Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Politiikka
Kuukausi
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

28.01.2023 18:30 5
Tilaajille
Sota Ukrainassa opettaa omavaraisuutta, mutta soviteltavaa ympäristöasioissa yhä riittää – Panu Laturi: "Vihreille ydinvoima ei enää ole absoluuttinen no go -juttu"

Sota Uk­rai­nas­sa opettaa oma­va­rai­suut­ta, mutta so­vi­tel­ta­vaa ym­pä­ris­tö­asiois­sa yhä riittää – Panu Laturi: "Vih­reil­le ydin­voi­ma ei enää ole ab­so­luut­ti­nen no go -juttu"

28.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Sitoutumattomat lähtee Lapissa ensi kertaa eduskuntavaaleihin omalta listalta

Si­tou­tu­mat­to­mat lähtee Lapissa ensi kertaa edus­kun­ta­vaa­lei­hin omalta lis­tal­ta

24.01.2023 13:01 12
Tilaajille
Migri haluaa kuulla asiakkaitaan – Ylijohtaja Ilkka Haahtela toivoo vaalipuheisiin aina Suomen tulevaisuutta: "Ei irroteta sitä niin, että onko maahanmuutto jotain"

Migri haluaa kuulla asiak­kai­taan – Yli­joh­ta­ja Ilkka Haah­te­la toivoo vaa­li­pu­hei­siin aina Suomen tu­le­vai­suut­ta: "Ei ir­ro­te­ta sitä niin, että onko maa­han­muut­to jotain"

21.01.2023 08:00 1
Tilaajille
Ovatko Marinin rasismipuheet vain puhetta hallituspohjasta? Kun hallitusta kootaan, keskusta saattaa olla sateentekijä kaikissa vaihtoehdoissa

Ovatko Marinin ra­sis­mi­pu­heet vain puhetta hal­li­tus­poh­jas­ta? Kun hal­li­tus­ta koo­taan, kes­kus­ta saattaa olla sa­teen­te­ki­jä kai­kis­sa vaih­to­eh­dois­sa

21.01.2023 06:30 22
Tilaajille
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 7
Tilaajille
Kolmas sektori kantaa huolta omasta asemastaan hyvinvointialueilla – "Hallinnollista työtä on niin paljon, että se syö uudistamisen ainakin alkuvaiheessa"

Kolmas sektori kantaa huolta omasta ase­mas­taan hy­vin­voin­ti­alueil­la – "Hal­lin­nol­lis­ta työtä on niin paljon, että se syö uu­dis­ta­mi­sen ainakin al­ku­vai­hees­sa"

14.01.2023 08:00
Tilaajille
Äänestäjän kuluttajansuoja paranee
Kolumni

Ää­nes­tä­jän ku­lut­ta­jan­suo­ja paranee

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Näkökulma: Hei poliitikko, sinua arvostellaan vallankäyttösi vuoksi, ei sukupuolesi – Get over it

Nä­kö­kul­ma: Hei po­lii­tik­ko, sinua ar­vos­tel­laan val­lan­käyt­tö­si vuoksi, ei su­ku­puo­le­si – Get over it

13.01.2023 18:30 4
Tilaajille
Uusi Suomi: Markus Mustajärvi jättää politiikan

Uusi Suomi: Markus Mus­ta­jär­vi jättää po­li­tii­kan

12.01.2023 10:52 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häm­mäs­tyt­tää, kum­mas­tut­taa isom­paa­kin kul­ki­jaa

06.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ki­jän edun­val­von­taa tar­vi­taan nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

06.01.2023 05:00
Tilaajille
Perussuomalaiset kiilasi SDP:n ohitse kakkoseksi Ylen puoluekannatusmittauksessa – keskusta punnersi hiukan ylöspäin

Pe­rus­suo­ma­lai­set kiilasi SDP:n ohitse kak­ko­sek­si Ylen puo­lue­kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – kes­kus­ta pun­ner­si hiukan ylös­päin

05.01.2023 08:06 35
Jospa kaikki kääntyy lopulta parhain päin?
Kolumni

Jospa kaikki kääntyy lopulta parhain päin?

04.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­den­tin puhe sisälsi vir­he­ar­vioi­ta

03.01.2023 05:00 9
Tilaajille
Koronan koulima suurlähettiläs kehuu Nato-Suomea – EU:n puheenjohtaja Tshekki nousi kärkeen ukrainalaisten tulomaana: "Yli 400 000 pakolaista on valtavasti"

Koronan koulima suur­lä­het­ti­läs kehuu Na­to-Suo­mea – EU:n pu­heen­joh­ta­ja Tshekki nousi kärkeen uk­rai­na­lais­ten tu­lo­maa­na: "Yli 400 000 pa­ko­lais­ta on val­ta­vas­ti"

31.12.2022 18:30
Tilaajille
Turkki-myönnytyksistä ja Nato-profiilista nousee vaaliteema – Nato-keskustelua tutkinut Iro Särkkä: "Suurin liikkumavara on kokoomuksella, perussuomalaisilla ja vasemmistoliitolla"

Turk­ki-myön­ny­tyk­sis­tä ja Na­to-pro­fii­lis­ta nousee vaa­li­tee­ma – Na­to-kes­kus­te­lua tut­ki­nut Iro Särkkä: "Suurin liik­ku­ma­va­ra on ko­koo­muk­sel­la, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ja va­sem­mis­to­lii­tol­la"

31.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­pa­nee­li ei ole tie­de­or­ga­ni­saa­tio

29.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Eduskuntavaaleihin on enää alle sata päivää – Millaisen arvosanan tunnetut politiikan toimittajat antavat Sanna Marinin hallitukselle?

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää alle sata päivää – Mil­lai­sen ar­vo­sa­nan tun­ne­tut po­li­tii­kan toi­mit­ta­jat antavat Sanna Marinin hal­li­tuk­sel­le?

24.12.2022 06:30 25
Tilaajille
Yrittäjiltä lähti matto alta – Tunnettu laulaja menetti 1,2 miljoonaa euroa kulttuurialan koronasuluissa: "Rajoitusten jälkipyykki on vielä pesemättä"

Yrit­tä­jil­tä lähti matto alta – Tun­net­tu laulaja menetti 1,2 mil­joo­naa euroa kult­tuu­ri­alan ko­ro­na­su­luis­sa: "Ra­joi­tus­ten jäl­ki­pyyk­ki on vielä pe­se­mät­tä"

17.12.2022 06:30 31
Tilaajille