Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ammattikalastus
Jokiseuran puheenjohtaja: Tornionjoen lohi on hätää kärsimässä

Jo­ki­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja: Tor­nion­joen lohi on hätää kär­si­mäs­sä

25.10.2023 12:36 9
Tilaajille
"Suurin vaikutus on kalastuksen kestolla ja rysien määrillä" – pienenevän kalastuskiintiön vaikutuksia nousulohien määrään Tornionjoella on vielä vaikea arvioida

"Suurin vai­ku­tus on ka­las­tuk­sen kes­tol­la ja rysien mää­ril­lä" – pie­ne­ne­vän ka­las­tus­kiin­tiön vai­ku­tuk­sia nou­su­lo­hien määrään Tor­nion­joel­la on vielä vaikea ar­vioi­da

25.10.2023 12:36 13
Tilaajille
Silakan pyyntikielto vaikuttaisi myös Perämerellä, sillä osa kalastajista on täysin sen varassa – Maa- ja metsätalousministeri Essayah pitää esitystä suhteettomana ja kohtuuttomana

Silakan pyyn­ti­kiel­to vai­kut­tai­si myös Pe­rä­me­rel­lä, sillä osa ka­las­ta­jis­ta on täysin sen varassa – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Essayah pitää esi­tys­tä suh­teet­to­ma­na ja koh­tuut­to­ma­na

30.08.2023 17:03 7
Tilaajille
Kemijärven Paikalliskalaparlamentissa uskotaan itälappilaisen kalan kysyntään – haasteena alhainen jalostusaste ja työvoimapula

Ke­mi­jär­ven Pai­kal­lis­ka­la­par­la­men­tis­sa us­ko­taan itä­lap­pi­lai­sen kalan ky­syn­tään – ­haas­tee­na al­hai­nen ja­los­tus­as­te ja työ­voi­ma­pu­la

07.07.2023 19:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­tor­ni Ro­va­nie­mel­le

04.07.2023 05:00 1
Kemijärvestä nousee nyt kuhaa ja haukea – ammattikalastajat jatkavat pyyntiä vappuun asti

Ke­mi­jär­ves­tä nousee nyt kuhaa ja haukea – am­mat­ti­ka­las­ta­jat jat­ka­vat pyyntiä vappuun asti

10.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Al­ku­pe­räi­set tai­me­net ja siiat tu­hot­tiin is­tu­tus­vim­mas­sa

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Perämeren ammattikalastaja kritisoi valtion hyljepolitiikkaa näyttävällä mielenilmauksella – "Vahingot ovat kasvaneet, vaikka olisi millaiset kalterit suojana"

Pe­rä­me­ren am­mat­ti­ka­las­ta­ja kri­ti­soi valtion hyl­je­po­li­tiik­kaa näyt­tä­väl­lä mie­len­il­mauk­sel­la – "­Va­hin­got ovat kas­va­neet, vaikka olisi mil­lai­set kal­te­rit suo­ja­na"

29.09.2022 12:53 7
Tilaajille
Kalastus muuttui eläinrääkkäykseksi, ja ammattikalastajat tapettiin sukupuuttoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­las­tus muuttui eläin­rääk­käyk­sek­si, ja am­mat­ti­ka­las­ta­jat ta­pet­tiin su­ku­puut­toon

30.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Puolalaiset isä ja poika vaikuttuivat Lokasta, ja aikovat alkaa ainakin kausikalastajiksi – "Haluan kokeilla onneani täällä pohjoisessa"

Puo­la­lai­set isä ja poika vai­kut­tui­vat Lo­kas­ta, ja aikovat alkaa ainakin kau­si­ka­las­ta­jik­si – "­Ha­luan ko­keil­la onneani täällä poh­joi­ses­sa"

19.07.2022 17:04 1
Tilaajille
Vielä vähän aikaa sitten Puolassa ei tunnettu loukkua ja katiskaa – nyt Sodankylän lokkalaisten kalastustavat on otettu käyttöön Puolan suurimmalla tekoaltaalla

Vielä vähän aikaa sitten Puo­las­sa ei tun­net­tu loukkua ja ka­tis­kaa – nyt So­dan­ky­län lok­ka­lais­ten ka­las­tus­ta­vat on otettu käyt­töön Puolan suu­rim­mal­la te­ko­al­taal­la

26.05.2022 12:11 1
Tilaajille
Vuoden jutut: Petri Manninen heräsi yöllä vaimonsa huutoon – Muutaman metrin päässä kaasupullot räjähtelivät ja perheen elämäntyö paloi maan tasalle

Vuoden jutut: Petri Man­ni­nen heräsi yöllä vai­mon­sa huutoon – Muu­ta­man metrin päässä kaa­su­pul­lot rä­jäh­te­li­vät ja perheen elä­män­työ paloi maan tasalle

31.12.2021 10:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä me­nem­me?

21.10.2020 08:58
Tilaajille
Lokkaan haluttiin uusia ammattikalastajia – tavoite täyttyi moninkertaisesti

Lokkaan ha­lut­tiin uusia am­mat­ti­ka­las­ta­jia – tavoite täyttyi mo­nin­ker­tai­ses­ti

04.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Kari Heinikoski kalastaa lohta Perämerellä

Kari Hei­ni­kos­ki ka­las­taa lohta Pe­rä­me­rel­lä

17.06.2020 13:56
Sodankylä hakee rahoitusta kalasatamien laiteinvestointeihin

So­dan­ky­lä hakee ra­hoi­tus­ta ka­la­sa­ta­mien lai­te­in­ves­toin­tei­hin

04.12.2019 10:25
Tilaajille
Uudet ammattikalastajat löysivät Lokkaan –Vielä muutama vuosi sitten Lokan ammattikalastajat olivat loppumassa. Nyt tulijoita olisi enemmän kuin vapaita asuntoja kylässä

Uudet am­mat­ti­ka­las­ta­jat löy­si­vät Lokkaan –Vielä muutama vuosi sitten Lokan am­mat­ti­ka­las­ta­jat olivat lop­pu­mas­sa. Nyt tu­li­joi­ta olisi enemmän kuin vapaita asun­to­ja kylässä

02.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pyy­tä­jil­le jäävät vain ka­lan­päät

21.11.2019 10:48
Tilaajille
Hyljetilanne kestämätön Perämeren alueella: Kalastajien rysät norppien ruokinta-automaatteja

Hyl­je­ti­lan­ne kes­tä­mä­tön Pe­rä­me­ren alueel­la: Ka­las­ta­jien rysät norp­pien ruo­kin­ta-au­to­maat­te­ja

24.10.2019 15:12
Tilaajille