Luonto
Viimeisin 4 tuntia

Hyön­teis­tut­ki­ja: Ther­ma­cell ei anna syytä pa­niik­kiin – "Kuuluu elä­mään, että aja­tel­laan myös ih­mis­nä­kö­kul­maa"

16:01 11
Tilaajille

Minun puuni: "Vielä yli 60 vuoden jäl­keen­kin se jatkaa vinoa kas­vuaan"

14:05

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ome­na­puut kuk­ki­vat val­loit­ta­vas­ti – nii­tä­kin voi ihailla sun­nun­tai­na Avoimet puu­tar­hat -ta­pah­tu­mas­sa

13:57
Viimeisin 12 tuntia

Vir­ta­ve­siä kar­toi­te­taan ja kun­nos­te­taan Lapissa

12:02 3
Tilaajille

Viikon ke­sä­fo­to: Uninen orava keikkuu oksalla

09:29

Erit­täin uhan­alai­sia muut­to­lin­tu­ja ha­vait­tiin Lapin al­ku­ke­säs­sä

08:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Vie­no-myrs­ky ei ai­heut­ta­nut juu­ri­kaan va­hin­ko­ja Poh­jois-Suo­mes­sa – vain muu­ta­mia puita kaa­tui­li

15.06.2021 21:24 2
Viikko ja vanhemmat

Kolme epä­on­nis­ta ret­kei­li­jää piti pe­las­taa maas­tos­ta Poh­jois-Ruot­sis­sa

15.06.2021 15:33
Tilaajille

Katso video: Pe­las­te­tut pennut ovat tyy­ty­väi­siä uuteen ko­tiin­sa Kuu­sa­mos­sa – Pih­la-ket­tu hurmaa lem­pey­del­lään, kun taas Ai­na-kar­hu saa ma­tot­kin rul­lal­le

15.06.2021 15:24 1
Tilaajille

Ark­ti­ku­min puis­toon il­mes­tyi outo ra­ken­nel­ma, joka onkin jopa Suomen suurin ötök­kä­ho­tel­li – ym­pä­ris­tö­tai­de­teos muuttuu kesän aikana nii­tyk­si

15.06.2021 14:19 1

Ahkerat ke­sä­työ­läi­set siir­tyi­vät Kemin saariin – Lam­mas­pai­men­lo­mis­ta toi­vo­taan uutta hit­ti­tuo­tet­ta luon­to­mat­kai­lul­le

15.06.2021 11:00
Tilaajille

Uusi laki pa­ran­taa ul­ko­mais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den asemaa – "Poi­mi­joi­den vel­kaan­tu­mi­nen ennen Suomeen tuloa kes­kei­nen on­gel­ma"

14.06.2021 15:40 6
Tilaajille

Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu muis­tut­taa va­rau­tu­maan luon­nos­sa ret­kei­lyyn – Ko­ro­na­ke­sä­nä yhä useampi on eksynyt

14.06.2021 09:12
Tilaajille

Kesä on täällä – Lu­ki­joi­den kuvissa kuk­ki­vat kul­le­rot ja veden pin­nal­ta löytyy ufoja

12.06.2021 07:30 1
Tilaajille

Met­sä­pa­lo­jen riski on nyt eri­tyi­sen suuri maan poh­jois­osas­sa

11.06.2021 15:41
Tilaajille

Viikon ke­sä­fo­to: Kris­tii­na Ki­vi­lom­po­lo nappasi näyt­tä­vän kuvan sii­piään rä­pyt­te­le­väs­tä kui­kas­ta

11.06.2021 15:05

Met­sä­hal­li­tus kerää tu­ris­tien pissaa putkeen Inarin ret­ki­koh­teil­la – Tar­koi­tus on ke­ven­tää luonnon kuor­mi­tus­ta ja hel­pot­taa jä­te­huol­toa

11.06.2021 13:15 15
Tilaajille

Pin­ta­ve­det ovat Suo­mes­sa ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­piä – Ke­vo­jär­vel­lä lähes viisi astetta ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pää vettä

11.06.2021 09:04

Menikö au­rin­gon­pi­men­nys ohi? Tältä se näytti lu­ki­jam­me ikuis­ta­ma­na Sal­las­sa eri­kois­kau­ko­put­ken läpi: "I­ki­muis­toi­nen näky", kertoo har­ras­ta­ja

10.06.2021 16:05
Tilaajille

Per­ho­ka­las­ta­ja koki karun yl­lä­tyk­sen jo­ki­var­res­sa Pu­das­jär­vel­lä – "Kivet ku­hi­si­vat niin kuin ne olisi pei­tet­ty elä­väl­lä, mus­tal­la ma­tol­la"

10.06.2021 15:07 4
Tilaajille