Politiikka
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Jouni Tuomikumpu

Lu­ki­jal­ta: Kan­nat­taa­ko Putinia puo­lus­taa?

06:00 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Puheet kahden viikon pakkokaranteenista ja kovista tuomioista kaipaavat tulkintaa – Maan eri osissa pitää voida soveltaa erilaisia ohjeita
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Puheet kahden viikon pak­ko­ka­ran­tee­nis­ta ja kovista tuo­miois­ta kai­paa­vat tul­kin­taa – Maan eri osissa pitää voida so­vel­taa eri­lai­sia ohjeita

11.08.2020 19:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oikeusministeri Henriksson sanoo HS:ssa yllättyneensä Kiurun esittämistä pakkokaranteeneista

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son sanoo HS:ssa yl­lät­ty­neen­sä Kiurun esit­tä­mis­tä pak­ko­ka­ran­tee­neis­ta

11.08.2020 14:08 3
Tilaajille
Viikko
Lukijalta: Saako Koillis-Lappi uuden mahdollisuuden?
Lukijalta Mielipide Pekka Orava

Lu­ki­jal­ta: Saako Koil­lis-Lap­pi uuden mah­dol­li­suu­den?

11.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Koululaiset palaavat kesälomiltaan tällä viikolla – Tänä syksynä koulunkäyntiä varjostavat sekä korona että kuntien kasvavat talousongelmat.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kou­lu­lai­set pa­laa­vat ke­sä­lo­mil­taan tällä vii­kol­la – Tänä syksynä kou­lun­käyn­tiä var­jos­ta­vat sekä korona että kuntien kas­va­vat ta­lou­son­gel­mat.

10.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapin Kokoomus ja Keskusta vaativat vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen – "Nykyinen tilanne on kohtuuton"

Lapin Ko­koo­mus ja Kes­kus­ta vaa­ti­vat vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta Ke­mi­jo­keen – "Ny­kyi­nen tilanne on koh­tuu­ton"

09.08.2020 10:40 3
Tilaajille
Valtiolla ei ole varaa jättää Meri-Lappia mottiin lentoliikenteessä. Keinot löytyvät, jos niitä jaksetaan yhdessä etsiä.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Val­tiol­la ei ole varaa jättää Me­ri-Lap­pia mottiin len­to­lii­ken­tees­sä. Keinot löy­ty­vät, jos niitä jak­se­taan yhdessä etsiä.

09.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Onko mokomaa kuultu?

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Putin rauhantekijänä
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Putin rau­han­te­ki­jä­nä

08.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Elpymisrahasto paikkaa huonoa taloudenpitoa
Lukijalta Mielipide Airi Pulkkinen

Lu­ki­jal­ta: El­py­mis­ra­has­to paikkaa huonoa ta­lou­den­pi­toa

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Kilpailu puheenjohtajuudesta kiinnostaa
Lukijalta Mielipide Juhani Happonen

Lu­ki­jal­ta: Kil­pai­lu pu­heen­joh­ta­juu­des­ta kiin­nos­taa

07.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Tämän takia politiikan kesä satoi sdp:n laariin – jopa arvostettu talousasiantuntija ihmettelee laimeaa kritiikkiä asiasta

Nä­kö­kul­ma: Tämän takia po­li­tii­kan kesä satoi sdp:n laariin – jopa ar­vos­tet­tu ta­lous­asian­tun­ti­ja ih­met­te­lee laimeaa kri­tiik­kiä asiasta

06.08.2020 19:15 0
Tilaajille
Lukijalta: Suomen hallituksen päätös pitää rajat kiinni oikea
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Suomen hal­li­tuk­sen päätös pitää rajat kiinni oikea

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Ritva Sonntag, Tiina Loukola

Lu­ki­jal­ta: Kemi tar­vit­see opis­ke­li­jan­sa

05.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on paljon var­ti­ja­na

05.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus tukee öljylämmityksestä luopujia, mutta onko tuki riittävä pienituloiselle eläkeläiselle? Hallituksen kunnianhimo ei ehkä kaikkia kannusta.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus tukee öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­jia, mutta onko tuki riit­tä­vä pie­ni­tu­loi­sel­le elä­ke­läi­sel­le? Hal­li­tuk­sen kun­nian­hi­mo ei ehkä kaikkia kan­nus­ta.

05.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Italian politiikka on vuoristorataa: senaatti poisti Salvinin syytesuojan, ex-ministeriä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

Italian po­li­tiik­ka on vuo­ris­to­ra­taa: se­naat­ti poisti Sal­vi­nin syy­te­suo­jan, ex-mi­nis­te­riä uhkaa jopa 15 vuoden tuomio

02.08.2020 19:32 0
Keskustalaiset pääsevät äänestämään puheenjohtajasta – Voittajan urakka näyttää erittäin haastavalta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään pu­heen­joh­ta­jas­ta – Voit­ta­jan urakka näyttää erit­täin haas­ta­val­ta

30.07.2020 18:13 2
Tilaajille
Vaelluskalojen palaaminen ei ole uskon asia
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Vael­lus­ka­lo­jen pa­laa­mi­nen ei ole uskon asia

30.07.2020 05:11 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Ko­ro­na­kuo­le­maa ja ko­ro­na­el­vy­tys­tä

30.07.2020 05:00 0
Tilaajille