Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornionjoki
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

26.09.2023 06:00 2
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

26.09.2023 05:00
Tilaajille
Suomi on lähettänyt valituslupahakemuksen Pajalan kaivoksen ympäristöluvasta – vaikutukset Suomen puolelle ovat viranomaisten mukaan täysi arvoitus

Suomi on lä­het­tä­nyt va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen Pajalan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta – vai­ku­tuk­set Suomen puo­lel­le ovat vi­ran­omais­ten mukaan täysi ar­voi­tus

01.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Tornionjoen ja Simojoen kesän lohimäärät olivat pettymyksiä – Tornionjoella heikoin lohennousu kolmeentoista vuoteen

Tor­nion­joen ja Si­mo­joen kesän lo­hi­mää­rät olivat pet­ty­myk­siä – Tor­nion­joel­la heikoin lo­hen­nou­su kol­meen­tois­ta vuoteen

30.08.2023 16:33 4
Tilaajille
Suomalaismies hukkui veneonnettomuudessa Tornionjoella Pajalassa

Suo­ma­lais­mies hukkui ve­ne­on­net­to­muu­des­sa Tor­nion­joel­la Pa­ja­las­sa

14.08.2023 09:48
Tilaajille
Poliisipartio pelasti väsyneen uimarin Tornionjoesta siviilivenettä käyttäen

Po­lii­si­par­tio pelasti vä­sy­neen uimarin Tor­nion­joes­ta si­vii­li­ve­net­tä käyt­täen

15.07.2023 10:59 2
Tilaajille
Tornion- ja Simojokeen noussut vähemmän lohia kuin moniin vuosiin – tutkijan mukaan yhden vuoden notkahdus ei ole vielä kohtalokas

Tor­nion- ja Si­mo­jo­keen noussut vä­hem­män lohia kuin moniin vuosiin – tut­ki­jan mukaan yhden vuoden not­kah­dus ei ole vielä koh­ta­lo­kas

06.07.2023 12:50 1
Tilaajille
Tornionjoen lohen tulevaisuus ei valoisa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­nion­joen lohen tu­le­vai­suus ei va­loi­sa?

04.07.2023 05:02 10
Valoakin näkyy lohelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­loa­kin näkyy lohelle

16.06.2023 05:30 1
Jokakesäinen lohihuuma on vallannut Tornionlaakson – Kukkolankoskelta nousi jo yli 24-kiloinen saalis

Jo­ka­ke­säi­nen lo­hi­huu­ma on val­lan­nut Tor­nion­laak­son – Kuk­ko­lan­kos­kel­ta nousi jo yli 24-ki­loi­nen saalis

12.06.2023 20:30 5
Tilaajille
Joki tulvi sisään Lukaksen mökkiin – kesäkauden valmistelut vaihtuivat kastuneiden mökkien purkutöihin  Övertorneålla

Joki tulvi sisään Lu­kak­sen mökkiin – ke­sä­kau­den val­mis­te­lut vaih­tui­vat kas­tu­nei­den mökkien pur­ku­töi­hin Över­tor­neål­la

08.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Lohikesä Tornionjoella on alkanut: Kasperi Tyni nosti Matkakoskelta yli 16-kiloisen vonkaleen – lähetä kuva omasta lohisaaliistasi

Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

05.06.2023 11:56 5
Tulvasta on jokaisella mielipide – luonto näytti ammattilaisille ja paikallisille voimansa
Kolumni

Tul­vas­ta on jo­kai­sel­la mie­li­pi­de – luonto näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

28.05.2023 13:00 5
Ely-keskus pyytää ilmoittamaan tulvan kastelemista rakennuksista, jotta vahinkojen suuruus saadaan selville – tulevia vuosia varten kannattaa perehtyä tulvariskikarttoihin

Ely-kes­kus pyytää il­moit­ta­maan tulvan kas­te­le­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta, jotta va­hin­ko­jen suuruus saadaan sel­vil­le – tulevia vuosia varten kan­nat­taa pe­reh­tyä tul­va­ris­ki­kart­toi­hin

26.05.2023 09:12 1
Tilaajille
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Tornionjoella koettiin isoin kevättulva puoleen vuosisataan

Tor­nion­joel­la koet­tiin isoin ke­vät­tul­va puoleen vuo­si­sa­taan

24.05.2023 15:31 1
Valtatie 21 sekä tie 98 ovat jälleen auki Ylitorniolla – kulku rajanylityspaikalta Ruotsin puolelle Matarenkiin onnistuu taas

Val­ta­tie 21 sekä tie 98 ovat jälleen auki Yli­tor­niol­la – kulku ra­jan­yli­tys­pai­kal­ta Ruotsin puo­lel­le Ma­ta­ren­kiin on­nis­tuu taas

24.05.2023 13:37 1
Tilaajille
Länsi-Lapin suurtulvat pääsivät yllättämään sekä paikalliset että tulvariskiä työkseen ennakoivat viranomaiset – yllätyksiä on luvassa jatkossakin
Pääkirjoitus

Län­si-La­pin suur­tul­vat pää­si­vät yl­lät­tä­mään sekä pai­kal­li­set että tul­va­ris­kiä työk­seen en­na­koi­vat vi­ran­omai­set – yl­lä­tyk­siä on luvassa jat­kos­sa­kin

22.05.2023 22:27 13
Katso, kuinka korkealle tulvavesi nousi Tornion- ja Muonionjoella – kokosimme tiedot vedenkorkeuksista

Katso, kuinka kor­keal­le tul­va­ve­si nousi Tor­nion- ja Muo­nion­joel­la – ­ko­ko­sim­me tiedot ve­den­kor­keuk­sis­ta

22.05.2023 19:19
Tilaajille