pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ministerit
Peräti neljä ministeriä saapuu ensi viikolla Inariin – juhlan aiheena saamelaisten parlamentin 50-vuotinen taival

Peräti neljä mi­nis­te­riä saapuu ensi vii­kol­la Inariin – juhlan aiheena saa­me­lais­ten par­la­men­tin 50-vuo­ti­nen taival

22.11.2023 19:00 5
Tilaajille
IS: Venäläiskaksikko huijasi ulkoministeri Valtosen valehaastatteluun

IS: Ve­nä­läis­kak­sik­ko huijasi ul­ko­mi­nis­te­ri Val­to­sen va­le­haas­tat­te­luun

11.10.2023 15:43 2
Rovaniemeläinen Minea Kaippio, 15, hyppää päiväksi urheiluministerin saappaisiin – "Tyttöjen urheiluun liittyy yhä aika paljon vähättelyä"

Ro­va­nie­me­läi­nen Minea Kaip­pio, 15, hyppää päi­väk­si ur­hei­lu­mi­nis­te­rin saap­pai­siin – "Tyt­tö­jen ur­hei­luun liittyy yhä aika paljon vä­hät­te­lyä"

02.10.2023 19:40
Tilaajille
Tasan 3 000 päivää ministerinä ollut Anna-Maja Henriksson on kiertänyt kohukarikot ja sitkoa piisaa – "Tuntee hyvin arvonsa ja pitää kaikki langat käsissään"

Tasan 3 000 päivää mi­nis­te­ri­nä ollut An­na-Ma­ja Hen­riks­son on kier­tä­nyt ko­hu­ka­ri­kot ja sitkoa piisaa – "Tuntee hyvin arvonsa ja pitää kaikki langat kä­sis­sään"

14.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mi­kor­til­la valtaan

17.07.2023 05:02 3
Hallituksen kaatuminen ei ollut poissuljettua, jos Junnila olisi joutunut eroamaan, sanoo Henriksson – äänestys oli puolueelle yksittäistapaus

Hal­li­tuk­sen kaa­tu­mi­nen ei ollut pois­sul­jet­tua, jos Junnila olisi jou­tu­nut eroa­maan, sanoo Hen­riks­son – ää­nes­tys oli puo­lueel­le yk­sit­täis­ta­paus

29.06.2023 14:31 5
Oppositio esittää epäluottamusta tuoreelle elinkeinoministeri Junnilalle

Op­po­si­tio esittää epä­luot­ta­mus­ta tuo­reel­le elin­kei­no­mi­nis­te­ri Jun­ni­lal­le

27.06.2023 18:30 6
Mika Lintilä yllättyi elinkeinoministerin tehtävän kansainvälisyydestä – Epäluottamuksen keskellä aloittanut seuraaja Vilhelm Junnila saa pari hyvää vinkkiä

Mika Lintilä yl­lät­tyi elin­kei­no­mi­nis­te­rin teh­tä­vän kan­sain­vä­li­syy­des­tä – Epä­luot­ta­muk­sen kes­kel­lä aloit­ta­nut seu­raa­ja Vilhelm Junnila saa pari hyvää vinkkiä

26.06.2023 11:40
Tilaajille
Näin uusi lappilaisministeri vastasi LK:n vaalikoneessa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan palkoista ja valtion talouden leikkauksista

Näin uusi lap­pi­lais­mi­nis­te­ri vastasi LK:n vaa­li­ko­nees­sa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan pal­kois­ta ja valtion ta­lou­den leik­kauk­sis­ta

20.06.2023 13:09 7
Tilaajille
Henriksson, Adlercreutz ja Bergqvist ovat RKP:n ministerit

Hen­riks­son, Ad­lerc­reutz ja Bergq­vist ovat RKP:n mi­nis­te­rit

19.06.2023 15:42 1
Lappi sai ministerin: torniolainen Kaisa Juuso saa sosiaali- ja terveysministerin salkun perussuomalaisten valitsemana

Lappi sai mi­nis­te­rin: tor­nio­lai­nen Kaisa Juuso saa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rin salkun pe­rus­suo­ma­lais­ten va­lit­se­ma­na

18.06.2023 19:31 47
Kokoomus päätti osallistumisesta hallitukseen ja nimesi ministerit – Heikki Auttolle ei ministerin salkkua

Ko­koo­mus päätti osal­lis­tu­mi­ses­ta hal­li­tuk­seen ja nimesi mi­nis­te­rit – ­Heik­ki Aut­tol­le ei mi­nis­te­rin salkkua

18.06.2023 15:16 28
Heikki Autto vaikenee ministerihaaveista, Sara Seppäsen nousu ministeriksi olisi historian valossa poikkeustapaus

Heikki Autto vai­ke­nee mi­nis­te­ri­haa­veis­ta, Sara Sep­pä­sen nousu mi­nis­te­rik­si olisi his­to­rian valossa poik­keus­ta­paus

10.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka mi­nis­te­rik­si La­pis­ta?

08.05.2023 05:00 1
Lintilä Ylelle ympärillään vellovasta alkoholikeskustelusta vaalien alla: "Ei tämä sattumaa ole"

Lintilä Ylelle ym­pä­ril­lään vel­lo­vas­ta al­ko­ho­li­kes­kus­te­lus­ta vaalien alla: "Ei tämä sat­tu­maa ole"

07.03.2023 14:07 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivon vii­sai­ta päät­tä­jiä

17.02.2023 05:00
Katri Kulmunin viestintävalmennuksiin liittyvien syytteiden käsittely alkaa käräjillä – syytteessä Kulmunin entinen erityisavustaja

Katri Kul­mu­nin vies­tin­tä­val­men­nuk­siin liit­ty­vien syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkaa kä­rä­jil­lä – syyt­tees­sä Kul­mu­nin entinen eri­tyis­avus­ta­ja

26.01.2023 08:26 8
Lintilä varoittaa sähköyhtiöitä sodalla rahastamisesta ja laukoo suoraan hallituksestaan: "En usko, että olisi pysynyt pystyssä ilman kriisejä"

Lintilä va­roit­taa säh­kö­yh­tiöi­tä sodalla ra­has­ta­mi­ses­ta ja laukoo suoraan hal­li­tuk­ses­taan: "En usko, että olisi pysynyt pys­tys­sä ilman krii­se­jä"

29.10.2022 19:08 10
Tilaajille
Lähes kaikki kansanedustajat kertoneet jatkoaikeistaan – eniten luopujia on tiedossa keskustalla, mikä voi tutkijan mukaan näkyä vaalituloksessa: "Kokenut henkilö helpottaa äänestysvalintaa"

Lähes kaikki kan­san­edus­ta­jat ker­to­neet jat­ko­ai­keis­taan – eniten luo­pu­jia on tie­dos­sa kes­kus­tal­la, mikä voi tut­ki­jan mukaan näkyä vaa­li­tu­lok­ses­sa: "Ko­ke­nut henkilö hel­pot­taa ää­nes­tys­va­lin­taa"

18.09.2022 12:00 5
Tilaajille
Tuleeko Aki Lindénistä perhe- ja peruspalveluministerin sijainen? – Aluevaalien ääniharava vaikenee spekulaatioista

Tuleeko Aki Lindé­nis­tä perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin si­jai­nen? – Alue­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va vai­ke­nee spe­ku­laa­tiois­ta

24.01.2022 16:00
Tilaajille