Ministerit
Pääministeri Marinin koronatestin tulos oli negatiivinen

Pää­mi­nis­te­ri Marinin ko­ro­na­tes­tin tulos oli ne­ga­tii­vi­nen

11.09.2020 18:35 1
Jälleen yksi ministeri etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi – nyt vuorossa Ville Skinnari

Jälleen yksi mi­nis­te­ri etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – nyt vuo­ros­sa Ville Skin­na­ri

11.09.2020 12:30 0
Hanna Kosonen luovuttaa salkkunsa Saarikolle ensi viikolla: "Häirintätapaukset menivät ihon alle ministerikaudella"

Hanna Kosonen luo­vut­taa salk­kun­sa Saa­ri­kol­le ensi vii­kol­la: "Häi­rin­tä­ta­pauk­set menivät ihon alle mi­nis­te­ri­kau­del­la"

29.07.2020 06:00 0
Pekka Haavistoa epäillään kahdesta rikoksesta, mutta syytteeseen on vielä pitkä tie – näin ministerivastuuasia etenee

Pekka Haa­vis­toa epäil­lään kah­des­ta ri­kok­ses­ta, mutta syyt­tee­seen on vielä pitkä tie – näin mi­nis­te­ri­vas­tuu­asia etenee

10.07.2020 06:00 0
Kulmunin rooli ministeriryhmän johdossa lainopillisesti "mahdoton" – Tutkijat: Rinteen asema SDP:n johdossa ollut erilainen

Kul­mu­nin rooli mi­nis­te­ri­ryh­män joh­dos­sa lain­opil­li­ses­ti "mah­do­ton" – Tut­ki­jat: Rinteen asema SDP:n joh­dos­sa ollut eri­lai­nen

08.06.2020 18:13 2
Paula Risikko toimi ministerinä sikainfluenssapandemian, koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

Paula Risikko toimi mi­nis­te­ri­nä si­kainf­luens­sa­pan­de­mian, kou­lu­sur­mien ja ter­ro­ri-is­kun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mie­leen”

04.06.2020 22:17 0
Tilaajille
Puolustusministeri Antti Kaikkonen aikoo pitää isyysloman loppukesästä – "Jos kaikki menee hyvin"

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Antti Kaik­ko­nen aikoo pitää isyys­lo­man lop­pu­ke­säs­tä – "Jos kaikki menee hyvin"

18.05.2020 17:53 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kenellä vastuu pää­tök­sis­tä?

27.04.2020 07:45 0
Tilaajille
Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, entinen kauppa- ja teollisuusministeri ja kansanedustaja Kauko Juhantalo (kesk.) on kuollut

Kes­kus­tan pit­kä­ai­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja, entinen kauppa- ja teol­li­suus­mi­nis­te­ri ja kan­san­edus­ta­ja Kauko Ju­han­ta­lo (kesk.) on kuollut

26.04.2020 13:07 0
Ravimies Lintilä palasi tuttuun työpaikkaan ja puhuu etätyön puolesta – "Laitosten siirto maakuntiin on hyödytöntä"

Ra­vi­mies Lintilä palasi tuttuun työ­paik­kaan ja puhuu etätyön puo­les­ta – "Lai­tos­ten siirto maa­kun­tiin on hyö­dy­tön­tä"

27.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Minä olen Johanna Mäkinen – tämän takia käytimme peitenimeä, kun testasimme ministerien reaktioita kansalaisviesteihin

Minä olen Johanna Mäkinen – tämän takia käy­tim­me pei­te­ni­meä, kun tes­ta­sim­me mi­nis­te­rien reak­tioi­ta kan­sa­lais­vies­tei­hin

22.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Lännen Media selvitti, saako kansalainen yhteyden ministereihin – näin nopeasti päättäjät vastasivat keskellä hallituskriisiä

Lännen Media sel­vit­ti, saako kan­sa­lai­nen yh­tey­den mi­nis­te­rei­hin – näin no­peas­ti päät­tä­jät vas­ta­si­vat kes­kel­lä hal­li­tus­krii­siä

22.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Ottaako Kulmuni valtiovarainministerin salkun? – Hallituksen rakentamista jatketaan taas, ensimmäisiä uutisia on luvassa heti aamulla

Ottaako Kulmuni val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin salkun? – Hal­li­tuk­sen ra­ken­ta­mis­ta jat­ke­taan taas, en­sim­mäi­siä uutisia on luvassa heti aamulla

09.12.2019 07:59 0
Tilaajille
Näkökulma: Kuka tiesi Posti-kohusta mitä ja milloin? – Näin tapahtumat etenivät

Nä­kö­kul­ma: Kuka tiesi Pos­ti-ko­hus­ta mitä ja mil­loin? – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

27.11.2019 12:51 0
Omat osakeomistukset voivat sitoa ministerin kädet ja sulkea suun – työministeri Timo Harakan salkussa on tuhti nippu suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita

Omat osa­ke­omis­tuk­set voivat sitoa mi­nis­te­rin kädet ja sulkea suun – työ­mi­nis­te­ri Timo Harakan sal­kus­sa on tuhti nippu suo­ma­lais­ten pörs­si­yh­tiöi­den osak­kei­ta

13.10.2019 07:00 0
Anne Berner katosi suoraan vallan huipulta Ruotsiin – selvitimme, miksi politiikan ulkopuolelta ministerijonon ohi kiihdyttäneen yritysjohtajan uudistukset kuohuttavat silti yhä suomalaisia

Anne Berner katosi suoraan vallan hui­pul­ta Ruot­siin – sel­vi­tim­me, miksi po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­ta mi­nis­te­ri­jo­non ohi kiih­dyt­tä­neen yri­tys­joh­ta­jan uu­dis­tuk­set kuo­hut­ta­vat silti yhä suo­ma­lai­sia

05.10.2019 08:05 0
Tilaajille