Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Rikokset
Kuukausi

16-vuo­tias tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2021 10:25
Tilaajille

Kul­jet­ta­ja ajoi ris­teyk­ses­sä pyö­räi­li­jän päälle Kemissä – uhri me­neh­tyi ta­pah­tu­ma­pai­kal­le, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

15.07.2021 21:51 1
Tilaajille

Miehet toivat yli 36 kiloa nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – väit­ti­vät os­ta­neen­sa nuuskat omaan käyt­töön, tuomio lankesi sa­la­kul­je­tuk­ses­ta ja ve­ro­pe­tok­ses­ta

14.07.2021 22:31 4
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­sel­le mie­hel­le liki kolme vuotta van­keut­ta lu­kui­sis­ta ri­kok­sis­ta – uhkaili toista jal­ka­jou­sel­la, huijasi ajo­neu­vo­kau­poil­la ja syyl­lis­tyi huu­maus­ai­ne­ri­kok­siin

13.07.2021 17:57
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan kes­kus­tas­ta löytyi ruumis: poliisi epäilee hen­ki­ri­kos­ta

08.07.2021 09:28
Tilaajille

Nel­jäl­le mie­hel­le van­keus­tuo­miot ryös­tös­tä ja ryöstön yri­tyk­ses­tä Tor­nios­sa – toinen uh­reis­ta pies­tiin ko­tiin­sa ja toinen ali­kul­ku­tun­ne­liin

05.07.2021 14:39
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keu­den on määrä antaa päätös Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen auton alla rä­jäh­tä­nees­tä pom­mis­ta – toinen syy­te­tyis­tä on kuollut

05.07.2021 08:01

Maas­to­pa­lon jäl­jil­tä löytyi ruumis Pa­ja­las­sa – poliisi epäilee murhaa ja mur­ha­polt­toa

02.07.2021 14:34
Tilaajille

Tornion rä­jäh­dyk­sen toinen syy­tet­ty on kuollut – mies kuoli ennen oi­keu­den­käyn­tiä

28.06.2021 16:49

Iäkäs ke­hi­tys­vam­mai­nen nainen kaatui po­sio­lai­ses­sa hoi­toyk­si­kös­sä, työn­te­ki­jät vii­vyt­te­li­vät ylös nos­ta­mis­ta – kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le tuomiot heit­teil­le­pa­nos­ta

27.06.2021 15:02 3
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä po­lii­sil­la ju­han­nuk­sen jäl­jil­tä sel­vi­tyk­ses­sä useita pa­hoin­pi­te­ly­jä, rat­ti­juo­pu­muk­sia, lii­ken­ne­teh­tä­viä sekä va­hin­gon­te­ko­ja – Me­ri-La­pin po­lii­sil­la nor­maa­lia vii­kon­lop­pua kii­rei­sem­pi ju­han­nus

27.06.2021 14:55 2
Tilaajille
Vanhemmat

Me­ri-La­pis­sa pa­hoin­pi­te­ly­jä ja varkaus – Po­lii­si­par­tio otti tekijän ve­rek­sel­tään kiinni

26.06.2021 12:38
Tilaajille

Viking Sallyn mur­ha­jut­tu tuli asian­aja­jal­le yl­lä­tyk­se­nä eteen – epäil­lyn puo­lus­ta­ja Martina Kronst­röm: "Uusi tut­kin­ta oli po­lii­sil­le sokea piste"

24.06.2021 08:00
Tilaajille

Mies yritti ki­ris­tää ala­ikäis­tä alas­ton­ku­val­la – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.06.2021 14:27
Tilaajille

Ke­mi­läis­tä miestä vankina pi­tä­neen perheen tuomiot lie­ve­ni­vät ho­vi­oi­keu­des­sa – osa syyt­teis­tä hy­lät­tiin

18.06.2021 11:27
Tilaajille

Ro­va­nie­men po­lii­sil­la vauh­di­kas vii­kon­lop­pu – ve­ne­trai­le­ri ve­nei­neen va­ras­tet­tiin ja kaksi nuorta louk­kaan­tui mo­po-on­net­to­muu­des­sa

13.06.2021 17:19 2
Tilaajille

Mies iski fi­lee­raus­veit­sel­lä uhriaan vatsaan – Oikeus tuo­mit­si yli kahden vuoden van­keu­teen tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

02.06.2021 15:50
Tilaajille

Po­lii­sil­ta niu­kas­ti li­sä­tie­toa Kor­ka­lo­vaa­ran ap­teek­ki­ryös­tös­tä – Epäilty tekijä saatu kiinni

30.05.2021 16:13 1
Tilaajille

Kor­ka­lo­vaa­ran ap­teek­ki ryös­tet­tiin – sul­jet­tiin ryöstön vuoksi

28.05.2021 20:25 1
Tilaajille

Lap­pi­lai­sel­le mie­hel­le yli viisi vuotta van­keut­ta lu­kui­sis­ta tör­keis­tä ri­kok­sis­ta – syyl­lis­tyi muun muassa tör­keään rais­kauk­seen ja va­pau­den riis­toon

28.05.2021 15:11 4
Tilaajille