Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luonto
Viimeisin 12 tuntia
Kalojen nopea lopetus lakiin

Kalojen nopea lopetus lakiin

15:45 2
Viikko
Lehtikuusi selviää tykky- ja tuulivaurioista mäntyä paremmin, ja siitä pitävät myös liito-orava ja poro

Leh­ti­kuu­si selviää tykky- ja tuu­li­vau­riois­ta mäntyä pa­rem­min, ja siitä pitävät myös lii­to-ora­va ja poro

03.12.2023 13:37 4
Tilaajille
Erakkona elänyt Annika Myllykoski alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luontojoogaa, jossa sade puhdistaa ja tuuli vie mielestä pois tarpeettoman

Erak­ko­na elänyt Annika Myl­ly­kos­ki alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luon­to­joo­gaa, jossa sade puh­dis­taa ja tuuli vie mie­les­tä pois tar­peet­to­man

03.12.2023 05:00 1
Tilaajille
Siperian terveiset ilahduttivat lintuharrastajia

Si­pe­rian ter­vei­set ilah­dut­ti­vat lin­tu­har­ras­ta­jia

01.12.2023 16:23 1
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

01.12.2023 15:20 2
Tilaajille
Marraskuu oli paikoin harvinaisen kylmä Lapissa, keskilämpötila jäi 12 pakkasasteeseen

Mar­ras­kuu oli paikoin har­vi­nai­sen kylmä La­pis­sa, kes­ki­läm­pö­ti­la jäi 12 pak­kas­as­tee­seen

01.12.2023 12:28
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

29.11.2023 05:30
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la

28.11.2023 09:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tu­ri­lam­pien nieriä tu­hot­tiin jo 1950-lu­vul­la

28.11.2023 04:51
Alkuviikko alkaa kovilla pakkasilla – kaakosta saapuvat lumisateet taittavat myöhemmin kylmimmän terän, mutta samalla tuuli yltyy

Al­ku­viik­ko alkaa kovilla pak­ka­sil­la – kaa­kos­ta saa­pu­vat lu­mi­sa­teet tait­ta­vat myö­hem­min kyl­mim­män terän, mutta samalla tuuli yltyy

26.11.2023 14:45
Tilaajille
Sytykepussi kulkee aina Mira Pyyn retkillä mukana, vaikka mitään sytytettävää ei ole koko saarella – kolme retkeilijää kertoo rakkaimman varusteensa tarinan

Sy­ty­ke­pus­si kulkee aina Mira Pyyn ret­kil­lä mukana, vaikka mitään sy­ty­tet­tä­vää ei ole koko saa­rel­la – kolme ret­kei­li­jää kertoo rak­kaim­man va­rus­teen­sa tarinan

26.11.2023 05:00
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Hallinto-oikeus perui aluehallintoviraston päätöksen – Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa

Hal­lin­to-oi­keus perui alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa

24.11.2023 13:48 2
Tilaajille
Ylä-Lapin myyräkannat huipussaan – kuiva kesä keskinkertaisti huipun

Ylä-La­pin myy­rä­kan­nat hui­pus­saan – kuiva kesä kes­kin­ker­tais­ti huipun

24.11.2023 09:18
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Matkalla mediataiteen reidariksi – rovaniemeläinen Arttu Nieminen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

Mat­kal­la me­dia­tai­teen rei­da­rik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Arttu Nie­mi­nen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

23.11.2023 12:33 2
Tilaajille
Kun päiväretkistä siirtyy vaelluksiin, ensimmäisenä kannattaa luopua suorittamisesta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaativaa kohdetta, joista on hyvä aloittaa

Kun päi­vä­ret­kis­tä siirtyy vael­luk­siin, en­sim­mäi­se­nä kan­nat­taa luopua suo­rit­ta­mi­ses­ta – Harri Ahonen listaa 7 helppoa ja 2 vaa­ti­vaa koh­det­ta, joista on hyvä aloit­taa

19.11.2023 10:00
Tilaajille
Tärkeintä hyvä lopputulos, eivät keinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­kein­tä hyvä lop­pu­tu­los, eivät keinot

17.11.2023 21:26
Kalakirjaston hyllyillä oli tilaa vielä yhdelle – Ari Savikko ja Sulo Tiainen kirjoittivat perhokalastuksesta tietotarinakirjan

Ka­la­kir­jas­ton hyl­lyil­lä oli tilaa vielä yhdelle – Ari Savikko ja Sulo Tiainen kir­joit­ti­vat per­ho­ka­las­tuk­ses­ta tie­to­ta­ri­na­kir­jan

16.11.2023 05:00
Tilaajille
Jos susi pitää ampua, niin helikopterista
Kolumni

Jos susi pitää ampua, niin he­li­kop­te­ris­ta

16.11.2023 05:00 9
Tilaajille