Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornionjoki
Rakennuslama ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo rakentaa korkeat kerrostalot paraatipaikalle Tornioon

Ra­ken­nus­la­ma ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo ra­ken­taa korkeat ker­ros­ta­lot pa­raa­ti­pai­kal­le Tor­nioon

07.12.2023 19:57 2
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Jokiseuran puheenjohtaja: Tornionjoen lohi on hätää kärsimässä

Jo­ki­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja: Tor­nion­joen lohi on hätää kär­si­mäs­sä

25.10.2023 12:36 9
Tilaajille
"Suurin vaikutus on kalastuksen kestolla ja rysien määrillä" – pienenevän kalastuskiintiön vaikutuksia nousulohien määrään Tornionjoella on vielä vaikea arvioida

"Suurin vai­ku­tus on ka­las­tuk­sen kes­tol­la ja rysien mää­ril­lä" – pie­ne­ne­vän ka­las­tus­kiin­tiön vai­ku­tuk­sia nou­su­lo­hien määrään Tor­nion­joel­la on vielä vaikea ar­vioi­da

25.10.2023 12:36 13
Tilaajille
Lohenpoikasia löytyi jopa läheltä Kilpisjärveä Muonionjokeen laskevasta Könkämäenosta  – poikasten määrät hyvällä tasolla Tornionjoella ja Simojoella

Lo­hen­poi­ka­sia löytyi jopa läheltä Kil­pis­jär­veä Muo­nion­jo­keen las­ke­vas­ta Kön­kä­mäe­nos­ta – poi­kas­ten määrät hyvällä tasolla Tor­nion­joel­la ja Si­mo­joel­la

17.10.2023 10:56 3
Tilaajille
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

26.09.2023 06:00 2
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Suomi on lähettänyt valituslupahakemuksen Pajalan kaivoksen ympäristöluvasta – vaikutukset Suomen puolelle ovat viranomaisten mukaan täysi arvoitus

Suomi on lä­het­tä­nyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen Pajalan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta – vai­ku­tuk­set Suomen puo­lel­le ovat vi­ran­omais­ten mukaan täysi ar­voi­tus

01.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Tornionjoen ja Simojoen kesän lohimäärät olivat pettymyksiä – Tornionjoella heikoin lohennousu kolmeentoista vuoteen

Tor­nion­joen ja Si­mo­joen kesän lo­hi­mää­rät olivat pet­ty­myk­siä – Tor­nion­joel­la heikoin lo­hen­nou­su kol­meen­tois­ta vuoteen

30.08.2023 16:33 4
Tilaajille
Suomalaismies hukkui veneonnettomuudessa Tornionjoella Pajalassa

Suo­ma­lais­mies hukkui ve­ne­on­net­to­muu­des­sa Tor­nion­joel­la Pa­ja­las­sa

14.08.2023 09:48
Tilaajille
Poliisipartio pelasti väsyneen uimarin Tornionjoesta siviilivenettä käyttäen

Po­lii­si­par­tio pelasti vä­sy­neen uimarin Tor­nion­joes­ta si­vii­li­ve­net­tä käyt­täen

15.07.2023 10:59 2
Tilaajille
Tornion- ja Simojokeen noussut vähemmän lohia kuin moniin vuosiin – tutkijan mukaan yhden vuoden notkahdus ei ole vielä kohtalokas

Tor­nion- ja Si­mo­jo­keen noussut vä­hem­män lohia kuin moniin vuosiin – tut­ki­jan mukaan yhden vuoden not­kah­dus ei ole vielä koh­ta­lo­kas

06.07.2023 12:50 1
Tilaajille
Tornionjoen lohen tulevaisuus ei valoisa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­nion­joen lohen tu­le­vai­suus ei va­loi­sa?

04.07.2023 05:02 10
Valoakin näkyy lohelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­loa­kin näkyy lohelle

16.06.2023 05:30 1
Jokakesäinen lohihuuma on vallannut Tornionlaakson – Kukkolankoskelta nousi jo yli 24-kiloinen saalis

Jo­ka­ke­säi­nen lo­hi­huu­ma on val­lan­nut Tor­nion­laak­son – Kuk­ko­lan­kos­kel­ta nousi jo yli 24-ki­loi­nen saalis

12.06.2023 20:30 5
Tilaajille
Joki tulvi sisään Lukaksen mökkiin – kesäkauden valmistelut vaihtuivat kastuneiden mökkien purkutöihin  Övertorneålla

Joki tulvi sisään Lu­kak­sen mökkiin – ke­sä­kau­den val­mis­te­lut vaih­tui­vat kas­tu­nei­den mökkien pur­ku­töi­hin Över­tor­neål­la

08.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Lohikesä Tornionjoella on alkanut: Kasperi Tyni nosti Matkakoskelta yli 16-kiloisen vonkaleen – lähetä kuva omasta lohisaaliistasi

Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

05.06.2023 11:56 5
Tulvasta on jokaisella mielipide – luonto näytti ammattilaisille ja paikallisille voimansa
Kolumni

Tul­vas­ta on jo­kai­sel­la mie­li­pi­de – luonto näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

28.05.2023 13:00 5
Ely-keskus pyytää ilmoittamaan tulvan kastelemista rakennuksista, jotta vahinkojen suuruus saadaan selville – tulevia vuosia varten kannattaa perehtyä tulvariskikarttoihin

Ely-kes­kus pyytää il­moit­ta­maan tulvan kas­te­le­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta, jotta va­hin­ko­jen suuruus saadaan sel­vil­le – tulevia vuosia varten kan­nat­taa pe­reh­tyä tul­va­ris­ki­kart­toi­hin

26.05.2023 09:12 1
Tilaajille