Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Rikokset
Kuukausi
Autoilija ajoi reilua ylinopeutta Ranualla – epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta

Au­toi­li­ja ajoi reilua yli­no­peut­ta Ra­nual­la – epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta

15.06.2022 19:33 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen entinen kunnallispoliitikko tuomittiin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon – kosketteli samassa putkassa ollutta

Ro­va­nie­me­läi­nen entinen kun­nal­lis­po­lii­tik­ko tuo­mit­tiin pa­kot­ta­mi­ses­ta sek­suaa­li­seen tekoon – kos­ket­te­li samassa put­kas­sa ollutta

14.06.2022 15:35
Tilaajille
Mies ryösti, puukotti ja ajoi ylinopeutta Inarissa – tuomittiin kahden vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen

Mies ryösti, puu­kot­ti ja ajoi yli­no­peut­ta Ina­ris­sa – tuo­mit­tiin kahden vuoden ja 10 kuu­kau­den van­keu­teen

10.06.2022 09:03 1
Tilaajille
Lapin käräjäoikeudessa alkaa perjantaina Rovaniemellä viime kesänä tapahtuneen perhesurman käsittely – käräjäoikeus ei suostunut asianomistajan pyyntöön salassapidosta

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa alkaa per­jan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä viime kesänä ta­pah­tu­neen per­he­sur­man kä­sit­te­ly – kä­rä­jä­oi­keus ei suos­tu­nut asian­omis­ta­jan pyyn­töön sa­las­sa­pi­dos­ta

08.06.2022 11:12
Tilaajille
Vanhemmat
Nuoriso kokoontui juhlimaan koulujen päättäjäisiä Kemin laululavan läheisyyteen – poliisi valvoi juhlintaa tehostetusti, useat lasten vanhemmat saivat soiton poliisilta tulla hakemaan nuoret kotiin

Nuoriso ko­koon­tui juh­li­maan kou­lu­jen päät­tä­jäi­siä Kemin lau­lu­la­van lä­hei­syy­teen – poliisi valvoi juh­lin­taa te­hos­te­tus­ti, useat lasten van­hem­mat saivat soiton po­lii­sil­ta tulla ha­ke­maan nuoret kotiin

05.06.2022 17:03 2
Tilaajille
Nuori kaahaili Kemin keskustassa mopolla, joka kulki yli 100 km/h – Torniossa henkilöauto ja traktorimönkijä törmäsivät, kaksi loukkaantui

Nuori kaa­hai­li Kemin kes­kus­tas­sa mo­pol­la, joka kulki yli 100 km/h – Tor­nios­sa hen­ki­lö­au­to ja trak­to­ri­mön­ki­jä tör­mä­si­vät, kaksi louk­kaan­tui

04.06.2022 11:23
Tilaajille
Kemiläismiehelle yli vuosi ehdollista vankeutta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Ke­mi­läis­mie­hel­le yli vuosi eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja tör­keäs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä

03.06.2022 14:03
Tilaajille
Rukalla lumilautailijaan törmännyt sai sakot – tuomiossa nostettiin esiin liian kova tilannenopeus ja syöksylaskuasento

Rukalla lu­mi­lau­tai­li­jaan tör­män­nyt sai sakot – tuo­mios­sa nos­tet­tiin esiin liian kova ti­lan­ne­no­peus ja syök­sy­las­ku­asen­to

31.05.2022 18:45
Tilaajille
Poliisi huolissaan nuorten kuvaamista väkivaltavideoista – useat nuoret pahoinpitelivät uhrin sairaalakuntoon Rovaniemellä ja kuvasivat teon

Poliisi huo­lis­saan nuorten ku­vaa­mis­ta vä­ki­val­ta­vi­deois­ta – useat nuoret pa­hoin­pi­te­li­vät uhrin sai­raa­la­kun­toon Ro­va­nie­mel­lä ja ku­va­si­vat teon

30.05.2022 08:07 7
Tilaajille
Polkupyörävarkaat löytyivät torniolaisesta hotellihuoneesta – Kemissä varastettu viikonloppuna puolestaan autoja

Pol­ku­pyö­rä­var­kaat löy­tyi­vät tor­nio­lai­ses­ta ho­tel­li­huo­nees­ta – Kemissä va­ras­tet­tu vii­kon­lop­pu­na puo­les­taan autoja

