Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Politiikka
Kuukausi

Po­li­tii­kas­ta lähtevä Juha Sipilä on par­ja­tuim­pia päät­tä­jiä, vaikka on­nis­tui vel­kaan­tu­mi­sen tai­tos­sa – Nyt hän pal­jas­taa, mikä olisi saanut jat­ka­maan pi­tem­pään

18.09.2021 08:00 7
Tilaajille

Hal­li­tus jatkaa kes­key­ty­nei­tä bud­jet­ti­neu­vot­te­lu­ja –  kes­kus­ta ja vihreät eivät kes­ki­viik­ko­na löy­tä­neet sopua pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä

09.09.2021 08:09 6
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­toon ei tule valita kun­ta­po­lii­tik­ko­ja, vaan yh­teis­työ­ky­kyi­siä maa­kun­nan edun val­vo­jia

06.09.2021 20:00 8
Tilaajille
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la on täällä – hal­li­tuk­sen on kai­vet­ta­va it­sel­leen epä­mie­lui­sat­kin kor­jaus­toi­met käyt­töön bu­det­ti­rii­hes­sä

05.09.2021 15:00 6
Tilaajille

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

04.09.2021 08:00 1
Tilaajille

Lapin uudella alue­val­tuus­tol­la on valtaa, vaikka moni seikka on lakien avulla tiuk­kaan sää­del­ty – "Ky­lä­po­li­ti­koin­ti" koetaan uhaksi

03.09.2021 19:30 13
Tilaajille

Markus Lohi ei jatka Lapin lii­tos­sa, mutta asettuu ehdolle alue­val­tuus­toon – Bud­jet­ti ihan eri luokkaa kuin Lapin lii­tos­sa

01.09.2021 06:30 11
Tilaajille

Pirkka Aalto Ke­mi­jär­vel­tä kris­til­lis­de­mo­kraat­tien va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

31.08.2021 08:42 1
Tilaajille

Katri Kul­mu­nin kam­pan­ja yksi kal­leim­mis­ta Lapissa – Osa eh­dok­kais­ta ei ole vie­lä­kään lä­het­tä­nyt il­moi­tus­ta kam­pan­jan­sa kus­tan­nuk­sis­ta

30.08.2021 19:30 8
Tilaajille
Vanhemmat

Erkki Park­ki­nen palasi 30 vuoden jälkeen ko­ti­seu­dul­leen kun­nan­joh­ta­jak­si – hän laittoi itsensä likoon, jotta pieni Salla saa­tai­siin maail­man­kar­tal­le, ja lopulta on­nis­tui

23.08.2021 09:38 7
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kan­nat­taa haudata haaveet uudesta verosta – Kun hal­li­tus sanelee teh­tä­vät, valtion pitää maksaa myös lasku

18.08.2021 19:16 12
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra Af­ga­nis­ta­nin mah­dol­li­ses­ta pa­ko­lai­saal­los­ta: "Hu­ma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei rat­kai­se on­gel­mia"

15.08.2021 12:18 7
Tilaajille

Koi­ras­taan johtaja tun­ne­taan? – Kuu­lui­sat lem­mi­kit in­hi­mil­lis­tä­vät omis­ta­jaan­sa ja voivat jopa var­mis­taa vaa­li­voi­ton

14.08.2021 18:30
Tilaajille

En­nak­ko­suo­sik­ki Riikka Purra va­lit­tiin pe­rus­suo­ma­lais­ten uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

14.08.2021 13:22 8

Vaa­li­ko­meet­ta Minja Koskela toivoo, ettei fe­mi­nis­miä käytetä brän­di­työ­ka­lu­na – "Ei ole niin tär­keää, kut­suu­ko itseään fe­mi­nis­tik­si, sillä teot rat­kai­se­vat"

14.08.2021 06:30
Tilaajille

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön bud­jet­ti­eh­do­tus on 6,7 mil­jar­dia ali­jää­mäi­nen

12.08.2021 12:50 1

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Saa­rik­ko vastaa ko­koo­muk­sen vel­ka­kri­tiik­kiin – "Suomi vel­kaan­tu­nut kai­kis­sa hal­li­tuk­sen vä­reis­sä"

09.08.2021 13:56 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yrittää pitää yh­teis­kun­nan syk­syl­lä avoi­me­na, mikä on Lapin mat­kai­lul­le erit­täin tärkeä tavoite – Air France ehti en­sim­mäi­se­nä

07.08.2021 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­li­jan ilot ja riemut

03.08.2021 05:00 2
Tilaajille

Tatu Hietala va­lit­tiin Ranuan val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si ja Mirva Salmela kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

02.08.2021 15:36
Tilaajille