 12 tuntia
Orpon hallituksen esteet ovat kaatuneet yksi toisensa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – varsinainen kestävyystesti on silti edessä päin
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen esteet ovat kaa­tu­neet yksi toi­sen­sa jälkeen ja ohjelma on viittä vaille valmis – var­si­nai­nen kes­tä­vyys­tes­ti on silti edessä päin

08.06.2023 19:30 3
Viimeisin 24 tuntia
Eduskunnasta: Hyvää kannattaa odottaa – tavoite ei ole vielä keino
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hyvää kan­nat­taa odottaa – tavoite ei ole vielä keino

08.06.2023 15:21
Viikko
Työllisyystoimet, kehitysyhteistyörahat ja ilmastopäätökset yhä auki – Orpo: hallitusohjelma julkistetaan kokonaisuudessaan vasta, kun se on valmis

Työl­li­syys­toi­met, ke­hi­tys­yh­teis­työ­ra­hat ja il­mas­to­pää­tök­set yhä auki – Orpo: hal­li­tus­oh­jel­ma jul­kis­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan vasta, kun se on valmis

06.06.2023 22:03 3
Lännen Median tiedot: Hallitusneuvotteluissa sovittu, miten Suomi jatkossa vastaa "positiivisiin shokkeihin" ja helpottaa kansainvälisiä investointeja

Lännen Median tiedot: Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa so­vit­tu, miten Suomi jat­kos­sa vastaa "po­si­tii­vi­siin shok­kei­hin" ja hel­pot­taa kan­sain­vä­li­siä in­ves­toin­te­ja

06.06.2023 16:48
Tilaajille
Kehitysapu progressiiviseksi veroksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­tys­apu prog­res­sii­vi­sek­si veroksi

06.06.2023 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hais­kah­taa ta­kin­kään­nöl­tä

06.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Hallitusneuvotteluja käydään jo kuudetta viikkoa – Orpo: "Nyt tiivistyy tämä homma ja maali häämöttää"

Hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja käydään jo kuu­det­ta viikkoa – Orpo: "Nyt tii­vis­tyy tämä homma ja maali hää­möt­tää"

05.06.2023 20:01 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kor­vaus­ta ei tule rajata yleis­lää­kä­ri­käyn­tei­hin

05.06.2023 06:01
Tilaajille
Sivistystyön ja elinikäisen oppimisen puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­vis­tys­työn ja elin­ikäi­sen op­pi­mi­sen puo­les­ta

03.06.2023 05:01
Säätytalolla esillä oleva ay-liikkeen veroetujen kaventaminen on tulikuuma kysymys
Pääkirjoitus

Sää­ty­ta­lol­la esillä oleva ay-liik­keen ve­ro­etu­jen ka­ven­ta­mi­nen on tu­li­kuu­ma kysymys

02.06.2023 18:51 14
Kuukausi ja vanhemmat
Näkökulma: Säätytalon salailu kiihdyttää some-käräjiä – Twitter-tuomioistuin sylkee "varmoja" tietoja, kuinka oikeistohallitus sulkee Suomen rajat ja kurittaa köyhiä

Nä­kö­kul­ma: Sää­ty­ta­lon salailu kiih­dyt­tää so­me-kä­rä­jiä – Twit­ter-tuo­mio­is­tuin sylkee "var­mo­ja" tie­to­ja, kuinka oi­keis­to­hal­li­tus sulkee Suomen rajat ja ku­rit­taa köyhiä

01.06.2023 17:03 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älyk­kyy­den siunaus ja kirous

01.06.2023 05:00 1
Rkp:n on valittava arvojen ja edunvalvonnan välillä, ja jälkimmäinen on vahvoilla
Kolumni

Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan vä­lil­lä, ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

01.06.2023 05:00 6
Eduskunnasta: Koko Suomi jännittää hallitusneuvotteluiden tuloksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Koko Suomi jän­nit­tää hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den tu­lok­sia

31.05.2023 15:32
Uskooko kukaan enää perustuslakiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uskooko kukaan enää pe­rus­tus­la­kiin?

31.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Perussuomalaisten tavoittelema maahanmuuton tulorajan tuntuva kiristys on kutistumassa kosmeettiseksi muutokseksi – se on hyvä uutinen Lapille
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ta­voit­te­le­ma maa­han­muu­ton tu­lo­ra­jan tuntuva ki­ris­tys on ku­tis­tu­mas­sa kos­meet­ti­sek­si muu­tok­sek­si – se on hyvä uutinen Lapille

30.05.2023 20:23 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen vauh­dit­taa ta­lout­ta

30.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Hallitusneuvottelijat selättivät ensimmäisen kriisinsä, mikä lupailee porvarihallitusta – se tarvitsee selviytyäkseen korkeaa kriisinsietokykyä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

29.05.2023 20:33 5
Näkökulma: Oikeistonelikon yhteinen talousnäkemys kiihdyttää loppusuoralle – Riitelyn jälkeen rohtoja haetaan Suomen talouden synkkään tilaan

Nä­kö­kul­ma: Oi­keis­toneli­kon yh­tei­nen ta­lous­nä­ke­mys kiih­dyt­tää lop­pu­suo­ral­le – Rii­te­lyn jälkeen rohtoja haetaan Suomen ta­lou­den synk­kään tilaan

29.05.2023 17:08 2
Tilaajille
Orpon mielestä viikonlopun kahinoista ei jäänyt syviä haavoja, Purran mukaan tilanne on hauras – vääntö sotesta, leikkauksista ja työllisyydestä jatkuu

Orpon mie­les­tä vii­kon­lo­pun ka­hi­nois­ta ei jäänyt syviä haa­vo­ja, Purran mukaan tilanne on hauras – vääntö so­tes­ta, leik­kauk­sis­ta ja työl­li­syy­des­tä jatkuu

29.05.2023 10:54 5