Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Rikokset
Yhdeksäsluokkalainen puukotti koulukaveriaan Ylivieskassa, poliisi ottanut epäillyn kiinni

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen puu­kot­ti kou­lu­ka­ve­riaan Yli­vies­kas­sa, poliisi ottanut epäil­lyn kiinni

28.03.2023 22:26
HS: Anneli Auerin lapset peruneet todistuksensa äitiään vastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä – tuomioiden purkua vaaditaan

HS: Anneli Auerin lapset pe­ru­neet to­dis­tuk­sen­sa äitiään vastaan sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – tuo­mioi­den purkua vaa­di­taan

24.02.2023 18:38 2
Juliukselta huijattiin matkailuauto, Ristoa petettiin konekaupassa – kaksi lappilaista kertoo, miten he joutuivat huijauksen uhreiksi

Ju­liuk­sel­ta hui­jat­tiin mat­kai­luau­to, Ristoa pe­tet­tiin ko­ne­kau­pas­sa – kaksi lap­pi­lais­ta kertoo, miten he jou­tui­vat hui­jauk­sen uh­reik­si

20.02.2023 19:42 9
Tilaajille
Nuori kosketteli vahvassa humalassa ollutta 15-vuotiasta sukuelinten alueelle – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksen yrityksestä

Nuori kos­ket­te­li vah­vas­sa hu­ma­las­sa ollutta 15-vuo­tias­ta su­ku­elin­ten alueel­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä ja rais­kauk­sen yri­tyk­ses­tä

20.02.2023 17:32
Tilaajille
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kantaa huolta ala­ikäis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Suomen suurinta kansallispuistoa valvonut Jari Kangasniemi sai pedontappajia kiikkiin jopa kengännumerosta, mutta hinta oli kova

Suomen suu­rin­ta kan­sal­lis­puis­toa val­vo­nut Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta, mutta hinta oli kova

04.02.2023 05:00 28
Tilaajille

HB: Naa­mio­mies yritti ryöstää gril­li­kios­kin Haa­pa­ran­nal­la

02.02.2023 10:33
Tilaajille
Lappilainen romuyrittäjä poltti akkuja, autonrenkaita ja öljytynnyreitä pihallaan – käräjäoikeus langetti ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta

Lap­pi­lai­nen ro­mu­yrit­tä­jä poltti akkuja, au­ton­ren­kai­ta ja öl­jy­tyn­ny­rei­tä pi­hal­laan – kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

31.01.2023 13:53 12
Tilaajille
Useita rikoksia, asuntomurron ja kavalluksen tehnyt rovaniemeläismies tuomittiin yli vuodeksi vankeuteen

Useita ri­kok­sia, asun­to­mur­ron ja ka­val­luk­sen tehnyt ro­va­nie­me­läis­mies tuo­mit­tiin yli vuo­dek­si van­keu­teen

31.01.2023 11:20
Tilaajille
Isä sitoi kehitysvammaisen lapsen pinnasänkyyn katoksen – Oulun käräjäoikeus piti vapaudenriistona, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen

Isä sitoi ke­hi­tys­vam­mai­sen lapsen pin­na­sän­kyyn ka­tok­sen – Oulun kä­rä­jä­oi­keus piti va­pau­den­riis­to­na, mutta ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teen

12.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Elinkautiset vankeustuomiot ovat kiristyneet, mutta oikeusjärjestelmässä on vaarallinen aukko: "Systeemi on aivan idioottimainen, jos joku pääsee tappamaan monta kertaa"

Elin­kau­ti­set van­keus­tuo­miot ovat ki­ris­ty­neet, mutta oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä on vaa­ral­li­nen aukko: "Sys­tee­mi on aivan idioot­ti­mai­nen, jos joku pääsee tap­pa­maan monta kertaa"

07.01.2023 06:30 5
Poliisi kuristi toista poliisia kostean illanvieton jälkeen Levillä – hovioikeus tuomitsi pahoinpitelystä

Poliisi kuristi toista po­lii­sia kostean il­lan­vie­ton jälkeen Levillä – ho­vi­oi­keus tuo­mit­si pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.12.2022 12:58 3
Tilaajille
Poliisi IS:lle: Rautjärven kirkon polttamisesta epäilty mies löytyi kuolleena

Poliisi IS:lle: Raut­jär­ven kirkon polt­ta­mi­ses­ta epäilty mies löytyi kuol­lee­na

27.12.2022 10:08 1
Mies toi alaikäisen laittomasti Suomeen ja raiskasi – Lapin käräjäoikeus tuomitsi pitkään vankeusrangaistukseen törkeästä raiskauksesta ja ihmiskaupasta

Mies toi ala­ikäi­sen lait­to­mas­ti Suomeen ja rais­ka­si – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pitkään van­keus­ran­gais­tuk­seen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta ja ih­mis­kau­pas­ta

27.12.2022 09:31
Tilaajille
16-vuotias kuljettaja ei totellut poliisin antamaa pysäytysmerkkiä Ylitorniolla, vaan ajoi karkuun Ruotsin puolelle – Joulun aika sujunut Meri-Lapissa verrattain rauhallisesti

16-vuo­tias kul­jet­ta­ja ei to­tel­lut po­lii­sin antamaa py­säy­tys­merk­kiä Yli­tor­niol­la, vaan ajoi karkuun Ruotsin puo­lel­le – Joulun aika sujunut Me­ri-La­pis­sa ver­rat­tain rau­hal­li­ses­ti

26.12.2022 10:42
Tilaajille
Lapin poliisi on takavarikoinut useita aseita ja huumeita – osalla tekijöistä kytkentöjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Lapin poliisi on ta­ka­va­ri­koi­nut useita aseita ja huu­mei­ta – osalla te­ki­jöis­tä kyt­ken­tö­jä jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen

20.12.2022 13:41 2
Tilaajille
Rovaniemeläismiehelle vankeutta useista eri rikoksista

Ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le van­keut­ta useista eri ri­kok­sis­ta

19.12.2022 14:12 3
Tilaajille
Postinjakajan surman tutkimuksia sotki ällistyttävä tunnustus tekijäksi epäillyltä – Psykiatri Lauerma: Valetunnustaja voi uskoa tehneensä rikoksen

Pos­tin­ja­ka­jan surman tut­ki­muk­sia sotki äl­lis­tyt­tä­vä tun­nus­tus te­ki­jäk­si epäil­lyl­tä – Psy­kiat­ri Lauer­ma: Va­le­tun­nus­ta­ja voi uskoa teh­neen­sä ri­kok­sen

08.12.2022 19:40
Tilaajille

Poliisi tuo­mit­tiin kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta Ruot­sis­sa – painoi kiinni otetun maahan pol­vel­la, tämä tu­keh­tui ja sydän py­säh­tyi

28.11.2022 13:59
"Enää ei voi ryhtyä lätkimään ässiä hihasta" – Rovaniemen hovioikeuden uusi presidentti johtaa hovioikeuttaan kohti suurta uudistusta

"Enää ei voi ryhtyä lät­ki­mään ässiä hi­has­ta" – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­den uusi pre­si­dent­ti johtaa ho­vi­oi­keut­taan kohti suurta uu­dis­tus­ta

23.11.2022 18:49 4
Tilaajille