21.05.2022 16:10 3
Tilaajille
Käräjäoikeus tuomitsi isoisän ehdolliseen vankeuteen ja yhdyskuntapalveluun seksuaalirikoksista – laittoi kätensä lastenlastensa housujen sisään

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si isoisän eh­dol­li­seen van­keu­teen ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – laittoi kätensä las­ten­las­ten­sa hou­su­jen sisään

17.05.2022 21:02
Tilaajille
Tämän talon pannuhuoneessa tehtiin kaksi julmaa rikosta kahdeksan kuukauden välein – Teräksen murhat ovat yhä selvittämätön mysteeri

Tämän talon pan­nu­huo­nees­sa tehtiin kaksi julmaa rikosta kah­dek­san kuu­kau­den välein – Te­räk­sen murhat ovat yhä sel­vit­tä­mä­tön mys­tee­ri

15.05.2022 06:30 1
Tilaajille
Piirustuksia kaupanneen miehen epäillään anastaneen ikäihmisiltä omaisuutta ympäri Lappia – poliisi pyytää havaintoja

Pii­rus­tuk­sia kau­pan­neen miehen epäil­lään anas­ta­neen ikä­ih­mi­sil­tä omai­suut­ta ympäri Lappia – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

09.05.2022 15:27 5
Tilaajille
Poliisi pyytää vihjeitä Kittilän Levillä vappuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn – mies löi Subwayn edessä toista miestä teräaseella selkään

Poliisi pyytää vih­jei­tä Kit­ti­län Levillä vappuna ta­pah­tu­nee­seen pa­hoin­pi­te­lyyn – mies löi Subwayn edessä toista miestä te­rä­aseel­la selkään

08.05.2022 16:58
Meri-Lapissa poliisin viikonloppu jatkui huumeratteina

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sin vii­kon­lop­pu jatkui huu­me­rat­tei­na

08.05.2022 11:08 3
Tilaajille
Kemin törkeä vahingonteko ja liikenteen häirintä kohdistui tavarajunaan – "On nämä harvinaisia tapauksia"

Kemin törkeä va­hin­gon­te­ko ja lii­ken­teen häi­rin­tä koh­dis­tui ta­va­ra­ju­naan – "On nämä har­vi­nai­sia ta­pauk­sia"

07.05.2022 11:49
Tilaajille
Juna törmäsi radalle laitettuihin esteisiin Kemissä – Poliisi: Oli suuri vaara, että juna olisi suistunut raiteilta

Juna törmäsi radalle lai­tet­tui­hin es­tei­siin Kemissä – Po­lii­si: Oli suuri vaara, että juna olisi suis­tu­nut rai­teil­ta

07.05.2022 10:49
Tilaajille
Nainen kavalsi paliskunnalta yli puoli miljoonaa euroa – vetosi maaniseen peliriippuvuuteen

Nainen kavalsi pa­lis­kun­nal­ta yli puoli mil­joo­naa euroa – vetosi maa­ni­seen pe­li­riip­pu­vuu­teen

03.05.2022 13:27
Tilaajille
Jokivarren kalastajat hävisivät Tornionjoen lohikiistan käräjäoikeudessa: pellolainen Pekka Lantto tuomittiin sakkoihin luvattomasta pyynnistä

Jo­ki­var­ren ka­las­ta­jat hä­vi­si­vät Tor­nion­joen lo­hi­kiis­tan kä­rä­jäoi­keu­des­sa: pel­lo­lai­nen Pekka Lantto tuo­mit­tiin sak­koi­hin lu­vat­to­mas­ta pyyn­nis­tä

14.04.2022 13:39 14
Tilaajille
Oppilas puukotti toista oppilasta ruokatauon aikana Rantavitikan koululla Rovaniemellä – kriisityö käynnistyi: "Tämä koskettaa ihan koko Rovaniemen kaupunkia"

Oppilas puu­kot­ti toista op­pi­las­ta ruo­ka­tauon aikana Ran­ta­vi­ti­kan kou­lul­la Ro­va­nie­mel­lä – krii­si­työ käyn­nis­tyi: "Tämä kos­ket­taa ihan koko Ro­va­nie­men kau­pun­kia"

12.04.2022 12:24
Tilaajille