Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rikokset
Kuukausi
Nuorten riskialtis liikennekäyttäytyminen huolettaa poliisia Kemissä – viikonloppuna useita sakkoja kouraan ja kortteja hyllylle

Nuorten ris­ki­al­tis lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­taa po­lii­sia Kemissä – vii­kon­lop­pu­na useita sakkoja kouraan ja kort­te­ja hyl­lyl­le

26.11.2023 11:08
Tilaajille
16-vuotias nuori ajeli tuhdissa humalassa Kemissä – Sodankylässä rattijuoppo rysäytti ojaan

16-vuo­tias nuori ajeli tuh­dis­sa hu­ma­las­sa Kemissä – So­dan­ky­läs­sä rat­ti­juop­po ry­säyt­ti ojaan

18.11.2023 16:23
Tilaajille
Oululainen Terttu Mankila oli vuosia Jari Sillanpään innokas fani, mutta seksuaalirikokset olivat liikaa – "Tuli olo, että hyi"

Ou­lu­lai­nen Terttu Mankila oli vuosia Jari Sil­lan­pään innokas fani, mutta sek­suaa­li­ri­kok­set olivat liikaa – "Tuli olo, että hyi"

11.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Mies kaahasi Rovaniementiellä Kemijärvellä yli 170 km/h – sai lähes kolmen tonnin sakot

Mies kaahasi Ro­va­nie­men­tiel­lä Ke­mi­jär­vel­lä yli 170 km/h – sai lähes kolmen tonnin sakot

10.11.2023 15:47 6
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus esittää Pekka Heikkisen palauttamista valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus esittää Pekka Heik­ki­sen pa­laut­ta­mis­ta val­tuus­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

06.11.2023 20:49 5
Tilaajille
Nainen ryöstettiin Rovaniemellä väkivaltaa käyttäen – poliisi otti epäillyn tekijän kiinni reilun tunnin kuluttua

Nainen ryös­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä vä­ki­val­taa käyt­täen – poliisi otti epäil­lyn tekijän kiinni reilun tunnin ku­lut­tua

06.11.2023 15:12 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kohtalokas tappelu olisi voinut olla viimeinen – Vuosia linnassa istunut mies kertoo, miten ajautui väkivallan kierteeseen ja miten nuoria autetaan

Koh­ta­lo­kas tappelu olisi voinut olla vii­mei­nen – Vuosia lin­nas­sa istunut mies kertoo, miten ajautui vä­ki­val­lan kier­tee­seen ja miten nuoria au­te­taan

28.10.2023 08:00
Tilaajille
Torniossa kaapattiin mies auton kyytiin väkisin – poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja keltatakkisesta henkilöstä

Tor­nios­sa kaa­pat­tiin mies auton kyytiin väkisin – poliisi pyytää sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja kel­ta­tak­ki­ses­ta hen­ki­lös­tä

19.10.2023 15:39
Yle: Äiti vaatii lappilaispäiväkodin työntekijöille rangaistusta 5-vuotiaan lapsensa pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta

Yle: Äiti vaatii lap­pi­lais­päi­vä­ko­din työn­te­ki­jöil­le ran­gais­tus­ta 5-vuo­tiaan lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta

17.10.2023 17:24 3
Tilaajille
Hengailevat nuorisoporukat sekoittuvat aikuisten mielissä pikkurikosten tekijöihin – rötösporukkaan kuulumisestakin on vielä pitkä matka katujengiin

Hen­gai­le­vat nuo­ri­so­po­ru­kat se­koit­tu­vat ai­kuis­ten mie­lis­sä pik­ku­ri­kos­ten te­ki­jöi­hin – rö­tös­po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta­kin on vielä pitkä matka ka­tu­jen­giin

14.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 38
Tilaajille
Pelastuslaitos sammutti pienen tulipalon Rovaniemellä, paikalla poliisin tutkinta – "Tapahtumapaikkatutkinnan vuoksi poliisi ei pysty tiedottamaan asiasta toistaiseksi"

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti pienen tu­li­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä, pai­kal­la po­lii­sin tut­kin­ta – "­Ta­pah­tu­ma­paik­ka­tut­kin­nan vuoksi poliisi ei pysty tie­dot­ta­maan asiasta tois­tai­sek­si"

08.09.2023 23:52 2
Rikolliset kalastelevat Osuuspankin tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – kesän aikana huijausyritykset lisääntyneet selvästi

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat Osuus­pan­kin tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – kesän aikana hui­jaus­yri­tyk­set li­sään­ty­neet sel­väs­ti

31.08.2023 17:08
Tilaajille
Rovaniemen poliisilla vilkas viikonloppu – häiriökäyttäytymisiä, päihtyneitä henkilöitä ja rattijuopumuksia

Ro­va­nie­men po­lii­sil­la vilkas vii­kon­lop­pu – häi­riö­käyt­täy­ty­mi­siä, päih­ty­nei­tä hen­ki­löi­tä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

06.08.2023 16:00
Tilaajille
Kemissä useita pahoinpitelyitä ja hurjia ylinopeuksia – "Viimeinen vuorokausi Kemin keskustan alueella on ollut poliisin kannalta erittäin vilkas"

Kemissä useita pa­hoin­pi­te­lyi­tä ja hurjia yli­no­peuk­sia – "Vii­mei­nen vuo­ro­kau­si Kemin kes­kus­tan alueel­la on ollut po­lii­sin kan­nal­ta erit­täin vilkas"

06.08.2023 11:22 5
Tilaajille
Poliisi tutkii Pohjolankadun paloa Rovaniemellä tuhotyön yrityksenä – kaipaa silminnäkijähavaintoja

Poliisi tutkii Poh­jo­lan­ka­dun paloa Ro­va­nie­mel­lä tu­ho­työn yri­tyk­se­nä – kaipaa sil­min­nä­ki­jä­ha­vain­to­ja

01.08.2023 09:41 3
Rovaniemen hiippailijasta ei ole enää tullut uusia havaintoja – hiippailija jäänyt tavoittamatta myös poliisilta

Ro­va­nie­men hiip­pai­li­jas­ta ei ole enää tullut uusia ha­vain­to­ja – hiip­pai­li­ja jäänyt ta­voit­ta­mat­ta myös po­lii­sil­ta

28.07.2023 10:09 1
Tilaajille
Thaipoimijoiden asemaan ei ole saatu parannusta – valvonnan merkitys korostuu ja yrityksiltä odotetaan avoimuutta
Pääkirjoitus

Thai­poi­mi­joi­den asemaan ei ole saatu pa­ran­nus­ta – val­von­nan mer­ki­tys ko­ros­tuu ja yri­tyk­sil­tä odo­te­taan avoi­muut­ta

22.07.2023 05:00 24
Meri-Lapin poliisi pyytää havaintoja pahoinpitelyyn ja ampumistapaukseen liittyen

Me­ri-La­pin poliisi pyytää ha­vain­to­ja pa­hoin­pi­te­lyyn ja am­pu­mis­ta­pauk­seen liit­tyen

16.07.2023 13:41 1
Mies meni väärään asuntoon Kemissä ja pahoinpiteli asukkaan – Pellossa puolestaan väärään asuntoon mennyt pahoinpideltiin

Mies meni väärään asun­toon Kemissä ja pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan – Pel­los­sa puo­les­taan väärään asun­toon mennyt pa­hoin­pi­del­tiin

16.07.2023 10:24 2
Tilaajille