Luonto
Viikko
Päiväkirja: Ja tämä kesä oli todella antoisa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ja tämä kesä oli todella antoisa

14.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Aluksi Marjo Kämäräisen epäiltiin paleltuvan metsällä, nyt hänen tiedetään pystyvän hirven paloitteluun – Näin entisestä kasvissyöjästä tuli "metsästelijä" ja yksi Eränkävijät-sarjan päähenkilöistä

Aluksi Marjo Kä­mä­räi­sen epäil­tiin pa­lel­tu­van met­säl­lä, nyt hänen tie­de­tään pys­ty­vän hirven pa­loit­te­luun – Näin en­ti­ses­tä kas­vis­syö­jäs­tä tuli "met­säs­te­li­jä" ja yksi Erän­kä­vi­jät-sar­jan pää­hen­ki­löis­tä

12.09.2020 16:02 0
Tilaajille
Päiväkirja: Saalista ilman laukaustakaan
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Saa­lis­ta ilman lau­kaus­ta­kaan

12.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Katso lyhytdokumentti Pyyn metsä

Katso ly­hyt­do­ku­ment­ti Pyyn metsä

12.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Sääskilahti

Lu­ki­jal­ta: Nyt kun kesä mennyt on

12.09.2020 04:50 0
Tilaajille
Lähes valkoinen kanalintu tallentui lukijan videolle Kuusamossa – asiantuntija arvioi, että kyse on leukistisesta metsosta

Lähes val­koi­nen ka­na­lin­tu tal­len­tui lukijan vi­deol­le Kuu­sa­mos­sa – asian­tun­ti­ja arvioi, että kyse on leu­kis­ti­ses­ta met­sos­ta

11.09.2020 21:31 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Joki kuin oma veli
Kolumni Aino-Sofia Orjasniemi

Joki kuin oma veli

11.09.2020 06:45 0
Tilaajille
WWF:n raportti antaa hälyttävän kuvan luonnontilasta – selkärankaisten villieläinten lajikannat ovat romahtaneet 50 vuodessa

WWF:n ra­port­ti antaa hä­lyt­tä­vän kuvan luon­non­ti­las­ta – sel­kä­ran­kais­ten vil­lie­läin­ten la­ji­kan­nat ovat ro­mah­ta­neet 50 vuo­des­sa

10.09.2020 09:14 0
Suosiotaan kasvattaneen Riisitunturin kansallispuiston parkkialueen laajennustyöt alkavat – autopaikkojen määrä kolminkertaistuu

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton park­kia­lueen laa­jen­nus­työt alkavat – au­to­paik­ko­jen määrä kol­min­ker­tais­tuu

10.09.2020 07:08 0
Lukijalta: Päättäjillä vastuu Suomen luonnosta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Päät­tä­jil­lä vastuu Suomen luon­nos­ta

09.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Keski-ikäisen unelma on syyspäivä Penikoilla

Päi­vä­kir­ja: Kes­ki-ikäi­sen unelma on syys­päi­vä Pe­ni­koil­la

09.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Syksyn väriloisto on jo aluillaan Lapissa – ruska saapui tänä vuonna hyvin nopeasti, komeimmillaan värikirjo on kuun puolivälissä

Syksyn vä­ri­lois­to on jo aluil­laan Lapissa – ruska saapui tänä vuonna hyvin no­peas­ti, ko­meim­mil­laan vä­ri­kir­jo on kuun puo­li­vä­lis­sä

07.09.2020 16:38 0
Tilaajille
Lapin kansallispuistoissa erittäin vilkas kesä, ennätysvuosi suli keväällä koronaan

Lapin kan­sal­lis­puis­tois­sa erit­täin vilkas kesä, en­nä­tys­vuo­si suli ke­vääl­lä ko­ro­naan

07.09.2020 12:54 0
Tilaajille
Lukijan runo: Mintun luontoruno
Lukijalta Mielipide

Lukijan runo: Mintun luon­to­ru­no

04.09.2020 14:41 0
Päiväkirja: Luonto lepää, kaikki ei käsitä

Päi­vä­kir­ja: Luonto lepää, kaikki ei käsitä

04.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Haikarat ovat piristäneet Meri-Lapin lintusyksyä - harmaahaikaroita on nähty jopa pikkuparvin, monet lajit ovat jo  lähteneet muuttomatkalle

Hai­ka­rat ovat pi­ris­tä­neet Me­ri-La­pin lin­tu­syk­syä - har­maa­hai­ka­roi­ta on nähty jopa pik­ku­par­vin, monet lajit ovat jo läh­te­neet muut­to­mat­kal­le

02.09.2020 15:03 0
Viime talvi oli poikkeuksellisen luminen ja poroelinkeinolle vaikea – Kun luonnonlaitumet vähenevät, paine porojen keinoruokintaan kasvaa
Pääkirjoitus

Viime talvi oli poik­keuk­sel­li­sen luminen ja po­roe­lin­kei­nol­le vaikea – Kun luon­non­lai­tu­met vä­he­ne­vät, paine porojen kei­no­ruo­kin­taan kasvaa

31.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Pyhä-Luoston kansallispuiston lajikartoitusmaratonissa löytyi uhanalaisia aarteita

Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­ton la­ji­kar­toi­tus­ma­ra­to­nis­sa löytyi uha­na­lai­sia aar­tei­ta

30.08.2020 12:29 1
Tilaajille
Jänisruttoa ilmennyt Suomessa runsaasti elokuussa

Jä­nis­rut­toa il­men­nyt Suo­mes­sa run­saas­ti elo­kuus­sa

28.08.2020 10:54 0
Tuuruharjun luontopolku Inarin Kaamasessa korjattiin ja laajennettiin kesän aikana – polku sai oman kuntosalin, jossa harjoittelu painottuu ylävartalon lihaksiin

Tuu­ru­har­jun luon­to­pol­ku Inarin Kaa­ma­ses­sa kor­jat­tiin ja laa­jen­net­tiin kesän aikana – polku sai oman kun­to­sa­lin, jossa har­joit­te­lu pai­not­tuu ylä­var­ta­lon li­hak­siin

28.08.2020 09:43 0
Tilaajille